Service CompleteŠkolení u zákazníka

Podrobná, srozumitelná školení se 100% vztahem k praxi

Naši odborníci vyškolí Vaše zaměstnance během instalace nového archového ofsetového stroje Koenig & Bauer. Střídání personálu, individuální požadavky zákazníků nebo rozšíření palety výrobků často vedou k tomu, že je třeba proškolit personál znovu. Proto je důležité pravidelně kontrolovat, zda zaměstnanci optimálně využívají a ovládají všechny systémy a nástroje, které mají k dispozici.

Školení přímo na pracovišti

Výkonný tiskový stroj sám o sobě ještě není klíčem k úspěchu. Aby bylo dosahováno optimálních výsledků, musí být odborně obsluhován. V rámci školení na místě Vaše zaměstnance podrobně a srozumitelně vyškolíme přímo na pracovišti.

Zajistíte tak, že Váš personál bude podrobně znát všechny disponibilní systémy, pomocné prostředky a nástroje a bude umět plně využít výkonnost Vašeho stroje.

Broschüre Sheetfed Service
Download PDF, 4 MB
Produktinformation Training
Download PDF, 722 KB
  • 100% vztah k praxi
  • Optimální procesy a výsledky tisku díky vyškolenému personálu
  • Využití plné výkonnosti stroje
Stručný přehled nabídky školení
  • Tisková technika
  • Údržba mechanických komponent
  • Údržba elektrických komponent
  • Školení týkající se jednotlivých komponent stroje (např. obracení, měřicí technika, nakladač)
Objednat tištěné brožury
    Objednat