Archové ofsetové stroje Rapida 145 a Rapida 164 v novém moderním designu a s dalšími automatizačními funkcemi Koenig & Bauer představuje novou generaci velkoformátových strojů Rapida

  • tiskový výkon až 18 000 archů/h (Rapida 145) a 17 000 archů/h (Rapida 164)
  • moderní, interaktivní koncept obsluhy
  • rozšíření v oblasti gramáže a vyvýšení strojů
  • rozmanité varianty pro hospodárnou inline produkci
  • automatizační zařízení pro velmi rychlou výměnu zakázek

Stroj Rapida 145 se v nové generaci poprvé představuje v jednotném designu všech strojů a zařízení od firmy Koenig & Bauer.

To, co bylo plánováno jako mezinárodní událost, mohou zájemci prozatím vidět pouze v malém rozsahu – při tiskových testech nebo ve videoprezentacích: firma Koenig & Bauer uvádí na trh novou generaci velkoformátových archových ofsetových strojů konstrukčních řad Rapida 145Rapida 164. Nová generace strojů je již k dispozici.

Hned na první pohled je vidět, že se oba velkoformátové stroje představují v novém inovativním designu všech strojů od firmy Koenig & Bauer. Existují však i další novinky, díky kterým si velkoformátové Rapidy upevňují svoji přední pozici na trhu ve své formátové třídě. Při kartonážním tisku vyrábějí s formátem archu 1 060 x 1 450 mm (Rapida 145), resp. 1 205 x 1 640 mm (Rapida 164) se základním tiskovým výkonem až 16 000 archů za hodinu. S balíčkem „High Speed“ činí jejich špičkový tiskový výkon 18 000 archů za hodinu (Rapida 145), resp. 17 000 archů za hodinu (Rapida 164). Kromě rozšířeného automatizačního vybavení disponují výkonovými parametry moderních strojů středního formátu – při dvojnásobném nebo dokonce ještě větším formátu tisku.

Stejně jako zde na nakládací hlavě nakladače nelze na celém stroji najít skoro žádné ovládací prvky. Téměř všechny procesy lze řídit pomocí dotykových displejů nebo ovládacího pultu.

Změnil se i koncept obsluhy. Díky velkým dotykovým displejům na nakladači, v prostoru nakládání a na vykladači se stalo mnoho tlačítek a dalších ovládacích prvků nadbytečných. Všechny rutinní procesy, které mají být aktivovány decentralizovaně, tak lze řídit stejně pohodlně jako z ovládacího pultu. Z daleka viditelný ukazatel stavu na vykladači přehledně informuje o aktuálním stavu stroje. Různé barvy světla signalizují, zda stroj vyrábí, nachází se v pohotovostním režimu nebo probíhají údržbářské práce.

Kamery pro inline regulaci vybarvení (uprostřed) a kontrolu obsahu s rozlišením až 260 dpi zkontrolují každý arch v průběhu tisku. Chyby se zobrazí na velkoplošné nástěnné obrazovce, protokoly poté poskytnou doklad o kvalitě.

Digitální řízení a kontrola

Ovládací pult ErgoTronic disponuje dotykovým displejem a velkou nástěnnou obrazovkou. Na obou jsou přehledně zobrazeny všechny potřebné informace. Celá řada dodatečných funkcí kromě toho umožňuje sledovat produkci v reálném čase. Přehledně jsou k dispozici i výrobní data a další údaje až po spotřebu CO2. Autonomní produkce sekvence tiskových úloh, řízení různých funkcí pomocí aplikací, přístup k zákaznické komunitě (CustomerCommunity) jako centrálnímu kontaktnímu bodu mezi uživateli a výrobcem – a samozřejmě spuštění jednotlivých programů stroje včetně přednastavení na základě poskytnutých nebo již uložených dat – ovládací pult je digitální průsečík pro všechny výrobní procesy v tiskovém sále.

A to i s ohledem na kontrolu kvality. Tři různé systémy spojují inline regulaci vybarvení (na přání včetně regulace podle vyvážení šedé) s funkcemi kontroly archu během tisku (QualiTronic PrintCheck), porovnání vytištěného archu s PDF z prepressu (QualiTronic PDFCheck) a kontroly tisku ve vysokém rozlišení (QualiTronic PDF HighRes).

DriveTronic SPC: plně automatická výměna tiskových desek používá tiskové desky bez ohnuté hrany.

Další výhody pro výrobce obalů

Nová generace strojů Rapida ve velkém formátu nabízí výrazná zlepšení právě s ohledem na svůj hlavní účel použití v oblasti tisku obalů. S tloušťkou 1,2 mm, resp. 1,6 mm dosahovala paleta potiskovatelných materiálů velmi vysokých hodnot již v minulosti. Umožňují to univerzální chytačové systémy. U nových strojů lze spektrum potiskovatelných materiálů ještě zvýšit – až nad hranici 2 mm, a to pomocí jednoduchého přestavení tiskových jednotek. Pro tiskárny, které pracují v oblasti potisku silného kartonu nebo přímého potisku vlnité lepenky a potiskují a inline zušlechťují celé spektrum materiálů, je to obrovský posun.

Rozmanité varianty: tento stroj Rapida 145, který se nachází v zákaznickém centru CEC společnosti Koenig & Bauer Sheetfed, je o 555 mm vyvýšen na litinové podstavce a je vybaven sedmi barevníky, dvěma lakovacími věžemi, mezisušicími jednotkami, trojnásobným prodloužením vykladače, dvojitým vykladačem a plně automatickou stohovou logistikou.

K výrazným změnám došlo i co se týče vyvýšení stroje. Nyní je k dispozici pět variant, které pokrývají rozsah od 185 až do 925 mm. Vyvýšení o 185, 370 a 555 mm lze kromě toho realizovat pomocí litinových podstavců. Dodatečné náklady na drahý fundament pro stroj tak odpadají.

Výrazné zlepšení mnoha detailů

Kromě toho byla přepracována celá řada neviditelných, ale důležitých detailů. Patří k nim například vedení archu v oblasti vykladače a prodloužení vykladače (úsek sušáku). Výrazně přispívá k tomu, aby bylo možné při ještě širším spektru potiskovaných materiálů a zušlechtění realizovat vysoký tiskový výkon až 18 000 archů za hodinu. Díky dynamické brzdě archů zůstane vykladač plně přístupný a přehledný. Komplikovaná zařízení pro brzdění archů nebo odebírací chytače stroje Rapida nepotřebují.

Vysoce odolné chytačové hřídele s automatickým mazáním a nižší počet mazacích míst snižují náklady na údržbu. Totéž u velkoformátových strojů Rapida platí i pro moderní pohon motorem na střídavý proud. Pracuje téměř bez údržby a kromě toho snižuje spotřebu energie.

Výměnu rastrových válců zvládne díky technologii AniSleeve bez použití nářadí velmi rychle provést jeden pracovník.

Výkonná a flexibilní

Nová generace strojů Rapida samozřejmě disponuje i všemi osvědčenými automatizačními a vysoce výkonnými funkcemi dosavadních modelů. Začíná to u rozmanitých variant až s 16 tiskovými a lakovacími jednotkami a pokračuje dodatečnými moduly, jako jsou inline řezačka archů z role, automaticky přestavitelné obracecí zařízení, lakovací a sušicí jednotky, dvojitý vykladač a samozřejmě nonstop a logistické komponenty. Pro obalové a akcidenční tiskárny s nejrůznějšími požadavky na jejich techniku tak lze vytvořit individuální konfigurace stroje. 

Většina strojů Rapida pro velkoformátový archový ofsetový tisk je vybavena beználožkovým systémem nakládání archů DriveTronic SIS.

V oblasti automatizace nastavuje nová generace velkoformátových strojů Rapida zcela nová měřítka. Beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS, souběžná výměna tiskových desek DriveTronic SPC, odpojitelné barevníky jako součást základní výbavy, zařízení pro mytí ofsetových gum CleanTronic pro paralelní procesy mytí, rychlá výměna lakovacích forem DriveTronic SFC nebo výměna rastrových válců AniSleeve – to jsou jen některé z vynikajících automatizačních komponent, které umožňují celou řadu paralelních procesů během výměny zakázek, a tím i extrémně krátké přípravné časy. Z vlastní výroby firmy Koenig & Bauer pocházejí i sušáky. Protože výroba sušáků patří ke klíčovým kompetencím tohoto výrobce tiskových strojů.

Všechny systémové komponenty a automatizační funkce sledují jeden cíl: podpořit uživatele v oblasti obalového a akcidenčního tisku tak, aby vyráběli hospodárně a úspěšně. „Jumbo“ stroje Rapida jsou tak ideálním výrobním prostředkem, aby byly tiskárny dobře připraveny na současné a budoucí výzvy.

Další zajímavé informace týkající se uvedení nové generace strojů na trh najdete na webových stránkách cz.koenig-bauer.com/cz/newdimension/.

Downloads

Martin Dänhardt
Marketing & Communications

Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul
Germany

T: +49 351 833-2580
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat