Kotoučový digitální tiskRotaJET L - Commercial

Personalizace a flexibilita má nové jméno – RotaJET L-Serie

Stavebnicová konstrukce poskytuje jedinečné možnosti modernizace, vytváří ze strojů série RotaJET L systém velkoobjemového inkoustového tisku s nejbezpečnější budoucností na trhu a pokrývá současně širokou paletu aplikačních možností.

Optimální spojení přesného strojírenství, nejaktuálnější technologie inkoustových tiskových hlav a polymerových inkoustů RotaColor produkuje efektivní výsledek digitálního tisku, a to, díky systému „Print@RampUp“, jak při rozjezdu, tak při dojezdu. Dochází k zamezení vzniku drahé makulatury, rychlé výměně zakázek, efektivnímu využívání systémů dokončovacího zpracování od vedoucích firem na trhu, ale i ke snižování nákladů

 • Nejnovější technologií tiskových hlav vybavené tiskové jednotky slouží k dosažení nejvyšší kvality inkoustového tisku.
 • Inteligentní nízkoenergetické sušáky poskytují vzornou energetickou bilanci při ohleduplném sušení a doprovázeném perfektní rovinností vytištěných produktů.
 • Architektura Adobe APPE poskytuje základ pro správu pracovních procesů XLO, která je odstupňovatelná podle přání zákazníků.

RotaJET L-Serie
Download PDF, 522 KB
 • Flexibilní a modernizovatelný - ta největší variabilita v konstrukci strojů
 • Nejnovější technologie inkoustového tisku umožňuje špičkovou kvalitu tisku i na natíraném ofsetovém papíru
 • Maximální automatizace pro nejvyšší efektivitu

Stavebnicová konstrukce strojů série RotaJET L činí tuto platformu nanejvýš flexibilní.  Všechny stroje série L jsou založeny na stejné platformě a mohou tudíž být na místě instalace v několika stupních rozšířeny z nejmenší šíře potiskovaného pásu materiálu 777 mm až na maximálně 1380 mm. Je také možné je dodatečně přestavět z 1 na 4 barvy.

Logistický systém zásobování rolemi se uzpůsobuje také modulárně:

 • RotaJET 77 se instaluje s odvinem Koenig & Bauer, opčně je k dispozici automatický odvíječ Koenig & Bauer z ofsetového tisku.
 • Širší verze série L jsou standardně vybavovány automatickými odvíječi Koenig & Bauer.
 • Automatické odvíječe s logistickým systémem zavážení rolí Patras umožňují rychlou výměnu potiskovaných materiálů, eliminují časově náročné procesy přípravy a zvyšují tím produktivitu strojů série RotaJET L.
 • Logistický systéme zavážení rolí Patras může být modulárně rozšířen a ve své maximální verzi umožňuje zásobovat tiskový stroj potiskovaným materiálem plně automaticky na zmáčknutí tlačítka.

Důležitým znakem platformy RotaJET-Plattform je flexibilita a odstupňovatelnost správy pracovních procesů XLO.  Při změnách v objemu vašich dat nebo spektru zakázek je možné správu pracovních procesů XLO modernizovat tak, aby opět vyhovovala požadavkům vaší produkce.

Z flexibilní správy pracovních procesů mohou profitovat všichni - pro tiskárny, které tisknou cílené (adresné) marketingové akce a přímý mailing je to obzvláštní výhodou 

Zjistěte si více o výhodách série RotaJET L v oblasti cílené komunikace z našeho aplikačního příkladu. 

Centrální válce Koenig & Bauer slouží k dosažení nejvyšší kvality inkoustového tisku a zaručují 100% stabilizaci potiskovaného materiálu. Inkoustový tisk je jedinou pravou technologií bezúhozového tisku. Potiskovaný materiál je pod tisknoucími inkoustovými tiskovými hlavami veden precizně a stejnoměrně ovinutý okolo centrálního válce. Díky špičkové technologii piezo inkoustových hlav může stroj RotaJET L-Serie Commercial poskytnout vynikající rozlišení tisku až do 1200 dpi. Tiskové hlavy se v tiskové jednotce vyrovnávají či „synchronizují“ zcela automaticky.

Dalším prvkem ke zvýšení kvality tisku je nanášení primeru RotaColor Control v primerové jednotce. Výrazně to rozšiřuje sortiment použitelných substrátů. 

Inteligentní nízkoenergetické sušáky a zabudovaný chladicí systém umožňují dynamický přechod mezi vysokým a nízkým pokrytím tiskovými barvami. Sušení při velice nízké teplotě vytváří vzornou energetickou bilanci. Zabudovaný systém chlazení slouží k hospodárnému snížení teploty potištěného materiálu a umožňuje jednodušší dokončovací zpracování.

V sérii strojů RotaJET L Commercial je obsaženo rozhraní pro připojení systémů dokončovacího zpracování od vedoucích výrobců na trhu, kteří nabízejí širokou paletu dokončovacích prací. 

Zjistěte si více o výhodách série RotaJET L v oblasti tisku knih z našeho aplikačního příkladu. 

Letmá výměna zakázek umožňuje výrazně zvýšit efektivitu. Můžete s nejkratší dobou přípravy a za nejnižších nákladů provést výměnu zakázek a v nejkratší době vytisknout rozdílné produkty. Rychlou výměnou zakázek, beze ztráty času, můžete efektivněji vyhovět více zákazníkům.

Stupňování efektivity ale pokračuje: Díky funkci „Print@RampUp“ zůstává rozjezdová i dojezdová makulatura na minimu. Přímo zapojené systémy dokončovacího zpracování tím mohou být využívány efektivněji a nechají se rychleji přestavět na novou zakázku.

Z nárůstu efektivity profitují všichni uživatelé. S rychlou výměnou zakázek se v digitálním tisku nechají otevřít nové obchodní modely a získávat nové trhy. Stanete se flexibilnějšími! Obzvláště v oblasti novinového tisku je možné realizovat kromě novin i lokální malé zakázky, přílohy, místní vydání nebo historické reprinty a další publikace.

Zjistěte si více o výhodách série RotaJET L v oblasti novinového tisku z našeho aplikačního příkladu.

Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
  Objednat