Materiálová logistikaMateriálová logistika Patras

Patras je v mnoha tiskárnách osvědčeným výkonným systémem transportu rolí papíru do odvíječů novinových akcidenčních a digitálních tiskových strojů. Zavážecí systém Patras je ovšem také možné použít v automatizovaném logistickém systému transportu stohů a palet v průmyslové archové ofsetové tiskárně. Existují při tom na praxi orientovaná řešení. Díky modulární stavebnicové koncepci je možné provést flexibilní uzpůsobení podle aktuálních požadavků výroby a prostorových poměrů. V praxi již realizované opce sahají od ručního zavážení s průchodem malého množství materiálu, až po kompletně automatizovaná velkokapacitní zařízení, fungující od příjmu zboží přes skladování, až po likvidaci zbytkových rolí v případech velké spotřeby papíru. V mnoha případech je také možné provést automatizaci dodatečně. Patras funguje nezávisle na typu provedení tiskového stroje prostřednictvím definovaných hardwarových a softwarových rozhraní. Pomocí systému Patras je možné docílit úspor nákladů, času a makulatury a významně zlepšit hospodárnost vašeho provozu. Koenig & Bauer naplánuje a zrealizuje logistické řešení podle vašich požadavků a prostorových možností tak, aby vyhovovalo vašim provozním podmínkám.

Prospekt Patras
Download PDF, 4 MB
  • Integrovaný, vysoce efektivní logistický systém z jedné ruky
  • Modulární stavebnicová konstrukce od ruční až po plně automatizovanou
  • Je možné začlenit jej do hospodaření s materiály a do skladovacího systému

Modulárně konstruovaný logistický systém Patras je schopen bez problému transportovat role materiálu až do maximálního průměru 1 524 mm, maximální šířky do 2 520 mm a maximální hmotnosti do 6 t. Totéž platí i pro odpovídajícím způsobem dimenzované stohy v archovém tisku. Vedle ruční varianty zavážecího systému Patras M existuje pro automatické zásobování papírem systém Patras A. Jako součást integrovaného výrobního procesu vám systém Patras může přinést enormní nákladové a hospodářské výhody.

U toho nejvyššího stupně automatizace jsou procesy skládání, uskladnění, příprava místa slepku, zavážení do odvíječů, přestavba produkce a likvidace zbytkových rolí kompletně zautomatizovány. Rozhodující výhodou je řízení a kontrola procesů z moderních ovládacích pultů. Systém Patras, plně automatická příprava slepků EcoSplice a odvíječe Koenig & Bauer té nejmodernější generace se propojují do průběžné logistické sítě pomocí produkčního manažerského informačního systému. Ruční zásahy jsou výjimkou. Zbývající malé množství personálu má především kontrolní funkci. Provozní stavy jsou zobrazovány na obrazech displeje. Systémem realizované funkce a úkony jako například výměna rolí, jsou zdokladovány pro pozdější vyhodnocení. V závislosti na vašich prostorech a prostorových podmínkách vám nabízíme v praxi vyzkoušená řešení transportu a skladování uzpůsobená podle vás. Použity při tom mohou být regálové pojezdové vozíky, AGV vozíky, automatická vybalovací zařízení, zařízení pro realizaci slepků, regálové sklady, komínové sklady, desko-pásové transportéry a podobně. Pro vás, jako zákazníka, je Koenig & Bauer generálním dodavatelem. Tím vám usnadňujeme realizaci a zabezpečujeme, aby ve vašem případě byly dodány ekonomicky a logisticky ty nejsmysluplnější komponenty.

Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat