Digital & Web ServicePATRAS ReelDataManagement

Průběžné sledování toků materiálu a přesná dokumentace spotřeby materiálu jsou důležitými předpoklady pro efektivní výrobu. 

Vždy dokonalý přehled: díky evidenci…

Se systémem pro správu dat o rolích PATRAS ReelDataManagement lze přesně sledovat a zdokumentovat cestu role papíru výrobou. Kromě toho lze na metr přesně zjistit spotřebované množství papíru na každý měnič kotoučů.

…a správě dat o rolích 

Systém PATRAS ReelDataManagement je informován i v případě vrácení nebo opětovné přípravy rolí. To znamená, že jsou informace o skladových zásobách papíru vždy aktuální.

Modulární a rozšiřitelná: řešení šitá na míru pro Vaši tiskárnu

Systém PATRAS ReelDataManagement je ideální zejména pro menší a středně velké tiskárny. Pořizovací náklady jsou totiž výrazně nižší než u nákladného logistického systému zavážení rolí. Díky modulární koncepci lze systém PATRAS ReelDataManagement postupně rozšířit o další funkce:

  • správa zásob v hlavním skladě
  • načítání elektronických dodacích listů
  • zadávání zakázek automatickému transportnímu systému

  • Sledování role na cestě výrobou, s předáváním dat ovládacímu pultu
  • Pohyby rolí lze spravovat na stávajících obslužných stanovištích
  • Aktuální informace o skladových zásobách papíru, i o vrácených rolích
  • Možnost připojení automatického transportního systému
  • Kdykoli k dispozici na metr přesné informace o spotřebě papíru

Srdcem systému PATRAS ReelDataManagement je databáze. Do této databáze jsou zadávána evidovaná data o rolích. U základní verze ReelDataManagement Basic je evidence rolí papíru prováděna přímo ve vybalovací stanici. Data o rolích jsou poté k dispozici u příslušného měniče kotoučů. 

Neustálý přehled o datech

Na centrálním počítači může obsluha průběžně zjišťovat stav skladových zásob a zpracovávat a spravovat data o rolích. Měnič kotoučů pravidelně hlásí svá data o rolích na úroveň řízení. Ve zprávě o výrobě tak může být odkázáno na použité role a délky v běžných metrech.

Užitečným rozšířením systému PATRAS ReelDataManagement je integrace stanice pro evidenci dat u příjmu zboží. S touto stanicí mohou být role papíru do systému zadávány již při dodání, a je tak možná i správa zásob v hlavním skladě.

Při evidenci dat ve vybalovací stanici jsou role z hlavního skladu převedeny do denního skladu. Obsluha může na centrálním počítači kontrolovat a spravovat různé oblasti skladu a jejich stav.

Modul Move Control představuje maximální stupeň rozšíření systému PATRAS ReelDataManagement jako řízení meziskladů. O přepravu rolí mezi vybalovací stanicí, meziskladem a měničem kotoučů se zde stará automatický transportní systém. Role jsou na vyžádání obsluhy automaticky vyzvednuty ve vybalovací stanici a dopraveny na stanoviště meziskladů.

Jakmile si měnič kotoučů vyžádá roli, je pro něj automaticky připravena další role. Pomocí automatického transportního systému lze role i vracet. Obsluha může na centrálním počítači dodatečně spravovat cíle rolí a zadávat ruční příkazy k přepravě.

Evidence dat ve vybalovací stanici a na příjmu zboží je v souladu se standardem firmy Koenig & Bauer prováděna pomocí dotykových displejů, které jsou vybaveny rádiovými ručními skenery. Centrální počítač systému ReelDataManagement nabízí možnost kontrolovat a spravovat stav skladových zásob a tisknout seznamy a etikety.

Máte dotazy k našim službám?
Objednat tištěné brožury
    Objednat