Koenig & Bauer vybavuje archové ofsetové stroje Rapida modulárními systémy logistiky desek pro vyšší efektivitu a maximální zhodnoceníPlně automatická logistika tiskových desek

 • Technologie pro archový ofset středního a velkého formátu
 • Bez manuálního zásahu
 • Modulární struktura pro maximální flexibilitu
 • Ekonomická výroba stále kratších tiskových úloh

Stále více archových ofsetových strojů, jako je tato osmibarvová Rapida 106 X s obracecím zařízením 4/4, je integrováno do modulárních systémů logistiky desek.

Stále více akcidenčních tiskáren vybavuje své archové ofsetové stroje Rapida plně automatickými systémy logistiky desek. Hlavními zájemci jsou poskytovatelé web-to-print. Několik systémů od Koenig & Bauer jede v každodenním plném provozu. Očekávají se další instalace.

Systémy plně automatických řešení logistiky desek instalovány jak na archové ofsetové stroje středního formátu Rapida 106 X (max. formát archu 750 x 1060 mm, tiskový výkon až 20 000 archů/h – i v režimu s obracením archu), tak na velkoformátové stroje řady Rapida 145 (max. formát archu 1060 x 1450 mm, tiskový výkon až 18 000 archů/h) integrovaná do. V závislosti na systému a umístění dopraví za směnu do zásobníků tiskových jednotek na osmibarvovém stroji až 1280 tiskových desek. Toto číslo ukazuje sílu a potenciál logistiky desek na moderních archových ofsetových strojích.

Oddělování tiskových desek z vozíku na desky.

Krátké tiskové úlohy bez dalších čekacích dob

Zejména v akcidenčním tisku s malými a středními náklady pomáhá plně automatická logistika desek maximalizovat plný potenciál vysoce automatizovaných archových ofsetových strojů. Časy přípravy jsou znatelně zkráceny a personál stroje se může postarat o základní procesy, tiskové úlohy a kvalitu. I při několika po sobě jdoucích tiskových úlohách po 300 arších běží osmibarvové stroje s oboustranným tiskem 4/4 efektivně s obvyklými krátkými přípravnými časy na plný výkon. Všechny desky jsou včas v příslušných jednotkách. Logistika tiskových desek je předává do systému simultánní výměny tiskových desek DriveTronic SPC s takovou přesností, že ruční zásahy jsou minulostí.

Řetězový dopravník s nosiči desek na zásobníkové stanici před přijímací stanicí.

Modulární systém zvládne individuální řešení

Díky modulární struktuře logistických systémů může Koenig & Bauer nabídnout téměř jakékoli požadované řešení plně automatického podávání desek do zásobníků tiskových jednotek strojů (včetně následné plně automatické výměny desek). V závislosti na konfiguraci tiskového provozu a požadované úrovni automatizace jsou k dispozici následující standardní moduly:

 • Separace tiskových desek a zařazení do dopravního systému
 • Identifikace tiskové desky (datová matrice DataMatrix)
 • Transport do tiskové jednotky
 • Výměna tiskové desky
 • Převoz do sběrné stanice
 • Likvidace použitých tiskových desek

Existují také další komponenty, například pro integraci několika archových ofsetových strojů do logistického systému.

Jednotlivé moduly jsou uspořádány nad strojem nebo mimo prostor stroje, aby se vyloučily jakékoli překážky v provozu stroje. To znamená, že po stroji Rapida lze chodit i během výměny desek. Pouze tiskové jednotky jsou krátkodobě chráněny světelnými závorami při vertikálních pohybech při podávání/výměně desek.

Spouštění tiskových desek přímo do vstupní šachty měniče desek jednotlivých tiskových jednotek.

Transportní systémy (řetězové dopravníky) lze individuálně navrhnout dle požadavků v tiskové hale. Vzhledem k tomu, že tiskové desky se při podávání a odebírání pohybují po oddělených drahách, nedochází k překážkám nebo nesprávnému přepínání.

Systém ukládá tiskové desky pro následnou zakázku přímo před tiskovými jednotkami, takže systém umožňuje nepřerušovanou výrobu při maximálním výkonu a malých sériích. Zbylé pořadí úloh je určeno umístěním tiskových desek na vozíku desek. Před oddělením kovolistů a jejich přenesením do dopravního systému lze tedy provést jakékoli aktualizace. Před přesunem na řetězový dopravník jsou tiskové desky identifikovány načtením kódu datové matrice, který je součástí tiskového obrazu. Seznam zakázek zaslaný do ovládacího pultu prostřednictvím systému LogoTronic lze kdykoli přizpůsobit aktuální sekvenci desek.

Použité tiskové desky jsou shromažďovány na paletě v odpadní stanici.

Enormní výkonnost systému

Výkon logistiky desek na archových ofsetových strojích zaměstnanci jen stěží zajistí. Protože by museli za směnu urazit vzdálenost 3,2 km a přesunout tiskové desky o hmotnosti 110 kg. S 300 archy na úlohu mají pouhé 3 minuty na vyjmutí všech použitých desek z osmi tiskových jednotek stroje a opětovné vložení desek pro další zakázku. Tato pracovní zátěž přivádí operátory po krátké době na jejich výkonnostní limity.

Díky automatizaci podávání desek a jejich transportu do odpadní stanice lze mnohem lépe využít výkon tiskového stroje, zejména v oblasti velmi malých sérií. Produkci krátkých zakázek, jak je to v byznysu web-to-print na denním pořádku, lze realizovat mnohem ekonomičtěji.

Zajímavé video: https://www.youtube.com/watch?v=4V82eUHt168

Downloads

Martin Dänhardt
Marketing & Communications

Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul
Germany

T: +49 351 833-2580
E-Mail

Objednat tištěné brožury
  Objednat