Servisní kampaně

ServiceSelect

Machine Calibration

Kalibrace a certifikace ofsetového tiskového stroje

V rámci tvrdého konkurenčního boje na trhu archového ofsetového tisku je trvale vysoká kvalita tiskového výstupu zásadní podmínkou úspěchu polygrafických podniků. K dosažení standardizovaného a normovaného výtisku nemalou měrou přispívá technický stav výrobních zařízení a použité spotřební materiály. Přizpůsobení datových podkladů charakteristice osvitové jednotky, tiskového stroje, ale i potiskovaných substrátů, tiskových desek, barev, potahů nebo vlhčení je tak nedílnou součástí života v tiskárně.

Proč provést kalibrace?

1. Kalibrace zajistí barevně nejlepší tisk (nic barevně lepšího nelze klasickým CMYK procesem vyrobit). Plné plochy jsou syté, obrazy jsou kontrastní a nezalité, mají výbornou dynamiku, je zachována neutralita tisku.

2. Tiskař pomocí nastavených denzit a kontroly nárůstu tiskového bodu snadno a velmi rychle zabarví tiskový arch do korektní barevnosti (zvýšení efektivity práce a snížení makulatury).

3. Kalibrace zajistí barevnou shodu s certifikovaným digitálním nátiskem (klient jej bere jako vzor barevnosti a chce jeho barevnost reprodukovat tiskem). Produkce je bez reklamací na barevnost.

4. Kalibrace zajistí obchodně/právní korektní výrobní proces (parametry ISO normy nelze zpochybnit, pokud je jich dosaženo, je výroba v pořádku).

5. Kalibrace zajistí srozumitelnou obchodně/výrobní komunikaci s klientem o barevnosti tisku (tiskárna produkuje barevnost dle ISO normy, klient připravuje data pro zvolenou Fogra referencí).

6. Certifikát shody s ISO normou je dokladem kvality práce a pomáhá získávat zákazníky (ve výběrových řízeních získává další body do hodnocení, někdy je vůbec podmínkou pro účast v tendru).

Kalibrace na shodu s ISO 12647-2 a Fogra51/52 referencí

1. Cílem kalibrací je nalézt takové dávkování tiskových barev, aby byla dosažena maximální spektrální shoda s referencí Fogra51/52 v plných barvách CMYK (ideální hodnota DE 2–3, závisí na typu tiskových barev a nádechu tiskového materiálu). Tyto hodnoty se uloží do řízení tiskového stroje např. jako denzita a budou sloužit tiskaři pro reálnou praxi, aby maximálně rychle a přesně najel do korektního vybarvení.

2. Při tomto dávkování tiskové barvy bude provedena kalibrace nárůstových křivek TVI, aby bylo dosaženo jejich správného průběhu (křivka A z ISO normy, teda 15%@40%). To bude zajištěno novými kompenzačními křivkami na RIPu CtP (budou jiné pro každý z použitých materiálů natíraný/nenatíraný).

3. Po kalibraci následuje certifikace, tedy ověření shody barevnosti tiskového procesu s ISO normou a s referencí Fogra51/52.

Certifikační protokoly:

  1. Záznam testů včetně podmínek práce stroje (barvy, guma, desky, vlhčení atd.)
  2. Zhotovení protokolů spektrální shody s ISO 12647-2
  3. Zhotovení protokolu o TVI (40%/80%) a TVI křivek tisku
  4. Zhotovení spektrálního a denzitometrického předpisu pro stabilní a optimální tisk
  5. Certifikát shody s ISO normou a referencí Fogra

Materiálové a časové podmínky zkoušek

1. Každý druh papíru např. KL/BO, min. 5000 archů

2. Čas zkoušek cca 1 den (9-16 hod) pro každý tiskový stroj

3. Orientační harmonogram:

9.00 - 12.00: tiskové zkoušky a kalibrace (2 materiály)

12.00 - 13.00: měření a vytváření kompenzačních křivek pro CtP, příprava tiskové formy pro certifikace

13.00 - 16.00: ověření kvality tisku a certifikace podle ISO 12647-2

Speciální cena za kalibrace/certifikace:

tiskového stroje A2/B2 .................. 17 000 Kč bez DPH

tiskového stroje A1/B1 .................. 22 550 Kč bez DPH

tiskového stroje B0 a více ............. 28 000 Kč bez DPH

cena platí pro kalibrace na 2 materiály (většinou KL/BO)

kalibrace na každý další materiál ... 5 500 Kč bez DPH

Doprava: 8 Kč/km Praha-zákazník a zpět

Platební podmínky: faktura se 14 denní splatností

Nabídku na míru Vašemu provozu Vám s radostí připraví

Karel joukl, +420 602 745 721, karel.joukl@koenig-bauer.com

Objednat tištěné brožury
    Objednat