KBA-Digital & Web SolutionsWorkflow pro akcidenční tisk

Moderně fungující tiskárny se stále více soustřeďují na průběžnou správu celého výrobního procesu - od příjmu zakázek, přes jejich výrobu, až po vlastní expedici hotových zakázek. Protože se v každém jednotlivém případě používají různé stroje a programy, nedá se optimální workflow koupit jako houska na krámě. V systémech LogoTronic Basic a LogoTronic Professional vám Koenig & Bauer pro optimální správu výrobního procesu dodává vhodné nástroje. Úzce při tom spolupracujeme s významnými poskytovateli oborových software a nabízíme vám integrovaná řešení pro propojení do sítě na bázi JDF dat (Job Definition Format). Je možné ukládat důležitá data přednastavení z již běžících zakázek a v důsledku toho výrazně redukovat časy příprav a množství makulatury u opakovaných zakázek. Neustálý další vývoj systému LogoTronic sjednotil uživatelské rozhraní s dobrou obslužností a integrací do centrálního ovládacího pultu. Díky tomu máte neustálý přehled o všech systémech, potřebných pro rychlou realizaci výměny zakázek.

 • Správa pracovního procesu optimalizovaná podle vašich potřeb
 • Moderní uživatelské rozhraní s dobrou ovladatelností
 • Mnohokrát osvědčený, modulární systém

LogoTronic Basic

Ve standardu jsou všechny akcidenční stroje Koenig & Bauer vybaveny systémem LogoTronic Basic. Tato verze zaručuje přenos hlavních dat přednastavení do tiskového stroje. Systém LogoTronic Basic zahrnuje modul CIPLink (přenos dat přednastavení), ale opčně i vytváření datových protokolů o papíru a tiskových barvách. Pro zapojení do sítě se používá hardware, který tiskárna již vlastní. Pro realizaci přednastavení jsou přenášeny hodnoty otevření barevných zón, seřízení duktoru a brodícího válce vlhčení. 

LogoTronic Professional

V důsledku využívání systému LogoTronic Professional vám navíc přibývá řada dalších výhod. Předávání dat o zakázce a dat přednastavení je doplněno o systematické vyhodnocování výrobních údajů a o zapojení předřazených systémů řízení PPS do ovládacího pultu. Tento mnohokrát osvědčený systém propojuje produkční a správní údaje do informací o nové kvalitě. Zaznamenávání strojních a provozních dat poskytuje transparentnost na operativní úrovni stroje. Přístup do databáze je možné realizovat buďto přímo, nebo opčně prostřednictvím JDF.

JDFLink s LogoTronic Professional

Propojení systému LogoTronic Professional prostřednictvím rozhraní JDFLink s nadřízenou nadstavbou JDF má následující výhody:

 • Průběžně automatizovanou správu pracovního procesu (přebírání údajů o zakázkách z oborového software na ovládací pult, odpadá pracovní sáček zakázky)
 • Přístup k systému LogoTronic Professional ze všech připojených pracovních stanic
 • Zkracování přípravných časů v důsledku existujících dat pro přednastavení z předtiskové přípravy, nebo dat z opakovaných zakázek
 • Větší podíl efektivního produktivního času tisku na každou směnu
 • Méně makulatury
 • Vyšší efektivitu a zamezení vzniku chyb v důsledku jediného zadání/podchycení údajů
 • Lepší ekonomická kontrolovatelnost v důsledku přesných strojních a produkčních údajů potřebných pro dodatečnou srovnávací kalkulaci, již žádné další vyplňování denních pracovních lístků
 • Větší přehlednost díky jednotnému vyvolávání všech údajů o zakázce, hodnotách přednastavení stroje a stroji samotném
 • Rozsáhlé a naprosto transparentní informace pro pracovníky vedení firmy
Máte nějaké dotazy k workflow?
Objednat tištěné brožury
  Objednat