Střední formátRapida 105

Pro flexibilní ofsetový tisk

Stroje Rapida 105 již řadu let představují mezi archovými ofsetovými tiskovými stroji středního formátu spolehlivost a atraktivní poměr mezi cenou a výkonem. Jejich úspěch na trhu je dán širokým sortimentem potiskovaných materiálů, ergonomií obsluhy zaměřenou na praxi a robustní konstrukcí. Ta zajišťuje vynikající kvalitu tisku na nejrůznějších materiálech.

Efektivní produkce neobyčejnou technikou

V důsledku jednotné technické platformy disponuje Rapida 105 řadou konstrukčních řešení jejích sesterských modelů ve formátu B1. To vám jistí použití nejaktuálnějších technologií, které v celé řadě jiných archových ofsetových tiskových strojů chybí. Ať jsou to odpojitelné barevníky, nebo na uživatele orientovaná mycí zařízení, či nejmodernější technologie ovládacího pultu - práci usnadňuje řada detailů.

Tím se vyznačuje Rapida 105 

  • Nakladač DriveTronic s výhodnou technologií samostatných frikčních pohonů
  • Barevnice bez opotřebení a vedlejších účinků
  • Energeticky hospodárné sušáky VariDry až po LED-UV
  • Nonstop řešení pro nepřerušovanou produkci
Prospekt Rapida 105
Download PDF, 2 MB
  • Velká flexibilita v potiskovaných materiálech
  • Komfortní obsluha a ovládání
  • Prvotřídní kvalita tisku

Všestranný stroj na mnoho materiálů

Všechny modely Rapid jsou známé svou promyšlenou flexibilitou v potiskovaných materiálech. Tím jsou velmi flexibilně použitelné.

Je jedno zda to je papír, karton, fólie nebo mikrovlnná lepenka, díky svému plochému průchodu archů strojem zpracovává Rapida 105 téměř vše, co je v archovém ofsetu možné. Pro potisk specifických materiálů jsou k dispozici balíčky dodatkové výbavy na optimalizaci průchodu archů strojem.

Kromě toho je zajímavé: Speciální vedení archů tiskovými jednotkami a vykladačem na vzduchovém polštáři slouží obzvláště šetrnému transportu archů a tvorbě přesného stohu. Takže i při zpracovávání citlivých materiálů můžete produkovat s plným výkonem.

Komfortní obsluha a ovládání

Obsluhu stroje Rapida 105 vám usnadňuje celá řada komponent.

Moderní ovládací pult ErgoTronic umožňuje lehkou, srozumitelnou a intuitivní obsluhu stroje. Všechny funkce jsou přehledně členěné a ovladatelné z dotykového displeje. V závislosti na výbavě je vám k dispozici program výměny zakázek, ukládání parametrů stroje specifických pro zakázku, hlášení údržby a mnoho dalšího. Z ovládacího pultu je možné ovládat i přídavná zařízení.

Komfortu obsluhy a ovládání slouží navíc i dotykové displeje na nakladači a vykladači s tlačítky rychlé volby. Často používanými funkcemi je vedení archů vzduchem, příchod archů na náložky a stranové vyrovnání archu. Řada z nich není potřeba, když jsou načítány prostřednictvím automatické funkce přednastavení. 

Prvotřídní kvalita tisku

Ostře vytištěný bod je již odedávna znakem archových ofsetových tiskových strojů Rapida. Přispívá k tomu především jejich stabilní konstrukce. Podstavec tiskové jednotky je jako monolitický odlitek velmi tuhý a odolný vůči zkřížení. Průchozí ozubené soukolí mezi všemi tiskovými jednotkami se vyznačuje velice klidným chodem.

Pro zajištění průběžné a stejnoměrné kvality tisku na strojích Rapida 105 jsou k dispozici přídavné měřící a regulační systémy. Jejich spektrum sahá od kontroly rejstříku přes měření barevnosti až po regulaci barevnosti přímo v tiskovém stroji. Přídavné funkce, jako ErgoTronic Lab, PSO Match, QualityPass, nebo Instrument Flight (pro regulaci podle vyvážení šedé), umožňují individuální varianty měření a dokumentace kvality tisku.

Standard Optional
max. formát archu 720 x 1.050 mm 740 x 1.050 mm
max. tiskový výkon 16.000 Bogen/h -
Tloušťka potiskovatelného materiálu 0,06 - 0,7 mm 0,04 - 1,2 mm
Počet tiskových jednotek 2 - 8 -
Plně automatická výměna desek FAPC -
Mycí zařízení CleanTronic -
Technologie sušení VariDry -
Ovládací pult ErgoTronic s dotykovým ovládáním TouchTronic -
Kvalitní měřicí a regulační technika -
Modul dálkové podpory PressSupport 24 Sheetfed -
Workflow řešení pro zapojení do sítě tiskárny -
Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat