Digital & Web ServiceProcess-Analyzer – Nástroj pro zvýšení stability procesu

Oops, an error occurred! Code: 20230924100550bf438012

Cílem každého podniku je efektivní řetězec tvorby hodnot. Základním předpokladem pro splnění tohoto cíle je vysoká stabilita procesu s plánovatelnými bezporuchovými výrobními procesy.

Vyšší stabilita procesu snižuje náklady na kvalitu

S analyzátorem procesu Koenig & Bauer budete rozhodovat o zlepšení procesů na základě přesných analýz. Všechny poruchy a vady kvality budete moci evidovat systematicky a poté je vyhodnotit. Zviditelníte tak stabilitu Vašich procesů.

Přesné přiřazení příčin poruch jako základ pro optimalizaci procesů

Průkazné formáty zpráv umožňují jasné přiřazení poruch a z toho vyplývajících celkových nákladů na proces. Tímto způsobem lze na konkrétní problémové oblasti upozornit i Vaše dodavatele spotřebních materiálů a systémů.

Analýza místo pocitu:

 • budete hovořit o faktech
 • budete znát skutečná problémová místa 
 • budete problémy řešit cíleně i s jejich příčinami
 • budete systematicky rozvíjet Vaše metodická řídicí a nápravná opatření 
 • budete dosahovat Vašich cílů týkajících se nákladů a kvality

 • Zamezení výpadkům výroby díky stabilitě procesu
 • Snížení nákladů na kvalitu a zvýšení konkurenceschopnosti
 • Automatické vytváření rozsáhlých a přehledných zpráv
 • Důležitý základní kámen pro aktivní management znalostí
 • Produkt z praxe pro praxi
 • Přesná a rychlá evidence poruch a řešení
 • Rozhodování na základě analýz, ne podle pocitu
 • Systematické snižování poruch v řetězci tvorby hodnot
 • Zvýšení stability procesu a disponibility výrobních zařízení

Aktivní management znalostí

Díky systematické evidenci poruch a příčin a jejich odstraňování obsluhou, personálem údržby nebo managementem kvality vznikne cenná databáze znalostí. Zkušenosti a řešení jsou vyhodnocovány a ukládány a pomocí funkce vyhledávání je lze kdykoli vyvolat.

Vaši stabilitu procesu budete vyhodnocovat a rozvíjet na základě:

 • Zobrazení celého řetězce tvorby hodnot od prepressu až po postpress
 • Evidence všech výrob a poruch a jejich prostojů a provozních nákladů
 • Statistického vyhodnocování poruch
 • Přiřazení nákladů k příčinám a původcům
 • Stanovení vhodných opatření ke zlepšení
 • Pravidelných pohovorů o kvalitě s původci

 • statistické sledování rozvoje stability procesu  
 • automatické vytváření více než 100 předem definovaných zpráv až do nejmenšího detailu
 • výběr průkazných zpráv s jednoznačným přiřazením původce
 • export zpráv a dat ze sledovaných období do MS Office

 • snadná identifikace problémových míst v celém řetězci tvorby hodnot
 • cílené rozvíjení metodických řídicích a nápravných opatření
 • zahrnutí dodavatelů spotřebních materiálů a systémů do aktivit  

 • Analyzátor procesu Koenig & Bauer je založen na principu metody 8D.
 • Tento produkt byl vyvinut společností bringQ ve spolupráci se společnostmi Freiburger Druck GmbH & Co.KG a KBA-Digital & Web Solutions.

Máte dotazy k našim službám?
Objednat tištěné brožury
  Objednat