MittelformatRapida 106 X - Tisk obalů

Prozkoumejte klíčové vlastnosti produktu kliknutím na interaktivní prvky stroje!

Paletová logistika

 • Individuálně konfigurovatelné moduly, přizpůsobené příslušným výrobním požadavkům, zvyšují produktivitu stroje

Vykladač AirTronic

 • Aerodynamické chytačové vozíky optimalizují proudění vzduchu
 • Vodicí plechy s Venturiho tryskami pro bezdotykové vedení archu
 • Dynamická brzda archu s rychlostně kompenzovanými podtlakovými pásky
 • Kompletní přednastavení všech hodnot nastavení vzduchu a formátu pro nejkratší proces přípravy

Dvojitý vykladač

 • Dvojitý vykladač se dvěma plnohodnotnými stohy pro třídění archů podle druhu, např. vytřídění makulaturních archů při rozjezdu nebo během běžící produkce

Sušicí systémy

 • Konvenční, UV, HR-UV, LED-UV nebo hybridní konfigurace

QualiTronic ColorControl

 • Extrémně rychlý systém měření a regulace vybarvení redukuje makulaturu na absolutní minimum
 • Inline měření vybarvení každého jednotlivého archu a regulace na základě průměru hodnot z 10 archů zajišťuje stabilně vysokou kvalitu tisku
 • Opce pro inspekci archu a kontrolu obsahu:
  • QualiTronic PrintCheck porovnává výtisky s referenčním archem
  • QualiTronic PDFCheck porovnává každý arch s referencí vytvořenou po kontrole podle PDF
  • QualiTronic PDFHighRes provádí inspekci každého archu ve vysokém rozlišení a porovnává jej s referencí zkontrolovanou podle PDF

AniloxLoader

 • Plně automatická výměna rastrového válce spouštěná z ovládacího pultu
 • Zkracuje přípravné časy při výměně tiskové úlohy na minimum

Mezisušení

 • Flexibilní použití sušicích modulů podle typu aplikace a použitého druhu barev a laků

DriveTronic SFC (Simultaneous Forme Change)

 • Automatizovaná výměna lakovací formy za méně než 1 minutu

EasyClean + UV

 • Speciálně ovrstvený povrch barevnice pro rychlou výměnu barvy
 • Bezúdržbové nepropustné barevnice
 • Bezproblémové použití UV barev v každodenní produkci

Odpojitelné barevníky

 • Jednotlivé barevníky lze odpojit nebo připojit podle typu a vybarvení zakázky
 • Není třeba nanášet žádnou pastu na válce a ani ji před opětovným použití z barevníku umývat

CleanTronic

 • Paralelní procesy mytí a mycí programy nastavené podle druhu zakázek pro perfektní výsledky mytí
 • CleanTronic Synchro: současné mytí ofsetových potahů a tlakových cylindrů během výměny tiskových desek systémem DriveTronic SPC
 • Funkce "PrintClean": Odstraňuje přebytečnou barvu z tiskové desky a ofsetové gumy, čímž snižuje potřebu mytí ofsetových potahů.

DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Washing)

 • Mytí válců paralelně s dalšími úkony přípravy zakázky nebo paralelně s produkcí na netisknoucích barevnících
 • Značně snižuje přípravné časy, především u časově náročné výměny barev

DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change)

 • Plně automatická simultánní výměna tiskových desek současně ve všech tiskových jednotkách
 • Všechny tiskové desky se vymění za méně než 1 minutu

Transport archu

 • Tlakové cylindry a předávací bubny dvojnásobného průměru pro šetrný transport archů a největší spektrum potiskovaných materiálů
 • Vysoce zušlechtěné špičky chytačů a jemně strukturované dosedací plochy pro maximální sílu uchopení a přesné předání archu
 • Snadno přístupné vodicí plechy s Venturiho tryskami pro bezdotykové předání archu bez špinění

DriveTronic SIS (Sensoric Infeed System)

 • Patentovaný systém nakládání
 • Elektronicky řízené boční vyrovnání archu
 • Téměř nulová údržba a opotřebení

Zvýšení stroje

 • Zpracování vyšších stohů pro zvýšení efektivity u potiskovaných materiálů větší tloušťky

Nakladač DriveTronic

 • Technologie samostatných pohonů DriveTronic pro naprosto přesné naložení a vysoký produkční výkon až 20 000 archů/h
 • 4 servomotory pro veškeré funkce nakladače
 • Kompletní přednastavení všech hodnot nastavení formátu a vzduchů pro krátké přípravné časy

Paletová logistika

 • Řešení na míru pro nepřetržitou tiskovou produkci

Nové měřítko výkonu v tisku obalů

Společnost Koenig & Bauer je po desetiletí uznávaným lídrem na trhu tisku průmyslových obalů a se strojem Rapida 106 X nastavuje další milník v tomto segmentu - pro ještě vyšší výkon a efektivitu. Dosáhněte s ním zcela novou úroveň produktivity a připravte se na požadavky trhu budoucnosti.

Highlights:

 • Tiskový výkon až 20 000 archů/h v závislosti na potiskovaném materiálu pro širokou škálu materiálů na výrobu skládacích krabiček
 • Optimalizované paralelní mycí procesy a speciálně ovrstvené barevnice EasyClean pro ještě kratší doby přípravy s častými změnami barev
 • Souběžné mytí válců s DriveTronic SRW během probíhající produkce
 • Vybaveno jednou nebo více lakovacími věžemi před nebo za tiskovými jednotkami pro širokou škálu zušlechtění
 • Nejmodernější nízkoobjemová technologie komorové rakle a zařízení AniloxLoader pro plně automatickou výměnu rastrových válců
 • Automatizovaná výměna lakovací formy za méně než minutu s DriveTronic SFC
 • Komplexní řešení sušení pro řadu fascinujících povrchových úprav a speciálních efektů
 • Dvojitý vykladač pro samostatné vykládání dobrých archů a vytřídění makulatury při rozjezdu nebo během produkce v kombinaci s inspekcí archu QualiTronic
 • Inline monitorování kvality, včetně porovnání s PDF z předtiskové přípravy a inline kontroly vyvážení šedé
 • Rodina aplikací LiveApp pro podporu provozu stroje a správu skladu

Rapida 106 X - Výhody pro obalový trh:

 • Výjimečný výkon až 20 000 archů/h díky maximální automatizaci procesu tisku
 • Vynikající kvalita tisku díky špičkovému systému měření a kontroly vybarvení na trhu
 • Maximální flexibilita, pokud jde o konfigurace a možnosti výbavy - dokonale přizpůsobené vašim požadavkům
 • Téměř neomezená paleta fascinujících povrchových úprav a speciálních efektů díky komplexním řešením sušení
 • Významné snížení makulatury díky rozsáhlým možnostem přednastavení a možnosti samostatného vykládání vadných archů ve dvojitém vykladači
 • Úspora času při změně tiskové úlohy díky paralelním výrobním procesům i během produkce

  

  

Objednat tištěné brožury
  Objednat