Digital & Web ServicePreventivní údržba & Inspekce od Koenig & Bauer

Preventivní údržba pro dlouhou životnost Vašeho tiskového stroje

Proč preventivní údržba? Pouze při provádění pravidelné a svědomité údržby lze výkon Vašeho kotoučového tiskového stroje zajistit dlouhodobě. Váš stroj musí svojí vysokou spolehlivostí a produktivitou přesvědčit i po mnoha letech. 

Inspekce elektrických a mechanických komponent stroje

Dalším důležitým předpokladem pro dlouhou životnost a trvale efektivní proces tisku jsou pravidelné inspekce. Náš servisní tým vypracuje rozsáhlou a podrobnou analýzu stavu Vašeho zařízení a poskytne Vám doporučení pro nutná nebo účelná opatření týkající se údržby a oprav stroje.

Nejmodernější metody měření a analytické postupy 

Naše nabídka zahrnuje i další služby, jako jsou například analýza ložisek nebo termografický audit. Tyto částečně patentované měřicí a analytické metody umožňují posouzení Vašeho stroje ze zcela nového úhlu pohledu. Získáte tak dodatečné rozsáhlé informace o aktuálním stavu Vašeho stroje.

  • Včasné odhalení případných nedostatků
  • Vyšší spolehlivost výroby a vyšší produktivita tiskového stroje
  • Zkušení odborníci a definované balíčky náhradních dílů garantují bezchybný výsledek
  • Profesionální servis prováděný zkušenými odborníky
  • Patentované metody měření a nástroje

Údržba odvíječů

Papír je nedílnou součástí tiskové produkce, a bezporuchové zásobování kotoučového tiskového stroje papírem je tak základním předpokladem pro vysokou produktivitu. Aby bylo tohoto cíle spolehlivě dosahováno i po letech, doporučujeme provádět pravidelnou údržbu odvíječů.

Údržba tiskových jednotek

Soutisk měřený v rozsahu mikrometrů, optická hustota stabilní po celé šířce tisku a po celou dobu životnosti stroje a stabilní rovnováha barvy a vody vyžadují maximální přesnost mechaniky, elektroniky i regulace. Aby se Váš tiskový stroj mohl i po několika letech pyšnit prvotřídní kvalitou tisku, měla by být prováděna pravidelná údržba mechanických a elektrických komponent tiskových jednotek.

Údržba šicích zařízení

Kvalitu šití výrazně ovlivňují pravidelně prováděné údržby. Naši odborníci proto kromě výměny dílů provádějí i kontrolu a seřízení šicích zařízení. Toto seřízení je základním předpokladem pro nastavení rejstříků, resp. pro požadované zavírání šicích svorek.

Údržba skládacích aparátů

Při každé údržbě skládacího aparátu je agregát nejdříve kompletně zkontrolován, včetně řídicích vaček a vedení produktu. Na přání je možná výměna všech tkalounů ve skládacím aparátu. Jsou přitom používány pouze námi vyrobené originální tkalouny nejvyšší kvality. 

Díky této službě lze včas rozpoznat a odstranit deficity údržby a opotřebení nebo poškození Vašeho zařízení. Zabráníte tak neplánovaným prostojům stroje a trvale zajistíte jeho špičkový výkon.

Inspekce mechanických komponent 

Přesné a spolehlivě pracující mechanické komponenty hrají s ohledem na produktivitu a kvalitu tiskové produkce velmi důležitou roli. Proto doporučujeme pravidelnou inspekci důležitých mechanických komponent stroje našimi odborníky.

Inspekce elektrických komponent 

Tato inspekce zahrnuje vizuální a funkční kontrolu komponent rozvodných skříní, přípojek ovládacích pultů a systémů řízení sekcí.

Analýza ložisek, při které je používána speciální metoda měření, umožňuje spolehlivé a přesné zjištění stavu valivých ložisek zabudovaných v tiskovém stroji. 

Výhody této metody měření ložisek:

  • Počínající poškození valivých ložisek lze přesně přiřadit
  • Vnější faktory nemají na přesnost měření žádný vliv 

Patentovaná analytická metoda 

Specialisté v našem centru pro kontrolu kvality vyhodnotí zjištěná data pomocí patentované metody. Výsledky jsou názorně zobrazeny v obsáhlé zprávě.

Termografický audit, který využívá nejmodernější metody měření, umožňuje včasné rozpoznání změn na elektrických nebo mechanických komponentách stroje. 

Měření pomocí nejmodernější termovizní techniky

Komponenty zařízení, které mají být zkontrolovány, jsou předem definovány a poté jsou snímány termovizní kamerou s vysokým rozlišením přímo na místě. Díky tomu, že termovizní technika pracuje bezdotykově, mohou být měření prováděna během chodu stroje. Nejsou tak nutné drahé prostoje strojů. 

S touto službou pro profesionální měření geometrie tiskových desek bychom Vám chtěli pomoci vytvořit základ pro optimální výrobní podmínky. Pravidelným měřením tiskových desek v našem centru pro kontrolu kvality zajistíte, že budou všechny parametry Vašich tiskových desek odpovídat konstrukčním požadavkům.

Služba OGV Vám nabízí možnost odhalit problémy, jako jsou výkyvy soutisku barev způsobené posunutím nebo zlomením tiskových desek či poruchami při přidávání/odebírání desek v zařízení na automatickou výměnu tiskových desek.

Máte dotazy k našim službám?
Objednat tištěné brožury
    Objednat