Service SelectUltra-Power-Clean

Kontrola a čištění systémů chytačů Vašeho tiskového stroje Koenig & Bauer

Systémy chytačů tlakových válců a předávacích bubnů patří k nejpřesněji pracujícím a nejvíce namáhaným konstrukčním celkům Vašeho stroje. Znečištění barvami, laky, rozpouštědly, gumovými ochrannými roztoky, prachem z papíru, pudrem apod. výrazně ovlivňuje polohu archu v chytačích, a tím i kvalitu tisku. V extrémním případě může dojít k výpadku funkce mazacích míst, který může mít za následek poškození hřídelí chytačů, ložisek, táhel rolen a vaček pro otevírání chytačů.

Pro spolehlivou práci chytačů Vašeho stroje

S naším mobilním čisticím zařízením Ultra Power Clean zbavíme chytače Vašeho archového ofsetového stroje Koenig & Bauer neústupné špíny a nečistot. Pečlivé čištění našimi zkušenými servisními techniky umožní, aby chytače Vašeho stroje opět spolehlivě a přesně pracovaly.  

Prospekt KBA Sheetfed Service
Download PDF, 4 MB
  • ochrana před poškozením a výpadky funkce v důsledku silného znečištění
  • rozměrově přesné předávání archů a optimální chod stroje
  • rychlé, jednoduché čištění od profesionálů
Objednat tištěné brožury
    Objednat