Koenig & Bauer překonal prognózu upřesněnou v hospodářském roce 2022 a počítá pro rok 2023 s dalším růstem obratu

  • Všechny segmenty přispěly k nárůstu obratu koncernu o 6,3 % na 1.185,7 mil. € 
  • EBIT překonal částkou 22,0 mil. € vlastní upřesněnou prognózu a očekávání trhu – segment Digital & Webfed výrazně zlepšil svůj výsledek
  • Hlavním tématem výroční zprávy „Metamor[e]fóza“ staví Koenig & Bauer do popředí vlastní schopnost dalšího rozvoje a přizpůsobivost  
  • Silné druhé pololetí díky programu P24x a efektivnějšímu řešení problémů v dodavatelském řetězci a problémů s kapacitou
  • Výhled 2023: Očekává se další růst ve výši 1,3 mld. € obratu a EBIT marže 3 %
  • Střednědobé plány předpokládají obrat 1,8 mld. € při EBIT marži 8–9 %, již v roce 2025 by mělo být dosaženo 1,5 mld. € a EBIT marže 6–7 %

Společnost Koenig & Bauer AG, Würzburg („Koenig & Bauer“, WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500), dosáhla v hospodářském roce 2022 profitabilního růstu a překonala v náročném prostředí vlastní EBIT prognózu i očekávání trhu.

Skutečně jedinečný: tým představenstva Koenig & Bauer před strojem RotaJET. Na celosvětově jedinečném průmyslovém stroji pro digitální tisk vzniklo 2.500 různých obálek pro zprávu představenstva Koenig & Bauer za rok 2022 a tím opět dokazuje, že v tisku lze výborně spojit vysokou variabilitu a nejvyšší přesnost ve vynikající výsledek.

„Vývoj v uplynulém hospodářském roce dokládá, že jsme na správné cestě k dosažení trvalého růstu. Ve všech podstatných ukazatelích jsme se dokázali zlepšit“, říká Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva Koenig & Bauer, a vyjadřuje spokojenost s dosaženým ročním výsledkem navzdory náročným rámcovým podmínkám. Současně však ještě doplňuje: „Proto jsme se také zcela vědomě rozhodli pro motto naší výroční zprávy „Metamor[e]fóza“. Neboť je současně podnikovým maximem a DNA naší více než 200leté historie společnosti se neustále rozvíjet a ukazuje, jak je odjakživa pro nás přizpůsobivost důležitá, a jak strategie Exceeding Print a program na zvýšení efektivnosti P24x umožňují zvládat nutnou transformaci.“

Všechny tři segmenty přispěly k nárůstu obratu koncernu o 6,3 % na 1.185,7 mil. €, EBIT překonal výsledkem 22 mil. € vlastní upřesněnou prognózu

Obrat koncernu vzrostl v hospodářském roce 2022 o 6,3 % na 1.185,7 mil. € a dostal se tak na horní hranici rozpětí 1.160 – 1.190 mil. € konkretizované v prosinci. Jako již v předchozím roce bylo dosaženo téměř 30 % obratu v oblasti servisu. Všechny tři segmenty přispěly k tomuto růstu – Digital & Webfed dokonce dvoumístným číslem. Především ve čtvrtém čtvrtletí 2022 zaznamenal koncern Koenig & Bauer obratem 380,0 mil. € (předchozí rok: 328,4 mil. €) a EBIT výsledkem 25,0 mil. € (předchozí rok: 11,8 mil. €) podstatný vzestup oproti porovnávanému období předchozího roku.  

Kumulovaně se podařilo výsledkem před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 22,0 mil. € překonat jak vlastní upřesněnou prognózu 15 – 20 mil. € (EBIT marže: 1,3 % – 1,7 %) tak i očekávání trhu (předchozí rok: 28,5 mil. €; 2,6 %). EBIT marže zakončila číslem 1,9 %. Při zohlednění úpravy rezervy na restrukturalizaci provedené v předchozím roce pro program P24x ve výši 23 mil. € zaznamenal koncern Koenig & Bauer významné zlepšení operativní profitability. Hlavní zásluhu na tomto vývoji měly především efektivnější řešení problémů v dodavatelském řetězci a problémů s kapacitou i docílené úspěchy realizovaných opatření programu na zvýšení efektivnosti. Oproti tomu stál masivní nárůst cen surovin a energií, které nebylo možné přenést v plném rozsahu na zákazníky, pouze se zpožděním prostřednictvím oznámených, resp. realizovaných navýšení.

Při zohlednění výsledku úroků - 8,8 mil. € vychází výsledek před zdaněním (EBIT) ve výši 13,2 mil. €. Po zdanění příjmu a výnosu -2,1 mil. € činí výsledek koncernu v hospodářském roce 2022 celkem 11,1 mil. €. To odpovídá podílovému výsledku á akcie 0,63 €.

Přijaté zakázky na konci prosince 2022 v hodnotě 1.329,3 mil. € překonaly o 3,0 % již dobré číslo předchozího roku. Ukazatel book to bill ratio ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 0,8 byl právě tak v souladu s vlastními plány. Stav zakázek dosáhl 950,4 mil. € a předčil tím výrazně úroveň předchozího roku.

Mimořádný zážitek při rozbalování: vědomi si naší odpovědnosti, rozhodli jsme se pro naši udržitelnou zásilkovou tašku z recyklovaného kartonu s FSC™ certifikátem. Interaktivně a udržitelně, tak obdržíte náš kalendář s finančními terminy v tomto roce na kovové kartě. Díky velkému množství možností, které nabízí naše již široká paleta produktů a servisu, jsme tak mohli již podruhé nabít nově koncipované účetní výkazy modulárními, digitálními a udržitelnými prvky a substráty – a zhmotnit tak tři pilíře naší firemní strategie Exceeding Print.

Urychlená realizace programu P24x

Podnik pracoval úspěšně i v hospodářském roce 2022 na programu na zvýšení efektivnosti P24x schváleném v září 2020. Díky urychlené realizaci se podařilo již na konci roku 2022 zaznamenat efekty úspor nákladů přibližně 92 mil. €. K tomu významnou měrou přispěla především opatření zaměřená na zvýšení produktivity koncernu a úprava kapacity i nižší výdaje na kvalitu. Navíc zde přispěly významné pozitivní efekty nákupu na základě úspěšně vedených pohovorů s dodavateli a optimalizované skonto vztahy, které právě tak zásadně působí proti aktuálnímu růstu cen. Další potenciály se podařilo generovat v oblasti F&E (výroba a vývoj), např. sériovým náběhem vybraných strojů.

Pozitivní vývoj ve třech segmentech – Digital & Webfed s významným zlepšením výsledku

Segment Digital & Webfed výrazně snížil svůj negativní podíl na výsledku v roce 2022. Tak se podařilo dosáhnout při obratu 139,8 mil. € EBIT hodnoty -19,3 mil. €. V roce 2021 činil EBIT ještě -38,5 mil. € a byl negativně ovlivněn úpravou rezervy na restrukturalizaci na program P24x ve výši téměř 6 mil. €. Tím docílil tento segment díky svým perspektivním obchodním oblastem v průmyslovém digitálními tisku, ve všestranné výrobě vlnité lepenky i na rostoucím trhu flexibilních obalů významného zlepšení výsledku. V segmentu Sheetfed se opět podařilo navýšit obrat díky růstu archových ofsetových strojů a postpress rodiny ze 642,4 mil. € na 672,2 mil. €. EBIT segmentu činil 19,0 mil. € (v předchozím roce: 24,0 mil. €) a je tak i nadále na profitabilním kurzu růstu. V období předchozího roku  EBIT pozitivně ovlivnila úprava rezerv na restrukturalizaci na program P24x ve výši 9 mil. €. Segment Special zaznamenal v roce 2022 obratu 417,1 € (v předchozím roce: 390,2 mil. €) a  EBIT 23,2 mil. € (předchozí rok: 34,9 mil. €). V tomto segmentu byl EBIT v loňském roce pozitivně ovlivněn částkou 18 mil. € v důsledku úpravy rezerv na restrukturalizaci na program P24x.

Udržitelnost jako základ značky

Udržitelnost je již dlouho u koncernu Koenig & Bauer součástí identity. A společnost pracuje i zde na tom, aby se i nadále zlepšovala. Proto převzal Koenig & Bauer v účetním roce odpovědnost za větší ochranu klimatu a učinil významné kroky na cestě k CO2 neutrální výrobě. Tak bude koncern část své spotřeby elektrické energie vyrábět udržitelně v místě – což poslouží nejen ochraně životního prostředí, nýbrž i nezávislému zásobování energií. V rámci strategie koncernu Exceeding Print pracuje výrobce tiskových strojů na tom, aby do roku 2030 byla jeho výroba CO2 neutrální u emisí kategorií 1 a 2. I zákazníci profitují z toho, že Koenig & Bauer stanovuje nová měřítka jak při digitalizaci, tak i v managementu energií, například novým systémem managementu energií, který vyvinula jednotka Digital. Podnik však nechce být pouze sám průkopníkem na poli udržitelnosti, nýbrž chce motivovat i další účastníky trhu, aby se vydali taktéž touto cestou. Proto v roce 2022 udělila společnost Koenig & Bauer poprvé svoji cenu Green Dot Award. Tou chce Koenig & Bauer každoročně vyznamenat vizionářskou vůdčí osobnost s vynikajícími nápady, která již mimořádným způsobem inovativně přispěla k udržitelnému tisku. K samozřejmé odpovědnosti jako podniku také patří, že Koenig & Bauer se dívá přes okraj vlastního talíře a tam, kde je třeba, pomáhá slabším.  

Metamor[e]fóza: nejen motto a image letošní zprávy představenstva skupiny Koenig & Bauer. Přesněji řečeno maximum podniku, neboť neustálý rozvoj je pevně zakotven v DNA naší více než 200leté historii společnosti. Usilovat o „Více“ ("mor[e]") znamená jít za hranici známého. Znamená to překračovat hranice a být otevřeni novým věcem. Zároveň však ukazuje, jak důležitá je již od nepaměti pro naši společnost schopnost přizpůsobit se, a jak nám naše strategie Exceeding Print umožňuje zvládat nutnou transformaci.

Výhled do roku 2023: Očekává se růst v obtížném makroekonomickém prostředí

V aktuálním hospodářském roku budou přetrvávat zásadní dopady války na Ukrajině, přetrvávající vysoké ceny energií a surovin i přísná měnová politika mezinárodních centrálních bank v důsledku inflace. Konjunkturální vítr tak zůstane i nadále silný a dynamika celkového hospodářského růstu bude klesat. Na hospodářský rok 2023 plánuje Koenig & Bauer navzdory této náročné makroekonomické celkové situaci obrat koncernu 1,3 mld. € s EBIT marží 3 % a očekává, že segment Digital & Webfed může nadproporčně přispět jak růstu EBITu, tak i obratu. Pan Dr. Stephen Kimmich, CFO, k tomu říká: „Domníváme se, že jsme díky naší silné pozici v perspektivních produktových segmentech a pokračování našeho programu na zvýšení efektivnosti P24x dobře připraveni na výzvy, které nás čekají“ a dodává: „Vypořádali jsme se s našimi úkoly a v uplynulém roce jsme ukázali, že dokážeme i v obtížném prostředí docílit růstu.“

Střednědobé cíle přizpůsobeny efektům inflace

Skupina Koenig & Bauer vychází z toho, že ve střednědobém horizontu dosáhne úrovně obratu v koncernu přibližně 1,8 mld. € a EBIT marže 8–9 %.
Dalším cílem pak je snížení čistého pracovního kapitálu na maximálně 25 % ročního obratu. Přitom by měl již v roce 2025 zaznamenat obrat 1,5 mld. € a EBIT marži 6–7 %.

Čísla v přehledu

Výroční zpráva je k dispozici ve formátu PDF ke stažení zde.

[more] options: Jednotlivé kapitoly souhrnné výroční zprávy si přečtete díky naší modulární formě účetních výkazů buď na mobilním koncovém zařízení pomocí QR kódu nebo přímo na annualreport.koenigbauer.com – v našem digitálním světě zpráv o činnosti koncernu. Neboť jsme, abychom dostáli stoupajícím nárokům na transparentnost a digitalizaci, rozdělili účetní výkazy do dvou modulů.

Downloads

Lena Landenberger
Head of Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat