Service CompleteEkologie

Vysoká ekologická angažovanost

V oblasti průmyslové tiskové produkce se stále častěji objevuje požadavek na snížení emisí CO2. Energeticky úsporné technologie tak získávají stále více na významu.

Firma Koenig & Bauer věnuje tématu potenciální úspory energie velkou pozornost, a nabízí tak technická řešení se srovnatelně nižší spotřebou energie. V oblasti snižování emisí jsou průkopníkem stroje Rapida, které v roce 2000 jako první archové ofsetové stroje na světě obdržely ekologický certifikát „Emission geprüft“. Firma Koenig & Bauer patří k průkopníkům i v oblasti klimaticky neutrálního tisku.

  • Používání energeticky úsporných technologií
  • Inteligentní systém energetického managementu
  • Klimaticky neutrální produkce
Energeticky úsporné technologie sušení

Proces sušení patří k energeticky nejnáročnějším procesům při tisku. Proto mu firma Koenig & Bauer věnuje zvláštní pozornost.

Technologie sušení VariDryBlue nabízí úsporné řešení přizpůsobené Vašim potřebám pro jakoukoli aplikaci. Při sušení disperzních laků na vodní bázi lze snížit spotřebu energie až o 30 %. Umožňuje to opakované použití horkého vzduchu v modulech sušáků.

V oblasti UV sušení Vám s moduly HR a LED sušáků pro mezisušení a dosušení nabízíme výkonné, avšak energeticky úsporné alternativy k běžným UV sušákům.

Spotřebu energie Vašeho stroje můžete monitorovat a vyhodnocovat na ovládacím pultu, kde lze bezprostředně sledovat využitý výkon a z toho vyplývající spotřebu energie stroje a jednotlivých komponent, jako jsou například sušáky. Systém pro plánování a řízení výroby LogoTronic Professional zaznamenává a ukládá spotřebu energie s ohledem na jednotlivé zakázky.

VISUenergy je řešení firmy Koenig & Bauer pro analýzu veškeré spotřeby energie v jednom tiskovém provozu. Získané hodnoty mohou poté sloužit jako vstupní veličiny pro systém energetického managementu v podniku.

Se společností ClimatePartner budete mít po boku kompetentního partnera, který Vám umožní nabídnout Vašim zákazníkům klimaticky neutrální produkci jejich výrobků. Emise CO2, které při tiskové produkci vzniknou, neutralizuje ClimatePartner financováním projektů na ochranu klimatu.

Objednat tištěné brožury
    Objednat