Service SelectInspekce strojů

Spolehlivé posouzení stavu Vašeho stroje Rapida

Naše tiskové stroje se skládají z celé řady mechanických a elektronických součástek a komponent, které ve Vašem tiskovém sále v každodenní souhře podávají špičkové výkony. S kontrolou stroje se společnost Service Select postará o to, aby Váš stroj Rapida zůstal ve skvělé formě.

Preventivní kontrola, poradenství & údržba

Nikdo nezná Váš stroj Rapida lépe než naši kvalifikovaní servisní technici. Mají potřebné znalosti, aby mohli provést funkční a bezpečnostní kontroly všech relevantních komponent Vašich archových ofsetových strojů. Po provedení těchto kontrol Vás budeme informovat o stavu stroje a možných potenciálech ke zlepšení. Výkony údržby, které z toho vyplynou, jako jsou odstranění menších technických závad a výměna namáhaných dílů podléhajících rychlému opotřebení, jsou součástí programu.

Kromě toho připravíme na další kontroly i Váš vlastní personál údržby. Díky odbornému vyškolení budou Vaši zaměstnanci schopni dlouhodobě zajistit vysokou disponibilitu Vašeho stroje Rapida. 

Prospekt KBA-Sheetfed Service
Download PDF, 4 MB
Produktové informace Inspekce & Údržba
Download PDF, 749 KB
  • Zachování optimálního stavu stroje
  • Rozpoznání optimalizačních potenciálů
  • Příprava Vašich zaměstnanců na budoucí údržby
Objednat tištěné brožury
    Objednat