Skupina Koenig & Bauer zveřejňuje zprávu za třetí čtvrtletí 2020Break-even v EBITu téměř na dosah

  • Další zlepšení operativního výsledku v náročných podmínkách
  • Výrazně vyšší objem přijatých 9M zakázek než trend oboru
  • Obrat před zvláštními efekty vlivem nové směrnice také lepší než trend oboru
  • Výrazně pozitivnější cashflow ve třetím čtvrtletí a významné zlepšení v porovnání s předchozím rokem
  • Realizace schváleného programu Performance 2024

Pandemie Covidu 19, která se v uplynulých týdnech ve většině zemí opět zhoršila, zanechala jako ve většině oborů citelné stopy i na vývoji obchodu koncernu Koenig & Bauer. Ve třetím čtvrtletí se pohybovaly objednávky ve výši 232,6 mil. € o 13,8 % a obrat 198,1 mil. € o 32,2 % pod hodnotou předchozího roku. Vedle dopadů pandemie výrazně přispěla nová interní směrnice skupiny Koenig & Bauer AG pro bilancování obratu v segmentu Sheetfed k poklesu obratu jednorázovým přesunutím výnosů ve výši 52,5 mil. € do roku 2021. Kumulovaně za prvních devět měsíců 2020 klesl objem přijatých zakázek na hodnotu 712,8 mil. €, tedy o 15,4 % pod úroveň předchozího roku 843,0 mil. €, vyvíjel se však obecně výrazně lépe než čísla polygrafického průmyslu zveřejněná od VDMA. Ta činila v odpovídajícím období mínus 26,8 %. Kumulovaně za prvních devět měsíců 2020 se vyšplhal obrat na 602,6 mil. € (2019: 798,2 mil. €).

Pro posílení pozice společnosti s vedoucí úlohou v potisku obalů, průmyslovém tisku, tisku cenin a v dalším zpracování i pro růst operativního výnosu v koncernu schválily představenstvo a dozorčí rada na konci září program Performance 2024, který byl v posledních měsících dále rozvíjen a rozšiřován. Jednorázové náklady potřebné pro obsáhlý balíček opatření byly ve třetím čtvrtletí zaúčtovány na straně výdajů jako rezerva ve výši 57,6 mil. €. Navíc výsledek negativně ovlivnila již zmíněná nová směrnice pro bilancování obratu EBIT se 6,3 mil. €. Pozitivně zapůsobil jednorázový výnos z prodeje nemovitosti ve Frankenthalu ve výši 4,8 mil. €. V rámci salda bude za třetí čtvrtletí vykázán EBIT                 – 61,3 mil. €. Každopádně se EBIT před zvláštními efekty v prvním čtvrtletí ve výši –34,9 mil. € a                      – 10,2 mil. € ve druhém čtvrtletí výrazně zlepšil ve třetím čtvrtletí na – 2,2 mil. €. I přes menší efekty kurzarbeitu bylo oproti druhému čtvrtletí dosaženo ve třetím čtvrtletí téměř break-evenu u očištěného EBITu. Kumulovaně za první tři čtvrtletí 2020 budou vykázány EBIT – 102,2 mil. € (2019: 5,2 mil. €), výsledek koncernu – 109,0 mil. € (2019: 1,0 mil. €) a výsledek á akcie – 6,62 € (2019: 0,05 €).

Cashflow z provozní obchodní činnosti a volné cashflow byly ve třetím čtvrtletí s 20,8 mil. €, resp. 26,9 mil. € výrazně pozitivnější a oproti čtvrtletí předchozího roku (– 27,7 mil. €, resp. –39,0 mil. €) se zásadně zlepšily. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěly i přes vyšší nárůst zásob nižší pohledávky a ostatní majetek i vyšší zálohy zákazníků.

Neben den Neuentwicklungen für den Wertpapierdruck werden im Zuge des Programms Performance 2024 die Investitionen in den direkten Wellpappen- und Digitaldruck sowie das Joint Venture mit der Durst-Gruppe vorangetrieben

Vývoj obchodu v jednotlivých segmentech

V segmentu Sheetfed se podařilo dosáhnout ve třetím čtvrtletí vysokého objemu přijatých zakázek 128,6 mil. € (3. čtvrtletí 2019: 132,0 mil. €). I přes výrazný nárůst ve velkoformátovém archovém ofsetu a strojů na lepení skládaných krabic byly objednávky v prvních třech čtvrtletích především z důvodu nižších zakázek ve středním a polovičním formátu s částkou 416,6 mil. € o 9,9 % pod hodnotou předchozího roku 462,6 mil. €. Přesunutí výnosů ve výši 52,5 mil. € do roku 2021 v důsledku nové směrnice pro bilancování obratu výrazně přispělo k poklesu obratu ve třetím čtvrtletí ze 151,1 mil. € na 81,6 mil. €. Kumulovaně za prvních devět měsíců spadl obrat 287,1 mil. € o 30,0 % pod hodnotu předchozího roku (410,0 mil. €). Při book-to-bill-ratio 1,45 vzrostl stav zakázek z 242,5 mil. € na 312,9 mil. €. Díky efektu obratu a rezervě pro program Performance 2024 se dostal EBIT ve třetím čtvrtletí na  – 31,7 mil. € (2019: –1,5 mil. €) a pohyboval se v prvních třech čtvrtletích se – 49,1 mil. € výrazně pod hodnotou předchozího roku – 2,8 mil. €.

Díky úspěšnému prodeji zařízení RotaJET a HP strojů v segmentu Digital & Web ve třetím čtvrtletí byl potěšující nárůst přijatých zakázek 34,1 mil. € (3. čtvrtletí 2019: 18,1 mil. €). V prvních třech čtvrtletích se pohyboval objem přijatých zakázek z důvodu nižších objednávek ofsetového kotoučového tisku a flexibilního potisku obalů s částkou 90,8 mil. € pod hodnotou předchozího roku 108,0 mil. €. Z důvodu pandemie spadl obrat 36,0 mil. € ve třetím čtvrtletí a 87,6 mil. € za prvních devět měsíců pod hodnoty předchozího roku 40,9 mil. €, resp. 105,4 mil. €. Stav zakázek se snížil ze 88,4 mil. € na 69,3 mil. €. Hodnota EBIT především zatížená rezervou pro program Performance 2024 činila ve třetím čtvrtletí - 9,2 mil. € a za první tři čtvrtletí – 21,3 mil. € (předchozí rok: – 4,3 mil. €, resp. – 15,1 mil. €).

V segmentu Special se pohyboval objem přijatých zakázek se 82,8 mil. € ve třetím čtvrtletí a s hodnotou 233,5 mil. € za prvních devět měsíců pod hodnotami předchozího roku 131,4 mil. €, resp. 306,7 mil. €. Pokles objemu přijatých zakázek ovlivnilo méně objednávek v ceninovém tisku, značení a potisku skla. Oproti tomu narostl obchod s novými stroji v tisku na plech. Ve třetím čtvrtletí vzrostl obrat na 87,3 mil. € (2019: 107,8 mil. €). Výnosy za prvních devět měsíců klesly na 247,4 mil. € (2019: 312,7 mil. €). Stav zakázek dosáhl na konci září 273,7 mil. € po 339,5 mil. € v předchozím roce. EBIT činil především z důvodu rezervy pro program Performance 2024 ve třetím čtvrtletí – 25,6 mil. € a za prvních devět měsíců – 35,9 mil. € (předchozí rok: 6,6 mil. €, resp. 12,9 mil. €).

Výhled

Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Vedle růstu efektivity a zaměření koncernu na mírný růst obratu skupiny okolo 1,3 miliardy € očekávaný v příštích letech po ukončení programu, který běží již po dobu čtyř let, je program Performance 2024 orientován na dlouhodobé posílení naší konkurenceschopnosti. Při pokračování a urychlení všech procesů inovace, vývoje postupů a produktů by se měly až do roku 2024 poté pohybovat roční efekty úspory nákladů v řádech přes 100 mil. €. Po realizaci schválených úprav nákladů a struktury zůstává i nadále ze střednědobého hlediska vytčeným cílem výnos obratu (vztaženo na EBIT) minimálně 7 %. Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 vycházíme z důvodu zostřujícího se vývoje pandemie Covid 19 v mezinárodním měřítku z negativního dopadu na vývoj obchodu. Pro hospodářský rok 2020 očekáváme pro koncern výnosy z obratu mezi 900 a 950 mil. € a negativní EBIT před zvláštními efekty v rozsahu dvoumístného milionového čísla.“

Zahlen auf einen Blick

Der Quartalsbericht steht als PDF-Download hier zur Verfügung. 

Downloads

Lena Landenberger
Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat