MittelformatRapida 106 X - Akcidenční tisk

Prozkoumejte klíčové vlastnosti produktu kliknutím na interaktivní prvky stroje!

ErgoTronic AutoRun

 • Zcela autonomní tisk sekvence tiskových úloh
 • Minimální čas výměny zakázky
 • Softwarově řízený proces, který v případě potřeby interaguje s obsluhou

Vykladač AirTronic

 • Aerodynamické chytačové vozíky optimalizují proudění vzduchu
 • Vodicí plechy s Venturiho tryskami pro bezdotykové vedení archu
 • Dynamická brzda archu s rychlostně kompenzovanými podtlakovými pásky
 • Kompletní přednastavení všech hodnot nastavení vzduchu a formátu pro nejkratší proces přípravy

LED-UV

 • Brilantní tisk na přírodní papíry a nesavé materiály
 • Umožňuje okamžité další zpracování potištěných archů
 • Vyšší tiskový výkon při tisku s obracením
 • Výrazné šnížení množství prášku a ochranného laku

QualiTronic ColorControl

 • Extrémně rychlý systém měření a regulace vybarvení redukuje makulaturu na absolutní minimum
 • Inline měření vybarvení každého jednotlivého archu a regulace na základě průměru hodnot z 10 archů zajišťuje stabilně vysokou kvalitu tisku
 • Opce pro inspekci archu a kontrolu obsahu:
  • QualiTronic PrintCheck porovnává výtisky s referenčním archem
  • QualiTronic PDFCheck porovnává každý arch s referencí vytvořenou po kontrole podle PDF
  • QualiTronic PDFHighRes provádí inspekci každého archu ve vysokém rozlišení a porovnává jej s referencí zkontrolovanou podle PDF

Kompenzace natahování papíru

 • Plně automatrické roztažení tiskové desky do stran i po obvodu pro kompenzaci natahování papíru
 • Řízeno z ovládacího pultu
 • Umožňuje přesný soutisk po celém archu

Obracení archů

 • Unikátní tisk s obracením rychlostí až 20 000 archů/h
 • Plně automatická změna režimu z lícového na oboustranný tisk během 2 minut
 • Plně přednastavitelné
 • Maximalizuje množství prodejných archů

CleanTronic

 • Paralelní procesy mytí a mycí programy nastavené podle druhu zakázek pro perfektní výsledky mytí
 • CleanTronic Synchro: současné mytí ofsetových potahů a tlakových cylindrů během výměny tiskových desek systémem DriveTronic SPC
 • Funkce "PrintClean": Odstraňuje přebytečnou barvu z tiskové desky a ofsetové gumy, čímž snižuje potřebu mytí ofsetových potahů.

DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change)

 • Plně automatická simultánní výměna tiskových desek současně ve všech tiskových jednotkách
 • Všechny tiskové desky se vymění za méně než 1 minutu

Transport archu

 • Tlakové cylindry a předávací bubny dvojnásobného průměru pro šetrný transport archů a největší spektrum potiskovaných materiálů
 • Vysoce zušlechtěné špičky chytačů a jemně strukturované dosedací plochy pro maximální sílu uchopení a přesné předání archu
 • Snadno přístupné vodicí plechy s Venturiho tryskami pro bezdotykový transport archu bez špinění

DriveTronic SIS (Sensoric Infeed System)

 • Patentovaný systém nakládání
 • Elektronicky řízené boční vyrovnání archu
 • Téměř nulová údržba a opotřebení

Nakladač DriveTronic

 • Technologie samostatných pohonů DriveTronic pro naprosto přesné naložení a vysoký produkční výkon až 20 000 archů/h
 • 4 servomotory pro veškeré funkce nakladače
 • Kompletní přednastavení všech hodnot nastavení formátu a vzduchů pro krátké přípravné časy

Nové měřítko výkonu v akcidenčním tisku

Každodenním požadavkem v průmyslovém komerčním tisku je vyrobit a dodat širokou škálu různých tiskových médií ve velmi krátkém čase. Rapida 106 X je dokonalým partnerem po vašem boku. Boduje s nejkratšími přípravnými časy, maximálním výkonem a nejvyšší kvalitou. S inovativním špičkovým produktem od společnosti Koenig & Bauer můžete zvýšit počet svých zakázek a vyrábět více prodejných archů.

Highlights:

 • První archový ofsetový stroj na světě, který oboustranně potiskuje archy rychlostí až 20 000 archů/h
 • ErgoTronic AutoRun pro zcela autonomní produkci sekvence tiskových úloh s automatickým spuštěním počítadla dobrých archů
 • Transport tiskových desek od osvitky přímo do kazet na tiskových jednotkách pro extrémně rychlé přípravné časy
 • DriveTronic SPC: simultánní výměna desek souběžně s dalšími úkony přípravy pro nejrychlejší změnu zakázky
 • FlyingJobChange pro výměnu verzí nebo jazykových mutací "za jízdy"
 • Optimalizované mycí funkce, např. PrintClean může u menších zakázek nahradit mytí gum
 • Plně automatická kompenzace natahování papíru pro přesný soutisk po celém archu
 • Inline kontrola kvality, mimo jiné porovnání s PDF z prepressu a inline řízení vybarvení podle vyvážení šedé
 • Technologie LED-UV pro rychlé další zpracování a vysokou intenzitu barev i na přírodních papírech
 • Rodina aplikací LiveApp pro podporu provozu stroje a správu skladu

Rapida 106 X - Výhody pro akcidenční tisk:

 • Nejvyšší výkon produkce prodejných archů díky rychlosti tisku až 20 000 archů/h i s obracením
 • Výjimečná produktivita díky maximálnímu stupni automatizace a autonomnímu tisku
 • Vynikající kvalita tisku díky špičkovému systému měření a kontroly vybarvení na trhu
 • Významné snížení makulatury díky rozsáhlým možnostem přednastavení
 • Maximální flexibilita, pokud jde o konfigurace a možnosti výbavy pro oboustranný tisk, včetně zušlechťování jedním průjezdem
 • Maximální komfort obsluhy díky konceptu inteligentního ovládacího pultu s intuitivním uživatelským rozhraním

  

  

Objednat tištěné brožury
  Objednat