Service SelectVisual PressSupport

Pokročilá služba: Jedna fotka vydá za tisíc slov

Ke službám založeným na datech, které nabízí Koenig & Bauer pro archové ofsetové stroje, patří také Visual PressSupport. Umožňuje vedle přenosu zvuku při dálkové údržbě nebo servisním zásahu také zprostředkování live-videí z mobilního zařízení přímo technikovi na hotline.

Se službou Visual PressSupport disponují uživatel a hotline technik moderním nástrojem, který jim zřetelně ulehčuje komunikaci. Hotline technik vidí to, co vidí tiskař, resp. servisní technik na stroji. Může si obrazem nechat ukázat procesy a postupy a tak získat rychlý a obsáhlý přehled o situaci na stroji. To ulehčuje komunikaci, šetří rozsáhlé popisy a proti pouhé telefonické komunikaci redukuje riziko nedorozumění.

Předpoklady pro službu Visual PressSupport

  • Mobilní zařízení se systémem Android nebo iOS
  • Rychlé mobilní internetové připojení přes Wifi nebo mobilní data 
  • Doporučuje se ještě použití headsetu a instalaci aplikace „Visual Support“
  • Použitelné na všech mobilních zařízeních
  • K dispozici 24/7
  • Nejrychlejší řešení problémů pomocí přímé komunikace s našimi servisními specialisty

Komunikace s přidanou hodnotou

Aplikace Visual PressSupport umí ještě více: Na live vytvořených fotkách se dají jak technikem na místě, tak hotline technikem umístit značky. Tato označení pomohou provést na správném díle kontrolu funkce nebo nastavení, resp. cíleným snímkem ještě jednou separátně zaznamenat aktuální stav. Tímto způsobem je možno poruchy funkce dále ohraničit, resp. vizuálně zprostředkovat pomoc pro obsluhu a nastavení.

Dále může tiskař nebo technik u stroje sdílet s hotline obrázky z alba svého mobilního zařízení. Ty mohou ukázat určité chování stroje, které např. nastane jen sporadicky, a tudíž ho není možno sledovat živě. Při tom je zaručena ochrana dat. Hotline technik vidí výhradně media, která byla sdílena a žádné jiné obsahy galerie.

Kromě toho může hotline technik poslat užitečné informace na mobilní zařízení tiskaře nebo technika u stroje, např. výkresy nebo schémata.

Přenos dokumentu (v tomto případě výřezu z návodu k údržbě).

Rozšířené možnosti použití

Tato rozmanitost funkcí nabízí široké pole použití aplikace Visual PressSupport. Je-li při klasickém distančním servisu možno dosáhnout na software, elektrotechniku a obsluhu, poskytuje Visual PressSupport možnost rozšířit funkčnost distančního servisu o pomoc v oblasti procesní techniky a mechaniky. Visual PressSupport je možno použít i na strojích, které nejsou vybaveny spojením pro distanční servis.

U stávajících klasických zásahů na dálku je kvóta úspěšnosti 80%. Lze očekávat, že úspěšnost s Visual PressSupport bude dále stoupat. To znamená, že objem výkonů ve smlouvě o distančním servisu stoupá. Dochází k menším ztrátám informací, komunikace se zrychluje a klesají ev. jazykové bariery. Protože jeden obraz vysvětlí víc než tisíc slov.

Visual PressSupport vzorová simulace

Použitelné na všech mobilních zařízeních

Proti lokálním řešením má Visual PressSupport od Koenig & Bauer ještě další přednosti: Je možné použít běžné mobilní zařízení, která každý používá a umí obsluhovat. Baterie jsou stále nabité, takže je technika bez připravování stále použitelná. Je třeba si ale uvědomit, že při užití Visual PressSupport dochází k vyšší spotřebě energie telefonu. Spotřeba dat je v průměru 5-6 MB/minutu (použití jak přes W-LAN tak s mobilním datovým připojením).

Haben Sie Fragen?
Objednat tištěné brožury
    Objednat