Koenig & Bauer se v prvním čtvrtletí 2022 daří i v obtížných ekonomických podmínkách

 • Přijaté zakázky vzrostly o 22,1 % na 349,1 mil. € (loňský rok: 286,0 mil. €)
 • Obrat ve výši 238,4 mil. € klesl o 2,1 % lehce pod hodnotu předchozího roku – vyšší podíl servisu v prvním čtvrtletí 2022
 • Podstatně lepší objem přijatých zakázek a obrat než průměr oboru
 • Vývoj obchodu výrazně poznamenán pandemií, problémy s dodávkami a s tím souvisejícím zdražením materiálu a energií d
 • I přes náročné rámcové podmínky a lehký pokles obratu zlepšení EBITu o 0,4 mil. € na -8,5 mil. € (loňský rok: -8,9 mil. €); EBIT marže -3,6 % (loňský rok: -3,7 %)
 • Program na zvýšení efektivnosti P24x přináší v prvním čtvrtletí 2022 úspory ve výši 10 mil. €
 • Volné cashflow ovlivněno změnou čistého pracovního kapitálu a vysokým objemem přijatých zakázek
 • Stav přijatých zakázek se zvýšil na 917,5 mil. € (předchozí rok: 674,5 mil. €) a slouží jako dobrý základ pro další hospodářský rok 2022
 • Roční prognóza 2022 a potvrzení střednědobých cílů

Koncern Koenig & Bauer („Koenig & Bauer“) vstupuje i přes přetrvávající pandemii Covid-19 a stávající problémy s dodávkami a s tím souvisejícím zdražením materiálu a energií, které válkou na Ukrajině ještě vzrostly, do hospodářského roku 2022 pozitivně. K tomuto výsledku významně přispělo vedle programu na zvýšení efektivnosti P24x a strategie nákupu a prodeje, která byla upravena podle aktuální situace, i portfolio, které je jedinečné ve svém oboru. Koncern Koenig & Bauer totiž ovládá všechny průmyslové tiskové procesy na téměř všech substrátech – i na vlnité lepence – a dodává software, zařízení a servis pro kompletní tiskové procesy a procesy následného zpracování.

Výrazně lepší objem přijatých zakázek a obrat než průměr v oboru

V prvním čtvrtletí 2022 se vyšplhaly v koncernu Koenig & Bauer přijaté zakázky na hodnotu 349,1 mil. € o 22,1 % nad již dobrý výsledek předchozího roku ve výši 286,0 mil. €. Tím se objednávky vyvíjely lépe než průměr v oboru, který zaznamenal pokles v přijatých zakázkách o 5,9 %. S hodnotou 238,4 mil. € se pohyboval obrat koncernu o 2,1 % pod hodnotou předchozího roku. Pokles obratu v oboru ve výši 20,0 % je však výrazně vyšší. Servis, který zaznamenává stále vyšší digitalizaci, se podařilo navýšit z 28,8 % v předchozím roku na 33,9 % v prvním čtvrtletí 2022. Stav přijatých zakázek byl svojí hodnotou 917,5 mil. € k 31. březnu 2022 o 36,0 % nad hodnotou předchozího roku 674,5 mil. €. Ve srovnání s koncem hospodářského roku se tak zvýšil o 13,7 %.

„Tím Koenig & Bauer obstál v prvním čtvrtletí 2022 v zakaleném prostředí konjunktury“, vysvětluje Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva Koenig & Bauer. „Náš objem přijatých zakázek, který vzrostl o přibližně 22 %, ukazuje, že jsme na rozdíl od vyjádření našeho oborového svazu, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), doposud nezaznamenali žádnou obecně narůstající investiční zdrženlivost znejistělých zákazníků. Společně s naší historicky vysokou hodnotou přijatých zakázek jsme pozitivně vykročili do dalšího hospodářského roku 2022.“

Prostřednictvím „un:boxing“ ukazuje Koenig & Bauer fenomén naší doby, který zobrazuje propojenost digitálního a analogového světa tak názorně jako nic jiného: Online objednaný produkt se vybalí, zatímco běží kamera – video se nahraje, využívá, sdílí a lajkuje.

Zlepšení EBITu i přes náročné rámcové podmínky a lehký pokles obratu potvrzeno

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) koncernu Koenig & Bauer dosáhl - 8,5 mil. € (loňský rok: -8,9 mil. €). Zlepšení o 0,4 mil. € v porovnání se čtvrtletím předchozího roku i přes nižší využití kurzarbeitu (přibližně 5 mil. €), negativní efekt objemu a produktového mixu (přibližně 1 mil. €) a ostatní negativní efekty, které zahrnují i ocenění pohledávek (přibližně 4 mil. €), lze odvodit hlavně z programu na zvýšení efektivnosti P24x (okolo 10 mil. €). Zdražení materiálu a energií (přibližně 6 mil. €) v loňském roce se podařilo vyrovnat oznámeným cenovým navýšením. Tím se zlepšila EBIT marže -3,7 % v předchozím roce na -3,6 % v prvním čtvrtletí 2022. Při úrokové výši pohybující se na úrovni předchozího roku -2,4 mil.€ (loňský rok: -2,4 mil. €) vychází výsledek před zdaněním (EBT) -10,9 mil. €, což představuje zlepšení oproti -11,3 mil. € v prvním čtvrtletí 2021. Po zdanění příjmů a výnosů vzrostl výsledek koncernu k 31. březnu 2022 z -11,7 mil. € v témže čtvrtletí předchozího roku na -10,5 mil. €. To odpovídá jednorázovému výsledku á akcie -0,64 € (loňský rok: -0,72 €).

Změna volného cashflow ovlivněna pracovním kapitálem a vysokým objemem přijatých zakázek

Volné cashflow se pohybovalo na úrovni -30,0 mil. € (loňský rok: 22,1 mil. €). K poklesu o 52,1 mil. € přispěla vedle nárůstu investiční činnosti především změna pracovního kapitálu. Pracovní kapitál dosáhl částky 308,6 mil. € a tím se dostal pod hodnotu předchozího roku 324,8 mil. €. Ve srovnání s koncem hospodářského roku došlo k lehkému nárůstu o 11,5 mil. € hlavně na základě vyšších zásob a ostatního majetku v důsledku dobré vytíženosti zakázkami. Netto finanční pozice činila -27,8 mil. € (loňský rok: -26,0 mil. €) po 2,9 mil. € na konci hospodářského roku 2021. I přes lehký pokles podílu vlastního kapitálu koncernu 27,9 % (konec roku 2021: 28,7 %) je společnost s tímto základem vlastního kapitálu a více než 250 mil. € volně dostupnými likvidními prostředky finančně dobře situována.

Hodnota přijatých zakázek v dvoumístné výši ve všech segmentech – na straně výsledku se ukazuje smíšený obraz

V segmentu Sheetfed se vyvíjel především objem přijatých zakázek s nárůstem 25,4 % díky archovým ofsetovým strojům a u rodiny postpress velmi pozitivně. Hodnota přijatých zakázek dosáhla částky 242,1 mil. €. Obrat ležel se 127,4 mil. € (loňský rok: 145,5 mil. €) o 12,4 % pod úrovní čtvrtletí předchozího roku. U book to bill ratio ve výši 1,90 (loňský rok: 1,33) vzrostl stav zakázek na 556,3 mil. € na konci vykazovaného období, zatímco EBIT se pohyboval hodnotou -3,6 mil. € k 31. březnu 2022 lehce pod čtvrtletím předchozího roku -3,1 mil. €. Tomu odpovídala EBIT marže -2,8 % (loňský rok: -2,1 %).

V prvním čtvrtletí 2022 vzrostl objem přijatých zakázek v segmentu Digital & Webfed o 31,1 % na 30,8 mil. € (loňský rok: 23,5 mil. €) hlavně díky servisu a poptávce po strojích na potisk vlnité lepenky. Obrat s částkou 28,0 mil. € se nacházel o 8,2 % pod hodnotou předchozího roku ve výši 30,5 mil. €. Stav zakázek se zvýšil o 30,7 mil. € na 91,3 mil. € (loňský rok: 60,6 mil. €). EBIT byl zatížen vedle kupní zdrženlivosti zákazníků z důvodu pandemie navíc ještě vstupními náklady a investicemi do vývoje produktů a dosáhl -6,1 mil. € (loňský rok: -4,3 mil. €). EBIT marže se tak dostala na hodnotu -21,8 % po -14,1 % ve čtvrtletí předchozího roku.

Přijaté zakázky v segmentu Special se vyšplhaly k 31. březnu 2022 s částkou 81,7 mil. € o 11,3 % nad hodnotu předchozího roku 73,4 mil. €. Objednávky v segmentu Banknote Solutions (ceninový a bezpečnostní tisk) a v segmentu Coding (řešení značení pro všechny obory) vzrostly. Oproti tomu zaznamenaly segmenty MetalPrint (kovové obaly) a Kammann (přímá dekorace dutých předmětů ze skla, plastu a kovu) pokles. Obrat vzrostl o 24,6 % na 91,3 mil. € (loňský rok: 73,3 mil. €). Stav přijatých zakázek se právě tak zvýšil a dostal se na úroveň 268,0 mil. € (loňský rok: 237,5 mil. €). Hodnota EBITu se zlepšila z -3,9 mil. € na -0,7 mil. €, přičemž EBIT marže činila -0,8 % po -5,3 % ve čtvrtletí předchozího roku.

Cíle v oblasti udržitelnosti koncernu Koenig & Bauer zohledňují aktuální téma energií

Na pozadí přetrvávajícího zdražování energií a možnosti zastavení dodávek skla z Ruska představují již dosažené cíle udržitelnosti skupiny Koenig & Bauer dobrou výchozí pozici pro intenzivní práci na dalších projektech. Například nejpozději od roku 2024 přejde závod v Radebeulu na téměř CO2 neutrální dálkové zásobování teplem prostřednictvím zelené energie, jelikož subdodavatel GETEC používá pro získávání tepla pro dálkové vytápění především biomasu z dřevěných pelet a solární teplo. Vedle fotovoltaických zařízení, která již byla instalována v Radebeulu a Mödlingu, je plánováno další rozšíření výroby vlastní energie. V závodu v Lausanne by mělo být podle plánů pokryto okolo 20,0 % základní energetické spotřeby z fotovoltaického zařízení, které instaloval na střeše majitel pozemku.  V závodu ve Würzburgu se v současnosti prověřuje možná výroba vlastní energie z fotovoltaiky, resp. jiných zdrojů energie. Navíc lze přibližně 8 % spotřeby zemního plynu v sídle koncernu nahradit využitím odpadního tepla z nové tavné pece ve slévárně.

Strategie „Exceeding Print“ se promítá i do nového konceptu zpráv: Udržitelná skládaná krabice z vlnité lepenky předává modulově sestavenou strukturu zpráv, která je nyní rozšířena o digitální zprávu za první čtvrtletí 2022.

Roční prognóza 2022 a střednědobé cíle potvrzeny

I další vývoj ve druhém čtvrtletí 2022 je poznamenán nejistotou: Přetrvávající celosvětová pandemie covid-19, která měla například za následek zavření přístavu v Šanghaji, rusko-ukrajinský konflikt, přetrvávající problémy v oblasti dodávek a s tím pokračující růst cen materiálu i nižší kapacita dopravy a zvýšené náklady na energie. Spolehlivá konkretizace roční prognózy 2022 není v okamžiku dokončení čtvrtletní zprávy možná. Proto vychází koncern Koenig & Bauer pro rok 2022 i nadále u operativního obratu koncernu a operativní EBIT marže z mírného růstu oproti předchozímu roku a potvrzuje střednědobé cíle – obrat 1,3 mld. € při EBIT marži minimálně 7 % a snížení čistého pracovního kapitálu na hodnotu maximálně 25 % ročního obratu, kterého by mělo být dosaženo po ukončení programu na snížení efektivnosti P24x.

Dr. Stephen Kimmich, CFO společnosti Koenig & Bauer AG: „Přestože bychom si všichni po prvním čtvrtletí 2022 přáli větší transparentnost pro spolehlivou konkretizaci roční prognózy 2022, nemůžeme opomenout dosažených úspěchů, neboť se nám podařilo kompletně podchytit částečně nepředvídatelná zdražení materiálů a energií ve výši 6 mil. € v prvním čtvrtletí. Další vítr v zádech představují průběžné objednávky našich zákazníků i dobré pokroky našeho programu na zvýšení efektivnosti P24x. Proto jsme pevně přesvědčeni o tom, že dosáhneme našich cílů pro rok 2022 i těch dalších.“

Průběžná zpráva je také k dispozici ke stažení v PDF zde

Downloads

Lena Landenberger
Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
  Objednat