Dlouhodobá nezávislost na fosilních palivech a maximální soběstačnostKoenig & Bauer se zbavuje závislosti na zemním plynu

  • Úprava infrastruktury před topnou sezónou
  • Kompletní výměna procesního plynu od konce července 2022
  • LPG, topný olej a dálkové vytápění nahrazují zemní plyn

S ohledem na hrozící nedostatek plynu Koenig & Bauer v posledních měsících intenzivně pracoval na tom, aby se stal nezávislým na plynovodu. Výsledkem je, že procesní plyn, dříve potřebný pro výrobu, může být od konce července 2022 plně nahrazen. Dodávka paliva pro vytápění bude ve velkých výrobních závodech upravena do 1. září 2022.

Koenig & Bauer usiluje o dlouhodobou nezávislost na fosilních palivech a odolnost vůči budoucím výkyvům na energetických trzích.

Adaptací infrastruktury bude potrubní plyn nahrazen energetickým mixem složeným např. z LPG, topného oleje a dálkového vytápění. V důsledku omezené dodávky plynu nelze vyloučit nepředvídatelné výkyvy v energetické síti. Koenig & Bauer proto obstaral mobilní nouzové napájecí systémy (NEA) s vysokým výkonem, které se použijí v akutním případě. Vlastní výroba je tak z velké části zajištěna ve všech evropských závodech i po případném zastavení dodávek ruského plynu.

Koenig & Bauer také dlouhodobě pracuje na konceptech udržitelné energie nejen kvůli napjaté situaci v oblasti dodávek. Zastřešujícím cílem je dlouhodobá nezávislost na fosilních palivech a maximální soběstačnost. Zejména s ohledem na dosažení cílů udržitelnosti, které si Koenig & Bauer stanovila, a pro maximální odolnost vůči budoucím výkyvům na energetických trzích.

Downloads

Dagmar Ringel
Director Corporate Communications

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-6756
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat