Poloviční formátRapida 76

Plná automatizace v polovičním formátu

Brochure Rapida 76
Download PDF, 3 MB
  • Působivá produktivita a hospodárnost
  • Nejkratší časy příprav
  • Špičková technologie bez kompromisů

Působivá produktivita a hospodárnost

S tiskovým výkonem až 18 000 archů/h patří Rapida 76 k těm nejvýkonnějším archovým ofsetovým tiskovým strojům ve formátu B2. A nejen to. Paleta potiskovatelných materiálů je rovněž velmi rozsáhlá. Již ve standardu sahá od 0,04 do 0,8 mm a pokrývá tak veškeré typické aplikace v akcidenčním a obalovém tisku. To jí činí vhodnou i pro řadu zvláštních aplikací.

Rapida 76 je flexibilní také díky velké rozmanitosti opční výbavy díky až deseti tiskovým a zušlechťovacím jednotkám. Produktové portfolio je rozšířeno i díky různým variantám lakování (od čistě ochranného laku až po efektové a parciální lakování), vyvýšením stroje nebo energeticky úsporným sušákům VariDryBlue. Měřicí a regulační technika s rychlou reakcí redukuje makulaturu a zajišťuje setrvale vysokou kvalitu tisku.

Když někdo nebyl v minulosti schopen zajistit vytížení tiskového stroje ve středním formátu, ale současně nechtěl upustit od komfortu automatizace, nalezne nyní v tiskovém stroji Rapida 76 hospodárnou alternativu.

Nejkratší časy příprav

Drahé časy prostojů se se strojem Rapida 76 výrazně zkracují. Všechny potřebné podmínky k tomu poskytuje technologie samostatných frikčních pohonů DriveTronic. Počínaje nakladačem DriveTronic bez pohonu kardanovou hřídelí, přes nakládání bez tažné náložky DriveTRonic SIS, až po tiskové jednotky se strojem táhne technologie, která nejen že zkracuje doby příprav, ale která také zvyšuje rozsah fungování celého stroje.

S automatickou výměnou tiskových desk FAPC vyměníte v krátké době všechny tiskové desky. Protože se výměna ale provádí souběžně s jinými procesy přípravy, nemá z časového hlediska na dobu přípravy žádný vliv. Systém DriveTronic Plate Ident vedle toho rozeznává tiskové desky založené ve stroji a nastavuje při jejich výměně i soutisk. Další úsporu časů přípravy zabezpečuje souběžné mytí barevníkových válců, ofsetových potahů a protitlakových válců.

Špičková technologie bez kompromisů

Se strojem Rapida 76 disponujete výrobním prostředkem na technologicky nejvyšší úrovni. Plochý průchod archů strojem, obzvláště šetrné vedení archů strojem podporované vzduchem, schopnost plného přednastavení - na vše bylo myšleno.

Stroj navíc nabízí odpojitelné barevníky, funkci „vyjetí barvy do papíru“, která nechá cíleně vyjet zbytek barvy z barevníku do papíru za účelem úspory materiálu a zkrácení doby mytí ofsetových gumových potahů, a ovládací pult ErgoTronic s velkoplošným displejem a snadno srozumitelným intuitivním ovládáním.

Přídavná zařízení a výrobně manažerské systémy doplňují výbavu stroje Rapida 76 tak, že sotva může zůstat nějaké přání nesplněno.

Standard Optional
max. formát archu 530 x 750 mm 605 x 750 mm
max. tiskový výkon 16.000 Bogen/h 18.000 Bogen/h
Tloušťka potiskovatelného materiálu 0,04 - 0,6 mm 0,04 - 0,8 mm
Počet tiskových jednotek 2 - 10 -
Nakládání bez tažné náložky DriveTronic SIS -
Plně automatická výměna desek FAPC -
Vedení archu pomocí Venturiho trysek -
Mycí zařízení CleanTronic -
Technologie sušení VariDry -
Vykladač AirTronic s dynamickou brzdou archů -
Ovládací pult ErgoTronic s dotykovým ovládáním TouchTronic -
Kvalitní měřicí a regulační technika -
Modul dálkové podpory PressSupport 24 Sheetfed -
Workflow řešení pro zapojení do sítě tiskárny -
Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat