Digital & Web ServiceFit-Consulting

Vysoký tlak na náklady a neustále se měnící situace na trhu Vás jako tiskárnu denně staví před nové výzvy. Přežití v této tvrdé konkurenci vyžaduje identifikaci, resp. vyčerpání všech možností optimalizace.

Široká nabídka poradenských služeb

Firma Koenig & Bauer Vám nabízí celou řadu individuálně přizpůsobitelných poradenských služeb, které Vám pomohou optimalizovat výkonnost Vaší tiskárny:

od analýzy procesu tisku až po komplexní posouzení procesů ve Vaší firmě, od příjmu zboží až po expedici. 

Identifikace a využití potenciálů

Za využití profesionálních metod a nástrojů Vám pomůžeme identifikovat možné potenciály, společně s Vámi stanovíme opatření k optimalizaci procesu a pomůžeme Vám při jejich implementaci. Pohled nezasvěcené osoby přitom garantuje nezbytnou objektivitu při analýze a realizaci opatření.

 • Vyčerpání možných potenciálů úspor
 • Transparentní a efektivní procesy
 • Používání profesionálních nástrojů a metod
 • Individuální sestavování modulů
 • Možnost integrace modulů do servisní smlouvy

S naší modulární koncepcí máte na výběr

Ať už jako jednotlivý modul nebo jako kompletní balíček, s naší modulární koncepcí si můžete Váš individuální program Fit-Training sestavit podle potřeby.

Kombinace se servisní smlouvou šetří náklady

Při propojení modulů Fit-Training se servisní smlouvou budete navíc profitovat z různých rabatů závislých na objemu a době platnosti.

Na základě optimalizace procesu lze využít nejrůznější potenciály úspor nákladů, jako je například efektivnější používání zdrojů. Jasná definice Vašich firemních procesů navíc vytvoří nezbytnou transparentnost.

Analýza procesu

S analýzou procesu Fit Vám pomůžeme identifikovat potenciály ve Vaší tiskárně. Nejdříve přitom provedeme analýzu stavu a odvodíme z ní nutná optimalizační opatření. Součásti:

 • analýza stavu procesů uvnitř tiskárny, od prodeje po expedici
 • zpráva o analýze s uvedením možných potenciálů

Optimalizace procesu

S optimalizací procesu Fit Vám pomůžeme při implementaci opatření ke zlepšení. Jsou přitom - společně s Vámi - realizována dohodnutá opatření a postupně je vyčerpáván zjištěný potenciál.

Analýza procesu tisku

Cílem analýzy procesu tisku je identifikovat případnou inkompatibilitu používaných komponent a kroků procesu. Nejdůležitější součásti jsou:

 • rozsáhlá evidence procesně-technických parametrů ve stroji
 • evidence používaných tiskařských materiálů a jejich vzájemné působení relevantní z hlediska procesu
 • evidence výrobního procesu tiskových desek dle norem ISO
 • rozsáhlá evidence parametrů relevantních z hlediska výroby

Optimalizace procesu tisku

Využijte naše know-how při implementaci optimalizačních opatření. Jsou přitom realizována opatření vyplývající z analýzy procesu tisku KBA-Fit a dohodnutá opatření. To znamená, že například provedeme optimalizaci procesně-technických parametrů nebo otestujeme tiskařské materiály pro optimalizaci procesu.

Testy kvality tisku na základě parametrů IFRA a Fogra

Test kvality tisku provádějí naši zkušení technici se speciální testovací tiskovou formou na základě parametrů IFRA/Fogra. Následné vyhodnocení výsledků našimi odborníky Vám poskytne informace o výkonnosti Vaší tiskárny. Můžete tak v pravidelných intervalech zjišťovat optimalizační potenciály Vašich strojů.

Kontrola výkonnosti Vašeho tiskového stroje zahrnuje:

 • kontrolu testované tiskové jednotky
 • testy kvality tisku prováděné odborníky z firmy Koenig & Bauer
 • přítomnost inženýra z firmy Koenig & Bauer  
 • vyhodnocení inženýrem z firmy Koenig & Bauer
 • rozsáhlou dokumentaci všech vyhodnocených parametrů
 • závěrečný pohovor týkající se vyhodnocení
 • předání certifikátu kvality KBA-Fit

Máte dotazy k našim službám?
Objednat tištěné brožury
  Objednat