Koenig & Bauer vstupuje dynamicky do nového hospodářského roku a potvrzuje prognózu pro rok 2023

  • Růst ve všech segmentech vedl v prvním čtvrtletí 2023 ke skoku v obratu ve výši 18 % na 281,0 mil. € (loňský rok: 238,4 mil. €), a tím k nejvyššímu obratu v prvním čtvrtletí v mladé historii koncernu
  • EBIT se zlepšil o 5,3 mil. € na -3,2 mil. €, což se rovná nárůstu 62 % oproti čtvrtletí předchozího roku
  • Růst nákladů na materiál, personál a energii se téměř podařilo vyrovnat navýšením cen 
  • Objem došlých zakázek v prvním čtvrtletí ve výši 301,2 mil. € odpovídá očekávání
  • Výhled na rok 2023 potvrzuje růst obratu na 1,3 mld. € při EBIT marži 3 %

Koenig & Bauer AG, Würzburg („Koenig & Bauer“, WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500), přední celosvětový dodavatel technologií se zaměřením na aplikace speciálního tisku, především v oblasti obalů, vstoupil dynamicky do nového hospodářského roku 2023 a zaznamenal ve všech segmentech významný růst obratu. I v nadále obtížném tržním prostředí s celosvětově vysokou mírou inflace a přetrvávajícím růstem nákladů na materiál se dle očekávání zlepšila ziskovost v prvním čtvrtletí 2023 ve srovnání se čtvrtletím předchozího roku.  

„Vývoj v prvních měsících tohoto roku jasně ukazuje, že se nacházíme na udržitelném kurzu růstu. Dosáhli jsme nejvyššího obratu za první čtvrtletí v mladé historii firmy. Současně se nám podařilo navýšením cen minimálně částečně vyrovnat vyšší náklady na materiál. Především naše již léta důsledně rozvíjená specializace v náročných a z hlediska marže důležitých cílových trhů potisku obalů se nyní začíná vyplácet“, komentuje mluvčí představenstva, Dr. Andreas Pleßke, a doplňuje: „Naší silnou stránkou je, že se průběžně úspěšně rozvíjíme a rychle a pružně přizpůsobujeme měnícím se rámcovým podmínkám. Naší strategickou orientací na inovativní řešení pro potisk obalů jsme se stali moderním technologickým centrem. Koenig & Bauer je firmou metamorfózy. Během naší více než 200 let dlouhé firemní historie jsme se neustále inovovali a budeme v tom i nadále pokračovat.“

Růst ve všech segmentech vede k navýšení obratu koncernu o 17,9 % na 281 mil. €, EBIT se zlepšil o 62,4 % na -3,2 mil. €

V prvním čtvrtletí 2023 vzrostl obrat koncernu o 17,9 % na 281,0 mil. €. K tomuto růstu přispěl pozitivní vývoj ve všech segmentech. Mimořádně dynamicky se však vyvíjely oba segmenty Sheetfed a Digital & Webfed. Výsledek brutto obratu se zlepšil o 23,6 % na 76,9 mil. € při brutto marži 27,4 % (loňský rok: 26,1 %). Zde se pozitivně projevila realizace jednotlivých opatření programu na zvýšení efektivnosti P24x. Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) se výrazně zlepšil o 5,3 mil. € na           -3,2 mil. €. EBIT marže se pohybovala na -1,1 % (loňský rok: -3,6 %). Tím zaznamenala firma Koenig & Bauer výrazného zlepšení operativní ziskovosti. Především efektivnější přístup k výzvám způsobených narušením globálních dodavatelských řetězců, ale i celkově pozitivní efekt objemu a skladby (cca 5,5 mil. €), byly významnými faktory pozitivního vývoje. Efektivnější přístup spočívá konkrétně v tom, že se náklady na zdražení materiálu, energii a personál (cca 6,5 mil. €) téměř podařilo vyrovnat oznámeným navýšením cen (cca 6,0 mil. €). Program na zvýšení efektivnosti P24x, který k 31.12.2022 částkou úspor ve výši 92 mil. € splnil plán pro rok 2023 a byl téměř ukončen, přispěje v roce 2023 také k lehkému vylepšení výsledku.

Při zohlednění výsledku úroků -3,3 mil. € činí výsledek před zdaněním (EBT) -6,5 mil. €. Po zdanění příjmu a výnosu +0,8 mil. € tak dosáhl výsledek koncernu v 1. čtvrtletí 2023 hodnoty -5,7 mil. €. To odpovídá podílovému výsledku á akcie -0,34 € (loňský rok: -0,64 €).

K 31. březnu 2023 se pohyboval objem došlých zakázek v částce 301,2 mil. € na očekávané úrovni. Ukazatel book to bill ratio zaznamenal v prvním čtvrtletí hodnotu 1,1 a tím i přes dosažený nárůst obratu hodnotu vyšší 1. Stav přijatých zakázek zaznamenal 970,6 mil. € a předčil tím úroveň předchozího roku.

Pozitivní vývoj ve třech segmentech – Digital & Webfed a Sheetfed s výrazným růstem

Obrat v segmentu Digital & Webfed vzrostl v prvním čtvrtletí 2023 poháněný silnou poptávkou po strojích RotaJET o 26,8 % na 35,5 mil. €. Současně se zlepšil EBIT o 3,0 mil. € na -3,1 mil. €. „S naším strojem RotaJet jsme pronikli na všechny koncové trhy. Poptávka zákazníků je mimořádná, jak v oblasti nápojových kartonů, tak i v tisku knih. Společně s našimi zákazníky vznikají nové obchodní modely. Zákazníci jsou v potisku nápojových kartonů díky našim technologickým řešením flexibilnější a mohou úspěšněji reagovat“, vysvětluje Dr. Andreas Pleßke. Segment Sheetfed dosáhl nárůstu obratu 23,5 % na 157,3 mil. € a profitoval z vysokého objemu přijatých zakázek na konci roku. EBIT ve výši -0,7 mil. € významně překročil hodnotu čtvrtletí předchozího roku -3,6 mil. €. V segmentu Special se pozitivně vyvíjela poptávka v oblastech Banknote Solutions (tisk bankovek a bezpečnostní tisk), u MetalPrint (potisk kovu) a Kammann (přímá dekorace dutých těles ze skla a plastu). Obrat v tomto segment se zlepšil o 6,4 % na 97,1 mil. €. EBIT výsledek činil 0,9 mil. € poté, co ve čtvrtletí předchozího roku zaznamenal EBIT -0,7 mil. €.

Pozitivní průběh prvního čtvrtletí 2023 podtrhuje výhled do roku 2023

Náročná makroekonomická celková situace s vysokou mírou inflace, která zvyšuje úroky a udržuje vysoké náklady na materiál, energie a rostoucí náklady na personál, přetrvala dle očekávání i v prvních třech měsících a povede k oslabení celohospodářské dynamiky v dalším průběhu roku. „Čísla prvního čtvrtletí podtrhují náš výhled do hospodářského roku 2023. Navzdory závanu konjunktury se nám podařilo díky naší silné pozici v produktových segmentech zaměřených na budoucnost i nadále růst. Jsme schopni rychle reagovat na vývoj trhu, dále budeme profitovat z našeho programu na zvýšení efektivnosti P24x. Realizaci jednotlivých opatření jsme téměř ukončili. Pro rok 2023 očekáváme z programu P24x lehce pozitivní efekty“, dodává sebevědomě předseda představenstva pro finance, Dr. Stephen Kimmich.  

Konkrétně očekává Koenig & Bauer pro hospodářský rok 2023 obrat koncernu 1,3 mld. € při EBIT marži 3 %. Segment Digital & Webfed by měl přispět jak k růstu EBITu, tak i obratu.

Ze střednědobého hlediska tak plánuje Koenig & Bauer dosáhnout v koncernu úrovně obratu 1,8 mld. € a EBIT marže 8-9 %. Přitom by měl čistý pracovní kapitál klesnout na maximálně 25 % ročního obratu. Již v roce 2025 by se měl obrat pohybovat na úrovni 1,5 mld. € a EBIT marže 6-7 %.

Čtvrtletní zpráva 1/2023 je k dispozici ke stažení v PDF formátu zde.

Downloads

Lena Landenberger
Head of Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat