QualiTronic NextGeneration: Nová generace systému pro různé funkce řízení kvalityNová měřicí technika od Koenig & Bauer

 • Nová technika měření a řízení kvality pro archové ofsetové stroje společnosti Koenig & Bauer
 • Inline měření vybarvení, kontrola tisku nebo porovnání s PDF pomocí stejného základního systému
 • Nejvyšší integrace funkčnosti při obsluze a zobrazení pro uživatele
 • Nové rozsáhlé funkce protokolu a opce

Se systémem QualiTronic NextGeneration odstartuje společnost Koenig & Bauer zcela zásadní balík inovací techniky inline měření a regulaci pro archové ofsetové stroje řady Rapida. Systém QualiTronic NextGeneration je nejdůležitějším prvkem nové struktury všech funkcí inline měření a základem budoucího dalšího vývoje. Stavebnicový princip umožňuje užívání stejného hardware pro různé aplikace, jak je tomu již v mechanice a software. Na stejném hardware lze nyní kombinovat:

 • systém QualiTronic ColorControl (inline měření a regulace vybarvení)
 • se systémem QualiTronic PrintCheck (kontrola obsahu archu během tisku)
 • nebo systémem QualiTronic PDFCheck (kontrola archu a porovnání s PDF)

Na první pohled se kamery systému QualiTronic NextGeneration neliší od dosavadních. Novinkou je kromě měření vybarvení a kontroly archů i možná kontrola podle PDF.
QualiTronic NextGeneration – Jeden základní systém

Užívání stejného hardware pro více úkolů přináší oproti dvěma či více samostatným systémům tu výhodu, že je zapotřebí pouze jedna investice do základního systému a zároveň i nutná údržba pouze jednoho systému.

Zástavbový prostor v tiskových strojích je často omezen. Pokud se v tiskové jednotce nachází již systém měření vybarvení, nelze do téže tiskové jednotky ještě integrovat systém kontroly. Díky systému QualiTronic NextGeneration již nedochází k omezení konfigurace, jak je tomu při užívání více samostatných systémů. Systém QualiTronic NextGeneration lze montovat do tiskového stroje v každé pozici, což zajišťuje současné měření vybarvení i kontrolu kvality tisku. 

QualiTronic NextGeneration – Nový koncept obsluhy

Systém QualiTronic NextGeneration odstartuje též zcela nový koncept obsluhy. Většina zadání a údajů se nachází na stejném místě jako ostatní funkce tiskového stroje – přímo na ovládacím pultu na dotykovém displeji. Díky optimalizaci uspořádání a pořadí prvků pro obsluhu a výraznému snížení počtu obslužných kroků vznikl uživatelsky téměř intuitivní tiskový stroj.

Uživatelé chválí pozitivní efekt díky výrazně kratším školením, nemožnosti chybné obsluhy a efektivnímu zobrazení hodnot. Důležité funkce a údaje lze nastavit na displeji pouze dvěma dotyky. Jednoduché, technicky jednoznačné grafické prvky a kratší texty se postarají o rychlou a bezpečnou obsluhu.

Díky novému konceptu obsluhy jsou ovládací pulty vybaveny již jen jedním displejem, který se používá i pro techniku měření a regulace.

QualiTronic ColorControl

Základní funkcí systému QualiTronic NextGeneration je měření vybarvení. Systém QualiTronic ColorControl se pak postará o jeho kontrolu v průběhu tisku. Jelikož se kompletně měří každý arch a zároveň probíhá osvědčená a rychlá regulace během tisku, upravuje systém vybarvení mimořádně rychle a zkracuje i přípravné časy mezi zakázkami.

Mnoho detailů bylo v nové verzi ještě vylepšeno a modifikováno pro požadavky průmyslového tisku. Funkce jako například definice měřících proužků, údaje k nastavení zakázky nebo manuální kroky již nejsou nutné. Nyní tyto kroky probíhají bez zásahu obsluhy na pozadí. Nové zobrazení hodnot měření a jejich redukce na jednoduché grafické prvky jsou zcela revoluční. Vůbec poprvé představuje společnost Koenig & Bauer hodnoty měření vertikálně pro celý stroj, tudíž pro všechny tiskové jednotky v jednom jediném náhledu.

Systém QualiTronic ColorControl – nové menu pro obsluhu na dotykovém displeji a zobrazení všech hodnot měření vybarvení.

QualiTronic PrintCheck

Díky opci QualiTronic PrintCheck lze systém QualiTronic ColorControl rozšířit o další významnou funkci pro kontrolu archu. Měření vybarvení je možné jako jedinečný systém kombinovat s kontrolou probíhajícího tisku a obsahu archu.

I filozofie obsluhy je nová. Dříve bylo mnoho systémů kontroly vyhrazeno několika málo expertům z důvodu komplikovaného nastavování a dlouhotrvající manipulaci při obsluze. Dnes je nová kontrola QualiTronic PrintCheck dostupná pro každého tiskaře, jelikož nastavování ze strany obsluhy již nejsou nutná. Po startu zakázky až do konce může systém pracovat zcela autonomně. Data k zakázce se přebírají na pozadí a parametry kontroly, které byly dosud samostatnou vědou, systém nyní generuje automaticky. Systém QualiTronic PrintCheck určuje dokonce start kontroly probíhajícího tisku zcela samostatně.

Konečný jednoduchý protokol zakázky se automaticky ukládá ve formátu PDF bez součinnosti tiskaře. Tím pádem u tohoto systému již nevzniká žádný prostoj.

Celé zobrazení pro systém QualiTronic PrintCheck. Nezávisle na jazykové verzi probíhá obsluha na stránce menu pomocí jednotlivých ikon.

QualiTronic PDFCheck

Pomocí opce QualiTronic PDFCheck lze systém QualiTronic ColorControl rozšířit hned o dvě funkce – kontrolu archů a porovnání archu oproti PDF z prepressu, tj. s daty od zákazníka. Tyto funkce jsou zajímavé zejména při časté změně zakázek v internetovém tisku, ale i při používání sdružené tiskové formy.

Díky včasnému porovnání se rozpoznají chyby v tisku na tiskovém archu ještě před spuštěním výroby. Doposud byly takové funkce koncipovány pouze pro oddělené systémy v oblasti farmacie nebo tisku cenin, nyní je systém QualiTronic PDFCheck vhodný i pro použití v internetovém tisku nebo akcidenčním tisku.

I zde zjednodušují každodenní práci ergonomické zobrazení pro tiskaře a mnohé další funkce. Porovnání PDF se spouští automaticky. Pouze při rozpoznání problému systémem PDF-Check obdrží tiskař zprávu, že je nutný zásah.   

Nové rozsáhlé protokolovací funkce a opce

Kromě těchto velkých inovací přichází řada dalších protokolovacích funkcí a opcí. Systém QualiTronic ColorControl lze rozšířit o následující funkce:

 • různé protokoly kvality vybarvení
 • inline měření a řízení soutisku
 • použití obzvlášť malých výšek měřících proužků, ve středním formátu jsou měřící proužky vysoké např. pouze 3 mm

Systém QualiTronic PDFCheck lze rozšířit o:

 • systém SheetIdent k číslování archů
 • nebo nový systém PileView jako digitální stoh dobrých/vadných archů

Celé rozšířené spektrum techniky měření a řízení kvality tisku je k dispozici již nyní.

Martin Dänhardt

Tiskový mluvčí Koenig & Bauer Sheetfed

Downloads

Martin Dänhardt
PR Communication

Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul
Germany

T: (+49 351) 833-2580
F: (+49 351) 833-2670
E-Mail

Objednat tištěné brožury
  Objednat