KBA-Digital & Web SolutionsWorkflow pro novinový tisk

Pro efektivní a hospodárnou výrobu novin s omezenými zdroji hraje rozhodující roli digitální propojení do sítě a začlenění jednotlivých výrobních kroků. Významné potenciální úspory spočívají mimo jiné v automatickém plánování výroby, v automatizovaném přednastavení rotačky na následující zakázku (= přednastavení), ale i v automatizovaném rozjezdu stroje do rychlosti a automatizovaném ukončení zakázky v tiskovém stroji. Pod souhrnným označením PressNet vám Koenig & Bauer poskytuje správu pracovního procesu, šitou na míru. Díky optimalizovaným procesům výroby může rotačka pracovat neustále s nejvyšším výkonem. Řízení i kontrola procesu Vám s opčně dodávanými automatizačními nástroji půjde snadno od ruky. S PressNet dojde k optimalizaci vašeho výrobního procesu od plánování výroby (EasyPlan) přes přednastavení rotačky (EasySet), automatický rozjezd do rychlosti (EasyStart), ukončení zakázky/umytí stroje (EasyClean-up), až po automatické hlášení a dokumentaci (EasyReport). Povely jsou do stroje zadávány intuitivně ovladatelnými klávesnicemi z funkčně zařízených ovládacích pultů ErgoTronic.

  • Digitální zapojení do sítě pro efektivní výrobu novin
  • Jednoduché plánování a rychlé přednastavení
  • Automatický rozjezd stroje i automatické ukončení zakázky

PressNet vytváří s moduly EasyPlan, EasySet, EasyStar, EasyClean-up a EasyReport inteligentní síť, schopnou v novinovém tisku dosahovat vysoké produktivity a hospodárnosti.

EasyPlan

Rozhodujícím faktorem prokazatelného úspěchu je i pečlivé plánování. A to platí i pro výrobu novin. V systému EasyPlan je obsluha podporována při přípravě definovanými produkčními variantami. Individuální zadání jsou ale možná též.

EasySet

Aby se při tisku nákladu dosáhlo vysoké a stabilní kvality, malého množství makulatury a krátkých časů příprav, musí být v tiskovém stoji přesně přednastaveny různé parametry tiskového stroje. Pro rychlou realizaci přednastavení celého stroje z ovládacího pultu byl vyvinut systém EasySet. Tento vícestupňový systém přednastavení ukládá data přednastavení rejstříků, tahů na pás papíru, temperování, ale i technologicky podmíněné rozjezdové křivky. Ta je pak možné při výrobě podobných produktů opět načíst do stroje.

EasyStart

Automatizované rozjetí stroje až do produkční rychlosti ovládáním jediného tlačítka je s funkcí EasyStart dětskou hrou. Podle potřeby si obsluha stroje může pro rozjezdovou křivku zvolit rychlost i dobu prodlev na určitých rychlostních mezistupních.

EasyClean-up

Také automatické ukončení zakázky/umytí stroje na stisknutí jediného tlačítka již není u Koenig & Bauer jen vizí. V definovaných sekvencích se díky funkci EasyClean-up automaticky provede vyjetí barvy do papíru, umytí ofsetových gumových potahů, ale i kompletní vyjmutí tiskových desek.  V důsledku toho má tiskař více času na připravení následující zakázky.

EasyReport

Pro zvýšení produktivity snížením nákladů je nutné zavčas rozeznat a analyzovat chyby a v budoucnosti jim zamezit. Tomu pomáhá systém hlášení EasyReport. Analýzu a eliminaci chyb umožňuje realizovat dlouhodobá historie všech hlášení, jejich export a třídění. Systém zpráv/hlášení umožňuje rozsáhle dokumentovat všechny tištěné zakázky a vytvářet podrobný výrobní protokol.

Máte nějaké dotazy k workflow?
Objednat tištěné brožury
    Objednat