Koenig & Bauer po prvních devíti měsících se silným třetím čtvrtletím 2021 i nadále na cestě zotavení

  • Příjem zakázek vzrostl ve 3. čtvrtletí o 56,2 %: výrazný nárůst v segmentech Special a Sheetfed i první tendence zotavení v segmentu Digital & Webfed
  • Navýšení obratu o 18,2 % ve 3. čtvrtletí u book to bill ratio na 1,24 a stav zakázek 823,2 mil. € na historicky vysoké úrovni
  • Strategický milník: světová premiéra digitálního tiskového stroje VariJET po již úspěšném vstupu strojů CorruCUT a RotaJET na trh
  • Program na zvýšení efektivnosti P24x dosáhl po devíti měsících již plánovaného cíle úspor pro rok 2021 a přináší ve 3. čtvrtletí zlepšení EBIT výsledku na 10,3 mil. € 
  • Nárůst volného cashflow o 76,4 mil. € na 14,3 mil. € – tím zaznamenala skupina Koenig & Bauer opět netto finanční úroveň před covidovým obdobím
  • Prognóza pro 2021: EBIT marže 2 % při 1.100 – 1.135 mil. € obratu a potvrzení střednědobých cílů

Stroj CorruCUT je koncipován pro vysoce produktivní výrobu rotačně vysekávaných boxů z vlnité lepenky v nejvyšší flexo postprint kvalitě.

Koncern Koenig & Bauer sleduje po prvních devíti měsících 2021 i nadále cestu zotavení. Objednávky zákazníků vzrostly v tomto období o 37,3 % na 978,6 mil. €. K tomu přispěl především nárůst v segmentu Special o 54,0 %. Ve všech oblastech tohoto segmentu se objednávky ve srovnání s předchozím rokem zvýšily, především díky obchodu s ceninovým papírem. To ukazuje, že bankovka si zachovává právě v době pandemie jako platební prostředek své řádné místo, a navíc se bude i nadále spojovat s virtuálním světem. I segment Sheetfed opětovně zvýšil svůj objem přijatých zakázek a dosáhl navýšení o 35,5 %, přičemž převážný podíl pochází z výrazně se rozvíjejícího trhu potisku obalů, který je i nadále rezistentní vůči pandemii. Z toho je patrné, že investiční zdrženlivost našich zákazníků v mnoha oborech začíná slábnout. Ale přesto mnozí z nich částečně odkládají nové investice z důvodu nejistot, které s sebou nese pandemie covid-19. To se týkalo v prvních devíti měsících 2021 především přijatých zakázek v segmentu Digital & Webfed, přičemž se ve třetím čtvrtletí objevily první tendence zotavení, neboť na konci července 2021 se podařilo úspěšně uvést na trh celkem pět strojů ze série CorruCUT nejen pro beta zákazníky, ale i pro zcela nové. Tyto stroje jsou konstruovány pro vysoce produktivní výrobu rotačně vysekávaných boxů z vlnité lepenky v nejvyšší flexo postprint kvalitě.  

Celkově byly objednávky našich zákazníků ve třetím čtvrtletí o 56,2 % vyšší než v předchozím roce, a tím i vyšší než průměr v našem oboru (červen – srpen: 39,8 %).

Dobrý růst obratu ve třetím čtvrtletí u book to bill ratio 1,24 a stav zakázek na historicky vysoké úrovni

Kumulovaně za prvních devět měsíců 2021 dosáhl obrat s růstem 3,0 % úrovně 787,4 mil. €, a tím poprvé v roce 2021 překonal číslo předchozího roku. Ve třetím čtvrtletí pokračoval i nadále v dynamickém růstu na úroveň 294,2 mil. €, což odpovídá navýšení oproti předchozímu roku o 18,2 %. Oborový svaz VDMA zveřejnil za období červen až srpen navýšení obratu u tiskových strojů vůči předchozímu roku o 7,9 %. Hodnota book to bill ratio (poměr přijatých zakázek k obratu) se pohybovala ve třetím čtvrtletí na úrovni 1,24 a tím tedy konstantně nad 1,0 a odráží také dobrý ekonomický vývoj koncernu. Stav zakázek zaznamenal k 30. září 2021 hodnotou 823,2 mil. € historicky vysokou úroveň.

VariJET 106 spojuje digitální inkjetový a klasický ofsetový tisk, a tím to nejlepší z obou světů.

Strategické milníky opětovně dosaženy: světová premiéra digitálního tiskového stroje VariJET po již úspěšném vstupu strojů CorruCUT a RotaJET na trh

V polovině října se podařilo v segmentu Sheetfed světovou premiérou stroje VariJET 106 od společnosti Koenig & Bauer Durst sloučit to nejlepší ze dvou světů. Tiskový stroj B1 totiž spojuje výkonem 5.500 archů/hod digitální inkjetový a klasický ofsetový tisk, neboť byl vyvinut na principu základních technologií speciálně pro automatizované, efektivní tiskové systémy pro potravinářství. Nabízí nejkratší reakční časy, množství variant i individualizaci a umožňuje efektivní tisk malých nákladů. Tím odpovídá i rostoucí poptávce zákazníků po udržitelnosti a schopnosti dostát požadavkům značkových výrobků na multichannel komunikaci, včetně internetového prodeje. Beta test by měl být spuštěn za účasti společnosti Koenig & Bauer Durst v nadcházejících týdnech. První jednotky stroje VariJET 106 budou výhledově instalovány ve druhé polovině roku 2022 u zákazníků v Evropě a Americe. Mezi cílové skupiny patří výrobci skládaných krabic pro farmaceutický, kosmetický, tabákový a potravinářský průmysl.  

Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva společnosti Koenig & Bauer AG, vysvětluje: „Rozhodnutí našich zákazníků například pro stroj VariJET, RotaJET nebo CorruCUT ukazují, že se orientace na trhy růstu i digitální potisk skládaných krabic, nápojových kartonů a tisk dekorů i potisk vlnité lepenky vyplatil. U našich zákazníků hraje optimalizace jejich „Total Cost of Process“ zásadní roli při rozhodování o koupi více než kdy dříve.“

Tento způsob posuzování nezohledňuje pouze pořizovací náklady, nýbrž obsahuje všechny aspekty pozdějšího užívání, včetně předřazených a následných procesů tvorby hodnoty. K tomu patří vedle snižování spotřeby zdrojů i efektivní výroba měnících se velikostí nákladů pro testovací obaly a nové Brand Owner kampaně.

Navíc se pandemie ukázala jako urychlovač mnoha megatrendů, například vzrostl brutto obrat zboží v internetovém obchodě v roce 2020 o 14,6 % na 83,3 mld. €.  Spotřebitelé nakupovali na internetu více především věci denní potřeby jako potraviny, drogerii a léky. Tento vývoj podle vyjádření spolkového svazu internetových obchodů BEVH přetrvá a již se nevrátí a je jednoznačným důkazem toho, že koncové trhy, jako trh s vlnitou lepenkou a potiskem obalů, oslovované skupinou Koenig & Bauer, jsou principiálně nezasažené a disponují i z důvodu pandemie potenciálem růstu.

Dr. Pleßke dodává: „Nevidíme však za megatrendem internetového obchodu jako katalyzátor pouze pandemii, neboť ta urychlila v oblasti udržitelnosti změnu paradigmatu z „růstu za každou cenu“ na šetrnější „nakládání se zdroji“. To ukazuje, že megatrendy nepůsobí jednorozměrově nýbrž rozmanitě a komplexně a mohou se i oboustranně ve svém účinku posilovat. To platí jak pro naše zákazníky, tak i pro nás samotné a odráží se také v pokrocích naší ofenzivy udržitelnosti.“

Jako člen UN Global Compact, celosvětově největší iniciativy udržitelnosti, podporuje skupina Koenig & Bauer aktivně realizaci 17 cílů udržitelného rozvoje a identifikovala sedm z nich jako hlavní témata a doplnila je o strategické iniciativy. Z různorodých aktivit skupiny na podporu udržitelnosti se přitom zaměřila především na následující cíle udržitelného rozvoje: „3 – zdravý život a zvyšování jeho kvality“, „4 – kvalitní vzdělání“, „5 – genderová rovnost“, „8 – důstojná práce pro všechny a hospodářský růst“, „12 – udržitelná spotřeba a výroba“, „13 – opatření na ochranu klimatu“ a „17 – partnerství pro dosažení cílů“.  

Koenig & Bauer se účastní iniciativy UN Global Compact a podporuje aktivně realizaci cílů udržitelného rozvoje.

Program na zvýšení efektivnosti P24x dosáhl plánovaného cíle úspor pro rok 2021 již po devíti měsících a přispěl ke zlepšení EBIT výsledku na 10,3 mil. € ve 3. čtvrtletí

Pozitivní vývoj obratu se odráží i ve výnosech, neboť EBIT se vyšplhal na 16,7 mil. € po -74,1 mil. € v předchozím roce. Tím se zlepšila EBIT marže po devíti měsících z -9,7 % na 2,1 %. Ve třetím čtvrtletí atakoval EBIT částku 10,3 mil. €, což odpovídá zlepšení 64,6 mil. € v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Přitom se koncernu Koenig & Bauer podařilo, navzdory kratšímu období „kurzarbeitu“ a jednorázovému výnosu v předchozím roce, vedle úpravy rezerv pro program P24x také nahradit mimo jiné efekt úspor z využití kurzarbeitu v předchozím roce dlouhodobými a udržitelnými opatřeními v rámci programu P24x. To bylo možné díky pragmatické spolupráci zaměřené na zájmy společnosti se zástupci zaměstnanců v dotčených závodech. Efekty úspor z programu P24x přinesly po devíti měsících částku přibližně 31 mil. €, čímž bylo dosaženo cíle brutto úspor > 30 % pro rok 2021 již po devíti měsících. Výsledek koncernu se zvýšil k 30. září 2021 z -86,9 mil. € v předchozím roce na 5,5 mil. €. To odpovídá poměrnému výsledku á akcie 0,31 € (30.09.2020: -5,28 €).

Nárůst ve free cashflow o 76,4 mil. € na 14,3 mil. € – tím dosáhla skupina Koenig & Bauer opět netto finanční pozice před pandemií covid-19

Kumulovaně za prvních devět měsíců 2021 se navíc podařilo zásadně zvýšit jak operativní cashflow, tak i free cashflow. Operativní cashflow se zlepšilo z -47,8 mil. € v předchozím roce o 81,1 mil. € na 33,3 mil. € a free cashflow vzrostlo z -62,1 mil. € v předchozím roce na 14,3 mil. €. K nárůstu o 76,4 mil. € zásadně přispělo snížení netto pracovního kapitálu z 344,0 mil. € k 31. prosinci 2020 na 329,1 mil. € k 30. září 2021. Dále se podařilo v prvních devíti měsících 2021 snížit netto finanční zadlužení ve dvanáctiměsíčním porovnání na -37,7 mil. € (30.09.2020: -77,9 mil. €). S více než 250 mil. € volně dostupnými likvidními prostředky a podílem koncernového vlastního kapitálu 27,9 % je skupina finančně dobře situována.

Prognóza pro 2021: 2 % EBIT marže při 1.100 – 1.135 mil. € obratu a potvrzení střednědobých cílů

I přes nadále těžko odhadnutelné budoucí dopady pandemie covid-19 na ekonomické prostředí koncernu Koenig & Bauer počítá společnost s lehce pozitivním ekonomickým vývojem v roce 2021. Tato prognóza pracuje s předpokladem, že v boji s pandemií nedojde k dalším zvratům nebo zostřeným omezením oproti dnešnímu stavu. Navíc koncern zatěžují problémy s dodávkami a s tím související růst cen materiálu. Dr. Stephen Kimmich, CFO společnosti Koenig & Bauer AG: „Růst EBITu a snížení netto pracovního kapitálu, které také přispěly ke zlepšení free cashflow a netto finanční situace, potvrzují, že jsme po prvních devíti měsících i nadále na správném kurzu. Vysoké číslo přijatých zakázek a objem zakázek považujeme i přes náročné prostředí za solidní základ a potvrzujeme i nadále naši prognózu pro rok 2021: 2% EBIT marže při organizovaném růstu obratu             7-10 %, což odpovídá 1.100 – 1.135 mil. €. Jsme pozitivně naladěni, že zachytíme nutný vítr do zad pro pozitivní start do roku 2022.“ I náš oborový svaz nedávno potvrdil svoji výrobní prognózu růstu 10 % pro rok 2021. Ekonomové svazu VDMA se domnívají, že bez problémů s dodávkami materiálu by dokonce bylo možné dosáhnout vyššího růstu a počítají pro rok 2022 beze změny s dalším nárůstem 5 %.

Skupina Koenig & Bauer potvrzuje i nadále střednědobé cíle: obrat 1,3 mld. € při EBIT marži minimálně 7 % a snížení netto pracovního kapitálu na hodnotu maximálně 25 % ročního obratu, kterého má být dosaženo po ukončení programu na zvýšení efektivnosti P24x.

Kvartální zpráva je k dispozici jako PDF-Download zde

Downloads

Lena Landenberger
Head of Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat