Koenig & Bauer plánuje v hospodářském roce 2021 na základě dobrého objemu zakázek více než 630 milionů € organický růst obratu okolo 4 % při vyrovnaném EBIT výsledku

  • V roce 2020 pokles objemu přijatých zakázek a obratu z důvodu pandemie covid-19
  • Výrazně lepší objem přijatých zakázek a vyšší obrat než průměr v oboru
  • I přes dopady pandemie výrazné tendence zlepšení operativního výsledku – počínaje silně zasaženým 1. čtvrtletím 2020
  • Prognóza organického růstu obratu o cca 4 % s vyváženým EBIT výsledkem pro rok 2021
  • Úspěšné zavedení opatření programu na zvýšení efektivnosti P24x, EBIT 2020 zatížen rezervami
  • Potvrzení střednědobých cílů obratu 1,3 mld. € při EBIT marži minimálně 7 %

Koncern Koenig & Bauer („Koenig & Bauer“) dosáhl v hospodářském roce 2020 za náročných podmínek v rámci opatření covid-19 obratu 1,0 mld. € (2019: 1,2 mld. €). Pokles obratu o 17,4 % souvisí s opatřeními na utlumení pandemie covid-19, která byla zavedena vládami po celém světě. Především restrikce v oblasti cestování komplikovala mezinárodní aktivity prodeje i realizaci zakázek a projektů. Servis zaujímal v roce 2020 za „korona“ podmínek okolo 30 % z obratu koncernu. Tím bylo, i když pouze na základě srovnání s předchozím rokem, dosaženo nižšího obchodu s novými stroji a cílové hodnoty servisu 30 %. Objem přijatých zakázek, který poklesl o 14,6 % na 975 mil. € (2019: 1,1 mld. €), je právě tak ovlivněn omezením globálních ekonomických aktivit z důvodu pandemie covid-19 i investiční zdrženlivostí zákazníků pramenící ze vzrůstající nejistoty budoucího vývoje konjunktury.

Pokles obratu a přijatých zakázek však byl v roce 2020 pro koncern Koenig & Bauer výrazně nižší, než jaký zveřejnil oborový svaz VDMA pro celý obor tiskových strojů (pokles obratu oboru: 24,2 %; pokles přijatých zakázek oboru: 21,9 %). Stav zakázek Koenig & Bauer činil k 31. prosinci 2020 celkem 632 mil. € a byl o 7,9 % pod hodnotou rozhodného dne předchozího roku (31. prosince 2019: 686 mil. €).

Dobře připraveni na budoucnost: tým představenstva Koenig & Bauer s Dr. Andreasem Pleßkem, novým mluvčím představenstva

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) koncernu Koenig & Bauer dosáhl za rok 2020 celkem – 68 mil. € po částce 70 mil. € v předchozím roce. Navíc vedle poklesu obratu z důvodu opatření covid-19 zatížily EBIT jednorázové výdaje ve výši – 58 mil. € v rámci rozšířeného programu na zvýšení efektivnosti „P24x“ představeného na podzim 2020. Na druhé straně byl EBIT pozitivně ovlivněn jednorázovým výnosem z vyhraného právního sporu (4 mil. €) a jednorázovým výnosem z prodeje nemovitosti ve Frankenthalu (5 mil. €). Po očištění o zvláštní efekty se vyšplhal EBIT 2020 na částku –19 mil. €. I přes dopady pandemie došlo i u EBITu před zvláštními efekty k výraznému čtvrtletnímu oživení: Po –17 mil. € v prvním čtvrtletí bylo záporné číslo operativního výsledku před zvláštními efekty ve druhém čtvrtletí již pouze jednomístné (–7 mil. €), ve třetím čtvrtletí došlo téměř k „break-evenu“ (–1 mil. €) a v závěrečném čtvrtletí byl zaznamenán lehce pozitivní EBIT před zvláštními efekty 6 mil. €.         

Po zohlednění výsledku úroků ve výši cca –6 mil. € (2019: –6 mil. €) zaznamenal koncern Koenig & Bauer 2020 výsledek před zdaněním (EBIT) –73 mil. € po 64 mil. € v předchozím roce. Daňové zatížení 2020 se vyšplhalo na 30 mil. € (předchozí rok: 12 mil. €). Vyšší daňové náklady ve vykazovaném roce vyplývají především z oprávek aktivních odložených daní z převodů ztrát, které nebyly v rámci sestavování nových integrovaných pětiletých plánů uznány. Koncernový výsledek –103 mil. € (2019: 52 mil. €) odpovídá výsledku á akcii –6,27 € (2019: 3,15 €).

Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva Koenig & Bauer AG, vysvětluje: „Pokud se podíváme na vývoj přijatých zakázek, držela se skupina Koenig & Bauer v obtížném roce 2020 lépe než celkový průměr našeho oboru. Při veškeré možné ostražitosti za i nadále velmi nejistých ekonomických rámcových podmínek to hodnotíme jako znak toho, že naším portfoliem strojů a výkonů sázíme na správné koncové trhy i trhy budoucnosti. Tak například potisk vlnité lepenky by mohl v časech vzrůstajících internetových obchodů v příštích letech zaznamenat výrazný nárůst. Také potisk obalů pro potravinářské, kosmetické a farmaceutické produkty se ukazuje jako fungující a rostoucí trh. Abychom co možná nejlépe představili zákazníkům z těchto oborů výkonnost našich zařízení, rozšířil koncern Koenig & Bauer závod v Radebeulu na globální Customer Experience Center. Zde nabízíme řešení pro výrobu obalů propojená s inovativní technikou tisku, plochými a rotačními výseky, stroji na lepení skládaných krabiček a s automatizovaným tokem materiálu. Jsme přesvědčeni o tom, že posílíme a dále vylepšíme naši pozici na trhu v oblasti potisku obalů.“

I vývoj segmentů výrazně poznamenán pandemií covid-19

I na úrovni jednotlivých segmentů v roce 2020 byl viditelný značný pokles došlých zakázek, obratu a EBITu 2020 způsobený pandemií covid-19 i rezervami pro zavedení programu na zvýšení efektivnosti P24x.

Je třeba vyzdvihnout, že v segmentu Sheetfed došlo k poklesu přijatých zakázek o pouhých 5,5 %. Zde byl v hospodářském roce 2020 zaznamenán nárůst v archovém ofsetu středního a velkého formátu, i strojů na lepení skládaných krabic, které byly objednány především zákazníky z oblasti potisku obalů. Ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl v segmentu Sheetfed objem přijatých zakázek na 178 mil. €, který se vyhoupl nad úroveň předchozího roku (Q4 2019: 166 mil. €).

V posledním čtvrtletí 2020 byl v segmentu Digital & Webfed uveden do provozu první stroj CorruFLEX pro výrobu vysoce kvalitních potištěných obalů společnosti THIMM se specializací na potisk vlnité lepenky v závodu v Rumunsku. Tím jsou v současnosti na trhu úspěšně umístěny všechny tři typy strojů rodiny Corru pro přímý potisk vlnité lepenky.

V segmentu Special vykázaly Banknote Solutions, Kammann a Coding v náročném korona-roce 2020 pokles přijatých zakázek. Oproti tomu zaznamenal MetalPrint v roce 2020 jejich nárůst.

Nové výkonnostní měřítko v průmyslovém tisku - Rapida 106 X vyznamenaná zvláštní cenou za potisk obalů, akcidenční tisk nebo tisk etiket

Pozitivní operativní cashflow, dobrý základ vlastního kapitálu

Operativní cashflow koncernu Koenig & Bauer se pohybovalo v hospodářském roce 2020 v pozitivních číslech a činilo 12 mil. € (2019: –8 mil. €). K tomuto pozitivnímu vývoji přispěl především pokles hodnoty zásob. Pracovní kapitál se snížil z 349 mil. € v předchozím roce na nynějších 344 mil. €. Došlo k výraznému zlepšení cashflow v hospodářském roce 2020 z – 52 mil. € v předchozím roce na nynějších  – 24 mil. €.

S vlastním kapitálem 342 mil. € (konec 2019: 433 mil. €) dosáhl koncern Koenig & Bauer dobrého podílu vlastního kapitálu 25,9 % (konec 2019: 30,6 %).

Pro rok 2021 se očekává lehký organický růst obratu a vyrovnaný EBIT

I přes dále obtížně odhadnutelné budoucí dopady pandemie covid-19 na ekonomické prostředí koncernu Koenig & Bauer a vliv současných platných omezení cestování počítá podnik v roce 2021 s lehce pozitivním vývojem obchodu. Tato prognóza platí za předpokladu, že pokračujícím očkováním, která pokryjí i mutace viru covid-19, budou zrušeny současné restrikce.

Na tomto pozadí očekává Koenig & Bauer pro rok 2021 lehký organický růst obratu cca 4 % na 1,07 mld. €. Zároveň se po úspěšném spuštění programu na zvýšení efektivnosti P24x a po nasazení očekávaných efektů úspor počítá pro rok 2021 s vyrovnaným EBIT výsledkem.

Realizace programu P24x zatíží v roce 2021 volné cashflow a povede k negativnímu volnému cashflow ve výši dvoumístného čísla v řádu milionů euro.

Dr. Stephen Kimmich, CFO Koenig & Bauer AG: „Stav zakázek ve výši více než 630 milionů euro je dobrým výchozím bodem pro plánovaný rozvoj koncernu Koenig & Bauer v roce 2021. Nasazením opatření na zvýšení efektivnosti v rámci programu P24x jsme navíc nastavili důležité možnosti zlepšení naší profitability. V roce 2021 by se to mělo již projevit vyrovnaným EBIT výsledkem. Po ukončení programu na zvýšení efektivnosti naplánovaného na čtyři roky usilujeme, jak bylo oznámeno na podzim 2020, o úroveň obratu 1,3 mld. € a EBIT marži minimálně 7 % i snížení pracovního kapitálu na hodnotu maximálně 25 % ročního obratu.“

Hospodářská zpráva je k dispozici ve formátu PDF zde

Downloads

Objednat tištěné brožury
    Objednat