Koenig & Bauer News Feed https://www.koenig-bauer.com/ cs Koenig & Bauer AG Wed, 29 Jun 2022 09:01:45 +0200 Wed, 29 Jun 2022 09:01:45 +0200 news-2272 Thu, 05 May 2022 07:25:00 +0200 Koenig & Bauer se v prvním čtvrtletí 2022 daří i v obtížných ekonomických podmínkách http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/koenig-bauer-se-v-prvnim-ctvrtleti-2022-dari-i-v-obtiznych-ekonomickych-podminkach/
 • Přijaté zakázky vzrostly o 22,1 % na 349,1 mil. € (loňský rok: 286,0 mil. €)
 • Obrat ve výši 238,4 mil. € klesl o 2,1 % lehce pod hodnotu předchozího roku – vyšší podíl servisu v prvním čtvrtletí 2022
 • Podstatně lepší objem přijatých zakázek a obrat než průměr oboru
 • Vývoj obchodu výrazně poznamenán pandemií, problémy s dodávkami a s tím souvisejícím zdražením materiálu a energií d
 • I přes náročné rámcové podmínky a lehký pokles obratu zlepšení EBITu o 0,4 mil. € na -8,5 mil. € (loňský rok: -8,9 mil. €); EBIT marže -3,6 % (loňský rok: -3,7 %)
 • Program na zvýšení efektivnosti P24x přináší v prvním čtvrtletí 2022 úspory ve výši 10 mil. €
 • Volné cashflow ovlivněno změnou čistého pracovního kapitálu a vysokým objemem přijatých zakázek
 • Stav přijatých zakázek se zvýšil na 917,5 mil. € (předchozí rok: 674,5 mil. €) a slouží jako dobrý základ pro další hospodářský rok 2022
 • Roční prognóza 2022 a potvrzení střednědobých cílů
 • Koncern Koenig & Bauer („Koenig & Bauer“) vstupuje i přes přetrvávající pandemii Covid-19 a stávající problémy s dodávkami a s tím souvisejícím zdražením materiálu a energií, které válkou na Ukrajině ještě vzrostly, do hospodářského roku 2022 pozitivně. K tomuto výsledku významně přispělo vedle programu na zvýšení efektivnosti P24x a strategie nákupu a prodeje, která byla upravena podle aktuální situace, i portfolio, které je jedinečné ve svém oboru. Koncern Koenig & Bauer totiž ovládá všechny průmyslové tiskové procesy na téměř všech substrátech – i na vlnité lepence – a dodává software, zařízení a servis pro kompletní tiskové procesy a procesy následného zpracování.

  Výrazně lepší objem přijatých zakázek a obrat než průměr v oboru

  V prvním čtvrtletí 2022 se vyšplhaly v koncernu Koenig & Bauer přijaté zakázky na hodnotu 349,1 mil. € o 22,1 % nad již dobrý výsledek předchozího roku ve výši 286,0 mil. €. Tím se objednávky vyvíjely lépe než průměr v oboru, který zaznamenal pokles v přijatých zakázkách o 5,9 %. S hodnotou 238,4 mil. € se pohyboval obrat koncernu o 2,1 % pod hodnotou předchozího roku. Pokles obratu v oboru ve výši 20,0 % je však výrazně vyšší. Servis, který zaznamenává stále vyšší digitalizaci, se podařilo navýšit z 28,8 % v předchozím roku na 33,9 % v prvním čtvrtletí 2022. Stav přijatých zakázek byl svojí hodnotou 917,5 mil. € k 31. březnu 2022 o 36,0 % nad hodnotou předchozího roku 674,5 mil. €. Ve srovnání s koncem hospodářského roku se tak zvýšil o 13,7 %.

  „Tím Koenig & Bauer obstál v prvním čtvrtletí 2022 v zakaleném prostředí konjunktury“, vysvětluje Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva Koenig & Bauer. „Náš objem přijatých zakázek, který vzrostl o přibližně 22 %, ukazuje, že jsme na rozdíl od vyjádření našeho oborového svazu, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), doposud nezaznamenali žádnou obecně narůstající investiční zdrženlivost znejistělých zákazníků. Společně s naší historicky vysokou hodnotou přijatých zakázek jsme pozitivně vykročili do dalšího hospodářského roku 2022.“

  Prostřednictvím „un:boxing“ ukazuje Koenig & Bauer fenomén naší doby, který zobrazuje propojenost digitálního a analogového světa tak názorně jako nic jiného: Online objednaný produkt se vybalí, zatímco běží kamera – video se nahraje, využívá, sdílí a lajkuje.

  Zlepšení EBITu i přes náročné rámcové podmínky a lehký pokles obratu potvrzeno

  Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) koncernu Koenig & Bauer dosáhl - 8,5 mil. € (loňský rok: -8,9 mil. €). Zlepšení o 0,4 mil. € v porovnání se čtvrtletím předchozího roku i přes nižší využití kurzarbeitu (přibližně 5 mil. €), negativní efekt objemu a produktového mixu (přibližně 1 mil. €) a ostatní negativní efekty, které zahrnují i ocenění pohledávek (přibližně 4 mil. €), lze odvodit hlavně z programu na zvýšení efektivnosti P24x (okolo 10 mil. €). Zdražení materiálu a energií (přibližně 6 mil. €) v loňském roce se podařilo vyrovnat oznámeným cenovým navýšením. Tím se zlepšila EBIT marže -3,7 % v předchozím roce na -3,6 % v prvním čtvrtletí 2022. Při úrokové výši pohybující se na úrovni předchozího roku -2,4 mil. € (loňský rok: -2,4 mil. €) vychází výsledek před zdaněním (EBT) -10,9 mil. €, což představuje zlepšení oproti -11,3 mil. € v prvním čtvrtletí 2021. Po zdanění příjmů a výnosů vzrostl výsledek koncernu k 31. březnu 2022 z -11,7 mil. € v témže čtvrtletí předchozího roku na -10,5 mil. €. To odpovídá jednorázovému výsledku á akcie -0,64 € (loňský rok: -0,72 €).

  Změna volného cashflow ovlivněna pracovním kapitálem a vysokým objemem přijatých zakázek

  Volné cashflow se pohybovalo na úrovni -30,0 mil. € (loňský rok: 22,1 mil. €). K poklesu o 52,1 mil. € přispěla vedle nárůstu investiční činnosti především změna pracovního kapitálu. Pracovní kapitál dosáhl částky 308,6 mil. € a tím se dostal pod hodnotu předchozího roku 324,8 mil. €. Ve srovnání s koncem hospodářského roku došlo k lehkému nárůstu o 11,5 mil. € hlavně na základě vyšších zásob a ostatního majetku v důsledku dobré vytíženosti zakázkami. Netto finanční pozice činila -27,8 mil. € (loňský rok: -26,0 mil. €) po 2,9 mil. € na konci hospodářského roku 2021. I přes lehký pokles podílu vlastního kapitálu koncernu 27,9 % (konec roku 2021: 28,7 %) je společnost s tímto základem vlastního kapitálu a více než 250 mil. € volně dostupnými likvidními prostředky finančně dobře situována.

  Hodnota přijatých zakázek v dvoumístné výši ve všech segmentech – na straně výsledku se ukazuje smíšený obraz

  V segmentu Sheetfed se vyvíjel především objem přijatých zakázek s nárůstem 25,4 % díky archovým ofsetovým strojům a u rodiny postpress velmi pozitivně. Hodnota přijatých zakázek dosáhla částky 242,1 mil. €. Obrat ležel se 127,4 mil. € (loňský rok: 145,5 mil. €) o 12,4 % pod úrovní čtvrtletí předchozího roku. U book to bill ratio ve výši 1,90 (loňský rok: 1,33) vzrostl stav zakázek na 556,3 mil. € na konci vykazovaného období, zatímco EBIT se pohyboval hodnotou -3,6 mil. € k 31. březnu 2022 lehce pod čtvrtletím předchozího roku -3,1 mil. €. Tomu odpovídala EBIT marže -2,8 % (loňský rok: -2,1 %).

  V prvním čtvrtletí 2022 vzrostl objem přijatých zakázek v segmentu Digital & Webfed o 31,1 % na 30,8 mil. € (loňský rok: 23,5 mil. €) hlavně díky servisu a poptávce po strojích na potisk vlnité lepenky. Obrat s částkou 28,0 mil. € se nacházel o 8,2 % pod hodnotou předchozího roku ve výši 30,5 mil. €. Stav zakázek se zvýšil o 30,7 mil. € na 91,3 mil. € (loňský rok: 60,6 mil. €). EBIT byl zatížen vedle kupní zdrženlivosti zákazníků z důvodu pandemie navíc ještě vstupními náklady a investicemi do vývoje produktů a dosáhl -6,1 mil. € (loňský rok: -4,3 mil. €). EBIT marže se tak dostala na hodnotu -21,8 % po -14,1 % ve čtvrtletí předchozího roku.

  Přijaté zakázky v segmentu Special se vyšplhaly k 31. březnu 2022 s částkou 81,7 mil. € o 11,3 % nad hodnotu předchozího roku 73,4 mil. €. Objednávky v segmentu Banknote Solutions (ceninový a bezpečnostní tisk) a v segmentu Coding (řešení značení pro všechny obory) vzrostly. Oproti tomu zaznamenaly segmenty MetalPrint (kovové obaly) a Kammann (přímá dekorace dutých předmětů ze skla, plastu a kovu) pokles. Obrat vzrostl o 24,6 % na 91,3 mil. € (loňský rok: 73,3 mil. €). Stav přijatých zakázek se právě tak zvýšil a dostal se na úroveň 268,0 mil. € (loňský rok: 237,5 mil. €). Hodnota EBITu se zlepšila z -3,9 mil. € na -0,7 mil. €, přičemž EBIT marže činila -0,8 % po -5,3 % ve čtvrtletí předchozího roku.

  Cíle v oblasti udržitelnosti koncernu Koenig & Bauer zohledňují aktuální téma energií

  Na pozadí přetrvávajícího zdražování energií a možnosti zastavení dodávek skla z Ruska představují již dosažené cíle udržitelnosti skupiny Koenig & Bauer dobrou výchozí pozici pro intenzivní práci na dalších projektech. Například nejpozději od roku 2024 přejde závod v Radebeulu na téměř CO2 neutrální dálkové zásobování teplem prostřednictvím zelené energie, jelikož subdodavatel GETEC používá pro získávání tepla pro dálkové vytápění především biomasu z dřevěných pelet a solární teplo. Vedle fotovoltaických zařízení, která již byla instalována v Radebeulu a Mödlingu, je plánováno další rozšíření výroby vlastní energie. V závodu v Lausanne by mělo být podle plánů pokryto okolo 20,0 % základní energetické spotřeby z fotovoltaického zařízení, které instaloval na střeše majitel pozemku.  V závodu ve Würzburgu se v současnosti prověřuje možná výroba vlastní energie z fotovoltaiky, resp. jiných zdrojů energie. Navíc lze přibližně 8 % spotřeby zemního plynu v sídle koncernu nahradit využitím odpadního tepla z nové tavné pece ve slévárně.

  Strategie „Exceeding Print“ se promítá i do nového konceptu zpráv: Udržitelná skládaná krabice z vlnité lepenky předává modulově sestavenou strukturu zpráv, která je nyní rozšířena o digitální zprávu za první čtvrtletí 2022.

  Roční prognóza 2022 a střednědobé cíle potvrzeny

  I další vývoj ve druhém čtvrtletí 2022 je poznamenán nejistotou: Přetrvávající celosvětová pandemie covid-19, která měla například za následek zavření přístavu v Šanghaji, rusko-ukrajinský konflikt, přetrvávající problémy v oblasti dodávek a s tím pokračující růst cen materiálu i nižší kapacita dopravy a zvýšené náklady na energie. Spolehlivá konkretizace roční prognózy 2022 není v okamžiku dokončení čtvrtletní zprávy možná. Proto vychází koncern Koenig & Bauer pro rok 2022 i nadále u operativního obratu koncernu a operativní EBIT marže z mírného růstu oproti předchozímu roku a potvrzuje střednědobé cíle – obrat 1,3 mld. € při EBIT marži minimálně 7 % a snížení čistého pracovního kapitálu na hodnotu maximálně 25 % ročního obratu, kterého by mělo být dosaženo po ukončení programu na snížení efektivnosti P24x.

  Dr. Stephen Kimmich, CFO společnosti Koenig & Bauer AG: „Přestože bychom si všichni po prvním čtvrtletí 2022 přáli větší transparentnost pro spolehlivou konkretizaci roční prognózy 2022, nemůžeme opomenout dosažených úspěchů, neboť se nám podařilo kompletně podchytit částečně nepředvídatelná zdražení materiálů a energií ve výši 6 mil. € v prvním čtvrtletí. Další vítr v zádech představují průběžné objednávky našich zákazníků i dobré pokroky našeho programu na zvýšení efektivnosti P24x. Proto jsme pevně přesvědčeni o tom, že dosáhneme našich cílů pro rok 2022 i těch dalších.“

  Průběžná zpráva je také k dispozici ke stažení v PDF zde

  ]]>
  Koenig Bauer Durst MetalPrint CS News only Rollenoffset Digitaldruck Bogenoffset Flexodruck Markt Referenzen & Anwendungen Ideen & Innovationen Unternehmen / IR News KBA Italia Press Releases Flexotecnica Banknote Solutions RSS Feed
  news-2267 Thu, 21 Apr 2022 10:09:40 +0200 Koenig & Bauer na cestě k udržitelnosti http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/koenig-bauer-na-ceste-k-udrzitelnosti/
 • Výroba by měla pracovat CO2 neutrálně do roku 2030
 • Kompletní přeměna dodávek elektřiny na obnovitelné zdroje energie
 • Analýza emisí ve Scope 3
 • Foto: Fotovoltaické systémy, jako například zde na střeše nového Customer Experience Center Koenig & Bauer v Radebeulu, umožňují v některých pobočkách vlastní výrobu elektřiny.

  Společnost Koenig & Bauer dosáhla v roce 2021 významného pokroku ve svých cílech udržitelnosti. Do roku 2030 chce výrobce tiskových strojů pracovat ve svých výrobních závodech zcela CO2 neutrálně. V důsledku úplného převedení nákupu elektřiny na obnovitelné zdroje energie klesly emise CO2 Scope 1 a Scope 2 v roce 2021 ve velkých pobočkách skupiny ve Würzburgu a Radebeulu již o 58,5 % ve srovnání se základním rokem 2019. Po 20 561,5 t CO2e ve srovnávacím období včetně spotřeby paliva z převážně pronajatého vozového parku klesly emise v posledním finančním roce na 8530,7 t CO2e.

  Skupina zároveň intenzivně pracuje na dalších projektech ke zlepšení bilance CO2. Nejpozději do roku 2024 přejde závod v Radebeulu na převážně CO2 neutrální dálkové zásobování teplem s využitím zelené energie. Dodavatel GETEC spoléhá pro dálkové vytápění především na biomasu z dřevěných pelet a solární tepelnou energii. Kromě již instalovaných fotovoltaických systémů v lokalitách Radebeul a Mödling se plánuje další rozšiřování vlastní výroby elektřiny. V lokalitě Lausanne plány počítají s pokrytím přibližně 20 % spotřeby elektřiny v základním zatížení fotovoltaickým systémem, který na střechu nainstaluje vlastník nemovitosti. Ve Würzburgu se prověřuje možná vlastní výroba elektřiny pomocí fotovoltaických systémů nebo jiných zelených zdrojů energie. Navíc asi 8 % spotřeby zemního plynu v centrále lze nahradit využitím odpadního tepla z nové tavicí pece ve slévárně.

  S externí podporou byla provedena počáteční analýza za účelem odhadu emisí CO2 ve Scope 3. V roce 2021 to bylo 1755 kt emisí CO2e ve Scope 3 – přibližně 99 % tvoří největší část CO2 stopy Koenig & Bauer. Navazující strana s použitím produktu je nejsilnějším hnacím motorem emisí Scope 3 s přibližně 90 %. V souladu s tím má vysokou prioritu snížení spotřeby energie produktů zvýšením jejich energetické účinnosti, rozšíření digitálních služeb, jako je umělá inteligence pro optimální využití strojů a nabídka služeb „klimaticky neutrální tisková produkce“. Strategické zaměření nákupu materiálů s nejnižší možnou stopou CO2 a posílení přepravy materiálů, hotových výrobků a servisních dílů šetrné ke klimatu jsou dalšími pákami pro snížení emisí CO2 ve Scope 3. Cílené pobídky lze také využít ke snížení emisí CO2 při dojíždění zaměstnanců do práce. K tomu by mělo přispět plánované rozšíření infrastruktury e-nabíjení na parkovištích pro zaměstnance. Dalším přímým příspěvkem k ochraně klimatu může být udržitelné řízení cestování.

  ]]>
  CS News only Unternehmen / IR RSS Feed
  news-2254 Wed, 13 Apr 2022 10:47:15 +0200 Job Optimiser pro detailní plánování http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/agile-feinplanung-mit-dem-job-optimiser-von-koenig-bauer/
 • Pokročilý plánovací systém pro tisk 4.0
 • Optimalizace nákladů, doby přípravy a průchodnosti, dodržování harmonogramů a využití stroje prostřednictvím inteligentního plánování pořadí činností (sekvencování)
 • Maximální bezpečnost plánování a transparentnost
 • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Rychlá integrace MIS/MES díky moderním rozhraním
 • Vysoká využitelnost díky modernímu a intuitivnímu designu UX/UI.

  Inteligentní plánování výroby je dnes pro moderní tiskárny nepostradatelné, protože zákazníci požadují stále větší rozmanitost produktů, rychlé dodání a nižší ceny. Agilní plánování a flexibilní procesy jsou zásadní na cestě k Print Shop 4.0, aby bylo možné rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníků a zajistit si konkurenční výhodu na trhu.

  Se software Job Optimiser nabízí Koenig & Bauer výkonný Advanced Planning Software (APS) pro detailní plánování výrobních procesů. Inteligentní plánovací a optimalizační algoritmy automatizují všechny plánovací úlohy pro vysokou efektivitu plánování. Bezproblémová integrace se systémy MIS a MES umožňuje tiskárnám optimalizovat proces plánování v oblasti výroby a logistiky a tím cíleně řídit materiálový tok a kapacity.

  Efektivní plánování produkce v pěti krocích

  Rychleji k dokonalému výrobnímu plánu díky automatickému detailnímu plánování – s těmito plánovacími funkcemi otevírá Job Optimiser potenciál efektivity v každodenní práci:

  • Automatizovaný import předem naplánovaných výrobních zakázek z MIS poskytuje všechny informace o zakázkách rychle a spolehlivě. Přehled zakázek se „semaforovým“ asistentem poskytuje rychlý přehled o aktuálním stavu výroby a další informace, jako např. o dostupnosti materiálů a nástrojů, nátiscích a schválení tisku. Všechny zakázky připravené k výrobě lze vybrat pro podrobné plánování pomocí funkcí rychlého filtrování.
  • Plánování vytížení strojů definuje dostupnost strojů a časová okna pro jednotlivé fáze výroby plánovaných zakázek. Jsou zohledněna všechna možná omezení a závislosti, aby byla zajištěna produkce podle plánu. Pro vysoký stupeň flexibility v podrobném plánování lze zdroje dynamicky upravovat, když se plán změní.
  • S funkcí "Load Balancing" lze použít inteligentní řídicí algoritmy k optimální distribuci pracovních procesů na vhodné tiskové a dokončovací stroje, aby bylo dosaženo rovnoměrného využití a vyšší efektivity.
  • Sekvencování určuje chronologické pořadí, ve kterém jsou na strojích vyráběny různé objednávky. Pořadí zakázek je optimalizováno podle specifických tiskových a strojních parametrů, jako je lakování, typ laku nebo možnosti automatizace příslušného stroje, aby se minimalizovaly doby přípravy. Pokud se plán změní, přizpůsobí se tomu pořadí objednávek a výpočet doby přípravy.
  • Optimalizovaný seznam objednávek se automaticky předává do softwaru MES LogoTronic a zajišťuje rychlejší pracovní toky a dokonalou synchronizaci procesů.

  Obrovský potenciál úspor při plánování výroby díky časově optimalizované sekvenci objednávek.

  Plánování výroby na zcela nové úrovni

  Job Optimiser je ideálním řešením pro automatizované detailní plánování v tiskové produkci. Výrobní sekvence je optimalizována s ohledem na parametry tisku, jako je substrát, barva a požadavky na konečnou úpravu, takže se výrazně zkrátí přípravné časy a vytvoří se další výrobní kapacity pro další zakázky. Tiskové desky, substráty, barvy a další požadované materiály jsou k dispozici na příslušném stroji v plánovaném čase a ve správném pořadí.

  Job Optimiser posouvá plánování výroby na zcela novou úroveň. Ať už jde o tiskové úlohy web-to-print s nejkratšími dodacími lhůtami nebo výrobu skládaných krabic s velkým počtem přímých barev a variant – zde lze plně využít výhody optimalizátoru úloh: automatické řazení, dynamické přizpůsobení zdrojů, nepřerušovaná produkce díky vysoké dostupnosti materiálů. Job Optimiser je výkonný, snadno použitelný software pro plánování výroby v tiskárnách a tvoří nedílnou součást Print 4.0 pro zvýšení efektivity v celé firmě.

  Zajímavá webová stránka: Job Optimiser

  ]]>
  CS News only Technologie Bogenoffset Thema Markt Ideen & Innovationen RSS Feed
  news-2256 Tue, 12 Apr 2022 11:02:05 +0200 Delta SPC 130 v nové hale firmy Rondo http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/delta-spc-130-v-nove-hale-firmy-rondo/
 • Výrobce vlnité lepenky má dvě příležitosti k oslavám
 • Transformaci nadále řídí majitelé značek, aby vyhověli měnícím se požadavkům trhu
 • Koenig & Bauer Durst poskytuje plně digitální tiskové řešení obaly na potraviny
 • Sídlo Rondo Ganahl v St. Ruprecht an der Raab je staré 50 let.

  Rondo Ganahl, jeden z předních evropských výrobců vlnité lepenky a obalů, plánuje své 50. výročí a oficiální otevření nové výrobní haly. Objem investice je 25 milionů eur včetně vybavení. Delta SPC 130 tak dostává nový domov a je optimálně integrována do výrobního procesu. Rakouská společnost se sídlem ve Štýrsku chce i v budoucnu nadále těžit z pokračujícího pozitivního obchodního rozvoje s trvalým nárůstem objemu digitální výroby o 25 až 30 procent ročně.

  Srdcem jejich vlastního digitálního výrobního závodu je single-pass tiskový stroj Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130 s technologií inkoustu na vodní bázi, který otevírá nové možnosti růstu a nabízí průmyslová řešení pro balení potravin požadovaná majiteli značek. Delta SPC 130 byla úspěšně převezena do nového závodu a výroba byla zahájena podle plánu na začátku dubna.

  Oficiální slavnostní otevření nové budovy je naplánováno na září spolu s oslavou 50. výročí Rondo St. Ruprecht. Před třemi lety společnost, která je součástí skupiny Rondo, složené z osmi míst v různých evropských zemích, investovala do Delta SPC 130, aby se dostala do digitální výroby – a tohoto kroku nelituje. Přibližně 90 procent digitálního tisku společnosti Rondo je v potravinářském průmyslu.

  Delta SPC 130 FlexLine je srdcem nové výrobní haly pro vlnitou lepenku.

  Rondo chce dále rozšiřovat digitální technologii se stále kratšími dodacími lhůtami a vynikající kvalitou tisku na úrovni ofsetu.

  Karl Pucher, výkonný ředitel společnosti Rondo Ganahl, St. Ruprecht, říká: „Je to neuvěřitelný příběh úspěchu. Digitální tisk byl pro nás před třemi lety velkým krokem do nejisté budoucnosti, ale nelitujeme toho. Změnu řídí majitelé značek, kteří potřebují rychle dostat produkty na trh. Díky digitálnímu tisku jsme schopni velmi rychle přivést k zákazníkovi produkty z vývoje – včetně Lindt & Sprüngli, pro které jsou displeje důležité a kteří nás na naší digitální cestě provázejí od samého začátku.“

  „Budoucnost patří digitálnímu tisku – pomáhá nám získat celou řadu nových zákazníků. Kvalita již není tématem konverzace. Digitalizace pro nás představuje významný pokrok, protože nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout kompletní řešení integrované do celkového procesu našeho závodu. SPC 130 je velmi dobře využitelný ve dvousměnném provozu, někdy i ve třísměnném provozu. Máme mnoho zákazníků v potravinářském průmyslu a jedním z hlavních důvodů pro výběr Koenig & Bauer Durst jsou inkousty vhodné pro potraviny. Koenig & Bauer Durst nám poskytl všechna povolení, která potřebujeme pro potravinářský průmysl.“

  Pucher dodává: „Spolupráce s Koenig & Bauer Durst je vynikající – se spoluprací jsme velmi spokojeni. Nekoupili jsme navíc jen stroj – koupili jsme kompletní systém. Software je nejdůležitější součástí, protože nám pomáhá zefektivnit tisk a poskytovat řešení našim zákazníkům.“

  Robert Stabler, výkonný ředitel Koenig & Bauer Durst, vysvětluje: „V rámci společného partnerství jsme doprovázeli Rondo na každém kroku od jejich vstupu do digitálního tisku. Vysoké investice do vlastního digitálního produkčního systému vypovídají mnohé o vývoji trhů – a tahouny jsou značkové společnosti. „Zpracovatelé vlnité lepenky si stále více uvědomují, že potřebují vysoce automatizované, spolehlivé, všestranné digitální řešení typu „vše v jednom“, aby mohli rychle zpracovat objednávky. Rondo je dokonalým příkladem toho, jak společnosti zajišťují plynulý tok úloh prostřednictvím své produkce investováním do automatizovaných a softwarově řízených pracovních postupů a systémů správy barev.“

  ]]>
  CS News only Technologie Digitaldruck Markt Referenzen & Anwendungen RSS Feed
  news-2229 Fri, 01 Apr 2022 10:09:00 +0200 Koenig & Bauer Iberica v novém působišti http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/koenig-bauer-iberica-v-novem-pusobisti/
 • Rozšíření prostor a zavedení nových montážních procesů
 • Nové předváděcí a školicí centrum
 • Dobrá dopravní dostupnost s blízkostí letiště
 • Nové montážní postupy si nacházejí cestu do výrobních hal Koenig & Bauer Iberica.

  V březnu se celý tým Koenig & Bauer Iberica přestěhoval ze svého předchozího působiště v El Prat de Llobregat u Barcelony do 15 km vzdáleného Gavà. Zde firma disponuje dvěma velkými montážními halami, moderním skladem a dvěma otevřenými, prosvětlenými mezaniny s kancelářskými prostory. Nový výrobní závod má také výhodnou polohu pro zahraniční návštěvníky: je jen deset minut od letiště a do centra Barcelony to trvá přibližně 20 minut.

  Během oficiálního otevření nového výrobního zařízení zleva doprava: Thomas Longhino, CFO Koenig & Bauer-Sheetfed, Franc Freixes, Sales Director, Koenig & Bauer Iberica, Florian Stappenbeck, COO Koenig & Bauer Sheetfed, a Patrick Masson, jednatel Koenig & Bauer Iberica

  Koenig & Bauer Iberica plánuje výrazné rozšíření výroby na novém místě. Za tímto účelem mají být implementovány nové montážní procesy, které lze dokonale integrovat do dispozičního řešení obou hal s jejich šesti jeřábovými systémy. Kromě toho jsou k dispozici prostory pro školení a ukázky moderní technologie výseku. Modernější prostředí umožňuje společnosti dále rozvíjet svůj potenciál, zvyšovat produktivitu a plnit nové cíle a požadavky trhu.

  Nové haly nabízejí zaměstnancům moderní pracovní prostředí.

  Společnost byla založena v roce 1940 a v roce 1965 se specializovala na výrobu automatických plochých výsekových strojů. Iberica patří společnosti Koenig & Bauer od roku 2016. V rámci skupiny společností je Iberica zodpovědná za vývoj, výrobu, prodej a servis plochých výsekových automatů formátu 106 a 145. Výrobci skládaných krabic a kompozitních obalů po celém světě spoléhají na technologii vysekávání od Koenig & Bauer Iberica.

  Další informace najdete na webových stránkách cz.koenig-bauer.com/cz/produkty/technologie-dalsiho-zpracovani/plochy-vysek/

  Oficiální otevření nového místa se zaměstnanci a obchodními partnery.
  ]]>
  CS News only Technologie Markt RSS Feed
  news-2217 Mon, 28 Mar 2022 13:22:00 +0200 Koenig & Bauer Durst SPC Open House http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/koenig-bauer-durst-spc-open-house/
 • Trh s vlnitou lepenkou je připraven na digitální produkci
 • Požadavky na udržitelnost ze strany značkových společností, stejně jako rostoucí ceny papíru a špatná dostupnost surovin jsou silnými argumenty pro změnu
 • Poznatky od značkových firem pomáhají s budoucí orientací obalového průmyslu
 • Třetí den SPC Open House společnosti Koenig & Bauer Durst se zaměřil na témata, jako jsou rostoucí ceny papíru a špatná dostupnost surovin, technické inovace a otázka, jak značkové společnosti táhnou digitální výrobu na trhu vlnité lepenky.

  Snížení hmotnosti papíru za účelem snížení nákladů a spotřeby je pro tiskárny vlnité lepenky silným argumentem, aby pokračovaly v přesunu výroby na digitální obaly, zejména s ohledem na dvouciferné zvýšení cen, které společnosti v posledních měsících zasáhlo.

  Zpracovatelé vlnité lepenky a tiskárny z celé Evropy se sešly v Durst Innovation Center East v rakouském Lienzu na akci, kterou Robert Posch, provozní manažer ve společnosti Rondo Ganahl v St. Ruprecht, popsal jako „opravdové otevření očí“. Rondo Ganahl hlásí roční růst svého podnikání v oblasti digitálního tisku o 25 až 30 procent. Rondo nikdy nelitovalo pořízení jednoho z prvních single-pass strojů Delta SPC 130 od Koenig & Bauer Durst.

  „Náklady jsou stále menší a menší. Svět se posouvá k digitální produkci – o tom není pochyb,“ říká Robert Posch. „Hned od začátku jsme přešli v menších sériích z ofsetového tisku a flexotisku na digitální tisk, což mělo mnoho výhod. Na jednu stranu je tisk na nenatíraný papír oproti flexotisku jednodušší, na druhou stranu dokážeme tisknout 80 až 120 lineárních metrů za minutu - bez ztráty kvality. S Delta SPC 130 jsme neměli žádné problémy s kvalitou ani žádné výpadky výroby. Kromě toho jsou nenatírané substráty pro digitální tisk vhodnější než flexotisk a nepotřebujeme žádný primer.“

  Robert Posch dodává: „Digitální tisk jsme zvolili kvůli jeho rychlosti, přesněji kvůli optimalizaci našich výrobních časů, protože naši zákazníci požadují kratší dodací lhůty pro své obalové produkty a nemohou čekat 7 až 14 dní, jako je tomu u klasické výroby. Náš cíl dodání je maximálně jeden týden, často potřebujeme jen několik dní. Jedním z našich zákazníků, kteří těží z digitálního vylepšení svých obalů z vlnité lepenky, je náš dlouholetý exkluzivní partner Lindt Sprüngli pro jejich sezónní expozice v Rakousku.“

  Robert Stabler, jednatel společnosti Koenig & Bauer Durst, vysvětluje: „Cítili jsme jako privilegium, že můžeme mluvit přímo s našimi zákazníky o výzvách v nákupu, rostoucích cenách surovin a možných řešeních. Velikost nárůstu cen by byla před dvěma lety nepředstavitelná. Zástupce zpracovatelů vlnité lepenky dokonce zaznamenal od loňského prosince zvýšení cen o 15 až 20 procent.“

  „Dalším velkým přínosem pro mě z našeho SPC Open House je, že tiskaři vlnité lepenky věří, že s naší vysokou úrovní automatizace, nakladačem s horním přiváděním archů, digitálním tiskem s primerem, ale bez nutnosti lakování, dokážou snížit hmotnost toplineru s využitím digitálního tisku na našem single-pass stroji Delta SPC 130 pro trh s vlnitou lepenkou.“

  Robert Stabler dodává: „Digitální tisk – ve své podstatě print-on-demand – byl historicky technologií se silnými předpoklady udržitelnosti a příležitostí ke snížení spotřeby papíru a plýtvání. Nový potenciál u toplineru na snížení nákladů a celkové spotřeby může znamenat významný rozdíl.“

  Na dalším Koenig & Bauer Durst SPC Open House v Lienzu dne 12. května 2022 se také podělíme o zkušenosti našich zákazníků a uspořádáme panelovou diskuzi.

  Další informace na www.koenig-bauer-durst.com a www.rondo-ganahl.com...

  ]]>
  Koenig Bauer Durst CS News only Digitaldruck Markt Referenzen & Anwendungen RSS Feed
  news-2208 Thu, 03 Mar 2022 14:07:00 +0100 Stroje Koenig & Bauer Rapida jsou „trendy“ ve výrobě obalů http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/stroje-koenig-bauer-rapida-jsou-trendy-ve-vyrobe-obalu/
 • Konstrukce zařízení s až 19 tiskovými a dokončovacími jednotkami a celkovou délkou 35 metrů
 • Vysoká úroveň automatizace díky simultánním procesům
 • Špičkový tiskový výkon a nejrychlejší změny úloh
 • Individuální konfigurace orientované na požadovanou aplikaci
 • Vyžaduje se vysoká úroveň know-how procesního inženýrství
 • Rapida 106 X nastavuje mezinárodní měřítka, pokud jde o tiskový výkon a dobu přípravy: V CEC (Customer Experience Center) Koenig & Bauer lze trendy procesního inženýrství testovat na dlouhém zušlechťovacím stroji této řady, například použití tiskových jednotek po lakování.

  V oddělení finální montáže ve společnosti Koenig & Bauer je to opět jasně vidět: archové ofsetové stroje Rapida, zejména ve formátu B1, získávají stále více tiskových a dokončovacích jednotek. Vznikají velkolepé kombinace tisku, lakování a sušení v podobě, která by byla ještě před pár lety nemyslitelná. Tato zařízení tak sledují trend k vyšším a vyšším stupňům povrchové úpravy v obalovém průmyslu. To zvyšuje tlak na komplexnější technologie, aby bylo možné tyto vysoce zušlechtěné produkty vyrábět ekonomicky výhodně. Kromě toho se často jedná o využití potištěného a zušlechtěného kartonu jako primárního obalu šetrného k životnímu prostředí a odstranění dalšího plastového obalu.

  Tento trend je již řadu let patrný v tiskařských společnostech, které vyrábějí obaly na cigarety. V minulosti Koenig & Bauer pro tyto speciální aplikace dodával archové ofsetové stroje se 17, 18 a dokonce 19 tiskovými a dokončovacími jednotkami a celkovou délkou až 35 metrů. I další průmyslová odvětví nyní sledují ekonomickou potřebu dlouhých, individuálně vybavených systémů pro komplexní zušlechťování produktů.

  1. Stroje pro jednostranný tisk s lakem před a za tiskem včetně nanášení fólie

  Tato technika se využívá mj. pro výrobu farmaceutických, kosmetických a cigaretových obalů. Charakteristické jsou lakovací věž a dvě mezisušení hned za nakladačem a nakládáním. Následuje velký počet tiskových jednotek, z nichž první (dvě) se často používají pro nanášení fólie za studena (Obrázek 1). S možností tisku přímých barev nebo tisku šesti nebo sedmi barvami pro rozšíření barevného prostoru může počet tiskových jednotek snadno překročit magickou desítku. Na tiskové jednotky navazují další lakovací věže a odpovídající počet mezisušení a také třikrát prodloužený vykladač (3,8 metru).

  Rapida 106 X se 17 tiskovými a lakovacími věžemi: lakování před i za tiskem.

  U takových strojů je současným „standardem“ 17 až 19 tiskových a dokončovacích jednotek. Dnes se používají ve středoevropských průmyslových zemích, ale také v regionech, kde se s tak komplexními systémy jen stěží počítá. A už dávno nejde o ojedinělé instalace. Jejich počet se neustále zvyšuje. Kromě tisku a vysoce kvalitního, velmi rozmanitého inline zušlechťování (včetně vícenásobného UV lakování) nabízejí tyto stroje Rapida nadprůměrný produkční výkon až 15 000 archů/h. Součástí vybavení je obvykle materiálová logistika a široký sortiment aniloxových válců pro různé tloušťky nánosu a typy laků. S funkcí AniloxLoader na stroji Rapida 106 X se aniloxové válce mění plně automaticky a v nejkratším možném čase. DriveTronic SFC také umožňuje měnit lakovací formy za méně než minutu – paralelně s ostatními přípravnými procesy na stroji.

  2. Stroje pro jednostranný tisk s tiskovými věžemi za lakováním

  Tyto stroje často využívají výrobci kartonových krabic pro potravinářský průmysl (zejména pro balení pečiva a cukrovinek), ale najdou uplatnění i v obecném obalovém sektoru, pro kosmetiku a produkty péče o tělo, potřeby pro domácnost a chovatelské potřeby. Jsou ideálním výrobním prostředkem pro výrobu vysoce zušlechtěných skládaných krabiček, rukávů a „wrapů“: na jedné straně k ochraně produktu a na druhé straně k jeho optimální prezentaci.

  Po osmi až deseti tiskových jednotkách následuje lakovací věž, mezisušení, další tisková jednotka a někdy další lakovací věž (Obrázek 2). Tímto způsobem lze např. celoplošné lakovat v první lakovací věži a poté nanést matný lak v tiskové jednotce – s přesným soutiskem jako u tisku a nákladově efektivně, protože není potřeba žádná fotopolymerová deska. Navíc při tomto způsobu nanášení barvy nevznikají nevzhledné rozmáčknuté okraje. Bez problémů lze realizovat i drip-off efekty. Pokud je požadován klasický proces dvojitého lakování (např. s metalickými nebo haptickými laky), lze stisknutím tlačítka tiskovou jednotku vyjmout z výrobního procesu a použít druhou lakovací věž.

  Tiskové věže za lakováním umožňují mj. přesné a nákladově efektivní efekty s matným lakem.

  Další možnou aplikací je příprava lakovací věže, která není vyžadována během tiskové produkce aktuální úlohy, pro další úlohu, aby se minimalizovaly doby přípravy při změně úloh.

  V závislosti na konfiguraci, stupni zušlechtění a použitých materiálech produkují tyto stroje Rapida, které např. s 13 jednotkami, trojnásobným vykladačem, vyvýšením a přídavnou galerií mohou mít délku až 30 metrů, rychlostí až 18 000 nebo dokonce 20 000 archů za hodinu. Samozřejmě i oni mají často rozsáhlý balíček pro UV zušlechťování.

  3. Stroje s obracením s tiskovými a lakovacími věžemi před a za obracecím zařízením

  Tyto konfigurace strojů jsou také zaměřeny na výrobce obalů pro kosmetický a cukrářský průmysl. Zde zejména značkovým společnostem. Klasické stroje s obracením tisknou před obracecím zařízením jednu nebo dvě barvy - např. recept nebo návod k použití výrobku ve vnitřní části obalu. Následuje lakování, sušení a obracení archu. Na zadní straně archu, která bude později vnější stranou skládané krabice nebo kartonové krabice, je potisk proveden s vysokou barevností a znovu s jednoduchým nebo vícenásobným lakováním pro zajímavé matné/lesklé a haptické efekty a pro zvýšenou viditelnost v místě prodeje (Obrázek 3). Metalizovaný karton a fólii lze zpracovat pomocí příslušných přídavných opčních balíčků. Použití zařízení pro nanášení fólie za studena s různou úrovní automatizace je také možné.

  Stroje s obracením s tiskovými a lakovacími věžemi před a za obracecím zařízením zušlechťují skládanou krabičku a zvyšují její viditelnost v místě prodeje.

  Tyto stroje s obracením mají jistě 13 až 16 tiskových a dokončovacích jednotek a tedy celkovou délku kolem 30 metrů. Obracecí zařízení obvykle bývá za 5. nebo 6. jednotkou. Jsou možné různé procesy sušení – např. pro disperzní laky na vnitřní straně a UV lak na vnější straně kartonových krabic. Mechanický tiskový výkon je až 18 000 archů/h v závislosti na podkladu, designu a pomocných materiálech. Mezi další nákladově efektivní komponenty patří automatizace pro rychlé změny zakázek (simultánní výměna tiskových desek a lakovacích forem, AniloxLoader, CleanTronic Synchro). Stejně tak varianty logistiky související s aplikací pro plně automatickou logistiku stohů. To znamená, že technologie je vysoce produktivní jak při velmi velkých nákladech, tak při častých změnách úloh.

  4. Stroje s obracením s vícenásobným lakováním na lícové straně archu, tisk a lakování na rubové straně

  Dvě nebo dokonce tři lakovací věže a odpovídající sušení, obracení, poté požadovaný počet tiskových jednotek a jedna nebo dvě další lakovací věže – tak vypadá to nejlepší v inline zušlechťování produktu archovým ofsetem (Obrázek 4). Tyto stroje ukazují velmi jasně: Tiskařské stroje jsou systémy pro nanášení vrstev. Protože u takových aplikací jde mimo jiné o nanášení vrstev, které zabraňují kartonu absorbovat vlhkost nebo poskytují jinou odolnost (např. vůči mastnotě), aby si zachoval svou tuhost a tvar. Na druhou stranu vrstvy zabraňují migraci složek z lepenky a barev do potravin a nápojů.

  Stroje s obracením, vícenásobným lakováním na lícové straně archu a tiskem a lakováním na rubové straně: kromě tisku a zušlechťování vytvářejí tyto stroje vrstvy laku, které lze použít ke změně vlastností kartonu.

  V souvislosti s kartonovými a papírovými výrobky nebo laminovanými kartonovými krabicemi a také pomocnými látkami, které jsou 100% vhodné pro přímý styk s potravinami, existuje široká škála výrobků, které jsou na takových strojích vyráběny velmi hospodárně: obaly na mražené produkty, dortové krabice a tácky, obaly a tácky pro jemné dezerty, dortové košíčky, kraftový papír jako vnější a prezentační obaly, krabičky na svačiny, jak je známe z řetězců rychlého občerstvení, stohovatelné krabičky a tácy pro cateringové společnosti, obaly na pizzu, abychom jmenovali jen několik příkladů.

  Stroje v této kategorii mají více lakovacích a sušících jednotek než tiskových jednotek. Vysoká úroveň know-how procesního inženýrství a dlouholeté zkušenosti se při použití takové speciální technologie vyplatí.

  Ultradlouhé obalářské stroje se 17 tiskovými a zušlechťovacími věžemi v montážní hale Koenig & Bauer.

  Extrémní specializace pro hospodárnou výrobu

  Všechny čtyři technologické trendy ukazují, jaké jsou v obalovém průmyslu možnosti specializovat se na určitý sortiment produktů a vyrábět v této oblasti s vysokou hospodárností a orientací na budoucnost. Stejně jako mnoho jiných obalářských strojů jsou archové ofsetové systémy stále více přesně přizpůsobeny konečným produktům.

  Přestože éra šesti, sedmi a osmibarvových tiskových strojů s aplikací laku nebo dvojitého laku i nadále dominuje tisku obalů a bude tomu tak i v dohledné budoucnosti, je třeba si uvědomit, že trend směrem k vysoce komplexním zařízením, které jsou přesně přizpůsobeny k příslušným konečným produktům, neustále sílí.

  Koenig & Bauer má dobrou pozici v B1 i ve velkých formátech. S nejmodernější technologií Rapida, která celosvětově stanovuje standardy z hlediska tiskového výkonu, ultrakrátkých přípravných časů a vysoké úrovně automatizace procesů, dominuje Koenig & Bauer na trhu obalů.

  Navštivte produktovou webovou stránku stroje Rapida 106 X a zjistěte více o novém měřítku v průmyslovém tisku.

  ]]>
  CS News only Bogenoffset Markt Ideen & Innovationen RSS Feed
  news-2203 Tue, 01 Mar 2022 08:44:58 +0100 Nové unikátní funkce stroje CorruCUT http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/nove-unikatni-funkce-stroje-corrucut/
 • Doba přípravy výsekové jednotky se zkrátí přibližně o 70 procent
 • Jednotku lze připravovat během běžící produkce
 • Optimální přístupnost zlepšuje ergonomii
 • Produktivita stroje se výrazně zvýší
 • Nová rotační výseková jednotka pro flexotiskový a vysekávací stroj High Board Line CorruCUT od Koenig & Bauer umožňuje přípravu během produkce a zvyšuje tak produktivitu. Toto inovativní řešení umožňuje vysekávací válec, který není ve výrobě, připravovat během produkce. To výrazně snižuje prostoje stroje.

  Nová rotační výseková jednotka pro flexotiskový a vysekávací stroj High Board Line CorruCUT od Koenig & Bauer zvyšuje produktivitu výroby.

  Díky dobré přístupnosti nové rotační výsekové jednotky může obsluha výsekové nástroje rychle a snadno vyměnit. Kromě lepší ergonomie umožňuje otevřený design efektivní odstraňování odpadu z vysekávání: „Podívali jsme se velmi zblízka na ovládání nové výsekové jednotky a vytvořili optimální ergonomii pro obsluhu,“ říká Hartmut Breunig, vedoucí produktového managementu společnosti Koenig. & Bauer Digital & Webfed.

  Funkce „Easy Job Change“, vysoce automatizovaná příprava následné výroby, ulehčuje obsluze práci, protože proces nastavení lze plně provádět již během produktivní doby. Ihned po dokončení je hotová zakázka automaticky odstraněna a zakládá se automaticky nová výroba. Například mytí, výměna aniloxových válců, změna formátu ve všech jednotkách atd. probíhá bez jediného zásahu obsluhy. S novou „přepřipravitelnou“ rotační výsekovou jednotkou lze změny zakázky plně automatizovat. Díky množství nových konstrukčních řešení mohla být produktivita stroje CorruCUT opět výrazně zvýšena. Známé funkce jako např. korekce délky výseku pro oddělenou kontrolu délky užitku pro každou řadu užitků jsou pro novou výsekovou jednotku také k dispozici.

  Další z unikátních funkcí nové rotační výsekové jednotky je možnost dodatečné instalace této jednotky, pokud s tím bylo v původní konfiguraci stroje CorruCUT počítáno.

  Koenig & Bauer znamená inovace a pokrok

  Díky funkcím automatizace a digitalizace se stroj CorruCUT High Board Line s výsekovou jednotkou stává konkurenceschopným výrobním prostředkem pro průmysl vlnité lepenky. Christoph Müller, člen představenstva Koenig & Bauer AG: "Přišli jsme na trh s přímým tiskem na vlnitou lepenku a chceme naši pozici na trhu nadále rozšiřovat o další inovativní nápady."

  ]]>
  CS News only Technologie Markt Ideen & Innovationen RSS Feed
  news-2160 Sun, 02 Jan 2022 10:14:00 +0100 Nová strategie Koenig & Bauer „Exceeding Print“ http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/nova-strategie-koenig-bauer-exceeding-print/
 • Zvláštní odpovědnost v roli jediného poskytovatele a „důvěryhodného poradce“, který na svých klíčových trzích ovládá všechny technologie tisku na téměř všechny substráty
 • Zaměření na klíčové trhy obalů, dalších zpracování, průmyslového akcidenčního tisku a bezpečnostního tisku
 • Důsledná transformace na agilní technologický koncern na základě rostoucího významu softwaru a digitálních řešení
 • Průkopník změn a inovací v polygrafickém průmyslu prostřednictvím integrovaných systémových řešení a široké nabídky digitálních tiskových strojů
 • Díky strategii „Exceeding Print“ podporuje společnost Koenig & Bauer udržitelnost jako největší výzvu pro budoucnost odvětví obalů a pokračuje ve svém vedoucím postavení v digitalizaci.

  Společnost Koenig & Bauer pokračuje v transformaci z tradiční strojírenské společnosti na agilní technologický koncern. Na základě globálních megatrendů a intenzivních diskusí se zákazníky a odborníky Skupina definovala své strategické směřování na několik příštích let. Cesta, kterou jsme se již vydali směrem k větší digitalizaci a modularitě, nepřináší jen větší ekonomický úspěch na klíčových trzích společnosti Koenig & Bauer, zejména pak v oblasti tisku obalů. Tiskové procesy jsou stále efektivnější z hlediska materiálů a energií, a proto také udržitelnější. Navíc si společnost Koenig & Bauer s novou firemní strategií „Exceeding Print“ stanovuje další cíle v oblasti udržitelnosti. Kromě své odpovědnosti vůči zákazníkům a zaměstnancům chce Skupina jako člen největší světové iniciativy pro udržitelnost UN Global Compact ještě více dostát své ekologické, sociální a společenské odpovědnosti.

  Angažované cíle udržitelnosti pro budoucnost

  „Naším cílem je do roku 2025 snížit emise CO2 v našich výrobních závodech o 75 procent a do roku 2030 chceme být zcela CO2 neutrální,“ říká mluvčí představenstva Dr. Andreas Pleßke. „Jako přední poskytovatel udržitelných řešení v oboru podporujeme naše zákazníky při snižování jejich ekologické stopy. Námi vyvinutá technická řešení snižují spotřebu energie, makulaturu a spotřebu barev a laků. Přispívají tak ke snižování emisí CO2.“

  Energetická účinnost a ochrana klimatu

  Pomocí systému energetického managementu dláždí společnost Koenig & Bauer svým zákazníkům cestu k dosažení vyšší energetické účinnosti v tisku a podporuje je v udržitelném uspořádání jejich výrobních procesů. Jako člen sítě 4evergreen Alliance může společnost Koenig & Bauer v rané fázi hledat vhodná řešení s výrobci papíru a lepenky, skládaných krabiček, s vlastníky značek, dodavateli technologií a materiálů a v odvětví sběru, třídění a recyklace. Ve spolupráci s ClimatePartner podporuje společnost Koenig & Bauer kompenzaci CO2 prostřednictvím podpory certifikovaných projektů na ochranu klimatu. Společnost je také partnerem iniciativy pro udržitelnost „BlueCompetence“ VDMA a je prvním výrobcem tiskových strojů, který je členem sítě „Healthy Printing“.

  Modularita: klíč k vyšší efektivitě

  Jako jediný výrobce strojů na světě ovládá společnost Koenig & Bauer na svých klíčových trzích všechny technologie tisku na téměř všechny substráty. Zákazníci těží z rozmanité nabídky produktů, zkušeností a technického know-how z více než 200 let historie společnosti. Společnost Koenig & Bauer jako nejstarší výrobce tiskových strojů na světě vždy přijímala svou roli průkopníka a iniciátora inovací v oboru.

  Modulární platforma pro budoucí generace strojů nabízí zákazníkům mnoho výhod: „Nové technologie jsou nejen rychleji připraveny k uvedení na trh, ale lze integrovat ovládání strojů a systémů a standardizovat údržbu,“ zdůrazňuje člen představenstva a COO Michael Ulverich. „Modulární systém umožňuje i nadále nabízet našim zákazníkům řešení šitá na míru. Standardizace některých prvků vytváří více příležitostí pro inovace a individualizaci zároveň – při zachování trvale vysoké kvality.“ Aby byla zajištěna podnikatelská nezávislost, bude společnost Koenig & Bauer i v budoucnu udržovat vysokou úroveň vertikální integrace – od nejmenšího ozubeného kola až po složitý agregát.

  Digitalizace: řešení napříč skupinou šitá na míru zákazníkům

  Kromě strojů jsou stále důležitější digitální služby, které umožňují vzájemné propojení strojů, sběr a analýzu dat a efektivní řízení procesů. Společnost Koenig & Bauer vyvíjí digitální služby založené na vysoce škálovatelných cloudových platformách a zpřístupňuje je zákazníkům prostřednictvím portálu pro spolupráci. Analýza strojových dat tvoří základ pro hodnocení výkonu, stanovení měřítek a scénářů průmyslové analýzy. V kombinaci se strojovým učením dokáže společnost Koenig & Bauer identifikovat potenciální poruchy procesů mnohem dříve a přesněji a plně automaticky zahájit servis a údržbu. Lze tak zkrátit neplánované prostoje a smysluplně upravit servisní intervaly.

  „Společnost Koenig & Bauer přešla na přední cloudovou platformu pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) již v roce 2010,“ dodává Ralf Sammeck, člen představenstva segmentu Sheetfed a CDO. „Obchod, servis, marketink a související oblasti využívají aplikaci CRM, která obsahuje navíc údaje o výkonu navázaných a propojených strojů.“ Zaměstnanci společnosti Koenig & Bauer jsou tak schopni poradit zákazníkům při každém kontaktu podle jejich očekávání. „Software je hnacím motorem transformace od výrobce strojů na technologickou společnost,“ pokračuje Sammeck. „Naši zákazníci těží z průběžné integrace procesů a také z řízení zakázek na základě dat a jejich optimalizace.“

  Krátké přípravné časy a flexibilní procesy při tisku obalů

  Vysoce výkonné digitální tiskové stroje od společnosti Koenig & Bauer nabízejí zákazníkům v oblasti tisku obalů nové obchodní modely pro tisk velmi malých nákladů, rychle se měnící požadavky, bezpečnostní prvky, řešení Track-and-Trace, jakož i personalizaci a individualizaci. Důraz je kladen na celý hodnotový řetězec s ohledem na optimalizaci nákladů. Díky jednoduchému rozhraní člověk-stroj je ovládání pro zákazníky intuitivnější. Koenig & Bauer reaguje na trend hybridních tiskových procesů v oblasti papíru, kartonů, vlnité lepenky a fólie kombinací analogového a digitálního tisku a zušlechťovacích technologií. Tímto způsobem lze optimálně využít výhody obou aplikací a rozšířit spektrum potiskovaných substrátů. Se vstupem do průmyslu potravinářských a nápojových kartonů umožní společnost Koenig & Bauer v budoucnu plnobarevný digitální tisk na kartonové obaly.

  „Procesy digitálního tisku umožní nové obchodní modely,“ je přesvědčen Christoph Müller, člen představenstva segmentu Digital & Webfed. „Předpokládáme, že většina našich budoucích zákazníků dnes ještě ani neexistuje.“

  Za sociální odpovědnost a diverzitu, proti diskriminaci

  Větší rozmanitost ve firmě s ohledem na pohlaví, věk a internacionalitu patří jako sociální cíl rovněž ke strategické orientaci společnosti Koenig & Bauer. Jedním ze stěžejních bodů je podpora žen, například prostřednictvím mentoringu a kariérních programů, rozsáhlých opatření ke sladění rodiny a práce, a také iniciativy proti diskriminaci a rasismu. „Naším cílem je být špičkovým zaměstnavatelem pro všechny,“ zdůrazňuje Pleßke. Jako společnost s regionálními kořeny převzala společnost Koenig & Bauer sociální odpovědnost již od začátku. Společnost již více než 150 let provozuje vlastní odbornou školu, která dodnes doprovází potenciální odborné síly na cestě do zaměstnání a zaručuje jim 100% možnost nástupu. V jednotlivých závodech koncernu podporuje společnost Koenig & Bauer kulturní a sociální zařízení.

  Člen představenstva pro oblast financí Dr. Stephen Kimmich je přesvědčen: „S naším závazkem k ekologické, sociální a společenské odpovědnosti vysíláme důležitý signál kapitálovému trhu. Společnost Koenig & Bauer ovládá jako jediný výrobce tiskových zařízení všechny průmyslové tiskové procesy na téměř všechny substráty – včetně vlnité lepenky – a dodává software, systémy a služby pro kompletní procesy tisku a dalšího zpracování. Protože pro naše zákazníky je optimalizace celkových nákladů na procesy (Total Cost of Process) více než kdy jindy středem zájmu při jejich rozhodování o nákupu. Společnost se díky tomu považuje za „důvěryhodného poradce“ svých zákazníků a průkopníka změn a inovací v polygrafickém průmyslu. „Exceeding Print” přispívá k našim střednědobým finančním cílům, které předpokládají tržby ve výši 1,3 miliardy EUR a marži EBIT přes 7 procent.“

  „S naší strategií „Exceeding Print“ podporujeme udržitelnost jako největší výzvu pro budoucnost odvětví obalů a pokračujeme v našem vedoucím postavení v digitalizaci,“ shrnuje Dr. Andreas Pleßke přijatá opatření. „To znamená organický růst s vlastními obchodními modely a produkty, ale nevylučuje to ani růst prostřednictvím akvizic.“

  ]]>
  CS News only Technologie Ideen & Innovationen Unternehmen / IR RSS Feed
  news-2134 Mon, 01 Nov 2021 10:05:00 +0100 Koenig & Bauer představuje novou generaci velkoformátových strojů Rapida http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/koenig-bauer-prezentuje-novou-generaci-velkoformatovych-archovych-ofsetovych-stroju/
 • tiskový výkon až 18 000 archů/h (Rapida 145) a 17 000 archů/h (Rapida 164)
 • moderní, interaktivní koncept obsluhy
 • rozšíření v oblasti gramáže a vyvýšení strojů
 • rozmanité varianty pro hospodárnou inline produkci
 • automatizační zařízení pro velmi rychlou výměnu zakázek
 • Stroj Rapida 145 se v nové generaci poprvé představuje v jednotném designu všech strojů a zařízení od firmy Koenig & Bauer.

  To, co bylo plánováno jako mezinárodní událost, mohou zájemci prozatím vidět pouze v malém rozsahu – při tiskových testech nebo ve videoprezentacích: firma Koenig & Bauer uvádí na trh novou generaci velkoformátových archových ofsetových strojů konstrukčních řad Rapida 145Rapida 164. Nová generace strojů je již k dispozici.

  Hned na první pohled je vidět, že se oba velkoformátové stroje představují v novém inovativním designu všech strojů od firmy Koenig & Bauer. Existují však i další novinky, díky kterým si velkoformátové Rapidy upevňují svoji přední pozici na trhu ve své formátové třídě. Při kartonážním tisku vyrábějí s formátem archu 1 060 x 1 450 mm (Rapida 145), resp. 1 205 x 1 640 mm (Rapida 164) se základním tiskovým výkonem až 16 000 archů za hodinu. S balíčkem „High Speed“ činí jejich špičkový tiskový výkon 18 000 archů za hodinu (Rapida 145), resp. 17 000 archů za hodinu (Rapida 164). Kromě rozšířeného automatizačního vybavení disponují výkonovými parametry moderních strojů středního formátu – při dvojnásobném nebo dokonce ještě větším formátu tisku.

  Stejně jako zde na nakládací hlavě nakladače nelze na celém stroji najít skoro žádné ovládací prvky. Téměř všechny procesy lze řídit pomocí dotykových displejů nebo ovládacího pultu.

  Změnil se i koncept obsluhy. Díky velkým dotykovým displejům na nakladači, v prostoru nakládání a na vykladači se stalo mnoho tlačítek a dalších ovládacích prvků nadbytečných. Všechny rutinní procesy, které mají být aktivovány decentralizovaně, tak lze řídit stejně pohodlně jako z ovládacího pultu. Z daleka viditelný ukazatel stavu na vykladači přehledně informuje o aktuálním stavu stroje. Různé barvy světla signalizují, zda stroj vyrábí, nachází se v pohotovostním režimu nebo probíhají údržbářské práce.

  Kamery pro inline regulaci vybarvení (uprostřed) a kontrolu obsahu s rozlišením až 260 dpi zkontrolují každý arch v průběhu tisku. Chyby se zobrazí na velkoplošné nástěnné obrazovce, protokoly poté poskytnou doklad o kvalitě.

  Digitální řízení a kontrola

  Ovládací pult ErgoTronic disponuje dotykovým displejem a velkou nástěnnou obrazovkou. Na obou jsou přehledně zobrazeny všechny potřebné informace. Celá řada dodatečných funkcí kromě toho umožňuje sledovat produkci v reálném čase. Přehledně jsou k dispozici i výrobní data a další údaje až po spotřebu CO2. Autonomní produkce sekvence tiskových úloh, řízení různých funkcí pomocí aplikací, přístup k zákaznické komunitě (CustomerCommunity) jako centrálnímu kontaktnímu bodu mezi uživateli a výrobcem – a samozřejmě spuštění jednotlivých programů stroje včetně přednastavení na základě poskytnutých nebo již uložených dat – ovládací pult je digitální průsečík pro všechny výrobní procesy v tiskovém sále.

  A to i s ohledem na kontrolu kvality. Tři různé systémy spojují inline regulaci vybarvení (na přání včetně regulace podle vyvážení šedé) s funkcemi kontroly archu během tisku (QualiTronic PrintCheck), porovnání vytištěného archu s PDF z prepressu (QualiTronic PDFCheck) a kontroly tisku ve vysokém rozlišení (QualiTronic PDF HighRes).

  DriveTronic SPC: plně automatická výměna tiskových desek používá tiskové desky bez ohnuté hrany.

  Další výhody pro výrobce obalů

  Nová generace strojů Rapida ve velkém formátu nabízí výrazná zlepšení právě s ohledem na svůj hlavní účel použití v oblasti tisku obalů. S tloušťkou 1,2 mm, resp. 1,6 mm dosahovala paleta potiskovatelných materiálů velmi vysokých hodnot již v minulosti. Umožňují to univerzální chytačové systémy. U nových strojů lze spektrum potiskovatelných materiálů ještě zvýšit – až nad hranici 2 mm, a to pomocí jednoduchého přestavení tiskových jednotek. Pro tiskárny, které pracují v oblasti potisku silného kartonu nebo přímého potisku vlnité lepenky a potiskují a inline zušlechťují celé spektrum materiálů, je to obrovský posun.

  Rozmanité varianty: tento stroj Rapida 145, který se nachází v zákaznickém centru CEC společnosti Koenig & Bauer Sheetfed, je o 555 mm vyvýšen na litinové podstavce a je vybaven sedmi barevníky, dvěma lakovacími věžemi, mezisušicími jednotkami, trojnásobným prodloužením vykladače, dvojitým vykladačem a plně automatickou stohovou logistikou.

  K výrazným změnám došlo i co se týče vyvýšení stroje. Nyní je k dispozici pět variant, které pokrývají rozsah od 185 až do 925 mm. Vyvýšení o 185, 370 a 555 mm lze kromě toho realizovat pomocí litinových podstavců. Dodatečné náklady na drahý fundament pro stroj tak odpadají.

  Výrazné zlepšení mnoha detailů

  Kromě toho byla přepracována celá řada neviditelných, ale důležitých detailů. Patří k nim například vedení archu v oblasti vykladače a prodloužení vykladače (úsek sušáku). Výrazně přispívá k tomu, aby bylo možné při ještě širším spektru potiskovaných materiálů a zušlechtění realizovat vysoký tiskový výkon až 18 000 archů za hodinu. Díky dynamické brzdě archů zůstane vykladač plně přístupný a přehledný. Komplikovaná zařízení pro brzdění archů nebo odebírací chytače stroje Rapida nepotřebují.

  Vysoce odolné chytačové hřídele s automatickým mazáním a nižší počet mazacích míst snižují náklady na údržbu. Totéž u velkoformátových strojů Rapida platí i pro moderní pohon motorem na střídavý proud. Pracuje téměř bez údržby a kromě toho snižuje spotřebu energie.

  Výměnu rastrových válců zvládne díky technologii AniSleeve bez použití nářadí velmi rychle provést jeden pracovník.

  Výkonná a flexibilní

  Nová generace strojů Rapida samozřejmě disponuje i všemi osvědčenými automatizačními a vysoce výkonnými funkcemi dosavadních modelů. Začíná to u rozmanitých variant až s 16 tiskovými a lakovacími jednotkami a pokračuje dodatečnými moduly, jako jsou inline řezačka archů z role, automaticky přestavitelné obracecí zařízení, lakovací a sušicí jednotky, dvojitý vykladač a samozřejmě nonstop a logistické komponenty. Pro obalové a akcidenční tiskárny s nejrůznějšími požadavky na jejich techniku tak lze vytvořit individuální konfigurace stroje. 

  Většina strojů Rapida pro velkoformátový archový ofsetový tisk je vybavena beználožkovým systémem nakládání archů DriveTronic SIS.

  V oblasti automatizace nastavuje nová generace velkoformátových strojů Rapida zcela nová měřítka. Beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS, souběžná výměna tiskových desek DriveTronic SPC, odpojitelné barevníky jako součást základní výbavy, zařízení pro mytí ofsetových gum CleanTronic pro paralelní procesy mytí, rychlá výměna lakovacích forem DriveTronic SFC nebo výměna rastrových válců AniSleeve – to jsou jen některé z vynikajících automatizačních komponent, které umožňují celou řadu paralelních procesů během výměny zakázek, a tím i extrémně krátké přípravné časy. Z vlastní výroby firmy Koenig & Bauer pocházejí i sušáky. Protože výroba sušáků patří ke klíčovým kompetencím tohoto výrobce tiskových strojů.

  Všechny systémové komponenty a automatizační funkce sledují jeden cíl: podpořit uživatele v oblasti obalového a akcidenčního tisku tak, aby vyráběli hospodárně a úspěšně. „Jumbo“ stroje Rapida jsou tak ideálním výrobním prostředkem, aby byly tiskárny dobře připraveny na současné a budoucí výzvy.

  Další zajímavé informace týkající se uvedení nové generace strojů na trh najdete na webových stránkách cz.koenig-bauer.com/cz/newdimension/.

  ]]>
  CS News only Bogenoffset Markt Ideen & Innovationen RSS Feed