Koenig & Bauer News Feed https://www.koenig-bauer.com/ cs Koenig & Bauer AG Thu, 27 Feb 2020 01:49:18 +0100 Thu, 27 Feb 2020 01:49:18 +0100 news-1514 Wed, 25 Sep 2019 13:00:44 +0200 [Translate to český:] Rapida 106 bei Tosho Printing mit Spitzen-Performance http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/translate-to-cesky-rapida-106-bei-tosho-printing-mit-spitzen-performance/ RSS Feed Bogenoffset Markt Referenzen & Anwendungen news-1351 Mon, 08 Apr 2019 12:54:13 +0200 [Translate to český:] Unternehmen investiert in RotaJET 225 http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/translate-to-cesky-unternehmen-investiert-in-rotajet-225/ RSS Feed Digitaldruck Referenzen & Anwendungen Markt news-1015 Mon, 01 Oct 2018 10:54:00 +0200 Nová měřicí technika od Koenig & Bauer http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/nova-merici-technika-od-koenig-bauer/
 • Nová technika měření a řízení kvality pro archové ofsetové stroje společnosti Koenig & Bauer
 • Inline měření vybarvení, kontrola tisku nebo porovnání s PDF pomocí stejného základního systému
 • Nejvyšší integrace funkčnosti při obsluze a zobrazení pro uživatele
 • Nové rozsáhlé funkce protokolu a opce
 • Se systémem QualiTronic NextGeneration odstartuje společnost Koenig & Bauer zcela zásadní balík inovací techniky inline měření a regulaci pro archové ofsetové stroje řady Rapida. Systém QualiTronic NextGeneration je nejdůležitějším prvkem nové struktury všech funkcí inline měření a základem budoucího dalšího vývoje. Stavebnicový princip umožňuje užívání stejného hardware pro různé aplikace, jak je tomu již v mechanice a software. Na stejném hardware lze nyní kombinovat:

  • systém QualiTronic ColorControl (inline měření a regulace vybarvení)
  • se systémem QualiTronic PrintCheck (kontrola obsahu archu během tisku)
  • nebo systémem QualiTronic PDFCheck (kontrola archu a porovnání s PDF)

  QualiTronic NextGeneration – Jeden základní systém

  Užívání stejného hardware pro více úkolů přináší oproti dvěma či více samostatným systémům tu výhodu, že je zapotřebí pouze jedna investice do základního systému a zároveň i nutná údržba pouze jednoho systému.

  Zástavbový prostor v tiskových strojích je často omezen. Pokud se v tiskové jednotce nachází již systém měření vybarvení, nelze do téže tiskové jednotky ještě integrovat systém kontroly. Díky systému QualiTronic NextGeneration již nedochází k omezení konfigurace, jak je tomu při užívání více samostatných systémů. Systém QualiTronic NextGeneration lze montovat do tiskového stroje v každé pozici, což zajišťuje současné měření vybarvení i kontrolu kvality tisku. 

  QualiTronic NextGeneration – Nový koncept obsluhy

  Systém QualiTronic NextGeneration odstartuje též zcela nový koncept obsluhy. Většina zadání a údajů se nachází na stejném místě jako ostatní funkce tiskového stroje – přímo na ovládacím pultu na dotykovém displeji. Díky optimalizaci uspořádání a pořadí prvků pro obsluhu a výraznému snížení počtu obslužných kroků vznikl uživatelsky téměř intuitivní tiskový stroj.

  Uživatelé chválí pozitivní efekt díky výrazně kratším školením, nemožnosti chybné obsluhy a efektivnímu zobrazení hodnot. Důležité funkce a údaje lze nastavit na displeji pouze dvěma dotyky. Jednoduché, technicky jednoznačné grafické prvky a kratší texty se postarají o rychlou a bezpečnou obsluhu.

  QualiTronic ColorControl

  Základní funkcí systému QualiTronic NextGeneration je měření vybarvení. Systém QualiTronic ColorControl se pak postará o jeho kontrolu v průběhu tisku. Jelikož se kompletně měří každý arch a zároveň probíhá osvědčená a rychlá regulace během tisku, upravuje systém vybarvení mimořádně rychle a zkracuje i přípravné časy mezi zakázkami.

  Mnoho detailů bylo v nové verzi ještě vylepšeno a modifikováno pro požadavky průmyslového tisku. Funkce jako například definice měřících proužků, údaje k nastavení zakázky nebo manuální kroky již nejsou nutné. Nyní tyto kroky probíhají bez zásahu obsluhy na pozadí. Nové zobrazení hodnot měření a jejich redukce na jednoduché grafické prvky jsou zcela revoluční. Vůbec poprvé představuje společnost Koenig & Bauer hodnoty měření vertikálně pro celý stroj, tudíž pro všechny tiskové jednotky v jednom jediném náhledu.

  QualiTronic PrintCheck

  Díky opci QualiTronic PrintCheck lze systém QualiTronic ColorControl rozšířit o další významnou funkci pro kontrolu archu. Měření vybarvení je možné jako jedinečný systém kombinovat s kontrolou probíhajícího tisku a obsahu archu.

  I filozofie obsluhy je nová. Dříve bylo mnoho systémů kontroly vyhrazeno několika málo expertům z důvodu komplikovaného nastavování a dlouhotrvající manipulaci při obsluze. Dnes je nová kontrola QualiTronic PrintCheck dostupná pro každého tiskaře, jelikož nastavování ze strany obsluhy již nejsou nutná. Po startu zakázky až do konce může systém pracovat zcela autonomně. Data k zakázce se přebírají na pozadí a parametry kontroly, které byly dosud samostatnou vědou, systém nyní generuje automaticky. Systém QualiTronic PrintCheck určuje dokonce start kontroly probíhajícího tisku zcela samostatně.

  Konečný jednoduchý protokol zakázky se automaticky ukládá ve formátu PDF bez součinnosti tiskaře. Tím pádem u tohoto systému již nevzniká žádný prostoj.

  QualiTronic PDFCheck

  Pomocí opce QualiTronic PDFCheck lze systém QualiTronic ColorControl rozšířit hned o dvě funkce – kontrolu archů a porovnání archu oproti PDF z prepressu, tj. s daty od zákazníka. Tyto funkce jsou zajímavé zejména při časté změně zakázek v internetovém tisku, ale i při používání sdružené tiskové formy.

  Díky včasnému porovnání se rozpoznají chyby v tisku na tiskovém archu ještě před spuštěním výroby. Doposud byly takové funkce koncipovány pouze pro oddělené systémy v oblasti farmacie nebo tisku cenin, nyní je systém QualiTronic PDFCheck vhodný i pro použití v internetovém tisku nebo akcidenčním tisku.

  I zde zjednodušují každodenní práci ergonomické zobrazení pro tiskaře a mnohé další funkce. Porovnání PDF se spouští automaticky. Pouze při rozpoznání problému systémem PDF-Check obdrží tiskař zprávu, že je nutný zásah.   

  Nové rozsáhlé protokolovací funkce a opce

  Kromě těchto velkých inovací přichází řada dalších protokolovacích funkcí a opcí. Systém QualiTronic ColorControl lze rozšířit o následující funkce:

  • různé protokoly kvality vybarvení
  • inline měření a řízení soutisku
  • použití obzvlášť malých výšek měřících proužků, ve středním formátu jsou měřící proužky vysoké např. pouze 3 mm

  Systém QualiTronic PDFCheck lze rozšířit o:

  • systém SheetIdent k číslování archů
  • nebo nový systém PileView jako digitální stoh dobrých/vadných archů

  Celé rozšířené spektrum techniky měření a řízení kvality tisku je k dispozici již nyní.

  Martin Dänhardt

  Tiskový mluvčí Koenig & Bauer Sheetfed

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-1139 Tue, 25 Sep 2018 14:10:00 +0200 Large Format meets LED-UV http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/large-format-meets-led-uv-4/
 • Vysokorychlostní tisk 4/4 z kotouče a archu na stroji Rapida 145
 • Světová premiéra: LED-UV ve velkoformátovém oboustranném tisku
 • Autonomní tisk: 13 zakázek za necelých 70 minut
 • Důležité výrobní parametry a údaje o výkonu v přímém přenosu
 • Začátkem září ukázala společnost Koenig & Bauer velkoformátový archový ofset ve velkém stylu. Tentokrát však nešlo o tisk obalů, ale o vysoce hospodárnou akcidenční produkci, Web-to-Print a online aplikace. Byl předveden osmibarvový stroj Rapida 145 s obracecím zařízením pro produkci 4/4. K nejzajímavějšímu vybavení stroje patřilo sušení LED-UV, což je ve velkoformátovém oboustranném tisku pro okamžité další zpracování světová premiéra, vybavení velkoformátovým nakladačem kotouč-arch nejnovější generace Quantum, vysoký výkon produkce 15.000 archů/h v provozu s obracením, stejně jako zcela autonomní tisk několika signatur a zakázek s aplikací ErgoTronic AutoRun.

  S ohledem na všeobecné a aktuální požadavky tiskového trhu, jako jsou nejkratší přípravné časy, nízká makulatura, nejvyšší kvalita a tiskový výkon, prezentoval Dirk Winkler, vedoucí oddělení metodiky postupů ve společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu, řešení automatizace a jedinečné prodejní znaky archového ofsetového stroje Rapida speciálně pro akcidenční trh a online tisk. K tomu patřily jednotlivé komponenty systému DriveTronic, které na strojích umožňují simultánní procesy a výrazně přispívají ke zkrácení přípravných časů. Také mycí zařízení CleanTronic pro paralelní a na konkrétní aplikace optimalizované procesy mytí. Vysoce výkonná a rychlá technika inline měření a regulace (QualiTronic) přímo ve stroji, široké spektrum sušicích systémů VariDry a integrované digitální Workflow rovněž přispívají k mimořádně úsporným tiskovým procesům.

  Výhody produkce LED-UV

  Kromě obecných výhod, jako je rychlé další zpracovatelnost, vyšší kvalita tisku obzvláště na přírodním papíru, absence zápachu a zahřívání, snížení makulatury a úspora energie oproti jiným procesům sušení, redukce používání pudru a ochranného laku, nebo zkrácení doby čištění strojů na další zpracování, má proces LED-UV právě u strojů s obracením několik dalších předností. K nim patří:

  • zvýšení tiskového výkonu
  • absence samostatné sušicí jednotky před obracením
  • nulové riziko vytvrdnutí barvy na tiskových válcích
  • žádné speciální potahy odpuzující barvu na tlakových válcích za obracením
  • minimální přípravné časy i při častých změnách formátu
  • optimální kontrola kvality přímo v tiskovém stroji (inline) díky optimálnímu umístění kamer QualiTronic ColorControl pro oboustranný tisk

  Uvedený osmibarvový tiskový stroj Rapida 145 měl jednu LED UV lampu na zásobníkovém válci obracecího zařízení a druhou ve stoupání vykladače. Kromě toho byl vybaven nakládáním archů bez tažné náložky systémem DriveTronic SIS, simultánní výměnou desek DriveTronic SPC včetně funkce Plate Ident. Mycí zařízení CleanTronic Synchro (včetně CleanTronic UV) zajišťovalo souběžné a tím i nejkratší procesy mytí.

  Letmá výměna zakázek v praxi

  Ukázka tisku začala produkcí vnitřních složek časopisu na papír 80 g/m². Přitom byl použit kotoučový papír, který byl při plném výkonu produkce 15.000 archů/h rozřezáván v nakladači kotouč-arch. Odborná veřejnost poté viděla živě rychlou přípravu nakladače na produkci archů. Následně probíhala produkce obálky časopisu na lesklý papír 150 g/m².

  U následující zakázky se jednalo o 3 signatury kuchařky. Vyráběly se při opakované výměně materiálu na matném papíru 115 g/m². Výměna jednotlivých signatur probíhala plně automaticky v procesu AutoRun. Od posledního dobrého archu staré zakázky k prvnímu dobrému archu nové zakázky tak uplynulo pouze 1,5 minuty. Následovala znovu obálka na lesklý papír 200 g/m² a dvě signatury cestovního průvodce na lesklý papír 135 g/m².

  Na závěr prezentace bylo předvedeno pět typických zakázek online tiskových procesů. Nejdříve tři sběrné formy bez koridoru s letáky v nákladu pouhých 300 výtisků. V procesu AutoRun byly vyrobeny tak rychle, že pomocník u stroje v daném čase stačil jen odstranit staré tiskové desky a nové zase umístit. Měnily se zakázky s vysokým a nízkým plošným pokrytím, aby byly vidět výhody procesu LED-UV i při produkci sběrných tiskových forem. Nakonec pak dvě další sběrné tiskové formy s vizitkami a pohlednicemi na kartonu 350 g/m². Pro produkci tiskaři stisknutím tlačítka odpojili tři barevníky, takže mohli tisknout barevně 4/1 bez mytí barevníku a bez použití oleje na válce.

  Data zakázky živě

  V průběhu prezentací tisku viděla odborná veřejnost živě nejen tiskový stroj Rapida 145. Na externích monitorech bylo možné současně sledovat, jak se zobrazují provozní data stroje v systému PPS LogoTronic Professional a jak se převádějí do MIS. Na pultu LogoTronic se objevovaly všechny důležité parametry produkce, jako třeba čistý výkon produkce i při několika výměnách zakázky 13.000 archů/h. Byly dokumentovány všechny přípravné časy, dále se zjišťoval a zobrazoval ukazatel OEE (Overall Equipment Effectiveness). Specialisté ze společnosti Koenig & Bauer objasnili postup JDF/JMF-Workflow a použití MIS Optimus Dash v každodenní praxi akcidenčního a online tisku.

  Další přednášky byly věnovány datovým systémům Connected Services, podpoře Visual PressSupport a použití aplikací Rapida LiveApps při decentralizované obsluze strojů, údržbě, stejně jako správě skladu a sledování šarží.

  Shrnutí výsledku akce: podle příslušného objemu zakázek se tiskový stroj Rapida 145 s obracením hodí jak pro zakázky s vysokým nákladem, tak pro tiskové zakázky s pouhými 250 archy. Díky vysokému výkonu tisku lze vysokonákladové zakázky zpracovat obzvláště efektivně, rychlé výměny zakázek s využitím procesu AutoRun zase umožňují vysoce úspornou produkci menších zakázek.

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-1122 Thu, 30 Aug 2018 06:58:00 +0200 Koenig & Bauer na správné cestě ke splnění cílů roku 2018 http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/koenig-bauer-na-spravne-ceste-ke-splneni-cilu-roku-2018/
 • Nárůst zakázek v prvním pololetí o 17,2 %
 • Velké nové kontrakty pro ceninový tisk a nárůst objednávek v potisku obalů
 • Vyšší koncentrace dodacích termínů ve druhém pololetí oproti předchozímu roku
 • EBIT pod úrovní předchozího roku z důvodu nižší expedice
 • S hodnotou book-to-bill-ratio ve výši 1,37 růst stavu zakázek na mimořádnou výši 805,8 mil. €
 • Dobré operativní cashflow 17,4 mil. €
 • Podíl vlastního kapitálu ve výši 35,6 %
 • Skupina Koenig & Bauer je s mimořádně vysokým objemem přijatých zakázek v hodnotě 454,4 mil. € ve druhém čtvrtletí a stavem zakázek, který vzrostl na konci prvního pololetí na hodnotu 805,8 mil. €,  na správné cestě k dosažení cílů vytyčených pro rok 2018. Silný růst v oblasti ceninového tisku a více objednávek v potisku obalů vedly ke zvýšení objemu přijatých zakázek v první polovině roku 2018 o 17,2 % na 705,3 mil. € (2017: 601,9 mil. €). Díky dobrým tržbám druhého čtvrtletí ve výši 297,1 mil. € se obrat koncernu zlepšil na úroveň 514,4 mil. €, avšak z důvodu silnější koncentrace dodacích termínů ve druhém pololetí ještě nedosáhl hodnoty předchozího roku 538,9 mil. €. V důsledku toho byl EBIT ve výši 10,6 mil. € nižší, než jeho hodnota v roce 2017 (16,3 mil. €).

  Segment Sheetfed si buduje vedoucí postavení na trhu velkoformátových strojů

  V Sheetfed segmentu se podařilo dosáhnout dobrého objemu přijatých zakázek ve výši 326,3 mil. €, který přesně odpovídá hodnotě předchozího roku pozitivně ovlivněné veletrhem Print China. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann k tomu dodává: „Ve velkoformátovém potisku kartonu jsme dosáhli značného růstu. Jako společnost s vedoucím postavením na trhu v potisku skládaných krabic profitujeme ze zvýšené ochoty mezinárodních tiskáren obalů investovat.“ EBIT segmentu Sheetfed ve výši 7,7 mil. € se nachází pod hodnotou předchozího roku (12,1 mil. €) z důvodu nízkého obratu 283,0 mil. € (2017: 307,8 mil. €) ovlivněného expedicí.   

  I přes potěšující nárůst přijatých zakázek v potisku flexibilních obalů se objednávky segmentu Digital & Web ve výši 84,7 mil. € zastavily z důvodu nižšího prodeje strojů pro novinový tisk a nižšího výkonu servisu lehce pod hodnotou předchozího roku 85,7 mil. €. Vedle nákladů podmíněných vstupem na trh především u vlnité lepenky a flexibilních obalů zatížily tržby, které poklesly z 68,3 mil. € na 55,8 mil. €, značným způsobem EBIT. CFO Mathias Dähn: „Významný vliv přitom měly nízké tržby digitálních tiskových strojů způsobené zdrženlivým vývojem poptávky. Podstatně větší potenciál však vidíme z krátkodobého a střednědobého hlediska ve velkých a nadprůměrně rostoucích trzích potisku vlnité lepenky a fólie. K tomu nutné a cílené investice do růstu zasáhnou do rozpočtu a zatíží výsledek segmentu.“

  Díky velkým novým kontraktům v ceninovém tisku a nárůstu průmyslového značení vzrostl segment Special o 52,8 % na 330,6 mil. € (2017: 216,3 mil. €). U obratů, které se lehce navýšily z 189,2 mil. € na 195,0 mil. €, zůstal EBIT s hodnotou 14,4 mil. € na úrovni předchozího roku (14,6 mil. €). Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Díky velké zakázce na dodávku několika linek na výrobu bankovek v Egyptě od společnosti Giesecke+Devrient jsme v ceninovém tisku dobře vytíženi až do roku 2019.“

  Silný finanční a bilanční profil

  Cashflow z provozní činnosti se podařilo oproti předchozímu roku (–20,0 mil. €) výrazně zvýšit na  17,4 mil. €. Volné cashflow bylo zatíženo poslední výplatou v prvním čtvrtletí ve výši 34,8 mil. € z důvodu částečného čerpání penzijních rezerv. Vedle netto likvidity 48,1 mil. € a kdykoli vyplatitelných cenných papírů ve výši 14,6 mil. € má koncern navíc k dispozici konsorciální úvěry. Podíl vlastního kapitálu se pohyboval v pololetí roku 2018 na úrovni 35,6 %.

  Cíle koncernu 2018

  Pro rok 2018 usiluje představenstvo koncernu Koenig & Bauer o organický růst obratu ve výši přibližně 4 % a EBIT výnos přibližně 7 %. Při stále dobrém vytížení ve všech hospodářských segmentech se prognóza opírá o vysoký stav přijatých zakázek v hodnotě 805,8 mil. € k pololetí současně s ofenzivním servisem v rámci celého koncernu i o projekty na snížení nákladů v oblastech ceninového tisku, nákupu a výroby. S těmito projekty by měl být do roku 2021 realizován nárůst výsledku v porovnání s rokem 2016 o 70 mil. €.

  CFO Mathias Dähn: „Dosažení cílů stanovených pro rok 2018 vyžaduje včasnou expedici strojů ve druhém pololetí, především pak kumulovanou ve čtvrtém čtvrtletí. To je vzhledem k vysokému vytížení kapacity a externím i interním úzkým místům v dodávkách dílů náročným úkolem, kterému se velmi intenzivně věnujeme. Považujeme za mimořádně důležité využít šance růstu v obchodě s novými stroji vycházející z otevřeného trhu a tím dosáhnout i vyššího růstu v oblasti servisu.“

  Střednědobé cíle do roku 2021

  V závislosti na vývoji světového hospodářství, konečných trhů a potřebných investic do růstu usiluje management dosáhnout do roku 2021 v rámci celého koncernu organického růstu obratu ve výši 4 % p. a. a EBIT-marži mezi 4 % a 9 %. Střednědobé cíle neobsahují inovace produktů v potisku vlnité lepenky a dvoudílného potisku dutých předmětů, a to ani z hlediska obratu ani nákladů. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Vedle našich řešení pro tisk, zušlechťování, průmyslové značení a další zpracování pro kartonáž, bankovky, plechové dózy, skleněné a duté předměty a další produkty se dostávají vlnitá lepenka a flexibilní obaly zvlášť do popředí. Orientací na rostoucí potisk obalů chceme trvale zvyšovat obrat, výnos i stabilitu našeho obchodu.“

  Detailní přehled výsledků 

  Der Halbjahresbericht steht als PDF-Download hier zur Verfügung. 

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-1090 Wed, 13 Jun 2018 14:52:00 +0200 Clifton Packaging znovu investuje do technologie flexotisku společnosti Koenig & Bauer http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/clifton-packaging-znovu-investuje-do-technologie-flexotisku-spolecnosti-koenig-bauer/
  Clifton Packaging Group je jednou z nejrychleji rostoucích společností ve Spojeném království, přičemž se zabývá výrobou flexibilních obalů. Investice do již třetího flexotiskového stroje KBA-Flexotecnica představuje další pokračování úspěšné spolupráce mezi oběma společnostmi. „S předchozími dvěma flexotiskovými stroji jsme velmi spokojeni. Servis, kvalita i další technologický vývoj nás znovu přesvědčily, abychom i nadále spolupracovali a rozvíjeli naši podnikatelskou činnost s touto technologií od společnosti Koenig & Bauer. Díky dosavadním výborným výsledkům naší spolupráce a s ohledem na naše velmi dobré vztahy budované řadu let, jsme se ve společnosti Clifton Packaging bez váhání rozhodli pro další tiskový stroj KBA Flexotecnica,“ uvedl výkonný ředitel Shahid Sheikh OBE. „Clifton Packaging vidí celou řadu příležitostí, které může podstatně větší skupina Koenig & Bauer Group nabídnout v oblasti flexibilních obalů. Těšíme se tak na další vývoj a nová řešení, které nám Koenig & Bauer přinese“. Nový tiskový stroj Evo XD od společnosti Koenig & Bauer, který byl na začátku 2018 nainstalován v anglickém Leicesteru, bude primárně využíván k potisku flexibilních obalů.

  Inovace, růst, široké produktové portfolio

  Společnost Clifton Packaging si od svého založení v roce 1981 vybudovala skvělou pověst a je vnímána jako značka se silnou orientací na inovace. V posledních letech se Clifton Packaging výrazně rozrostla, díky čemuž byla londýnskou burzou cenných papírů (London Stock Exchange) označena za jednu z 1000 nejrychleji rostoucích společností ve Spojeném království. Společnost se specializuje na výrobu vysoce kvalitních obalů pro segment rychloobrátkového zboží (FMCG) a také segment tekutých proteinů. Její produkty jsou nabízeny po celém světě, včetně Afriky nebo Středního východu. Díky svému širokému portfoliu obalových materiálů a řešení může společnost velmi rychle reagovat na požadavky svých zákazníků. Clifton Packaging se ale nevěnuje pouze inovativnímu potisku obalů – svým zákazníkům totiž nabízí kompletní obalová řešení, od návrhu až po finální produkt. Vedle potisku obalů a dodávek obalových řešení na míru nabízí skupina Clifton také samotné balení produktů a surovin, a dokonce prodává balicí stroje a techniku pro zpracování potravin, včetně vícehlavých vah či dalšího pomocného vybavení. Je tak zřejmě jedinou společností svého druhu, která ve Spojeném království nabízí kompletní balicí servis.

  Nová technologie pro Evo XD

  S osmi tiskovými jednotkami, novou generací sušení, inovativním pohonem a vysoce výkonnou řídící jednotkou jsou tiskové stroje Evo XD připraveny plnit ty nejvyšší požadavky na kvalitu při použití různých substrátů. Tyto flexotiskové stroje s centrálním válcem (CI) nabízí šířku tisku 1320 mm a délku odřezu od 370 do 1000 mm. Mezi jejich hlavní technické přednosti patří vysoce energeticky úsporný systém větrání v sušicím tunelu a plně automatickou kontrolu pozic tiskových válců, bez jakékoliv spotřeby barvy během nastavování. Uživatelsky přívětivý systém pro nastavení rejstříku tisku (ARF) zajistí minimální odpad při spouštění stroje. Veškeré důležité funkce automatizace a řízení jsou integrovány do nového dotykového panelu, čímž je zajištěno intuitivní ovládání tiskového stroje. Tiskové stroje Evo XD jsou také naprostou jedničkou v oblasti automatizace pro rychlou změnu tiskových úloh. Tiskový stroj lze používat při rychlostech až 500 m za minutu, v závislosti na použitém substrátu. 

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-1054 Tue, 12 Jun 2018 11:05:29 +0200 Life prezentace na téma digitalizace obchodních procesů http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/life-prezentace-na-tema-digitalizace-obchodnich-procesu/ Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services

  Ve své úvodní řeči předložil Ralf Sammeck, jednatel divize KBA-Sheetfed a člen představenstva Koenig & Bauer, více než 640 návštěvníkům z řad odborníků data a fakta úspěšného vývoje společnosti Koenig & Bauer za uplynulé roky.
  Koenig & Bauer patří v Evropě k průkopníkům v oboru digitalizace obchodních procesů. V rámci akce Open-House „Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services“ se 6. až 8. června přesvědčilo víc než 600 uživatelů z téměř 40 zemí o tom, jak digitální transformace mění moderní všední den v tiskárnách, optimalizuje procesy, poskytuje zákazníkům nové zážitky a zvyšuje podnikům ziskovost.

  Návštěvníci z řad odborníků shlédli během působivých life shows různá řešení k zeštíhlení procesů ve všech fázích výroby tisku, dále Lean Management a standardizaci, které mají za cíl předcházet chybám. Následovala řešení pro servis s přidanou hodnotou s využitím shromážděných dat, díky kterým jsou procesy transparentnější a údržbu lze lépe plánovat. Ralf Sammeck, jednatel divize KBA-Sheetfed a člen představenstva Koenig & Bauer, a Thomas Göcke, vedoucí marketingu a CRM, přivítali návštěvníky a seznámili je s faktory úspěchu společnosti Koenig & Bauer v archovém ofsetu. Tyto faktory sahají od strategického směřování přes zaměření na oblasti růstu, na vynikající výrobky a silné partnery až ke spokojenosti zákazníků, zejména díky digitalizaci a s ní spojené nové nabídce v oblasti servisu. Jejich závěr zněl: „Spojujeme to, co naše zákazníky posouvá kupředu. Propojení lidí, strojů a dat umožňuje nové obchodní modely, které uživatelům zvyšují profit.“

  Vystoupení odborníků na inovace

  Během akce vystoupili se svými příspěvky příspěvky Gerriet Danz a Alexander Müller. Gerriet Danz patří již více než 20 let ke špičkovým odborníkům na inovace v německy mluvících zemích. Podporoval jako kreativní ředitel mezinárodní agentury BBDO globální hráče a sám založil několik firem. V letošním roce zveřejňoval své blogy v novinách Hamburger Abendblatt ze Silicon Valley. Na základě příkladů předních společností ukazoval, jak kreativita, spolupráce, diverzita a kultura chyb přispívají k vývoji nových obchodních modelů a k tvorbě dodatečného užitku pro zákazníka. Závěrem pronesl stěžejní myšlenku: „Digitální změna již nikdy nebude tak pomalá jako dnes.“

  Alexander Müller je odborníkem v oblastech digitalizace, inovací a start-upů. Buduje jako CEO a majitel společnosti GEDANKENtanken se svým týmem inovační společnost pro další vzdělávání. Je přesvědčený, že díky digitální revoluci a exponenciálnímu růstu inovací žijeme v epochální době, jejíž důsledky ještě nedokážeme přesně odhadnout.

  Nepřetržité digitální procesy v propojené tiskárně

  Jako úvodní ukázku vyrobil stroj Rapida 76 vysoce kvalitní luxusní obaly pomocí technologie LED-UV za použití bílé barvy na kartonu s metalizovaným povrchem. Během komplexní prezentace sledovali odborníci stoprocentně digitální procesy se systémem MIS Optimus Dash s LogoTronic Professional a Esko Equinox, se strojem Rapida 105 PRO, který tiskl různé zakázky na obaly připravené pomocí MIS, s plochým výsekovým automatem Ipress 106 K PRO, s Rapida LiveApps Family a se servisními řešeními jako PressCall, Visual Press Support, Performance Reports a možnostmi preventivní údržby tzv. Predictive Maintenance. Sven Oswald, mimo jiné moderátor vědeckých pořadů veřejnoprávního rozhlasu Berlín-Brandenburg, vysvětloval a demonstroval možnosti moderní datové komunikace v propojené tiskárně.

  Přímo před očima odborníků byly do MIS Optimus Dash založeny zakázky s veškerými potřebnými pracovními kroky. Ti se tak mohli přesvědčit o flexibilitě a rychlosti tohoto moderního systému: od nahrání zakázky až po finální kalkulaci a vystavení faktury.

  Po vytvoření zakázky v MIS pokračovala zakázka na stroj Rapida 105 PRO. Tiskaři mají veškeré informace ze systému ihned k dispozici v JDF-Ticketu na ovládacím pultu. Využívají tyto informace o zakázce spolu s daty přednastavení CIP3 z prepressu k automatizovanému nastavení stroje. Po výměně desek, náběhu barev a korektuře soutisku byl zahájen tisk obalů na jogurty v rozšířeném barevném spektru 6c s Esko Equinox.

  Stálý přehled o produkci a nákladech

  Prostřednictvím LogoTronic Professional a funkcí PressWatch a SpeedWatch jsou pro management tiskového provozu neustále k dispozici veškerá strojní i provozní data – také decentralizovaně na smartphonu nebo tabletu. Po dokončeném tisku odešle LogoTronic Professional veškeré výrobní časy a údaje o spotřebě zpět do ovládacího systému Optimus. Přitom se neukládají pouze časy, ale také hlášení specificky podle jednotlivých strojů: každý odběr kontrolního archu nebo přerušení tisku se ukládá k zakázce. Systém Optimus vygeneruje kalkulaci nákladů ze skutečných výrobních časů jen několika málo kliknutími myší. Provozovatel tak ihned zjistí, zda je výroba ekonomická.

  Po obalech na jogurt vyrobila Rapida 105 PRO další zakázky zcela automaticky. Funkce ErgoTronic AutoRun odstartovala řadu zakázek, přičemž byly použity hodnoty, pracovní kroky a postupy přednastavené obsluhou. Zásah obsluhy během produkce i přípravy již nebyl nutný. Dirk Winkler, vedoucí pro oblast tisku, vysvětloval jednotlivé automaticky probíhající pracovní kroky, a tím je návštěvníkům více přiblížil. Jeden pohled na MIS ukázal, co se v neustálé změně mezi teorií a praxí na stroji 105 PRO odehrávalo.

  Během odpolední akce Breakout-Session si menší okruh zájemců ještě mohl prohloubit informace o systému MIS Optimus.

  Potištěno a zpracováno živě

  Zároveň s tiskem prezentovala společnost Koenig & Bauer jako světovou novinku plochý výsekový automat Ipress 106 K PRO pro výsek skládaných krabiček. Stroj je vybaven osvědčeným nakladačem strojů Rapida. Mezi vynikající detaily patří integrované oddělování užitků, vysoký komfort obsluhy, absolutní přesnost soutisku, krátké přípravné časy a flexibilní možnosti konfigurace.

  Inovativní servisy využívají digitální datové proudy

  Na závěr předváděcí akce vyvolal Dirk Winkler záměrně chybu ve vedení archů na stroji Rapida 105 PRO. Přes PressCall proběhla na ovládacím pultu komunikace s hotline Koenig & Bauer. Běžná telefonická volání již nejsou nutná. Veškerá data pro dálkový servis jsou pro hotline přístupná bez prodlevy v čase a přímou cestou. K odstranění chyb využívají tiskaři a pracovníci servisu mj. VisualPressSupport. Tiskař zřídí video-stream s pracovníkem servisu. Pracovník servisu může provést označení ve videu či uložit obrázky z videa. Kromě toho má možnost zobrazit dokumenty na obrazovce mobilního přístroje na tiskovém stroji, aby tak podpořil hledání řešení. Veškerá data jsou k danému servisnímu případu zdokumentována na platformě CRM, aby byla k dispozici i pro pozdější servisní zásahy.

  Na základě dat, které stroje Rapida poskytují, nabízí Koenig & Bauer řadu dalších možností digitálního servisu. Uživatelé se smlouvou o dálkové údržbě a se statickým spojením přes VPN (platforma Windows) obdrží měsíčně zprávu, tzv. Performance Report, která zobrazí data výkonu (data, která se netýkají zakázky) i KPI (Key Performance Indicators = klíčové indikátory výkonu) jejich stroje v přehledné grafické podobě. Zatímco nabídka přidané hodnoty na základě dat výkonů na strojích instalovaných po celém světě je u jiných společností ještě v začátcích, u Koenig & Bauer je již pevně etablovaná.

  Kromě obrázku předešlých výsledků lze datové proudy ze strojů Rapida využívat také pro možnost proaktivně (např. provedení zásahů údržby) a prediktivně (předvídatelně na základě zkušeností) předpovědět události na stroji. K tomu vyvíjí Koenig & Bauer pomocí algoritmů umělé inteligence a metod optimalizace např. nástroje Machine Deep Learning Tools, kterými lze na základě vzorce včas rozpoznat neplánované výpadky, předejít jim a dokázat dobře naplánovat potřebnou údržbu. Toto permanentní sledování předpokládá samozřejmě souhlas uživatele. Dlouhodobým cílem je chybám předejít, a nečekat, až nastanou. Systémem zjištěná data jsou k dispozici na zákaznickém portálu u uživatele.

  Breakout-Session pro velkoobjemový tisk obalů

  Během dalších akcí tzv. Breakout-Sessions viděli odborníci velkoobjemovou výrobu obalů ve středním i velkém formátu, a dále výrobu luxusních obalů na stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním a se zapojením rotačního výsekového stroje Rapida RDC 106.

  Při tisku vysokého nákladu na šestibarvovém stroji Rapida 145 zaujaly především rychlost tisku 18 000 archů/h a autonomní tisk pomocí AutoRun. Byly vyrobeny obaly pro potraviny a prací prostředky v nonstop provozu za použití konvenčních a nízko migračních barev od firmy Huber, disperzního laku FoodSafe od firmy Actega a kartonu GC1 s gramáží 270 gsm od firmy BillerudKorsnäs.

  Sedmibarevná Rapida 106 s lakovacím agregátem vyrobila další skládací krabice rychlostí až 20 000 archů/h. Přitom byly elementy, které obraz určují, tištěny v barevném prostoru 4c a v 7c pomocí Esko Equinox, aby byly výhody sedmibarevného tisku při reprodukci speciálních barev patrné na jediném archu.

  Tisk a zpracování luxusních obalů

  Na šestibarvovém stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním byly vyrobeny obaly pro výrobky z oblasti Health Care a kosmetiky. Výroba běžela v procesu LED-UV s nanášením fólie za studena a UV-lakováním včetně tzv. mikroembosování přes druhý lakovací agregát. Předvedeny byly také rychlé výměny zakázek a nejnovější generace měřicí techniky QualiTronic mj. s regulací vybarvení pomocí  QualiTronic ColorControl.

  Na rotačním výsekovém automatu Rapida RDC 106, který je s rychlostí až 17 000 archů/h nejrychlejším výsekem světa, proběhlo zpracování obou zakázek. Stroj Rapida RDC se jako zařízení pro tři segmenty (obaly, Inmould etikety a akcidenční tisk) a pět procesů (výsek/násek, výlup s odsáváním odpadu, rilování/ražba, rozlam) již úspěšně na trhu prosadil. Jeden z prvních uživatelů se rozhodl už pro druhý stroj této řady.

  Obaly pro oblast Health Care byly opatřeny Braillovým písmem pro nevidomé. Současně byly rylovány, vyseknuty a rozlomeny. K oddělení užitků bylo k dispozici zařízení Master Blanker od firmy Laserck. Po rychlé výměně zakázky byl obal na kosmetiku na stroji Rapida RDC 106 rylován, vyseknut a vyloupán. S rychlostí až 15 000 archů/h ukázal stroj Rapida RDC 106 opět svůj dosud nepřekonaný výkon přímo ve výrobním procesu.

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-1001 Tue, 17 Apr 2018 12:45:28 +0200 Čeští a slovenští uživatelé tiskových strojů Rapida se sešli u společnosti Koenig & Bauer http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/cesti-a-slovensti-uzivatele-tiskovych-stroju-rapida-se-sesli-u-spolecnosti-koenig-bauer/
 • 9. setkání klubu Very Smart Offset Printer
 • Ukázky rychlé výměny zakázek a vysoce výkonné produkce
 • Prezentace rozmanitosti variant zušlechťování v inline procesu
 • V pátek 13. dubna se sešlo více než 40 uživatelů tiskových strojů Rapida z České republiky a Slovenska na svém každoročním, nyní již 9. informačním setkání ve společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu. K návštěvníkům z řad odborníků patřili dlouholetí uživatelé tiskových strojů Rapida, například zástupci společnosti OTK GROUP, Model Obaly nebo Uniprint, ale i tiskáren, které používají archové ofsetové stroje společnosti Koenig & Bauer teprve krátkou dobu.

  Rozmanitost témat letošního ročníku byla stejně široká, jako je celý produktový sortiment společnosti Koenig & Bauer: v první části byla středem zájmu produkce obalů. Ve spolupráci se společností Actega a Billerud Korsnäs byly na stroji Rapida 106 prezentovány zajímavé zušlechťovací efekty s UV lesklými laky. Hlavní důraz při ukázkách tisku na stroji Rapida 145 byl kladen na rychlou výměnu zakázek a zušlechťování disperzním lakováním. Tiskoví odborníci se při tom přesvědčili i o funkčních možnostech aplikací Rapida LiveApp a ProductionApp.

  Uživatelé akcidenčního tisku se mohli potěšit živou prezentací na stroji Rapida 106 s osmi barevníky a lakovacím zařízením. U vysoce automatizovaného stroje středního formátu si získal zaslouženou pozornost především autonomní tisk s ErgoTronic AutoRun a proces LED UV. Poté stroj předvedl produkci vysoce kvalitních obálek časopisů s efekty v matném lesku a drip-off. Závěr praktických ukázek byl věnován rilování, vysekávání a vylamování farmaceutických obalů na rotačním výsekovém stroji Rapida RDC 106.

  Doprovodný přednáškový program, procházka Míšní s prohlídkou světoznámé manufaktury na výrobu porcelánu a projížďka lodí k zámku Pillnitz příjemně doplnily dvoudenní program a nabídly mnoho příležitostí pro individuální rozhovory mezi profesionály polygrafického průmyslu.

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-1000 Thu, 22 Mar 2018 07:26:00 +0100 Skupina Koenig & Bauer překonala své cíle pro rok 2017 http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/skupina-koenig-bauer-prekonala-sve-cile-pro-rok-2017/
 • nárůst objemu přijatých zakázek o 10,1 %
 • nárůst obratu o 4,3 %   
 • poměr přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04  
 • nárůst stavu zakázek o 8,7 % 
 • marže provozního zisku ve výši 6,7 %
 • nárůst podílu vlastního kapitálu na 36,4 %
 • čistá finanční disponibilita včetně cenných papírů ve výši 121 mil.  €
 • návrh na dividendu ve výši 90 centů na akcii
 • cíle koncernu pro rok 2018: nárůst obratu přibližně o 4 % a marže provozního zisku ve výši přibližně
 • Skupina Koenig & Bauer dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí vynikajících výsledků a v plné míře tak splnila, resp. překonala cíle, které si stanovila pro rok 2017. Díky předloženým číslům  - v čele s výrazným nárůstem obratu, výnosů a objemu přijatých zakázek - se tak opět o něco přiblížila střednědobým cílům, kterých chce dosáhnout do roku 2021.

  Růst na trhu obalů a v oblasti servisních služeb

  Skupina Koenig & Bauer zaznamenala zvýšení podílu na trhu ve všech oblastech své činnosti, k největšímu nárůstu však došlo v oblasti potisku kartonů, plechu a skla/dutých předmětů, průmyslového značení a nových výrobků, jako jsou rotační a ploché výsekové stroje. Claus Bolza-Schünemann, výkonný ředitel koncernu, popisuje: „Počet prodaných plochých výsekových strojů oproti loňskému roku výrazně vzrostl, a naprosto tak překonal naše očekávání.“ K výraznému nárůstu obratu a zisku kromě toho přispěly i rozsáhlé servisní služby, jejichž podíl na obratu koncernu se vyšplhal na 25,6 % (2016: 23,5 %). Mathias Dähn, finanční ředitel koncernu, dodává: „Tento pozitivní vývoj přináší první výsledky naší strategie, jejíž pomocí chceme podíl servisních služeb na obratu koncernu do roku 2021 postupně zvýšit na 30 %. Chceme, aby naši zákazníci byli spokojení, a důležitým měřítkem jejich spokojenosti je pro nás právě nárůst tržeb v oblasti servisních služeb.“

  Dodatečný profitabilní růst

  Skupina Koenig & Bauer se kromě střednědobých cílů intenzivně zabývá i dalšími aplikacemi v oblasti obalového, digitálního a průmyslového tisku. Velký důraz přitom klade na segment potisku vlnité lepenky, který je díky dlouhodobým trendům, jako jsou nakupování z domova a nákladnější, resp. barevnější obaly, nadprůměrně ziskový. Claus Bolza-Schünemann vysvětluje: „Pro velký a silně rostoucí trh analogového přímého potisku vlnité lepenky jsme vyvinuli archové flexotiskové stroje CorruFLEX a CorruCUT (s integrovanou rotační vysekávačkou). První stroj CorruCUT bude nainstalován začátkem roku 2019 ve firmě Klingele.“ „Dalším cílovým trhem je potisk dvoudílných plechovek,“ dodává M. Dähn: „Jako přední světový výrobce strojů pro potisk třídílných plechovek chceme vstupem na trh dvoudílných plechovek upevnit naši pozici. Stroj CS MetalCan pro potisk dvoudílných plechovek, který byl poprvé představen v květnu 2017, se u zákazníků setkal s velkým ohlasem. Díky uzavření dvou smluv na dodávku tohoto stroje můžeme nyní začít s intenzivními testy, abychom stroj koncem roku 2018 mohli uvést na trh.“ Další potenciály růstu vidí firma Koenig & Bauer v oblasti digitálního tisku, kde již v důsledku digitalizace nebude hrozit nebezpečí substituce u příslušných tiskových trhů.

  Vývoj obchodní činnosti koncernu v roce 2017

  Tržby koncernu Koenig & Bauer se s 1 217,6 mil. € nacházely v cílovém koridoru do 1,25 mld. €. Obrat koncernu, který oproti předchozímu roku (1 167,1 mil. €) o 4,3 % vzrostl, lehce překonal střednědobý cíl růstu ve výši 4 % ročně, a vykompenzoval tak i nadále klesající obrat (-25 mil. €) v oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Objem přijatých zakázek vzrostl o 10,1 %, a vyšplhal se tak na 1 266,3 mil. € (2016: 1 149,7 mil. €). Největší přírůstek zakázek byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí, a to o 29,7 %. S poměrem přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04 vzrostl stav zakázek na 606,2 mil. €, a o 8,7 % tak překonal hodnotu z předchozího roku.

  Marže provozního zisku překonala očekávání pro rok 2017

  K nárůstu zisku koncernu přispěl zejména vyšší obrat v oblasti servisních zakázek. Kromě nákladů na rozšíření portfolia, nové výrobky a IT systémy byl hospodářský výsledek koncernu zatížen i vývojem ve společnosti KBA-Industrial Solutions a optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku. Provozní zisk (EBIT) přesto i bez jednorázových výnosů z předchozího roku vzrostl z 62,9 mil. € na 81,4 mil. €. Výsledkem tohoto pozitivního vývoje byl daňový výnos ve výši 12,7 mil. € z příslušných odložených daní. Hospodářský výsledek koncernu za rok 2017 činí 81,1 mil. € (2016: 82,2 mil. €), což odpovídá zisku na akcii ve výši 4,91 € (2016: 4,98 €).

  Návrh na dividendu ve výši 0,90 € na akcii

  „Díky pozitivnímu vývoji výnosů a bilančnímu zisku dosaženému holdingovou společností Koenig & Bauer AG můžeme pokračovat v naší dividendové politice s výplatním poměrem ve výši 15 % až 35 % z hospodářského výsledku koncernu,“ vysvětluje výkonný ředitel koncernu Claus Bolza-Schünemann. Představenstvo a dozorčí rada tak na valné hromadě, která se bude konat 9. května 2018, navrhnou dividendu ve výši 90 centů na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru ve výši 18,4 % z hospodářského výsledku koncernu.

  Dynamický vývoj v segmentu Sheetfed pokračuje

  Segmentu Sheetfed se i nadále dařilo, a objem přijatých zakázek tak oproti předchozímu roku (569,7 mil. €) vzrostl o 15,2 % na 656,2 mil. €. Za tímto nárůstem stojí zejména inovativní stroje pro potisk skládaných krabiček a komerční tisk a rozšíření prodejních a servisních služeb na trzích budoucnosti. Obrat se vyšplhal na 660,2 mil. €, což v porovnání s rokem 2016 (615,0 mil. €) znamená nárůst o 7,3 %. Provozní zisk meziročně vzrostl z 31,3 mil. € na 37,5 mil. €, marže provozního zisku dosáhla hodnoty 5,7 % (2016: 5,1 %).

  Segment Digital & Web investuje do trhů budoucnosti

  V segmentu Digital & Web se situace nevyvíjela příliš příznivě. Pokles objemu přijatých zakázek, a tím i obratu byl způsoben především nadále klesajícím počtem zakázek v oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Hospodářský výsledek segmentu byl zatížen optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku a náklady na výzkum a vývoj, takže se provozní zisk propadl na hodnotu -4,3 mil. € (2016: 0,5 mil. €). M. Dähn vysvětluje: „V oblasti flexibilního obalového tisku je patrná změna trendu. Musíme se zaměřit na to, abychom pomocí správných opatření silněji navázali na úspěchy firem, které na tomto atraktivním trhu zaujímají přední pozici.“

  Segment Special hlásí nárůst objemu přijatých zakázek, obratu i provozního zisku

  Vyšší poptávka v oblasti tisku cenných papírů, potisku plechu a skla/dutých předmětů a průmyslového značení vedla k nárůstu objemu přijatých zakázek o 16,1 % na 533,7 mil. € (2016: 459,7 mil. €). Obrat se vyšplhal na 467,9 mil. €, což oproti předchozímu roku (444,3 mil. €) odpovídá nárůstu o 5,3 %. Provozní zisk v tomto segmentu dosáhl hodnoty 53,7 mil. € (2016: 44,3 mil. €).

  Stabilní finanční základ

  Cash flow z provozní činnosti se navzdory vyššímu čistému pracovnímu kapitálu vyšplhalo na 23,8 mil. € (2016: 21,9 mil. €). Poté, co se pracovní kapitál ve velké části koncernu podařilo snížit, je třeba provést optimalizaci pohledávek a zásob v oblasti ceninového tisku. Dopady těchto opatření však nebudou citelné ihned. Volné cash flow ve výši -59,6 mil. € (2016: 2,3 mil. €) bylo zatíženo vysokými investicemi (48,5 mil. €) a výdaji na částečné profinancování penzijních rezerv (36,8 mil. €). Kromě vlastních likvidních prostředků z operativní činnosti má koncern k dispozici syndikované úvěrové linky od konsorcia významných bank. Financování konsorcia zahrnuje ručitelskou úvěrovou linku ve výši 200 mil. € a revolvingovou úvěrovou linku ve výši 150 mil. €, kterou lze alternativně navýšit o 50 mil. €. Doba splatnosti úvěrových linek činí pět let a lze ji dvakrát prodloužit vždy o jeden rok až do prosince 2024. Strukturu bilance kromě toho pozitivně ovlivnilo i zvýšení podílu vlastního kapitálu z 31,1 % na 36,4 %.   

  Cíle koncernu pro rok 2018: nárůst obratu přibližně o 4 % a marže provozního zisku ve výši přibližně 7 %

  Pokud se ekonomické a politické podmínky v oblasti mezinárodního obchodu výrazně nezhorší, očekává představenstvo pro rok 2018 jednotný nárůst obratu přibližně o 4 % a marži provozního zisku ve výši přibližně 7 %.

  M. Dähn dodává: „Kromě celosvětové konjunktury a příznivých vyhlídek v oblasti obalového a průmyslového tisku se naše prognózy opírají i o nárůst objemu přijatých zakázek a zvýšení podílu na trhu ve všech segmentech. Přihlédli jsme přitom i k vysokému stavu zakázek (606,2 mil. €) a k pokrokům, kterých jsme dosáhli s ohledem na zvýšení provozního zisku o 70 mil. € do konce roku 2021. Postupným zvyšováním podílu servisních služeb na obratu koncernu na 30 % a zlepšením výkonnosti v oblasti ceninového tisku chceme dosáhnout nárůstu hospodářského výsledku o 40 mil. €. O další navýšení hospodářského výsledku přibližně o 30 mil. € by se měly postarat integrovaná výrobní síť a strategický nákup. V důsledku rostoucích nákladů zároveň zvýšíme ceny našich výrobků, které tak k 1. dubnu 2018 vzrostou o 3,7 %. Pokud se naše očekávání pro rok 2018 vyplní, budeme opět o něco blíže střednědobým cílům, kterých chceme dosáhnout do roku 2021, tedy marži provozního zisku ve výši 9 % a jednotnému nárůstu obratu přibližně o 4 % ročně. Nebude-li vývoj světového hospodářství a koncových trhů příznivý, počítáme s marží provozního zisku mezi 4 % a 9 %.“   

  Koncern Koenig & Bauer v prvním čtvrtletí roku 2018 ukončí částečné financování zaměstnaneckého penzijního pojištění zahájeného v roce 2017, které bylo původně plánováno na pět let. Konečná splátka se pohybuje na stejné úrovni jako veškeré splátky zaplacené v roce 2017. Zajišťovací nároky aktivované ve finančních pohledávkách budou k okamžiku převodu nároků na příjemce započteny s penzijními rezervami. Toto krácení bilance přispěje k dalšímu zvýšení podílu vlastního kapitálu, a tím i k dosažení cílové hodnoty ve výši více než 45 %.

  Výroční zprávu a finanční zprávy lze stáhnout jako soubor PDF zde

  ]]>
  RSS Feed CS News only
  news-995 Wed, 07 Mar 2018 13:06:30 +0100 Skupina Klingele jako vývojový partner pro stroj CorruCUT http://cz.koenig-bauer.com/cz/aktuality/details/article/skupina-klingele-jako-vyvojovy-partner-pro-stroj-corrucut/
 • opětovný vstup na trh se stroji pro zpracování vlnité lepenky
 • skupina Klingele jako kooperační partner
 • zaměření na rostoucí trhy
 • Zaměření na rostoucí trhy, jako je konvenční a digitální obalový tisk, je součástí úspěšné strategie firmy Koenig & Bauer. Opětovným vstupem na trh se stroji pro zpracování vlnité lepenky firma v této strategii důsledně pokračuje. Nové stroje od firmy Koenig & Bauer byly veřejnosti oficiálně představeny na technickém semináři pořádaném Evropským sdružením výrobců vlnité lepenky (FEFCO), který se konal v říjnu loňského roku ve Vídni. Nedlouho poté se se skupinou Klingele objevil i prvotřídní kooperační partner pro High Board Line rotační výsekový stroj CorruCUT. „Poté, co firma Koenig & Bauer na veletrhu drupa 2016 oznámila opětovný vstup na trh vlnité lepenky, jsme se na tento segment podívali blíže a zjistili jsme, že zde chybí další dodavatel v prémiové třídě,“ vysvětluje Dr. Jan Klingele, jednatel skupiny Klingele a prezident sdružení FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers). Firma Koenig & Bauer v posledních dvou letech průběžně budovala nový tým a důsledně pracovala na vývoji stroje. „Důkladně jsme prozkoumali trh a dotázali se celé řady firem. Na tomto základě jsme zkonstruovali stroj, který přesně odráží požadavky zákazníků,“ popisuje Christoph Müller, člen představenstva firmy Koenig & Bauer.

  Přednosti stroje CorruCUT

  Skupina Klingele pověřila firmu Koenig & Bauer dodávkou šestibarvového stroje o pracovní šířce 2 800 mm pro svůj závod v Delmenhorstu. Stroj byl kompletně inovován - od nakladače přes tiskové jednotky a rotační výsek až po vykladač, a nyní tak disponuje přednostmi, jako jsou vakuový řemenový nakladač bez podávacích hřídelí, nový systém výměny rastrových válců a vakuový vykladač. „Prezentovaná koncepce a celá řada technických inovací na nás udělaly velký dojem. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro stroj CorruCUT od firmy Koenig & Bauer. Těšíme se, že tento nový rotační výsekový stroj společně s firmou Koenig & Bauer dovedeme až do stádia sériové výroby,“ dodává Dr. J. Klingele. Dodávka nového stroje CorruCUT, který bude nejdříve postaven a otestován ve würzburském závodě, je plánována na začátek roku 2019. Obě firmy kromě toho uzavřely dohodu o dodávce dalších strojů.

  Skupina Klingele: propojení tradice a pokroku

  Tato mezinárodně působící rodinná firma byla založena v roce 1920 a v současné době je již ve třetí generaci vedena Dr. Janem Klingelem jako jednatelem. Sortiment jejích výrobků zahrnuje surový papír pro vlnitou lepenku, inovativní a ekologické obaly pro celou řadu oblastí použití a lepidla. Firma zaměstnává přibližně 2 400 zaměstnanců a disponuje dvěma papírnami a dvaceti závody na výrobu a zpracování vlnité lepenky v Evropě, Africe a střední Americe.

  ]]>
  RSS Feed CS News only