Očekává se pozitivní vývoj obratu ve druhém pololetí na základě dvojciferného růstu v příjmu zakázek Koenig & Bauer hledí po úspěšném prvním pololetí 2021 díky lepšímu výsledku i přes pokles obratu s jistotou do budoucnosti

  • Příjem zakázek se navýšil přibližně o 28 %, především díky dvojcifernému růstu v segmentech Special a Sheetfed
  • Strategie Koenig & Bauer se vyplácí: vedle úspěchu na veletrhu v Číně výborný vstup na trh výroby vlnité lepenky
  • Program na růst efektivnosti P24x se pozitivně projevuje na vývoji výsledku, i navzdory poklesu obratu z důvodu pandemie Covid 19 dochází ke zlepšení EBITu o 26,2 mil. € na 6,4 mil. €
  • Růst volného cashflow o 103,3 mil. € na 14,3 mil. € – tím dosáhla skupina Koenig & Bauer opět úrovně netto finanční pozice před pandemií Covid 19
  • Prognóza pro rok 2021: 2% EBIT marže při obratu 1.100 – 1.135 mil. €; střednědobé cíle potvrzeny

První pololetí roku 2021 se vyvíjelo pro koncern Koenig & Bauer („Koenig & Bauer“) v mnoha ohledech pozitivně. Zákazníci objednali o přibližně 28 % více než ve stejném období předchozího roku. K tomu přispěl především růst zakázek v segmentu Special o přibližně 45 %. Ve všech jeho oblastech objednávky vzrostly v porovnání s předchozím rokem. V červnu zaznamenala dceřiná společnost MetalPrint v příjmu zakázek jeden z nejvyšších nárůstů v historii firmy. To ukazuje, že po obtížném prvním pololetí tohoto segmentu se i zde zlepšila situace se zakázkami a světový hospodářský motor opět naskočil, což dovoluje celkově dobře situované skupině Koenig & Bauer s jistotou hledět do budoucnosti. I segmentu Sheetfed se podařilo opětovně navýšit svůj příjem zakázek a dosáhnout nárůstu přibližně o 30 %, z čehož lze výraznou část připsat silně rostoucímu trhu s obaly, rezistentnímu vůči pandemii. Díky tomu jsme ještě více upevnili naši pozici na trhu s archovými ofsetovými stroji v potisku obalů. Zvlášť potěšující je vedoucí postavení na trhu v Německu, kterého jsme dosáhli v roce 2020 po výrazném zvýšení tržního podílu.

Na letošním veletrhu China Print v Beijingu na konci června zaznamenala skupina Koenig & Bauer rekordní počet nových zakázek.

Strategie skupiny Koenig & Bauer se osvědčila: Vedle rekordního počtu zakázek na veletrhu China Print v Beijingu se podařilo v červenci úspěšně prodat pět strojů rodiny CorruCUT – další pokrok v ofenzívě udržitelnosti

I v Čině slavil Koenig & Bauer několik úspěchů – na letošním veletrhu China Print v Beijingu zaznamenala společnost na konci června nový rekord v počtu zakázek získaných na tomto veletrhu. V centru prezentace byla světová premiéra nové generace stroje Rapida 105. Kromě toho byly velmi žádány i velkoformátové archové ofsetové stroje konstrukčních řad Rapida 145 a Rapida 164, což ukazuje na mimořádnou poptávku po kvalitních obalech – především v oblastech mobilních telefonů a elektronických produktů. Celkově je zřejmé, že investiční zdrženlivost zákazníků začíná v mnoha oborech ustupovat, ale přesto zákazníci ještě částečně odsouvají nové investice z důvodu nejisté situace způsobené pandemií. To se týkalo v prvním pololetí 2021 především příjmu zakázek u digitálního tisku dekorů a potisku vlnité lepenky. Přesto se podařilo na konci července 2021 úspěšně prodat i beta zákazníkům a novým zákazníkům celkem pět strojů ze série CorruCUT. Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva společnosti Koenig & Bauer AG, vysvětluje: „Rozhodnutí našich zákazníků také ukazují, že jsme v uplynulých letech odvedli velmi dobrou práci a zaměření na trhy růstu, jako jsou konvenční a digitální potisk obalů, se vyplácí. Očekáváme příjem zakázek ve třetím čtvrtletí a počítáme s tím, že výrobu nových zařízení zahájíme v nadcházejícím roce. To dokazuje, že naše adresné koncové trhy, jako především strukturálně rostoucí potisk obalů, jsou skutečně těmi správnými. Odpovídajícím způsobem vnímáme naše osvědčené široké portfolio produktů i nadále jako úspěšné a vedoucí k cíli.“ Andreas Pleßke doplňuje: „K tomu přichází, že „udržitelnost“ jako společné téma nabírá stále více na významu jak u zákazníků, tak i firem. Proto jsme velmi hrdí na to, že jsme jako první výrobce tiskových strojů přispěli na „Healthy Printing Initiative“ a byli jsme potvrzeni jako člen projektu „Holy Grail 2.0“, čímž jsme dále posílili naše ústřední téma budoucnosti udržitelného firemního rozvoje.“ Přečtěte si více o ofenzivě udržitelnosti Koenig & Bauer také v aktuální pololetní zprávě 2021.

Další pokroky v ofenzívě udržitelnosti...

Program na zvýšení efektivnosti P24x má pozitivní vliv na vývoj výsledku – i přes pokles obratu z důvodu pandemie Covid 19

Obrat koncernu ve výši 493,2 mil. € k 30. červnu 2021 se pohyboval z důvodu pandemie Covid-19 pod hodnotou předchozího roku 515,7 mil. €. Sekvenčně se podařilo navýšit obrat ve druhém čtvrtletí 2021 v porovnání s prvním čtvrtletím 2021 o přibližně 2,5 %. Hodnota přijatých zakázek 754,1 mil. € na konci června 2021 předčila o 15,9 % výši předchozího roku 650,4 mil. €. Navzdory nižšímu obratu koncernu se EBIT vyšplhal na 6,4 mil. € (předchozí rok: -19,8 mil. €). Zlepšení o 26,2 mil. € bylo možné dosáhnout především vedle efektu objemu a marže a nižšího využívání kurzarbeitu i efektu jednorázového výnosu v předchozím roce hlavně díky efektivnější realizaci personálních opatření P24x, které se projevují mimo jiné v úpravě rezervy pro program zvýšení efektivnosti, i díky úsporným efektům P24x a nižším výdajům na funkčnost. Skupina Koenig & Bauer dokázala především nahradit efekty úspor z využívání kurzarbeitu v předchozím roce dlouhodobými a udržitelnými opatřeními v rámci P24x. Tím se zlepšila EBIT marže z -3,8 % na 1,3 % v prvním pololetí 2021. Výsledek koncernu vzrostl k 30. červnu 2021 z -24,3 mil. € v předchozím roce na 1,1 mil. €. To odpovídá podílovému výsledku na akcii 0,05 € (30.06.2020: -1,48 €).

Výrazné zlepšení cashflow i díky snížení částky čistého pracovního kapitálu a návrat netto finanční pozice v podmínkách Covid-19

V prvním pololetí 2021 navíc došlo k výraznému navýšení jak operativního, tak i volného cashflow. Operativní cashflow se zlepšilo z -68,6 mil. € v předchozím roce na 26,5 mil. € ve vykazovaném období. Volné cashflow se zvýšilo také snížením částky čistého pracovního kapitálu na 14,3 mil. € (předchozí rok: -89,0 mil. €). Navíc došlo i přes celosvětově přetrvávající situaci Covid-19 také k výraznému poklesu netto finančního zadlužení na -36,7 mil. € (30.06.2020: -97,1 mil. €). S volně dostupnými likvidními prostředky více než 250 mil. € a podílem koncernového vlastního kapitálu 27,9 % je skupina finančně velmi dobře situována.  

V červenci se podařilo úspěšně uvést na trh pět strojů rodiny CorruCUT.

Výrazně pozitivní obraz v segmentech – Special a Sheetfed s dvojciferným růstem příjmu zakázek

Jednotlivé segmenty byly v prvním pololetí 2021 různě dotčeny dopady pandemie Covid-19.

V segmentu Sheetfed se vyvíjel především příjem zakázek v prvním pololetí 2021 díky růstu např. ve velkoformátovém archovém ofsetu i u částí rodiny postpress velmi pozitivně a vzrostl o 30,1 % na 374,7 mil. € k 30. červnu 2021. Více než 60 % objednávek pochází z intenzivně rostoucího a vůči pandemii rezistentního trhu potisku obalů (skládané krabice a etikety). Obrat se vyšplhal na 293,3 mil. € a pohyboval se na úrovni předchozího roku (295,4 mil. €). Stav zakázek vzrostl o 44,7 % na 413,5 mil. €. EBIT výsledek se zlepšil na 7,0 mil. € (předchozí rok: -1,0 mil. €), obdobně se pohybovala EBIT marže na úrovni 2,4 % (předchozí rok: -0,3 %). Úprava rezervy na restrukturalizaci pro P24x pozitivně ovlivnila EBIT ve výši 7,2 mil. €.

V prvním pololetí 2021 byl příjem zakázek v segmentu Digital & Webfed silně zatížen dopady pandemie Covid-19. Nárůst u flexorotačních strojů pro flexibilní obaly nemohl nižší objednávky kotoučových ofsetových strojů vyrovnat. I investiční zdrženlivost způsobená pandemií v oblasti digitálního tisku dekorů a potisku vlnité lepenky vedla k poklesu o 25,9 % v příjmu zakázek na 42,0 mil. €. Stav zakázek se snížil z 85,5 mil. € na 45,5 mil. €. Obrat se však zvýšil o 9,2 % na 64,1 mil. €. EBIT dosáhl -11,0 mil. € po -12,3 mil. € v období předchozího roku, což odpovídá EBIT marži -17,2 % po -21,0 % v předchozím roce. Úprava rezervy na restrukturalizaci pro P24x negativně ovlivnila EBIT ve výši 1,5 mil. €.

Příjem zakázek v segmentu Special předstihl výší 218,7 mil. € o 45,1 % hodnotu předchozího roku. Ve všech oblastech (Banknote Solutions: ceninový a bezpečnostní tisk; MetalPrint: kovové obaly; Coding: řešení značení pro všechny obory; Kammann: přímá dekorace dutých předmětů ze skla, plastu a kovu) objednávky v porovnání s předchozím rokem vzrostly. V červnu dosáhla společnost MetalPrint nejvyššího čísla v příjmu zakázek ve firemní historii, po obtížném prvním půlroce 2021. Stav zakázek se zvýšil k 30. červnu 2021 o 7,9 % na 307,5 mil. €, přičemž se obrat snížil o 25,7 mil. € na 148,6 mil. €. EBIT výsledek se zlepšil z -6,2 mil. € na 6,9 mil. €, čemuž odpovídala i EBIT marže 4,6 % po -3,6 % v předchozím roce. Úprava rezervy na restrukturalizaci v rámci programu P24x pozitivně ovlivnila EBIT ve výši 16,0 mil. €. V předchozím roku činil EBIT očištěný o jednorázový výnos na základě úspěšného výsledku právního sporu (4,2 mil. €) -10,4 mil. €.

Pro rok 2021 očekáván lehký organický růst obratu dosahujícího nyní 7 - 10 % při EBIT marži 2 % – střednědobé cíle potvrzeny

Jak již bylo zmíněno, podařilo se skupině Koenig & Bauer i v prvním pololetí 2021 úspěšně realizovat další opatření programu na zvýšení efektivnosti P24x. K tomu patří i rozhodnutí představenstva ze dne 23. června 2021, kdy díky dosažení personálních cílů v rámci programu P24x v německých závodech pro rok 2021 a 2022 nedojde k žádným výpovědím z provozních důvodů. Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva společnosti Koenig & Bauer AG, vysvětluje: „Tím jsme ukázali, že dokážeme pokojně realizovat velké programy na snižování personálu, které jsou nutné z důvodu celosvětových hospodářských a negativních změn i neustálou proměnou potřeb zákazníků.“ Tím se snížily původně plánované krátkodobé a střednědobé jednorázové náklady na personální opatření o téměř 20 mil. € na cca 37 mil. €. Ty byly původně vytvořeny ve třetím čtvrtletí 2020 jako rezerva na restrukturalizaci ve výši 57,6 mil. € a ovlivnily na straně výdajů v hospodářském roce 2020 výsledek koncernu. Takto vzniklý jednorázový výnos 20 mil. € pozitivně ovlivní odpovídajícím způsobem výsledek koncernu a free cashflow, přičemž s ním nebylo počítáno v prognóze pro rok 2021.

Dr. Stephen Kimmich, CFO společnosti Koenig & Bauer AG: „Pro hospodářský rok 2021 očekáváme na základě našeho vysokého stavu zakázek a příjmu zakázek, ale i na základě navýšení prognózy Mezinárodního měnového fondu a našeho oborového svazu VDMA pro celohospodářské, ale i oborové rámcové podmínky organický růst obratu koncernu z nynějších 7 - 10 % na 1.100 - 1.135 mil. € (doposud: nárůst o 4 % na 1.070 mil. €). Na straně výsledku se počítá po zrychleném nasazení očekávaných efektů úspor z P24x a efektivnější realizaci s tím spojených personálních opatření s  EBIT marží 2 %. Přičemž přetrvávající nedostatečné dodávky a s tím související růst cen materiálu i opětovná cestovní omezení, také způsobené výskytem mutací viru Covid-19, i nadále zatíží druhé pololetí 2021. Po ukončení programu na zvýšení efektivnosti plánovaného na čtyři roky usilujeme o úroveň obratu 1,3 mld. € a EBIT marži minimálně 7 % i snížení hodnoty čistého pracovního kapitálu na maximálně 25 % ročního obratu. Také v prvním pololetí 2021 jsme se tomuto cíli díky aktivnímu managementu pracovního kapitálu o kousek přiblížili.“

Downloads

Lena Landenberger
Head of Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat