Flexo SolutionsEVO XD S/N – Kompaktní třída

Hospodárná výroba malých nákladů

Stroj EVO XD S/N je nově vyvinutá koncepce tiskového stroje pro narůstající potřebu hospodárné výroby malých nákladů zakázek. Tiskový stroj CI, vybavitelný 6 nebo 8 tiskovými jednotkami, boduje kompaktní a robustní konstrukcí za zajímavou cenu, bez toho, aby bylo nutné slevit z uznávané vysoké kvality tisku KBA-Flexotecnica.

Celou řadou nových technických detailů, ale i intuitivním vedením obsluhy se udržují krátké doby příprav a zvyšuje se produktivita. Oblepovací etiket, smrštitelné návleky, fólie automatů atd., se na stroji EVO XD S/N vyrábějí i v malých nákladech hospodárně.

Je jedno zda fólie nebo papír, sušáky konstruované pro tento typ stroje zaručují dobrý výsledek při rychlosti do 350 m/min.

  • Hospodárná strojní platforma pro malé náklady
  • Kompaktní konstrukce, intuitivní ovládání
  • Vysoká kvalita tisku i v případě omezeného rozpočtu na investice

Kvalita při malé prostorové náročnosti

Rostoucí členitost trhu a časté změny zobrazení značek vedou ke zkrácení doby disku obalů. Hospodárná výroba takových zakázek je na starších, často příliš velkých flexotiskových strojích satelitní konstrukce s centrálním válce možná pouze podmíněně.

Stroj EVO XD S/N odpovídá kompaktní platformou této nové výzvě a poskytuje potenciál růstu pro další produkty.

Malá potřeba místa, přehledná spotřeba energie, ale i snadné ovládání byly při konstrukci stroje v popředí. Přirozeně ve známé dobré kvalitě od KBA-Flexotecnica.

Tiskový stoj EVO XD S/N je doplňován celou řadou opcí, které napomáhají dále redukovat makulaturu a doby příprav a zvyšovat produktivitu:

AIF Auto Impression Flexotecnica

Automatické přistavování tlaku AIF umožňuje rychle rozjet produkci bez speciálních soutiskových značek. Rozjezdová makulatura klesá na méně než 30 m.

ARF Automatic Register Flexotecnica

Systém pro automatické nastavení a kontrolu soutisku.

Speedy Clean

Automatický systém mytí tiskových jednotek s digitální kontrolou mycích cyklů prostřednictvím dotykového displeje.

Je možné zabudovat i 100% kontrolu, ale i měření barevnosti přímo v tiskovém stroji. Stroj je možné opčně vybavit také sušáky, které barvy vytvrzují UV zářením / EB (elektronovým paprskem).

StandardOptional
Počet tiskových jednotek 8 8
max. šířka tisku 600 - 1,200 mm 820 - 1,420 mm
max. délka tisku 260 - 650 (800) mm 330 - 850 mm
max. rychlost pásu papíru 350 m/min 400 m/min
Šířka pásu 650 - 1,050 mm 850 - 1,450 mm
Systémy barev solvent, water, UV, EB -
Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat