Service CompleteProject management & Consulting

Od plánování k výrobě - doprovázíme Vás celým procesem

Při koupi nového archového ofsetového stroje Koenig & Bauer Vám již ve fázi plánování bude k dispozici kontaktní osoba ze společnosti Service Select. Podpoříme plynulý průběh celého projektu - od poradenství ohledně ideálního umístění stroje až po první vytištěný arch na Vašem novém stroji. Postaráme se o bezpečnou dodávku, profesionální montáž a odborné uvedení do provozu. Zároveň se postaráme i o vyškolení Vašich zaměstnanců.

Naše intenzivní péče tím však nekončí: naši poradci Vám budou stát po boku během celé záruční doby a i po jejím uplynutí.

Prospekt Sheetfed Service
Download PDF, 4 MB
  • Projektový management přímo od výrobce
  • Dlouholeté zkušenosti z mnoha úspěšně realizovaných projektů
  • Osobní péče během celé doby životnosti stroje
  • Vyškolení obsluhy stroje
  • Na přání doprovod výroby instruktorem z firmy Koenig & Bauer
Detailní informace

Projektování

Vaše kontaktní osoba provede různé analýzy sahající od analýzy systému a požadavků až po poradenství v oblasti energie. Profesionálně Vás podpoří při plánování umístění, obsluhy a termínu instalace Vašeho nového stroje. Dohody a požadavky budou zaznamenány v předběžné dokumentaci a v předběžném protokolu o instalaci.

Dodání

Přepravu stroje provedou vybraní a zkušení partneři firmy Koenig & Bauer - až na plánované místo instalace. My převezmeme koordinaci a postaráme se o bezproblémovou dodávku stroje. 

Instalace

Plynulou a úspěšnou montáž Vašeho stroje převezmou naši zkušení odborníci, kteří stroj znají do posledního šroubku a jsou v této oblasti pravidelně proškolováni. Dokonalá koordinace a odborně provedená montáž jsou pro nás prioritou. Proto budete pravidelně informováni o pokroku instalace.

Školení

Abyste na Vašem novém stroji dosahovali těch nejlepších výsledků, vyškolí Váš personál naši zkušení tiskaři. Důraz je přitom kladen na seřízení stroje pro příslušnou zakázku, práci u ovládacího pultu a odbornou údržbu a péči o všechny relevantní součástky. Předáme Vašim zaměstnancům aktuální znalosti v oblasti tiskařské techniky.

Převzetí stroje

Aby byla výroba na Vašem novém stroji zahájena úspěšně, bude provedeno osobní převzetí (dle sjednané dohody, resp. obsahu smlouvy). Zároveň doporučujeme, aby výrobu prvních zakázek doprovázel instruktor z firmy Koenig & Bauer. Instruktor bude výrobu na přání doprovázet po smluvně stanovenou dobu. 

Objednat tištěné brožury
    Objednat