Více než milion výměn tiskových desek za pouhé dva roky v tiskárně MainfrankenPlně automatická logistika tiskových desek od Koenig & Bauer nabízí nejvyšší úroveň automatizace procesů

  • Modulární logistika pro Rapidy formátu B1 a B0
  • Technologie zásobuje jeden nebo i více strojů
  • Automatizace procesů pro maximální produktivitu v oboru web-to-print
  • Jedinečné řešení pro velkoformátové archové ofsetové stroje

Systémy logistiky tiskových desek instalované společností Koenig & Bauer zpracovaly více než jeden milion desek za pouhé dva roky používání na dvou místech provozovaných společností Druckhaus Mainfranken (DHM). Při kontrole dne 15. března 2024 počítadla logistických systémů, které byly uvedeny do provozu a připojeny k archovým ofsetovým strojům Rapida v závodech DHM Marktheidenfeld a Kesselsdorf v prosinci 2021, zaznamenaly zpracování přesně 1 160 634 tiskových desek.

Automatizace transportu a vkládání desek přímo do zásobníků na tiskových jednotkách a poté jejich transport zpět do stanice pro likvidaci výrazně zvyšuje výkonnost tiskového stroje. Tam, kde dominují zejména ultrakrátké série, což je charakteristické pro web-to-print podnikání, lze výrobu realizovat mnohem ziskověji. Koenig & Bauer umožňuje maximální automatizaci procesů pomocí svého systému logistiky desek, jak dokládá více než jeden milion desek vyměněných za pouhé dva roky používání společností Druckhaus Mainfranken.

Různé koncepty na různých místech

V závodě Marktheidenfeld se používá samostatný systém pro každý stroj Rapida, na kterém je implementována logistika desek. Desky jsou odváženy z oddělení prepressu ke strojům pomocí vozíku. Tam jsou desky jedna po druhé nakládány do transportního systému, identifikovány pomocí datového matricového kódu a transportovány do příslušných tiskových jednotek připravených k výměně desek. Po výměně desek jsou použité plechy odvezeny do likvidační stanice a uloženy na paletu k recyklaci. Dopravní okruh je založen na řetězových dopravnících s kleštinovými držáky desek. Od instalace systému před dvěma lety bylo zpracováno více než 716 000 desek.

V Kesselsdorfu u Drážďan byly velkoformátové archové ofsetové stroje řady Rapida integrovány do modulárního systému logistiky desek, který jde o krok dále než jeho protějšek v Marktheidenfeldu. Desky jsou předávány na řetězové dopravníky s dostatečným předstihem během předtiskové činnosti. Přesměrovač zajišťuje, že každý tiskový stroj Rapida obdrží správné desky pro své další úlohy – v souladu s definovaným zadáním úlohy. Deskové logistické systémy pro velkoformátové archové ofsetové stroje – zejména na této úrovni automatizace – nabízejí uživatelům jedinečné výhody. Doposud byly instalovány výhradně společností Koenig & Bauer.

Zisková výroba ultrakrátkých sérií

Ulrich Stetter, výkonný ředitel Druckhaus Mainfranken, považuje systémy logistiky desek za zásadní změnu v podnikání v oblasti web-to-print: „Počet zakázek, které jsme schopni zpracovat za směnu nebo pracovní den, se od doby, kdy jsme je začali používat, výrazně zvýšil." Zároveň se dělá mnohem méně chyb ve srovnání s procesy výměny desek, které zahrnují ruční vkládání desek do zásobníků.

Je minimum zakázek, které se tisknou delší dobu. Většina úloh – obvykle vyžadujících 300 dobrých archů – je dokončena do tří minut. Jen stěží by bylo možné, aby jediný člověk držel krok s touto produktivitou – zejména po celou dobu směny. Za předpokladu souvislého sledu takových ultrakrátkých úloh by tento člověk ušel vzdálenost 3 km za směnu, aby vyměnil desky na Rapidě formátu B1. A to při přenášení desek s celkovou hmotností 148 kg každou hodinu. U velkoformátového tisku jsou čísla odpovídajícím způsobem vyšší. Tato pracovní zátěž by brzy posunula i zkušené operátory na jejich limity.

Zřejmý závěr: automatizace nakládání desek a jejich přepravy přímo k měničům desek na tiskových jednotkách a poté zpět do odkládací stanice významně zvyšuje výkonnost tiskového stroje – zejména tam, kde dominují ultrakrátké série. Tyto produkční zakázky nízkého nákladu, jež jsou charakteristické pro podnikání web-to-print, lze realizovat mnohem výhodněji.

Downloads

Martin Dänhardt
Marketing & Communications

Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul
Germany

T: +49 351 833-2580
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat