Speciální akce

Podpora zákazníků dodatečnou tiskovou kapacitou

Současná preventivní opatření vlád se dotýká práce nás všech. Uzavřené hranice a omezený pohyb osob neumožňuje předvádět naše stroje zákazníkům. Mnoho našich zákazníků je naopak postiženo mimo jiné citelnou ztrátou dostupné pracovní síly. Společnost Koenig & Bauer Sheetfed se proto rozhodla podpořit své zákazníky a nabídnout jim uvolněné tiskové kapacity pro tisk obalů a etiket.

  • Pomáháme našim zákazníkům snížit zátěž personálu a strojů, především pro ty působící na trhu s potravinami, farmacií a etiketami.
  • Koenig & Bauer Sheetfed převezme tiskovou produkci a zušlechtění, bez dokončovacího zpracování
  • Výroba proběhne podle všech běžných tiskových standardů včetně dokumentace kvality produkce
  • Dodávku materiálů a následné vyzvednutí vytištěné a zabalené zakázky (archy ve stohu) by měl zajistit náš zákazník
  • Řízení zakázek probíhá přes zákaznické centrum v Radebeulu
  • Detaily o zakázkách specifikuje zákazník v námi zaslaných formulářích
  • Doporučujeme převzetí zakázek osobně odpovědným pracovníkem zákazníka
  • Akce je časově omezená – předběžně do 30. 6. 2020

Využijte naše uvolněné tiskové kapacity.

Podrobnější informace Vám s radostí sdělí Ing. David Herman, +420 725 516 802, david.herman@koenig-bauer.com

Objednat tištěné brožury
    Objednat