Komplexní instalace stroje Rapida 106 X u jedné z předních německých firem zaměřených na dialogový marketing„Nový stroj symbolizuje životní postoj společnosti SDV.“

  • První technologie archového ofsetového tisku společnosti Koenig & Bauer v této tiskárně
  • Rapida 106 X a CutPRO X v jednom
  • Nárůst výroby o více než 20 %: perforování, tisk a zušlechťování až 15.000 archů/hod.
  • Celkem 280 milionů mailingů ročně

Zprava: Markus Schmid, Franz Schiederer (oba jednatelé společnosti SDV), Oliver Fuchs (prodej Koenig & Bauer Německo), Norman Thomas (plánování a řízení výroby SDV), Robert Brunner (vedoucí výroby SDV) v moderních firemních kancelářích.

Na podzim loňského roku zahájila společnost SDV v Drážďanech výrobu na stroji Rapida 106 X. U tohoto high-end stroje středního formátu (max. formát archu 740/750 x 1.060 mm) se jedná o technologii archového ofsetového tisku nejnovější generace: V zařízení je integrován ještě před tiskovými jednotkami plně vybavený rotační výseková jednotka CutPRO X pro rilování a výsek tiskovin. Následuje osm tiskových jednotek s obracením archu pro oboustranný tisk 4/4, lakovací věž a prodloužení vykladače. Tak lze mailingy plně automatizovat a s vysokým stupněm zušlechtění vyrábět inline pouze při jednom průchodu archu strojem.

Franz Schiederer, jeden ze dvou jednatelů společnosti, vysvětluje: „Stroj symbolizuje životní postoj společnosti SDV, neboť je inovativní a přispívá k životaschopnosti našeho podniku.“ Stává se nezbytností pro informačního logistika, k jehož tvorbě přidané hodnoty dochází v jiných oblastech. S malým počtem personálu lze vyrábět komplexní tiskoviny pouze při jednom průchodu archu. To optimalizuje logistiku, šetří plochy pro meziskladování a vede ke kratším výrobním cyklům ve štíhlých procesech.

Rapida 106 X je novým srdcem tiskového sálu podniku. Z komplexní instalace se těší (zleva doprava) tiskař Silvio Kopte, Norman Thomas (plánování a řízení výroby SDV), Franz Schiederer (jednatel SDV), Robert Brunner (vedoucí výroby SDV), Oliver Fuchs (prodej Koenig & Bauer Německo), Markus Schmid (jednatel SDV).

Vysoký podíl perforací

Přibližně 80 procent tiskovin se perforuje. Přitom se většinou jedná o oddělitelné pohlednice nebo kupony. Tento vysoký podíl byl zásadní pro rozhodnutí integrovat do zařízení výsekovou jednotku CutPRO X. Plnohodnotný výsek se vyznačuje krátkou dobou přípravy, která je srovnatelná s cca pěti minutami na výměnu zakázek na tiskových a lakovacích jednotkách. Kromě toho lze formy použít opakovaně.

Maximální produkční výkon činí při použití výsekové jednotky 15.000 archů/hod. Jen u vysloveně náročných potiskovaných materiálech, například v oblasti potisku tenkých materiálů, běží Rapida 106 X o něco pomaleji. Vedle vysokého výkonu, který překračuje dosavadní technologii přibližně o 20 procent, profituje společnost SDV z vysloveně krátkých časů na přípravu. Rapida 106 X běží „stabilněji a spolehlivěji“, tolik celkový dojem jednatele.

To je také potřebné, jelikož i v dialogovém marketingu jsou zakázky stále častěji menší a vícevrstvé. Proto jsou přípravné časy a vysoká flexibilita důležitými tématy.  

Ještě před tiskovými jednotkami stroje Rapida 106 X se nachází jednotka pro výsek CutPRO X, která perforuje téměř 80 procent tiskovin v in-line procesu.

Technologie s vedoucím postavením na trhu

K nejdůležitějším funkcím na stroji Rapida 106 X patří mimo jiné QualiTronic PDFCheck. Systém pro měření a regulaci kontroluje arch za archem nejen kvalitu tisku, ale provádí i inspekci a porovnává s PDF z prepressu. „Toto vybavení nám umožňuje vyrábět i navzdory vysokému cenovému tlaku beze ztrát“, uvádí Franz Schiederer. „A to ve stabilně nejvyšší kvalitě.“

Vynikající systém měření a regulace a mnoho technických vymožeností jako beználožkové nakládání DriveTronic SIS přesvědčili kompetentní pracovníky společnosti SDV o inovačním přístupu firmy Koenig & Bauer. Proto podnik poprvé investoval do zařízení Rapida. Díky svému vybavení, které přesně odpovídá potřebám zákazníků, přinese podniku maximální užitek – i v budoucnosti. Další výhodou je blízkost výrobce. Kromě toho přitahuje Rapida 106 X svým designem pozornost jako magnet a zapadne skvěle do prostředí tiskárny, která nabízí svým zaměstnancům moderní technologii a nejlepší možné pracovní prostředí.

Rapida 106 X se vyznačuje i přes rozsáhlé inline zušlechtění mimořádně vysokým produkčním výkonem a krátkou dobou výměny zakázek.

Aktivní ve třech tiskových technikách

Od roku 2003 se tři podniky firmy SDV věnují ve dvou výrobních závodech (Drážďany a Weidenberg bei Bayreuth) přímému a dialogovému marketingu. Více než 280 milionů mailingů s tendencí růstu opustí každoročně podnik. Vyrábějí se přitom digitálním, archovým a kotoučovým ofsetem. Výběr tiskového procesu určují tři kritéria: formát, gramáž a náklad, resp. fragmentace produktů.

Struktura zákazníků firmy SDV je skutečně široká. Patří sem obchodníci, finančníci, energetické firmy, pojišťovny, cestovní kanceláře a zástupci dalších oborů, resp. jejich agentury, mezi nimi 13 DAX koncernů. Profitují z toho, že 100 procent výroby jejich dialogové pošty se realizuje v německém podniku, který je certifikován podle ISO 9001 a ISO 27001 (systém řízení bezpečnosti informací). S bezpečností dat se pojí vysoké standardy kvality a možná i jedinečnost produktů.

K tomu přichází stabilita firmy SDV jako dodavatele. Vedle technické koncepce, tisku, personalizace/individualizace a optimalizace rozesílání mailingů nabízí SDV svým objednatelům obsáhlé balíčky, aby cíleně a podle umístění závodu oslovili lidi prostřednictvím dalších digitálních kanálů.

Vysekávání, oboustranný tisk 4/4 a lakování – to vše zvládne stroj 106 X u SDV v inline procesu.

Speciální životní postoj

Díky stroji Rapida 106 X se zvýšil podíl výroby v Drážďanech, takže ke tvorbě přibližně poloviny přidané hodnoty dochází v každém ze dvou výrobních závodů. To se také projevuje na počtu zaměstnanců. Jak v Bavorsku, tak i v Sasku zaměstnává tisková a mediální společnost 115 pracovníků. Obrat se pohybuje mezi 30 a 32 miliony euro.

Zákazníci, kteří poprvé navštíví některý ze závodů, jsou často překvapeni: osloví je nejen moderní vybavení, ale i architektura budovy. Futuristický design se přenáší až do kanceláří a některých výrobních oblastí.

Výrobní budovy společnosti SDV zaujmou zajímavou architekturou.

Downloads

Related Links

Martin Dänhardt
Marketing & Communications

Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul
Germany

T: +49 351 833-2580
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat