Soustředění stávajících silných stránek na udržitelnost, modularitu a digitalizaciNová strategie Koenig & Bauer „Exceeding Print“

  • Zvláštní odpovědnost v roli jediného poskytovatele a „důvěryhodného poradce“, který na svých klíčových trzích ovládá všechny technologie tisku na téměř všechny substráty
  • Zaměření na klíčové trhy obalů, dalších zpracování, průmyslového akcidenčního tisku a bezpečnostního tisku
  • Důsledná transformace na agilní technologický koncern na základě rostoucího významu softwaru a digitálních řešení
  • Průkopník změn a inovací v polygrafickém průmyslu prostřednictvím integrovaných systémových řešení a široké nabídky digitálních tiskových strojů

Díky strategii „Exceeding Print“ podporuje společnost Koenig & Bauer udržitelnost jako největší výzvu pro budoucnost odvětví obalů a pokračuje ve svém vedoucím postavení v digitalizaci.

Společnost Koenig & Bauer pokračuje v transformaci z tradiční strojírenské společnosti na agilní technologický koncern. Na základě globálních megatrendů a intenzivních diskusí se zákazníky a odborníky Skupina definovala své strategické směřování na několik příštích let. Cesta, kterou jsme se již vydali směrem k větší digitalizaci a modularitě, nepřináší jen větší ekonomický úspěch na klíčových trzích společnosti Koenig & Bauer, zejména pak v oblasti tisku obalů. Tiskové procesy jsou stále efektivnější z hlediska materiálů a energií, a proto také udržitelnější. Navíc si společnost Koenig & Bauer s novou firemní strategií „Exceeding Print“ stanovuje další cíle v oblasti udržitelnosti. Kromě své odpovědnosti vůči zákazníkům a zaměstnancům chce Skupina jako člen největší světové iniciativy pro udržitelnost UN Global Compact ještě více dostát své ekologické, sociální a společenské odpovědnosti.

Angažované cíle udržitelnosti pro budoucnost

„Naším cílem je do roku 2025 snížit emise CO2 v našich výrobních závodech o 75 procent a do roku 2030 chceme být zcela CO2 neutrální,“ říká mluvčí představenstva Dr. Andreas Pleßke. „Jako přední poskytovatel udržitelných řešení v oboru podporujeme naše zákazníky při snižování jejich ekologické stopy. Námi vyvinutá technická řešení snižují spotřebu energie, makulaturu a spotřebu barev a laků. Přispívají tak ke snižování emisí CO2.“

Energetická účinnost a ochrana klimatu

Pomocí systému energetického managementu dláždí společnost Koenig & Bauer svým zákazníkům cestu k dosažení vyšší energetické účinnosti v tisku a podporuje je v udržitelném uspořádání jejich výrobních procesů. Jako člen sítě 4evergreen Alliance může společnost Koenig & Bauer v rané fázi hledat vhodná řešení s výrobci papíru a lepenky, skládaných krabiček, s vlastníky značek, dodavateli technologií a materiálů a v odvětví sběru, třídění a recyklace. Ve spolupráci s ClimatePartner podporuje společnost Koenig & Bauer kompenzaci CO2 prostřednictvím podpory certifikovaných projektů na ochranu klimatu. Společnost je také partnerem iniciativy pro udržitelnost „BlueCompetence“ VDMA a je prvním výrobcem tiskových strojů, který je členem sítě „Healthy Printing“.

Modularita: klíč k vyšší efektivitě

Jako jediný výrobce strojů na světě ovládá společnost Koenig & Bauer na svých klíčových trzích všechny technologie tisku na téměř všechny substráty. Zákazníci těží z rozmanité nabídky produktů, zkušeností a technického know-how z více než 200 let historie společnosti. Společnost Koenig & Bauer jako nejstarší výrobce tiskových strojů na světě vždy přijímala svou roli průkopníka a iniciátora inovací v oboru.

Modulární platforma pro budoucí generace strojů nabízí zákazníkům mnoho výhod: „Nové technologie jsou nejen rychleji připraveny k uvedení na trh, ale lze integrovat ovládání strojů a systémů a standardizovat údržbu,“ zdůrazňuje člen představenstva a COO Michael Ulverich. „Modulární systém umožňuje i nadále nabízet našim zákazníkům řešení šitá na míru. Standardizace některých prvků vytváří více příležitostí pro inovace a individualizaci zároveň – při zachování trvale vysoké kvality.“ Aby byla zajištěna podnikatelská nezávislost, bude společnost Koenig & Bauer i v budoucnu udržovat vysokou úroveň vertikální integrace – od nejmenšího ozubeného kola až po složitý agregát.

Digitalizace: řešení napříč skupinou šitá na míru zákazníkům

Kromě strojů jsou stále důležitější digitální služby, které umožňují vzájemné propojení strojů, sběr a analýzu dat a efektivní řízení procesů. Společnost Koenig & Bauer vyvíjí digitální služby založené na vysoce škálovatelných cloudových platformách a zpřístupňuje je zákazníkům prostřednictvím portálu pro spolupráci. Analýza strojových dat tvoří základ pro hodnocení výkonu, stanovení měřítek a scénářů průmyslové analýzy. V kombinaci se strojovým učením dokáže společnost Koenig & Bauer identifikovat potenciální poruchy procesů mnohem dříve a přesněji a plně automaticky zahájit servis a údržbu. Lze tak zkrátit neplánované prostoje a smysluplně upravit servisní intervaly.

„Společnost Koenig & Bauer přešla na přední cloudovou platformu pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) již v roce 2010,“ dodává Ralf Sammeck, člen představenstva segmentu Sheetfed a CDO. „Obchod, servis, marketink a související oblasti využívají aplikaci CRM, která obsahuje navíc údaje o výkonu navázaných a propojených strojů.“ Zaměstnanci společnosti Koenig & Bauer jsou tak schopni poradit zákazníkům při každém kontaktu podle jejich očekávání. „Software je hnacím motorem transformace od výrobce strojů na technologickou společnost,“ pokračuje Sammeck. „Naši zákazníci těží z průběžné integrace procesů a také z řízení zakázek na základě dat a jejich optimalizace.“

Krátké přípravné časy a flexibilní procesy při tisku obalů

Vysoce výkonné digitální tiskové stroje od společnosti Koenig & Bauer nabízejí zákazníkům v oblasti tisku obalů nové obchodní modely pro tisk velmi malých nákladů, rychle se měnící požadavky, bezpečnostní prvky, řešení Track-and-Trace, jakož i personalizaci a individualizaci. Důraz je kladen na celý hodnotový řetězec s ohledem na optimalizaci nákladů. Díky jednoduchému rozhraní člověk-stroj je ovládání pro zákazníky intuitivnější. Koenig & Bauer reaguje na trend hybridních tiskových procesů v oblasti papíru, kartonů, vlnité lepenky a fólie kombinací analogového a digitálního tisku a zušlechťovacích technologií. Tímto způsobem lze optimálně využít výhody obou aplikací a rozšířit spektrum potiskovaných substrátů. Se vstupem do průmyslu potravinářských a nápojových kartonů umožní společnost Koenig & Bauer v budoucnu plnobarevný digitální tisk na kartonové obaly.

„Procesy digitálního tisku umožní nové obchodní modely,“ je přesvědčen Christoph Müller, člen představenstva segmentu Digital & Webfed. „Předpokládáme, že většina našich budoucích zákazníků dnes ještě ani neexistuje.“

Za sociální odpovědnost a diverzitu, proti diskriminaci

Větší rozmanitost ve firmě s ohledem na pohlaví, věk a internacionalitu patří jako sociální cíl rovněž ke strategické orientaci společnosti Koenig & Bauer. Jedním ze stěžejních bodů je podpora žen, například prostřednictvím mentoringu a kariérních programů, rozsáhlých opatření ke sladění rodiny a práce, a také iniciativy proti diskriminaci a rasismu. „Naším cílem je být špičkovým zaměstnavatelem pro všechny,“ zdůrazňuje Pleßke. Jako společnost s regionálními kořeny převzala společnost Koenig & Bauer sociální odpovědnost již od začátku. Společnost již více než 150 let provozuje vlastní odbornou školu, která dodnes doprovází potenciální odborné síly na cestě do zaměstnání a zaručuje jim 100% možnost nástupu. V jednotlivých závodech koncernu podporuje společnost Koenig & Bauer kulturní a sociální zařízení.

Člen představenstva pro oblast financí Dr. Stephen Kimmich je přesvědčen: „S naším závazkem k ekologické, sociální a společenské odpovědnosti vysíláme důležitý signál kapitálovému trhu. Společnost Koenig & Bauer ovládá jako jediný výrobce tiskových zařízení všechny průmyslové tiskové procesy na téměř všechny substráty – včetně vlnité lepenky – a dodává software, systémy a služby pro kompletní procesy tisku a dalšího zpracování. Protože pro naše zákazníky je optimalizace celkových nákladů na procesy (Total Cost of Process) více než kdy jindy středem zájmu při jejich rozhodování o nákupu. Společnost se díky tomu považuje za „důvěryhodného poradce“ svých zákazníků a průkopníka změn a inovací v polygrafickém průmyslu. „Exceeding Print” přispívá k našim střednědobým finančním cílům, které předpokládají tržby ve výši 1,3 miliardy EUR a marži EBIT přes 7 procent.“

„S naší strategií „Exceeding Print“ podporujeme udržitelnost jako největší výzvu pro budoucnost odvětví obalů a pokračujeme v našem vedoucím postavení v digitalizaci,“ shrnuje Dr. Andreas Pleßke přijatá opatření. „To znamená organický růst s vlastními obchodními modely a produkty, ale nevylučuje to ani růst prostřednictvím akvizic.“

Downloads

Dagmar Ringel
Director Corporate Communications

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-6756
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat