Digital & Web ServicePřipraveni na budoucnost s Retrofits od Koenig & Bauer

Cílem každé firmy je co nejefektivnější tvorba přidané hodnoty. Základním předpokladem pro splnění tohoto cíle je vysoká disponibilita stroje s plánovatelnými bezporuchovými výrobními procesy. Proto je velmi důležité, abyste Váš kotoučový tiskový stroj připravili na budoucnost.

Připravte se na budoucnost - modernizacemi stroje a řízení 

Proveďte například modernizaci Vaší zastaralé strojní a řídicí techniky. Zajistíte si tak vysokou produktivitu Vašeho stroje a disponibilitu náhradních dílů i do budoucna. A to i po celou prodlouženou dobu životnosti stroje.

Přizpůsobte se změnám - modifikací Vašeho tiskového stroje

Schopnost přizpůsobit se je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dlouhodobý úspěch. Reagujte proto na změněné rámcové podmínky, jako jsou například rostoucí tlak na náklady nebo častěji se měnící velikost nákladu, modifikací Vašeho tiskového stroje. Za tímto účelem Vám nabízíme celou řadu řešení, jako například:

  • Rozšíření Vašeho tiskového stroje o dodatečné moduly a komponenty
  • Změna konfigurace, např. na užší nebo variabilní šířku pásu
  • Vyšší spolehlivost výroby
  • Zaručená disponibilita náhradních dílů
  • Vyšší disponibilita stroje
  • Modernizace šité na míru
  • Plánovatelné náklady

Elektronika se vyvíjí obrovským tempem. Jen co se nová technologie dostane na trh, překoná ji další. Elektronické náhradní díly pro starší stroje se rychle mohou stát nedostatkovým zbožím. Za určitých okolností to může narušit plynulý průběh výroby. Modernizace provedená našimi zkušenými odborníky může zastaralé stroje opět dostat do formy.

Při modernizaci stroje jsou jednotlivé komponenty (např. motory, řízení, software, rozvaděče, ovladače atd.) nebo celý systém nahrazeny příslušnou novou generací.

Přesné plánování zabraňuje nepříjemným překvapením v budoucnu

Modernizační opatření jsou předem do detailu naplánována a přizpůsobena Vašim požadavkům, jako jsou například pevné výrobní časy. Můžete tak profitovat z hladké, rychlé a profesionální realizace projektu. 

Retrofit stroje - jednorázově nebo krok za krokem

Podle přání může být modernizace provedena jako jednorázová akce nebo v několika dílčích krocích. Jednotlivé komponenty stroje tak můžete - podle stavu Vašich skladových zásob náhradních dílů - za aktuální generaci vyměnit hned nebo až později. Výsledkem je větší flexibilita při plánování rozpočtu.

UNIT – Výměna SPS za nejnovější generaci
CONTROL SYSTEM – Výměna PC řízení za nejnovější generaci
DRIVE CONTROL – Výměna řízení pohonu za nejnovější generaci
DRIVES – Výměna regulátorů a motorů za nejnovější generaci
EXCHANGE KIT – Výměna jednotlivých elektronických komponent a renovace zařízení

Výměna příslušných systémů zahrnuje migraci různých operačních systémů a přenesení osvědčeného softwaru / osvědčených parametrů na nový systém.

Ušetřete náklady a rozšiřte Vaše spektrum formátů

Snadná úspora nákladů: pevné zúžení šířky pásu

Přestavba Vašeho tiskového stroje na pevnou užší šířku pásu Vám nabízí možnost výrazně a trvale snížit Vaše výrobní náklady. Lze tak dosáhnout obrovských úspor u používaných spotřebních materiálů, jako jsou papír, barva nebo chemikálie. Návratnost takovéto investice je díky velkému potenciálu úspor velmi rychlá.

Maximální flexibilita výroby díky variabilní šířce pásu

Variabilní šířka pásu umožňuje zpracování různých šířek pásu papíru bez omezení kvality tisku a lomu. Přináší to obrovskou flexibilitu výroby, protože na tiskovém stroji mohou být vyráběny produkty s různými šířkami. Lze tak dosáhnout vyššího vytížení stroje a zvýšit výnosnost. Firma Koenig & Bauer nabízí s ohledem na individuální požadavky tiskáren (odlišné šířky pásu, počet pásů atd.) tři alternativně volitelné koncepce pro zpracování variabilních šířek pásu papíru: obracení v nadstavbě, rozpěrné zařízení a posuvné trychtýře.

Máte dotazy k našim službám?
Objednat tištěné brožury
    Objednat