Střední formátRapida 106

High-End ve středním formát

Od roku 2008 je Rapida 106 ve středním formátu nesporným mistrem světa v přípravných časech A nejen to. S tiskovým výkonem až 20 000 archů/h je rovněž nejrychlejší ve své formátové třídě. A někdy i nejdelší. Neboť jiná instalace s 19 tiskovými a zušlechťovacími jednotkami neexistuje u žádného jiného stroje na světě.

Technologie DriveTronic pro ultra rychlou výměnu zakázek

Jedinečná řešení automatizace, jako je beználožkové nakládání, vytvářejí na Rapidě 106 z výměny zakázek a ovládání stroje čiré potěšení. Z drahých prostojů vznikají efektivní výrobní časy. Vedle konsekventního využití revoluční koncepce samostatných frikčních pohonů DriveTronic při tom hraje rozhodující roli řízení kvality. Také díky inline porovnávání tisku s PDF nabízí Rapida 106 více než ostatní srovnatelná technika.

Tím je Rapida 106 jedinečná:

  • Nakládání archů bez tažné náložky systémem DriveTronic SIS
  • Souběžná výměna tiskových desek DriveTronic SPC
  • Letmá výměna zakázek Flying JobChange během několika vteřin
  • Nastavení předběžného rejstříku a rozeznávání tiskových desek
  • Zakladač rastrových válců AniloxLoader s DriveTronic SFC
Prospekt Rapida 106
Download PDF, 3 MB
  • Nekompromisní produktivita a hospodárnost
  • Rychlá výměna zakázek v důsledku souběžně probíhajících procesů přípravy
  • Špičková technologie od nakladače po vykladač

Nekompromisní produktivita a hospodárnost

S rychlostí tisku až 20 000 archů/h (18 000 archů/h při tisku na obracení) je Rapida 106 ve středním formátu (B1) nejvýkonnějším archovým ofsetovým tiskovým strojem světa. A nejen to. Paleta jí potiskovatelných materiálů je rovněž velmi široká. Dosahuje od tenkých materiálů až po karton, od fólie až po vlnitou lepenku. Taková flexibilitra je unikátní.

Jedinečná je také svojí téměř neomezenou rozmanitostí výbavy, čítající až 19 tiskových a zušlechťovacích jednotek. Jednoduché i vícenásobné lakování, mezisušáky, číslování, perforování, nanášení fólie za studena v různých stupních automatizace, tiskové jednotky za lakováním - možnosti jsou téměř nekonečné. I při zušlechťování: Energeticky úsporné sušáky VariDryBlue, HR-UV nebo vizionářská technologie LED-UV se již dlouho používají, dokonce až pro oboustranně čtyřbarevnou produkci.

Rychle reagující měřicí a regulační technika zajišťuje stejnoměrnou kvalitu tisku s malým množstvím makulatury. Špičkami výbavy jsou regulace kvality přímo v tiskovém stroji pomocí systému QualiTronic Professional nebo kontrola porovnáním s PDF díky systému QualiTronic PDF či regulace podle vyvážení šedé systémem QualiTronic Instrument Flight.

Souběžné procesy přípravy

Pomocí stroje Rapida 106 výrazně zkrátíte drahé časy prostojů. Koncepce technologie samostatných frikčních pohonů DriveTronic je ve své podstatě prvkem, který KBA odlišuje od ostatních. Od nakladače DriveTronic (bez připojení na hlavní hřídel), přes nakládání DriveTronic SIS (bez tažné náložky), až po tiskové jednotky poskytuje tato technologie pohonů vedle kratších časů příprav i další funkce.

Se zařízením DriveTronic SPC vyměníte všechny tiskové desky ve stroji současně. Protože se výměna ale provádí souběžně s jinými procesy přípravy, efektivně nespotřebovává žádný čas. Při letmé výměně zakázek (Flying JobChange) se jedná o nejvyšší automatizační stupeň, takřka bez prostojů stroje.  Doporučuje se například pro malé náklady s často se měnícími jazykovými verzemi. Systém DriveTronic Plate Ident rozeznává tiskové desky založené ve stroji a nastavuje při tom i soutisk.

Systém DriveTronic SFC vyměňuje lakovací desky souběžně s jinými procesy přípravy. Zakladač rastrových válců (KBA AniloxLoader) vyměňuje rastrové válce ze zásobníku nad lakovací jednotkou plně automaticky. Tento proces probíhá také souběžně a je začleněn do programu výměny zakázek.

Absolutně špičková technologie

Nová Rapida 106 je cílovou metou ve středním formátu. Nezáleží na tom, zda vaše firma působí v akcidenčním nebo obalovém tisku, případně zda je činná v nějaké speciální oblasti - Rapida 106 vás okouzlí. 

Šetrný průchod archů strojem podporovaný vzduchem, automaticky přestavitelné obracecí zařízení se speciálním vedením archů pro čerstvě potištěnou rubovou stranu, schopnost přednastavení - na vše bylo myšleno. Odpojitelné barevníky snižují opotřebovávání válců, funkce „vyjetí barvy do papíru“ nechává cíleně vyjet zbytek barvy a ovládací pult ErgoTronic s nástěnným displejem nenechává při obsluze žádná přání nesplněná.

Souběžně fungující kombinovaná mycí zařízení CleanTronic na mytí ofsetových gumových potahů, protitlakových válců a válců barevníku slouží k získání dalšího času. Mycí zařízení CleanTronic Multi je ideální pro střídavé používání různých druhů barev. Mycí zařízení CleanTronic UV zamezuje čekacím dobám před a po mytí tiskových válců při tisku UV barvami.

Výrobně manažerský systém LogoTronic Professional začleňuje Rapidu 106 do počítačové sítě tiskárny.Standard Optional
max. formát archu 740 x 1.060 mm 750 x 1.060 mm, 780 x 1.060 mm
max. tiskový výkon 17.000 archů/h 18.000 archů/h
Tloušťka potiskovatelného materiálu 0,06 - 0,7 mm 0,06 - 1,2 mm, 0,2 - 1,4 mm
Počet tiskových jednotek 2 - 10 10+
Nakládání bez tažné náložky DriveTronic SIS -
Plně automatická výměna desek FAPC -
Obracecí zařízení -
Simultánní výměna lakovacích desek DriveTronic SFC -
Plně automatická výměna rastrových válců AniloxLoader -
Mycí zařízení CleanTronic -
Technologie sušení VariDry -
Vykladač AirTronic s dynamickou brzdou archů -
Logistická řešení -
Ovládací pult ErgoTronic s dotykovým ovládáním TouchTronic -
Kvalitní měřicí a regulační technika -
Modul dálkové podpory PressSupport 24 Sheetfed -
Workflow řešení pro zapojení do sítě tiskárny -
Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat