RotaJET VL - IndustrialŠpičková třída průmyslových inkjetových rotaček

Tiskový stroj RotaJET VL-Serie představuje špičkovou třídu průmyslových digitálních inkoustových kotoučových tiskových strojů a je zástupcem jedné z nejvýkonnějších konstrukčních řad na trhu. Tiskový stroj RotaJET 168 pokrývá šířky pásů materiálu od 1300 do 1680 mm, stroj RotaJET 225 ji se svou maximální šíří 2250 mm dokonce ještě překračuje a je tudíž špičkovým modelem systémů RotaJET.

Tiskový stroj série RotaJET VL, konstruovaný pro dekorační tisk a jiné srovnatelné aplikace, je v obalovém průmyslu určen také pro pokrytí oblastí se zajímavým obchodním růstem. S produktivitou 18 000 m²/hodinu stanovují stroje konstrukční řady RotaJET VL v průmyslovém digitálním inkoustovém tisku tu nejvyšší úroveň. Splňuje vysoké nároky stanovené obtížně potiskovatelnými substráty a připouští zpracování nejrůznějších potiskovaných materiálů.

Sérií RotaJET VL sleduje Koenig & Bauer opět špičkovou modularitu stroje, určenou k tomu, aby mohlo být vyhověno těm nejroztodivnějším požadavkům zákazníka. K dispozici jsou proto opční balíčky pro dekorační tisk nebo pro rozšíření stroje s ohledem na délku tisku.

RotaJET VL-Serie
Download PDF, 494 KB
 • Špičkové modely znamenají špičkovou výbavu, flexibilitu a produktivitu
 • Rychlá výměna zakázek zaručuje kratší doby zavádění produktů!
 • Určeno pro obtížně potiskovatelné materiály, např. dekorační papír

RotaJET 168 je standardně vybavován logistickým systémem zavážení rolí materiálů PATRAS M, automatickým odvíječem Pastomat C 1760 a automatickým navíječem Koenig & Bauer. S Jumbo verzí stroje RotaJET 225 nachází uplatnění plně automatický logistický systém zavážení rolí materiálu PATRAS A, který zaručuje hospodárné, bezpečné a produktivní zacházení s rolemi potiskovaného materiálu. Kromě toho je u stroje  RotaJET 225 instalován automatický odvíječ Koenig & Bauer typu CL 2520 s automatickým navíječem.

Technická řešení, jako je:

 • plně automatické zavádění pásu materiálu řetězem
 • odvíječ s plně automatickou výměnou rolí
 • logistický systém zásobování papírem Patras

propojují špičkově výkonné systémy Koenig & Bauer z ofsetu s variabilitou a flexibilitou digitálního tisku.

I když se na stroji RotaJET 168 výtečně zpracovávají materiály o šíři až 1680 mm, dochází ve strojích RotaJET 225 k vysoce výkonnému potisku materiálů až do šíře 2250 mm. Při rychlosti 150 m/minutu je na stroji RotaJET 225 možné čtyřbarevně potisknout 18 000 m² materiálu za jednu hodinu. To v součtu znamená až 9.7 milionů metrů čtverečních.

Tím se série RotaJET 225 VL stává nejproduktivnějším digitálním tiskovým strojem na trhu. A to se nehodí jenom obalovým tiskárnám. Ze špičkového výkonu série RotaJET VL těží enormně i dekorační tiskárny.

Zjistěte si více o výhodách série RotaJET VL v oblasti dekoračního tisku z našeho předváděcího příkladu.

Vytiskněte se strojem série RotaJET VL v nejkratší době ještě více dekorů. Rychlá výměna zakázek umožňuje tisknout i ta nejmenší množství velice efektivně. Výměnu zakázek můžete provést s nejkratší dobou přípravy a za nejnižších nákladů a v nejkratší době vytisknout rozdílné produkty. Rychlou výměnou zakázek, beze ztráty času, můžete efektivněji vyhovět více zákazníkům. Rychlejší výměny zakázek kratší umožňují tisknout menší jednotlivé zakázky a znamenají rychlejší zavádění produktů.

 • Letmou výměnou zakázek si zoptimalizujete existující produkci a zvýšíte si efektivitu celého vašeho výrobního procesu.
 • S rychlou výměnou zakázek se v digitálním tisku nechají otevřít nové obchodní modely a získávat nové trhy.
 • Budete efektivnější a flexibilnější!

Se stroji série RotaJET VL Industrial můžete nejen v dekoračním, ale i v obalovém tisku získat mnohonásobně více zakázek.

Zjistěte si více o výhodách série RotaJET L  Industrial v oblasti obalového tisku z našeho předváděcího příkladu.

Další technické přednosti strojů série RotaJET VL propůjčují této konstrukční řadě výkonnost a efektivitu k pohledání.

 • Centrální válec Koenig & Bauer, který zaručuje 100% stabilizaci potiskovaného materiálu, vede pod inkoustovými tiskovými hlavami precizně a stejnoměrně ty nejrůznější potiskované materiály. Tiskové hlavy se v tiskové jednotce vyrovnávají, respektive synchronizují zcela automaticky.
 • V primrové jednotce se nanáší primer RotaColor Control, kterým se podstatně rozšiřuje spektrum použitelných potiskovaných materiálů. 
 • Inteligentní nízkoenergetické sušáky a zabudovaný chladicí systém umožňují dynamický přechod mezi vysokým a nízkým pokrytím tiskovými barvami. Sušení při velice nízké teplotě vytváří vzornou energetickou bilanci. Zabudovaný systém chlazení slouží k hospodárnému snížení teploty potištěného materiálu a umožňuje jednodušší dokončovací zpracování.
 • Správa pracovních procesů XLO je flexibilní a odstupňovatelná.   Při změnách v objemu vašich dat nebo spektru zakázek je možné správu pracovních procesů XLO modernizovat tak, aby opět vyhovovala požadavkům vaší produkce.

Díky variabilitě série RotaJET VL Industrial můžete realizovat na míru šitá řešení, orientovaná na potřeby zákazníka i pro individuální a speciální aplikace. Prohlédněte si aplikační předváděcí příklady a poznejte více o výhodách série RotaJET L.

Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
  Objednat