Firma Koenig & Bauer výrazně zlepšila v hospodářském roce 2021 své výsledky – aktuální nejistoty ztěžují prognózu pro rok 2022

 • Dobré vytížení zakázkami: zákazníci objednali o 32,4 % více strojů a servisních zásahů – tím stoupl stav zakázek o 27,7 % na 806,8 mil. €
 • Nárůst obratu o 8,5 % na 1.115,8 mil. € – i díky silnému závěrečnému čtvrtletí
 • Přijaté zakázky a obrat jsou tak lepší než průměr oboru
 • I přes náročné rámcové podmínky dosáhl EBIT částky 28,5 mil. € po -67,9 mil. € v předchozím roce, což odpovídá EBIT marži 2,6 %
 • Program na zvýšení efektivnosti P24x přinesl v roce 2021 brutto úspory přibližně 46 mil. €
 • Nárůst volného cashflow o 80,4 mil. € na 56,3 mil. €, čímž společnost Koenig & Bauer opět dosáhla předcovidové netto finanční pozice 
 • Aktuální nejistoty ztěžují prognózu pro rok 2022: Ve srovnání s předchozím rokem se očekává  lehký nárůst u operativního obratu koncernu a operativní EBIT marže
 • Strategie „Exceeding Print“ prochází „tiskem“ a odráží se i v nové struktuře výroční zprávy
 • Potvrzení střednědobých cílů ve výši 1,3 mld. € obratu při EBIT marži minimálně 7 %

Koncern Koenig & Bauer v hospodářském roce 2021 výrazně zlepšil v porovnání s předchozím rokem své výsledky i přes náročné rámcové podmínky, jaké představují problémy s dodávkami a tím rostoucí ceny materiálu a energií i stále přetrvávající pandemie Covid-19. K tomu značně přispělo vedle programu na zvýšení efektivnosti P24x v tomto oboru jedinečné portfolio produktů a řešení, neboť Koenig & Bauer ovládá všechny průmyslové tiskové postupy na téměř všech substrátech – i na vlnité lepence – a dodává software, zařízení a servis pro kompletní tiskové procesy i postupy dalšího zpracování. Koncern oslovuje především strukturálně se rozšiřující trh obalů, který se projevuje nejen jako rezistentní vůči pandemii, nýbrž vykazuje i šance růstu, např. navyšujícím se internetovým obchodem nebo vyšší poptávkou po potravinářských obalech pro domácnosti. V ceninovém a bezpečnostním tisku ukazuje aktuální vývoj projektů na i dále stabilní obchodní odvětví. Servis, který probíhá stále více na digitální úrovni, zajistil v hospodářském roce okolo 30 % tržeb z prodeje koncernu a dosáhl právě tak tendence růstu v obratu i výsledku.  

S „Exceeding Print“ dobře připraveni na budoucnost: tým představenstva Koenig & Bauer.

Výrazné zlepšení oproti předchozímu roku

Na konci prosince 2021 zaznamenal Koenig & Bauer částkou 806,8 mil. € i ve srovnání s předchozími roky vysoký stav zakázek, neboť zákazníci objednali v součtu o 32,4 % více strojů a servisních zásahů než v předchozím roku. Tím se vyšplhaly přijaté zakázky na úroveň 1.290,6 mil. € po hodnotě 974,7 mil. € v předchozím roce. Obrat vzrostl v součtu o 8,5 % na 1.115,8 mil. €. Díky tomu se koncernu Koenig & Bauer podařilo překonat průměr oboru v přijatých zakázkách a obratu v odvětví tiskových strojů, který se podle VDMA držel na úrovni 22,5 % a 4,9 %. Totéž platí také především pro čtvrté čtvrtletí, které v oborovém průměru dopadlo z důvodu napjatého prostředí nákupu v obecném srovnání slabě. Koenig & Bauer překonal hodnotou plus 19,1 % v příjmu zakázek hodnotu odvětví 7,1 % a dostal se nárůstem ve výši 24,3 % dalece nad negativní trend oboru -1,8 % (porovnávané výsledky vždy ke čtvrtletí předchozího roku).

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) koncernu Koenig & Bauer dosáhl 28,5 mil. € (2020: -67,9 mil. €). Zlepšení o 96,4 mil. € v porovnání s předchozím rokem se dostavilo i přes menší využití kurzarbeitu a navzdory vzrostlým materiálovým nákladům ve výši jednomístného čísla v řádu milionů EUR díky pozitivnímu efektu objemu a mixu, i kumulovaným speciálním efektům v předchozím roce především díky efektivnější realizaci personálních opatření v rámci programu P24x. To se projevilo také v úpravě rezervy na restrukturalizaci pro program na zvýšení efektivnosti (saldo cca 23 mil. €) a v efektech úspor z programu P24x (cca 46 mil. €). Tím se zlepšila EBIT marže -6,6 % na 2,6 % v roce 2021. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo dosaženo EBIT úrovně 11,8 mil. € (předchozí rok: 6,2 mil. €). Tím pokračovalo meziroční zlepšení výsledku ve vykazovaném období.

Úroky ve výši -9,5 mil. € vedly k výsledku před zdaněním (EBT) 19,0 mil. € oproti -73,5 mil.  € v předchozím roce. Daně z příjmu a výnosu dosáhly 4,5 mil. €. Výsledek koncernu 14,5 mil. € v hospodářském roce 2021 (předchozí rok: -103,1 mil. €) odpovídá podílovému výsledku na akcii 0,83 € (předchozí rok: -6,27 €).

Růst volného cashflow umožňuje opět dosáhnout netto finanční pozice na úrovni před pandemií covid-19

Navíc se koncernu Koenig & Bauer podařilo snížit čistý pracovní kapitál o 46,9 mil. € na 297,1 mil. €. To přispělo i ke zlepšení volného cashflow a netto finanční pozice. Volné cashflow výrazně vzrostlo o 80,4 mil. € na 56,3 mil. €. Po odečtení bankovních závazků 126,6 mil. € se netto finanční situace výrazně zlepšila o 50,0 mil. € na 2,9 mil. €. Podíl vlastního kapitálu koncernu se zvýšil z 25,9 % na 28,7 %. S tímto základem vlastního kapitálu a více než 250 mil. € volně dostupných likvidních prostředků disponuje koncern dobrým finančním zázemím.

Dr. Andreas Pleßke, mluvčí představenstva Koenig & Bauer, vysvětluje: „Rok 2021 byl pro Koenig & Bauer současně pozitivním rokem ale i rokem plným výzev – společně jsme však zvládli splnit naši roční prognózu obratu a překonat EBIT výhled. Navíc jsme se rozvíjeli lépe než celkový průměr oboru. Při vší žádoucí ostražitosti za i nadále velmi nejistých ekonomických rámcových podmínek toto vše vyhodnocujeme jako znamení toho, že jsme v uplynulých letech odvedli velmi dobrou práci, a že se zaměření na trhy růstu, jako na konvenční a digitální tisk obalů, vyplácí.“

Postupné operativní zlepšení v segmentech vede k úspěchu

V segmentech se začalo projevovat ozdravení především od prvního čtvrtletí silným příchodem zakázek v segmentu Sheetfed. V červnu se přidala společnost MetalPrint náležející do segmentu Special s nejlepšími čísly přijatých zakázek ve své firemní historii. Obchod s ceninami náležející taktéž do segmentu Special se ohlásil ve třetím čtvrtletí vysokým počtem přijatých zakázek. To ukazuje, že bankovky si ponechaly zvláště v době pandemie jako platební prostředek své právoplatné místo a budou se kromě toho i dále spojovat s virtuálním světem. V segmentu Digital & Webfed se ukázaly, počínaje třetím čtvrtletím, tendence zotavení v došlých zakázkách, které se dařilo ve čtvrtém čtvrtletí podchytit. Celkem bylo úspěšně uvedeno na trh pět strojů ze série CorruCUT. Stroje jsou koncipovány pro vysoce produktivní výrobu rotačně vysekávaných boxů z vlnité lepenky v nejvyšší flexo postprint kvalitě. Další průlom představoval ve čtvrtém čtvrtletí prodej dvou vysoce výkonných digitálních tiskových strojů pro trh obalů. RotaJET je celosvětově jedinečným a jedním z nejvýkonnějších strojů digitálního tisku na trhu. S ním je možné digitálně potiskovat nejrůznější substráty, od tenkého tiskového papíru až po plný karton. Obaly, dekory, plakáty, příbalové letáky, skládané krabice, knihy nebo sáčky na kávu - RotaJET zvládne téměř vše. Tím zaznamenala všestrannost stroje RotaJET, který se doposud úspěšně etabloval především v oblasti dekorů, nyní i odezvu na trhu obalů. Dalších pokroků v oblasti digitálního tisku jsme dosáhli v segmentu Sheetfed celosvětovou premiérou stroje  VariJET 106 společnosti Koenig & Bauer Durst v polovině října. Ten kombinuje digitální tisk s osvědčenými moduly na Rapida platformě a byl speciálně vyvinut pro automatizované, efektivní tiskové systémy pro potravinářství a nabízí nejkratší přípravné časy, rozmanitost variant i individualizaci a umožňuje efektivní tisk malých nákladů.

Strategie „Exceeding Print“ se projevuje i v novém konceptu výroční zprávy: Udržitelná skládaná krabice z vlnité lepenky dodá část modulově sestavené struktury zprávy a bude doplněna digitálním světem výroční zprávy.

Podniková strategie „Exceeding Print“ – orientace na stávající silné stránky

Důsledné pokračování iniciativ P24x bude postupně převedeno do podnikové strategie „Exceeding Print“. Zaměřením na stávající silné stránky trvalé udržitelnosti, modularity a digitalizace dále posouvá Koenig & Bauer svou transformaci od tradičního výrobce strojů k agilnímu technologickému koncernu.  Přitom vede již zahájená cesta rozsáhlejší digitalizace a vyšší modularity nejen k většímu ekonomickému úspěchu na hlavních trzích, ale především pak v potisku obalů. Tiskové postupy se díky tomu stávají šetrnější k materiálu a energii, čímž se stávají udržitelnějšími. Kromě toho koncern prosazuje udržitelnost jako největší výzvu budoucnosti obalového průmyslu a stanovuje si sám další angažované cíle.  

Pan Pleßke doplňuje: „Tato strategie se také odráží v našem novém konceptu výroční zprávy: Vědomi si naší odpovědnosti jsme se rozhodli k rozeslání naší „Summary-výroční zprávy“ prostřednictvím udržitelné skládané krabice z vlnité lepenky v rámci motta „This box was once a newspaper“. S ohledem na rostoucí požadavky na transparentnost a digitalizaci jsme zprávu rozdělili do dvou modulů. Kompletní zprávu se všemi čísly a daty si můžete prohlédnout prostřednictvím vašeho mobilního koncového zařízení uplatněním příslušného QR kódu ze Summary nebo na linku annualreport.koenig-bauer.com a v případě potřeby ji objednat.“

„Exceeding Print“ přesahuje, jak říká vlastní název, „tisk“ a popisuje budoucí aktivity koncernu Koenig & Bauer. Obchodní modely tisku obalů se dále rozvíjejí vysokou rychlostí a koncern předpokládá, že velký podíl jeho budoucích zákazníků dnes ještě ani nevzniklo. Pro mnoho nových požadavků vyvine Koenig & Bauer řešení. Neboť pro zákazníky stojí optimalizace jejich „Total Cost of Process” více než kdy jindy v popředí jejich rozhodnutí o koupi. Tím se Koenig & Bauer považuje za „Trusted Advisor” pro své zákazníky a průkopníka změn a inovací v tiskovém průmyslu.

Aktuální nejistoty ztěžují prognózu pro rok 2022

I rok 2022 bude poznamenán změnou. Ať už se bude jednat o ještě neodhadnutelné následky války na Ukrajině a v důsledku toho uvalené sankce na Rusko a Bělorusko, nepředvídatelný konec pandemie Covid-19 i přetrvávající náročné prostředí nákupu. Proto vychází Koenig & Bauer pro hospodářský rok 2022 u operativního obratu koncernu a operativní EBIT marže z lehkého růstu oproti předchozímu roku. V okamžiku dokončení koncernové závěrky není spolehlivý odhad rozsahu uvedených rizik z důvodu s tím spojených vysokých nejistot ani nadále možný, čímž nelze zaujmout konkrétní stanovisko k budoucímu vývoji pro rok 2022.

I první měsíce nového hospodářského roku jsou dále celosvětově poznamenány pandemií covid-19 a konfliktem Ruska s Ukrajinou, přetrvávajícími problémy v zásobování a tím souvisejícími růsty cen materiálu i nižší kapacitou dopravy a stoupajícími náklady na energii.  VDMA snížila v důsledku toho a na základě převládajícího slabého čtvrtého čtvrtletí roku 2021 svoji dosavadní roční prognózu pro rok 2022 reálného růstu výroby v německém strojírenství ze 7 % na 4 %.

Dr. Stephen Kimmich, CFO společnosti Koenig & Bauer AG: „Jakmile to situace dovolí, budeme se snažit provést spolehlivou konkretizaci prognózy pro rok 2022. Navzdory všem nesnázím jsme v loňském roce jako tým prokázali, že dokážeme odvést vynikající práci a našich vytyčených cílů pro rok 2021 jsme nejen dosáhli, nýbrž jsme je i lehce překonali. Vítr do zad nám přináší jak dobrý stav zakázek – i v oblastech, které byly doposud silněji dotčeny investiční zdrženlivosti našich zákazníků z důvodu nejistot v důsledku pandemie covid-19 – tak i dobré pokroky našeho programu na zvýšení efektivnosti. I když nás situace v oblasti nákupu bude v roce 2022 i nadále stavět před velké výzvy, přičemž růst cen surovin a energie povede i v tomto roce k vyšším materiálovým nákladům, jsme pevně přesvědčeni o tom, že naše cíle pro rok 2022 nejen splníme, ale i překročíme.“

Potvrzení střednědobých cílů

Koenig & Bauer potvrzuje střednědobé cíle ve výši 1,3 mld. € obratu při EBIT marži minimálně 7 %, i snížení čistého pracovního kapitálu na hodnotu maximálně 25 % ročního obratu, kterých by mělo být dosaženo po ukončení programu na zvýšení efektivnosti P24x.

Všechny informace naleznete v našem zcela novém Online-reportu annualreport.koenig-bauer.com.

Downloads

Lena Landenberger
Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
  Objednat