Nárůst obratu firmy Rondo v digitálním tisku o 30 % díky stroji Delta SPC 130 od Koenig & Bauer DurstRondo posiluje v digitálním tisku

  • Výrobce skládaných krabic z vlnité lepenky reaguje strojem pro digitální tisk na zvýšenou poptávku
  • Změna značkových produktů: více flexo zakázek pro stroj Delta SPC 130
  • Koenig & Bauer Durst nabízí v reakci na globální diskuzi o plastových obalech kompletní alternativu

Rondo Ganahl odhaluje plány na vlastní centrum digitálního tisku. Investice do stroje Delta SPC 130 společnosti Koenig & Bauer Durst přinesla významný nárůst obratu a udává směr.

Delta SPC 130 se svojí technologií založenou na tisku vodou ředitelnými barvami splňuje požadavky produktů obalového průmyslu pro potravinářství. Rondo počítá s velkým potenciálem technologie s krátkou dobou přípravy a současně vynikající kvalitou tisku na úrovni ofsetu.

Již na podzim 2021 má být v rakouském závodu v St. Ruprecht an der Raab otevřena nová výrobní hala pro digitální tisk jako odpověď na průběžný růst obratu. Před třemi lety zahájil podnik skupiny Rondo, jako jeden ze šesti v Evropě, digitální výrobu. Přibližně 90 % zakázek digitálního tisku firmy Rondo přichází od potravinářského průmyslu.  

Karl Pucher, jednatel společnosti Rondo Ganahl, St. Ruprecht an der Raab, říká: „Tradičně jsme pracovali s technologií flexotisku a ofsetu a již dlouho přemýšleli o zahájení digitální výroby. Před třemi lety jsme se rozhodli jít touto cestou. Jsme velmi rádi, že jsme tento krok učinili. Digitální produkce vlnité lepenky rostla doposud každý rok o 25 až 30 % a zákazníci u nás i nadále objednávají, což je pro nás velmi důležité.“

„V pandemii zažíváme, že časy na přípravu se zkracují a předlohy se velmi často mění během krátké doby. Díky naší možnosti digitálního tisku jsme flexibilní a dokážeme požadavky splnit během zvlášť krátké doby. To přesně vyžadují tržní produkty. Delta SPC 130 s technologií založenou na tisku vodou ředitelnými barvami společnosti Durst nabízí řešení, které potřebujeme pro dodávky potravinářskému průmyslu. Růst objemu zakázek byl před časem tak velký, že jsme se rozhodli postavit nové zařízení pro digitální tisk."

Pucher dodává: „My jsme nekoupili jen tak nějaký stroj. Vstoupili jsme do celého systému, který zahrnuje i software pro oblasti jako management zakázek, management barev a automatizace. Digitální tisk dává i odpovědi na globální diskuzi o používání plastových obalů, což se samozřejmě týká i potravinářství a bezpečnosti. Použitím bezpečných barev pro potravinářství pro primární a sekundární obaly dokážeme vyrobit obaly z vlnité lepenky, které mohou sloužit i jako alternativa plastu. S tímto systémem, který mohu skutečně doporučit, jsme dobře vyzbrojeni.“

Robert Stabler, jednatel firmy Koenig & Bauer Durst: „Vzhledem k rychlým poptávkám zjišťují následní zpracovatelé stále více a více, že potřebují spolehlivé, mnohostranné, kompletní řešení, aby byli schopni splnit požadavky žádaných položek na rychlou realizaci jejich zakázek. Společnost Rondo je skvělým příkladem toho, jak se podniky snaží zajistit plynulý průběh zakázek jejich zařízeními tak, že investují do kompletního workflow a systémů managementu barev. S firmou Rondo jsme navázali velmi úzkou a partnerskou spolupráci. Tak mohou týmy splnit nové požadavky, včetně používání tiskových vodou ředitelných barev a zajistit dodržení bezpečnosti potravinářských obalů pro primární obaly.“

Downloads

Colin HardingUnited Kingdom

T: +44 7730 435400
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat