RotaJET L - IndustrialPrůmyslový dekorační a obalový tisk

Personalizace a flexibilita má nové jméno – RotaJET L-Serie

Kotoučový systém digitálního tisku Koenig & Bauer RotaJET L-Serie stanovuje měřítka i pro průmyslový digitální tisk. Stavebnicový systém série L Industrial je založen na stejné platformě a určen pro tisk 4/0 v takových oblastech použití, jako je například dekorační a obalový tisk. Stroje série RotaJET L je možné v šíři potiskovaného materiálu vybavit v několika stupních. Jedinečná možnost modernizace, vytváří ze série RotaJET L stroje velkoobjemového inkoustového tisku s nejbezpečnější budoucností na trhu.

Optimální spojení přesného strojírenství s centrálním válcem, aktuální technologie inkoustových tiskových hlav a polymerových inkoustů RotaColor umožňuje vynikající výsledek tisku i na komplexních materiálech, nebo natíraných papírech.

 • Plně automatické vyrovnání tiskových hlav v tiskové jednotce zajišťuje tu nejvyšší kvalitu inkoustového tisku.                                                                                                          
 • Inteligentní nízkoenergetické sušáky poskytují vzornou energetickou bilanci při současném bezpečném usušení vytištěných produktů.
 • Při změnách v objemu vašich dat nebo spektru zakázek je tomu možné uzpůsobit odstupňovatelnou správu pracovních procesů XLO.
RotaJET L-Serie
Download PDF, 522 KB
 • Nejvyšší kvalita tisku díky nejnovější technologii inkoustového tisku
 • Vysoce efektivní produkce i nejmenších zakázek
 • Modernizovatelný od šíře 777 mm do 1380 mm

Centrální válce Koenig & Bauer slouží k dosažení nejvyšší kvality inkoustového tisku čtyřmi barvami a zaručují 100% stabilizaci potiskovaného materiálu. Inkoustový tisk je jedinou pravou technologií bezúhozového tisku. Potiskovaný materiál je pod tisknoucími inkoustovými tiskovými hlavami veden precizně a stejnoměrně ovinutý okolo centrálního válce. Díky špičkové technologii piezo inkoustových hlav může stroj  RotaJET L-Serie Industrial dosáhnout vynikající rozlišení tisku až do 1200 dpi. Tiskové hlavy se v tiskové jednotce vyrovnávají či „synchronizují“ zcela automaticky.

Dalším prvkem ke zvýšení kvality tisku je nanášení primeru RotaColor Control v primerovéí jednotce. Výrazně to rozšiřuje sortiment použitelných substrátů. 

Inteligentní nízkoenergetické sušáky a zabudovaný chladicí systém umožňují dynamický přechod mezi vysokým a nízkým pokrytím tiskovými barvami. Sušení při velice nízké teplotě vytváří vzornou energetickou bilanci. Zabudovaný systém chlazení slouží k hospodárnému snížení teploty potištěného materiálu a umožňuje jednodušší dokončovací zpracování. V opčních zařízeních na realizaci slepku rolí, nebo automatickém odvíječi Koenig & Bauer jsou k dispozici další velice precizní konstrukční skupiny stroje, které dále optimalizují vaše procesy.

Tiskoviny špičkové kvality jsou cílem všech uživatelů. V oblasti dekoračního tisku, kde se tisknou lamináty, panely, pracovní desky nebo karty, jsou kvalitativní nároky o to větší.

Zjistěte si více o výhodách série RotaJET L  Industrial v oblasti dekoračního tisku z našeho předváděcího příkladu.

Všichni uživatelé profitují ze zvýšené efektivity. Eliminací rastrových válců, tiskových cylindrů a sleevů a možnostmi individualizace inkjetového tisku se dají efektivně vyrábět i nejmenší zakázky. Můžete

 • provádět výměnu zakázky s minimálními časy přípravy a náklady
 • v nejkratším čase tisknout různorodé produkty
 • efektivně uspokojit více klientů

S letmou výměnou zakázky zvyšujete svou produktivitu. Tím můžete realizovat nové obchodní modely a dobýt nové trhy. Budete efektivnější a flexibilnější. Především v oblasti tisku obalů můžete s RotaJET L Industrial získat násobně více zakázek.

Zjistěte více o výhodách RotaJET L Industrial v oblasti tisku obalů z našeho aplikačního příkladu.

Stavebnicová konstrukce strojů série RotaJET L činí tuto platformu nanejvýš flexibilní. Všechny stroje série L jsou založeny na stejné platformě a mohou tudíž být na místě instalace v několika stupních rozšířeny z nejmenší šíře potiskovaného pásu materiálu 777 mm až na maximálně 1380 mm.

Absolutní USP představuje variabilní délka tisku série RotaJET L Industrial. Ve standardním provedení činí 1370 mm a je jí možno v několika stupních rozšířit až na 5080 mm. To poskytuje obzvláště dekoračním tiskárnám možnost: 

 • Produkovat celou řadu dekorů
 • Tisknout celou řadu nových dekorů 
 • Získávat tím nový potenciální obrat 

I logistické zásobování rolemi  je Koenig & Bauer modulární a variabilní. Stroj RotaJET 77 je instalován s odvinem Koenig & Bauer. Širší verze série L jsou vybavovány plně automatickými odvíječi Koenig & Bauer, které jsou ale k dispozici opčně i pro stroj RotaJET 77. Tyto odvíječe jsou kompatibilní s logistickým systémem zavážení rolí Patras, nejlepším řešením pro plně automatické zásobování tiskových strojů potiskovaným materiálem. Ať již s odvinem, nebo s odvíječem - logistický systém zavážení rolí Patras umožňuje rychlou výměnu potiskovaných materiálů, eliminuje časově náročné procesy přípravy a zvyšuje tím produktivitu strojů série RotaJET L.

Důležitým znakem platformy RotaJET-Plattform je flexibilita a odstupňovatelnost správy pracovních procesů XLO.  Při změnách v objemu vašich dat nebo spektru zakázek je možné správu pracovních procesů XLO modernizovat tak, aby opět vyhovovala požadavkům vaší produkce.

Díky variabilitě série RotaJET L Industrial můžete realizovat na míru šitá řešení, orientovaná na potřeby zákazníka i pro individuální a speciální aplikace. Zjistěte si více o výhodách série RotaJET L v oblasti individuálních požadavků z našeho aplikačního příkladu.

Objednat tištěné brožury
  Objednat