Díky úspěchu stroje CorruJET 170 zrychluje společnost KOLB digitální postprintÚspěšná instalace stroje CorruJET

  • Německý výrobce vlnité lepenky prohlašuje nový stroj CorruJET 170 za motor digitální produkce
  • Doposud nedosažitelná kvalita na hnědém krycím papíru a recyklovaných materiálech i ve srovnání s konvenčními postupy
  • Společnost Koenig & Bauer Durst plní očekávání zákazníků v rychlých, automatizovaných, spolehlivých a agilních tiskových systémech

Společnost HANS KOLB Wellpappe potvrzuje zrychlený růst směrem k digitální produkci, protože stroj CorruJET 170 od společnosti Koenig & Bauer Durst splňuje vysoká očekávání. Rychlé scénáře Time-to-Market, zvýšení množství verzí u menších nákladů, to jsou významné důvody pro změnu strategie, protože zákazníci jsou i nadále hnací silou všech změn.

CorruJET 170 pro digitální přímý tisk na vlnitou lepenku představuje podstatnou část rozsáhlých investic společnosti KOLB v posledních letech a je jádrem digitální strategie podniku. Ve speciálně za tímto účelem zřízené provozovně poblíž sídla skupiny v bavorském Memmingenu poskytuje stroj digitální tisk s vysokým rozlišením při rychlosti výroby až 5 000 archů za hodinu. Navíc zvládá formáty až 1 700 × 1 300 mm a dosahuje rozlišení tisku 1 200 × 600 dpi.

Sebastian Fromm, vedoucí výroby ve společnosti KOLB Digital Solutions, je nadšený: „Ve skupině KOLB neexistuje žádný substrát, který by stroj CorruJET 170 neuměl potisknout. Je jedno, jestli je povrch potiskovaného materiálu natíraný nebo nenatíraný, nebo zda se jedná o hnědý papír. Flexibilita a kvalita tisku jsou vynikající a nenatírané papíry se nelakují. Takto vypadá velmi inovativní, vysoce automatizované řešení s nonstop nakládáním a stohováním, vhodné i pro masovou produkci. CorruJET 170 je měřítkem pro kvalitní tisk na trhu nenatíraných, zejména hnědých a bílých recyklovaných substrátů. Této úrovně kvality nebylo doposud možné dosáhnout ani konvenčními technologiemi.

Rozmanitost produktů, na které můžeme tisknout, je neuvěřitelná. Jedním z příkladů je naše pravidelná provozní činnost. To, co bylo před deseti lety jen jedním produktem, jsou nyní čtyři různé varianty. Každá se speciálním obalem, který lze variabilně realizovat prostřednictvím digitální produkce. I když se náklady zmenšují, počet variant se ale do budoucna dále zvyšuje. To vede k větší diverzifikaci produktů a pro nás se otevírají netušené možnosti. V případě některých zakázek se jedná o tisk pouhých 500 archů. Jejich provedení trvá jen šest minut. Ale stroj umí stejně tak tisknout zakázky s více než 20 000 archů. Náklady na přípravu jsou minimální a nezávislé na velikosti nákladu. Náklady na tisk tedy zůstávají u každého archu stejné.“

Další výhodou CorruJET 170 je použití potravinářských barev, což je pro trh s obaly nezbytné. Barvy od společnosti Koenig & Bauer určené pro CorruJET 170 jsou na bázi vody a svým složením splňují požadavky švýcarského nařízení Swiss Ordinance, směrnice EuPIA a seznamu barev pro obaly Nestle. Vyrábějí se zcela v souladu s GMP.

Stroj CorruJET 170 pro odvětví vlnité lepenky vyvinula společnost Koenig & Bauer. Využila přitom bohaté zkušenosti s produkty RotaJET. Jako základní přednosti stroje CorruJET 170 se zde spojuje vysoká kvalita a maximální výkon. Inline lakovací jednotka umožňuje na natíraném papíru lesklou a matnou finální úpravu čtyřbarevných tisků, které se tisknou barvami na bázi vody.

Skupina KOLB vyvíjí a produkuje široké spektrum obalů, obalových materiálů a speciálních produktů z vlnité lepenky. Generální ředitel skupiny, Dr. Bernhard Ruffing, vysvětluje: „CorruJET 170 je rozhodující součástí rozsáhlých investic, které jsme v posledních letech uskutečnili v rámci našeho velkého úsilí o optimalizaci řetězce technologických procesů. Vývoj trhu jde směrem ke kratším průběžným časům a většímu počtu verzí při zachování nejvyšší úrovně kvality. Tím se dostává do popředí digitální přímý tisk, zejména na trhu nenatíraných a hnědých potiskovaných materiálů s jejich speciálními požadavky.“

CorruJET 170 je nyní v portfoliu joint venture společnosti Koenig & Bauer Durst, která byla založena v roce 2019. Robert Stabler, jednatel společnosti Koenig & Bauer Durst, říká: „Díky CorruJET 170 je společnost KOLB velmi dobře vybavena pro budoucí požadavky zákazníků, protože právě oni vytvářejí nové obchodní příležitosti. Potřeba rychlých, automatizovaných, spolehlivých a agilních tiskových systémů v rychle se měnícím světě, kde jedinou konstantu představuje změna, nikdy nebyla větší. Splnění požadavků značek v případě rychlých posunů poptávky vyžaduje kompletní digitální řešení, které dodáváme společně s partnerským přístupem.“

Downloads

Colin HardingUnited Kingdom

T: +44 7730 435400
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat