KBA News Feed http://www.koenig-bauer.com/ cs Koenig & Bauer AG Sat, 26 May 2018 17:38:14 +0200 Sat, 26 May 2018 17:38:14 +0200 news-964 Tue, 17 Apr 2018 12:45:28 +0200 Čeští a slovenští uživatelé tiskových strojů Rapida se sešli u společnosti Koenig & Bauer https://cz.koenig-bauer.com/aktuality-trendy/details/article/tschechische-rapida-drucker-trafen-sich-bei-koenig-bauer/
 • 9. setkání klubu Very Smart Offset Printer
 • Ukázky rychlé výměny zakázek a vysoce výkonné produkce
 • Prezentace rozmanitosti variant zušlechťování v inline procesu
 • Tisková produkce velkého formátu s plně automatickou logistikou stohu a rychlostí 17.000 archů/h si vysloužila u profesionálních návštěvníků zaslouženou pozornost.

  Také jedna možnost: kontrola soutisku pomocí chytrého telefonu...
  V pátek 13. dubna se sešlo více než 40 uživatelů tiskových strojů Rapida z České republiky a Slovenska na svém každoročním, nyní již 9. informačním setkání ve společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu. K návštěvníkům z řad odborníků patřili dlouholetí uživatelé tiskových strojů Rapida, například zástupci společnosti OTK GROUP, Model Obaly nebo Uniprint, ale i tiskáren, které používají archové ofsetové stroje společnosti Koenig & Bauer teprve krátkou dobu.

  Rozmanitost témat letošního ročníku byla stejně široká, jako je celý produktový sortiment společnosti Koenig & Bauer: v první části byla středem zájmu produkce obalů. Ve spolupráci se společností Actega a Billerud Korsnäs byly na stroji Rapida 106 prezentovány zajímavé zušlechťovací efekty s UV lesklými laky. Hlavní důraz při ukázkách tisku na stroji Rapida 145 byl kladen na rychlou výměnu zakázek a zušlechťování disperzním lakováním. Tiskoví odborníci se při tom přesvědčili i o funkčních možnostech aplikací Rapida LiveApp a ProductionApp.

  Vzorky tisku, zde s kvalitním zušlechtěním matným lakemv UV procesu, byly návštěvníky z oboru pečlivě prozkoumány.

  Uživatelé akcidenčního tisku se mohli potěšit živou prezentací na stroji Rapida 106 s osmi barevníky a lakovacím zařízením. U vysoce automatizovaného stroje středního formátu si získal zaslouženou pozornost především autonomní tisk s ErgoTronic AutoRun a proces LED UV. Poté stroj předvedl produkci vysoce kvalitních obálek časopisů s efekty v matném lesku a drip-off. Závěr praktických ukázek byl věnován rilování, vysekávání a vylamování farmaceutických obalů na rotačním výsekovém stroji Rapida RDC 106.

  Tisk a zušlechtění pomocí UV na sedmibarevném stroji 106 s lakováním a rychlostí 18.000 archů/h

  Doprovodný přednáškový program, procházka Míšní s prohlídkou světoznámé manufaktury na výrobu porcelánu a projížďka lodí k zámku Pillnitz příjemně doplnily dvoudenní program a nabídly mnoho příležitostí pro individuální rozhovory mezi profesionály polygrafického průmyslu.

  ]]>
  news-942 Thu, 22 Mar 2018 07:26:00 +0100 Skupina Koenig & Bauer překonala své cíle pro rok 2017 https://cz.koenig-bauer.com/aktuality-trendy/details/article/koenig-bauer-erreicht-bzw-ueberschreitet-ziele-2017/
 • nárůst objemu přijatých zakázek o 10,1 %
 • nárůst obratu o 4,3 %   
 • poměr přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04  
 • nárůst stavu zakázek o 8,7 % 
 • marže provozního zisku ve výši 6,7 %
 • nárůst podílu vlastního kapitálu na 36,4 %
 • čistá finanční disponibilita včetně cenných papírů ve výši 121 mil.  €
 • návrh na dividendu ve výši 90 centů na akcii
 • cíle koncernu pro rok 2018: nárůst obratu přibližně o 4 % a marže provozního zisku ve výši přibližně
 • Skupina Koenig & Bauer dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí vynikajících výsledků a v plné míře tak splnila, resp. překonala cíle, které si stanovila pro rok 2017. Díky předloženým číslům  - v čele s výrazným nárůstem obratu, výnosů a objemu přijatých zakázek - se tak opět o něco přiblížila střednědobým cílům, kterých chce dosáhnout do roku 2021.

  Růst na trhu obalů a v oblasti servisních služeb

  Skupina Koenig & Bauer zaznamenala zvýšení podílu na trhu ve všech oblastech své činnosti, k největšímu nárůstu však došlo v oblasti potisku kartonů, plechu a skla/dutých předmětů, průmyslového značení a nových výrobků, jako jsou rotační a ploché výsekové stroje. Claus Bolza-Schünemann, výkonný ředitel koncernu, popisuje: „Počet prodaných plochých výsekových strojů oproti loňskému roku výrazně vzrostl, a naprosto tak překonal naše očekávání.“ K výraznému nárůstu obratu a zisku kromě toho přispěly i rozsáhlé servisní služby, jejichž podíl na obratu koncernu se vyšplhal na 25,6 % (2016: 23,5 %). Mathias Dähn, finanční ředitel koncernu, dodává: „Tento pozitivní vývoj přináší první výsledky naší strategie, jejíž pomocí chceme podíl servisních služeb na obratu koncernu do roku 2021 postupně zvýšit na 30 %. Chceme, aby naši zákazníci byli spokojení, a důležitým měřítkem jejich spokojenosti je pro nás právě nárůst tržeb v oblasti servisních služeb.“

  Pro velký a silně rostoucí trh analogového přímého potisku vlnité lepenky vyvinula firma Koenig & Bauer archové flexotiskové stroje CorruFLEX a CorruCUT (s integrovaným rotačním výsekem). První stroj CorruCUT bude nainstalován začátkem roku 2019 ve firmě Klingele…

  Dodatečný profitabilní růst

  Skupina Koenig & Bauer se kromě střednědobých cílů intenzivně zabývá i dalšími aplikacemi v oblasti obalového, digitálního a průmyslového tisku. Velký důraz přitom klade na segment potisku vlnité lepenky, který je díky dlouhodobým trendům, jako jsou nakupování z domova a nákladnější, resp. barevnější obaly, nadprůměrně ziskový. Claus Bolza-Schünemann vysvětluje: „Pro velký a silně rostoucí trh analogového přímého potisku vlnité lepenky jsme vyvinuli archové flexotiskové stroje CorruFLEX a CorruCUT (s integrovanou rotační vysekávačkou). První stroj CorruCUT bude nainstalován začátkem roku 2019 ve firmě Klingele.“ „Dalším cílovým trhem je potisk dvoudílných plechovek,“ dodává M. Dähn: „Jako přední světový výrobce strojů pro potisk třídílných plechovek chceme vstupem na trh dvoudílných plechovek upevnit naši pozici. Stroj CS MetalCan pro potisk dvoudílných plechovek, který byl poprvé představen v květnu 2017, se u zákazníků setkal s velkým ohlasem. Díky uzavření dvou smluv na dodávku tohoto stroje můžeme nyní začít s intenzivními testy, abychom stroj koncem roku 2018 mohli uvést na trh.“ Další potenciály růstu vidí firma Koenig & Bauer v oblasti digitálního tisku, kde již v důsledku digitalizace nebude hrozit nebezpečí substituce u příslušných tiskových trhů.

  Vývoj obchodní činnosti koncernu v roce 2017

  Tržby koncernu Koenig & Bauer se s 1 217,6 mil. € nacházely v cílovém koridoru do 1,25 mld. €. Obrat koncernu, který oproti předchozímu roku (1 167,1 mil. €) o 4,3 % vzrostl, lehce překonal střednědobý cíl růstu ve výši 4 % ročně, a vykompenzoval tak i nadále klesající obrat (-25 mil. €) v oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Objem přijatých zakázek vzrostl o 10,1 %, a vyšplhal se tak na 1 266,3 mil. € (2016: 1 149,7 mil. €). Největší přírůstek zakázek byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí, a to o 29,7 %. S poměrem přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04 vzrostl stav zakázek na 606,2 mil. €, a o 8,7 % tak překonal hodnotu z předchozího roku.

  Marže provozního zisku překonala očekávání pro rok 2017

  K nárůstu zisku koncernu přispěl zejména vyšší obrat v oblasti servisních zakázek. Kromě nákladů na rozšíření portfolia, nové výrobky a IT systémy byl hospodářský výsledek koncernu zatížen i vývojem ve společnosti KBA-Industrial Solutions a optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku. Provozní zisk (EBIT) přesto i bez jednorázových výnosů z předchozího roku vzrostl z 62,9 mil. € na 81,4 mil. €. Výsledkem tohoto pozitivního vývoje byl daňový výnos ve výši 12,7 mil. € z příslušných odložených daní. Hospodářský výsledek koncernu za rok 2017 činí 81,1 mil. € (2016: 82,2 mil. €), což odpovídá zisku na akcii ve výši 4,91 € (2016: 4,98 €).

  Díky uzavření dvou smluv na dodávku stroje CS MetalCan, vyvinutého pro potisk dvoudílných ple-chovek, může firma Koenig & Bauer začít s intenzivními testy, aby mohla stroj koncem roku 2018 uvést na trh.

  Návrh na dividendu ve výši 0,90 € na akcii

  „Díky pozitivnímu vývoji výnosů a bilančnímu zisku dosaženému holdingovou společností Koenig & Bauer AG můžeme pokračovat v naší dividendové politice s výplatním poměrem ve výši 15 % až 35 % z hospodářského výsledku koncernu,“ vysvětluje výkonný ředitel koncernu Claus Bolza-Schünemann. Představenstvo a dozorčí rada tak na valné hromadě, která se bude konat 9. května 2018, navrhnou dividendu ve výši 90 centů na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru ve výši 18,4 % z hospodářského výsledku koncernu.

  Dynamický vývoj v segmentu Sheetfed pokračuje

  Segmentu Sheetfed se i nadále dařilo, a objem přijatých zakázek tak oproti předchozímu roku (569,7 mil. €) vzrostl o 15,2 % na 656,2 mil. €. Za tímto nárůstem stojí zejména inovativní stroje pro potisk skládaných krabiček a komerční tisk a rozšíření prodejních a servisních služeb na trzích budoucnosti. Obrat se vyšplhal na 660,2 mil. €, což v porovnání s rokem 2016 (615,0 mil. €) znamená nárůst o 7,3 %. Provozní zisk meziročně vzrostl z 31,3 mil. € na 37,5 mil. €, marže provozního zisku dosáhla hodnoty 5,7 % (2016: 5,1 %).

  Segment Digital & Web investuje do trhů budoucnosti

  V segmentu Digital & Web se situace nevyvíjela příliš příznivě. Pokles objemu přijatých zakázek, a tím i obratu byl způsoben především nadále klesajícím počtem zakázek v oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Hospodářský výsledek segmentu byl zatížen optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku a náklady na výzkum a vývoj, takže se provozní zisk propadl na hodnotu -4,3 mil. € (2016: 0,5 mil. €). M. Dähn vysvětluje: „V oblasti flexibilního obalového tisku je patrná změna trendu. Musíme se zaměřit na to, abychom pomocí správných opatření silněji navázali na úspěchy firem, které na tomto atraktivním trhu zaujímají přední pozici.“

  Obzvláště příznivě se situace vyvíjela v oblasti plochých výsekových strojů.

  Segment Special hlásí nárůst objemu přijatých zakázek, obratu i provozního zisku

  Vyšší poptávka v oblasti tisku cenných papírů, potisku plechu a skla/dutých předmětů a průmyslového značení vedla k nárůstu objemu přijatých zakázek o 16,1 % na 533,7 mil. € (2016: 459,7 mil. €). Obrat se vyšplhal na 467,9 mil. €, což oproti předchozímu roku (444,3 mil. €) odpovídá nárůstu o 5,3 %. Provozní zisk v tomto segmentu dosáhl hodnoty 53,7 mil. € (2016: 44,3 mil. €).

  Stabilní finanční základ

  Cash flow z provozní činnosti se navzdory vyššímu čistému pracovnímu kapitálu vyšplhalo na 23,8 mil. € (2016: 21,9 mil. €). Poté, co se pracovní kapitál ve velké části koncernu podařilo snížit, je třeba provést optimalizaci pohledávek a zásob v oblasti ceninového tisku. Dopady těchto opatření však nebudou citelné ihned. Volné cash flow ve výši -59,6 mil. € (2016: 2,3 mil. €) bylo zatíženo vysokými investicemi (48,5 mil. €) a výdaji na částečné profinancování penzijních rezerv (36,8 mil. €). Kromě vlastních likvidních prostředků z operativní činnosti má koncern k dispozici syndikované úvěrové linky od konsorcia významných bank. Financování konsorcia zahrnuje ručitelskou úvěrovou linku ve výši 200 mil. € a revolvingovou úvěrovou linku ve výši 150 mil. €, kterou lze alternativně navýšit o 50 mil. €. Doba splatnosti úvěrových linek činí pět let a lze ji dvakrát prodloužit vždy o jeden rok až do prosince 2024. Strukturu bilance kromě toho pozitivně ovlivnilo i zvýšení podílu vlastního kapitálu z 31,1 % na 36,4 %.   

  Cíle koncernu pro rok 2018: nárůst obratu přibližně o 4 % a marže provozního zisku ve výši přibližně 7 %

  Pokud se ekonomické a politické podmínky v oblasti mezinárodního obchodu výrazně nezhorší, očekává představenstvo pro rok 2018 jednotný nárůst obratu přibližně o 4 % a marži provozního zisku ve výši přibližně 7 %.

  M. Dähn dodává: „Kromě celosvětové konjunktury a příznivých vyhlídek v oblasti obalového a průmyslového tisku se naše prognózy opírají i o nárůst objemu přijatých zakázek a zvýšení podílu na trhu ve všech segmentech. Přihlédli jsme přitom i k vysokému stavu zakázek (606,2 mil. €) a k pokrokům, kterých jsme dosáhli s ohledem na zvýšení provozního zisku o 70 mil. € do konce roku 2021. Postupným zvyšováním podílu servisních služeb na obratu koncernu na 30 % a zlepšením výkonnosti v oblasti ceninového tisku chceme dosáhnout nárůstu hospodářského výsledku o 40 mil. €. O další navýšení hospodářského výsledku přibližně o 30 mil. € by se měly postarat integrovaná výrobní síť a strategický nákup. V důsledku rostoucích nákladů zároveň zvýšíme ceny našich výrobků, které tak k 1. dubnu 2018 vzrostou o 3,7 %. Pokud se naše očekávání pro rok 2018 vyplní, budeme opět o něco blíže střednědobým cílům, kterých chceme dosáhnout do roku 2021, tedy marži provozního zisku ve výši 9 % a jednotnému nárůstu obratu přibližně o 4 % ročně. Nebude-li vývoj světového hospodářství a koncových trhů příznivý, počítáme s marží provozního zisku mezi 4 % a 9 %.“   

  Koncern Koenig & Bauer v prvním čtvrtletí roku 2018 ukončí částečné financování zaměstnaneckého penzijního pojištění zahájeného v roce 2017, které bylo původně plánováno na pět let. Konečná splátka se pohybuje na stejné úrovni jako veškeré splátky zaplacené v roce 2017. Zajišťovací nároky aktivované ve finančních pohledávkách budou k okamžiku převodu nároků na příjemce započteny s penzijními rezervami. Toto krácení bilance přispěje k dalšímu zvýšení podílu vlastního kapitálu, a tím i k dosažení cílové hodnoty ve výši více než 45 %.

  Výroční zprávu a finanční zprávy lze stáhnout jako soubor PDF zde

  ]]>
  news-926 Wed, 07 Mar 2018 13:06:30 +0100 Skupina Klingele jako vývojový partner pro stroj CorruCUT https://cz.koenig-bauer.com/aktuality-trendy/details/article/klingele-entwicklungspartner-fuer-corrucut/
 • opětovný vstup na trh se stroji pro zpracování vlnité lepenky
 • skupina Klingele jako kooperační partner
 • zaměření na rostoucí trhy
 • Zaměření na rostoucí trhy, jako je konvenční a digitální obalový tisk, je součástí úspěšné strategie firmy Koenig & Bauer. Opětovným vstupem na trh se stroji pro zpracování vlnité lepenky firma v této strategii důsledně pokračuje. Nové stroje od firmy Koenig & Bauer byly veřejnosti oficiálně představeny na technickém semináři pořádaném Evropským sdružením výrobců vlnité lepenky (FEFCO), který se konal v říjnu loňského roku ve Vídni. Nedlouho poté se se skupinou Klingele objevil i prvotřídní kooperační partner pro High Board Line rotační výsekový stroj CorruCUT. „Poté, co firma Koenig & Bauer na veletrhu drupa 2016 oznámila opětovný vstup na trh vlnité lepenky, jsme se na tento segment podívali blíže a zjistili jsme, že zde chybí další dodavatel v prémiové třídě,“ vysvětluje Dr. Jan Klingele, jednatel skupiny Klingele a prezident sdružení FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers). Firma Koenig & Bauer v posledních dvou letech průběžně budovala nový tým a důsledně pracovala na vývoji stroje. „Důkladně jsme prozkoumali trh a dotázali se celé řady firem. Na tomto základě jsme zkonstruovali stroj, který přesně odráží požadavky zákazníků,“ popisuje Christoph Müller, člen představenstva firmy Koenig & Bauer.

  3D schéma nového High Board Line rotačního výsekového stroje CorruCUT od firmy Koenig & Bauer

  Přednosti stroje CorruCUT

  Skupina Klingele pověřila firmu Koenig & Bauer dodávkou šestibarvového stroje o pracovní šířce 2 800 mm pro svůj závod v Delmenhorstu. Stroj byl kompletně inovován - od nakladače přes tiskové jednotky a rotační výsek až po vykladač, a nyní tak disponuje přednostmi, jako jsou vakuový řemenový nakladač bez podávacích hřídelí, nový systém výměny rastrových válců a vakuový vykladač. „Prezentovaná koncepce a celá řada technických inovací na nás udělaly velký dojem. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro stroj CorruCUT od firmy Koenig & Bauer. Těšíme se, že tento nový rotační výsekový stroj společně s firmou Koenig & Bauer dovedeme až do stádia sériové výroby,“ dodává Dr. J. Klingele. Dodávka nového stroje CorruCUT, který bude nejdříve postaven a otestován ve würzburském závodě, je plánována na začátek roku 2019. Obě firmy kromě toho uzavřely dohodu o dodávce dalších strojů.

  Skupina Klingele: propojení tradice a pokroku

  Tato mezinárodně působící rodinná firma byla založena v roce 1920 a v současné době je již ve třetí generaci vedena Dr. Janem Klingelem jako jednatelem. Sortiment jejích výrobků zahrnuje surový papír pro vlnitou lepenku, inovativní a ekologické obaly pro celou řadu oblastí použití a lepidla. Firma zaměstnává přibližně 2 400 zaměstnanců a disponuje dvěma papírnami a dvaceti závody na výrobu a zpracování vlnité lepenky v Evropě, Africe a střední Americe.

  ]]>
  news-891 Tue, 23 Jan 2018 11:07:32 +0100 Firma Koenig & Bauer nabízí správu skladu a sledování šarží pomocí chytrého telefonu https://cz.koenig-bauer.com/aktuality-trendy/details/article/koenig-bauer-bietet-lagerverwaltung-und-chargen-verfolgung-mit-dem-smartphone/
 • správa skladu a evidence šarží pomocí aplikace ProductionApp
 • NFC tagy jednoznačně přiřadí výrobky
 • předpoklad: systém LogoTronic Professional a síť WLAN
 • Skladová pozice s NFC tagem
  Aplikace Rapida LiveApp, která disponuje funkcemi informačního panelu a správce údržby, je na trhu již rok. Nyní byla rozšířena o aplikaci ProductionApp, která se ve výrobě ukázala jako nepostradatelný pomocník.

  Tuto situaci znají téměř v každém tiskovém provozu: potřebný pomocný přípravek, jako je odpěňovač nebo mycí prostředek, je spotřebovaný. Sklad je prázdný, protože si obsluha z předchozí směny vzala poslední balení a nikomu to neřekla.

  Takovéto a podobné případy si vzala k srdci firma Koenig & Bauer a vyvinula aplikaci ProductionApp, výkonný nástroj pro sledování skladu a šarží pro mobilní přístroje se systémem Android. První uživatelé jsou aplikací ProductionApp nadšeni. 

  Přehled o skladových zásobách

  Srdcem aplikace je funkce NFC zabudovaná v mnoha chytrých telefonech. Díky využívání této technologie je evidence dat ve výrobě jednoduchá a bezpečná.

  Oprava množství barvy ve skladu pomocí aplikace ProductionApp

  Workflow aplikace ProductionApp začíná ve skladu. Zde obdrží skladové pozice různých spotřebních materiálů nebo pomocných přípravků, jako jsou barvy, laky, ofsetové gumové potahy nebo prášek, vlastní NFC tag. Pomocí nastavení funkce NFC jako nedílné součásti aplikace může uživatel skladovým tagům přiřadit libovolné výrobky. Aplikace přiřazení uloží.

  Při revizi zásob nebo při uskladnění se data výrobků zobrazí s uvedením skladové pozice. Skladník porovná zobrazené se skutečně disponibilním množstvím. Případný rozdíl lze snadno opravit. Při uskladnění se zaúčtuje dodané množství zboží. U sledovaného výrobku je tedy automaticky provedena evidence a oprava zásob (inventura). Obsluha tohoto procesu probíhá pomocí funkce NFC. Jakmile chytrý telefon rozpozná skladový tag, je zobrazení a zadání řízeno automaticky, aniž by aplikace musela být spuštěna.

  Naskenování kódu šarže barvy přímo na místě použití - tzn. u tiskové jednotky, ve které je barva používána.

  Sledování šarží až k tiskovému stroji

  V tiskovém stroji proběhne - opět pomocí NFC tagů - přiřazení k místu použití, např. k tiskové jednotce. Tagy místa použití jsou rovněž nastaveny pomocí funkce NFC. Na chytrém telefonu lze zobrazit všechny relevantní informace o výrobku (barva, zbývající množství atd.) týkající se místa použití. Obsluha zvolí množství, které doplní, a naskenuje kód šarže pomocného přípravku. Kamera se za účelem naskenování kódu šarže aktivuje automaticky a zobrazí kód, jakmile je identifikace dokončena. Obsluha si může nechat zobrazit i další užitečná data, např. kdy musí být výrobek znovu doplněn nebo kolik barvy je pro zakázku potřeba.

  Přehledné zobrazení skladových zásob na tabletu

  Databáze uloží doplněné množství včetně čísla šarže a údaje o zakázce. Skladové zásoby se o doplněné množství automaticky sníží. Klesnou-li přitom zásoby pod minimální stav, obdrží odpovědný zaměstnanec skladu, resp. oddělení nákupu automatickou e-mailovou zprávu. Příjemce e-mailové zprávy může být pro každý výrobek nastaven individuálně. Lze tak automaticky spustit proces objednávky. Propojení s internetovým obchodem je možné a je plánováno.

  Zdlouhavé kontroly zásob příručního skladu a prostoje v důsledku chybějících pomocných přípravků jsou tak minulostí. Díky této aplikaci se uvolní kapacita pro smysluplné a kreativní činnosti.

  Využití aplikace ProductionApp:

  • sledování šarží
  • kontrola zásob pomocných přípravků a spotřebních materiálů
  • podpora pomocníků a tiskařů (kde je třeba co udělat)
  • disponibilita seznamu všech materiálů, které byly použity v zakázce

  Kromě sledování šarží lze evidovat i spotřební materiály, jako jsou ofsetové gumové potahy nebo čepele raklí. Pomocí aplikace lze například přesně zobrazit, kolik tisků již natažené ofsetové potahy absolvovaly. Stejně tak lze zobrazit i porovnání skutečné a požadované doby životnosti. Překročí-li ofsetové gumové potahy plánovanou životnost, zobrazí se hlášení. Tímto způsobem lze zobrazit a dopředu naplánovat činnosti, jako jsou výměna ofsetových potahů nebo doplnění pudru a mycího prostředku. Kromě toho lze cíleně sledovat příčiny změněné spotřeby.

  Aplikace ProductionApp v chytrém telefonu zobrazí kód, jakmile je identifikace dokončena.

  Zjednodušení komplexního procesu

  Pomocí aplikace lze vytvořit libovolný počet míst uskladnění. Zásoby různých, oddělených míst uskladnění mohou být sloučeny. Tiskárna tak má kdykoli přesný přehled o všech zásobách. Kromě spotřebních materiálů pro archové ofsetové stroje lze začlenit i jiné výrobky, jako je např. lepidlo pro stroj na lepení skládaných krabiček.

  Aplikace ProductionApp usnadňuje i inventuru, protože si pamatuje pořadí skladových pozic pro vytvořená místa uskladnění.

  Aby mohla tiskárna aplikaci ProductionApp používat, potřebuje pouze tři věci: jeden nebo více chytrých telefonů s aplikací Rapida ProductionApp, systém LogoTronic Professional jako systém pro řízení výroby a síť WLAN. S instalací a uvedením do provozu uživatelům rádi pomohou kompetentní poradci z firmy Koenig & Bauer.

  ]]>
  news-880 Wed, 10 Jan 2018 13:40:11 +0100 Nejefektivnější výsekový stroj na trhu https://cz.koenig-bauer.com/aktuality-trendy/details/article/effektivste-stanze-am-markt/
 • stroj Rapida RDC 106 umožňuje výrazné zvýšení produktivity
 • zpracování rolí z velkých flexotiskových strojů
 • levnější vysekávací nástroje a formy
 • Na otázku, co pro něho stroj Rapida RDC 106 znamená, má Martin Fundal, výkonný ředitel společnosti ScanMould, překvapivě jednoduchou odpověď: „Je to zdaleka ten nejefektivnější výsekový stroj na trhu.“ Společnost ScanMould sídlící v dánském městě Jyllinge již půl roku disponuje rotačním výsekovým strojem Rapida RDC 106, na kterém vysekává inmould etikety. Tato společnost založená teprve před dvěma lety tak patří k prvním uživatelům rotačních výsekových strojů na bázi archových ofsetových strojů Rapida.

  Rotační vysekávání na stroji Rapida RDC 106 se při výrobě inmould etiket ve společnosti ScanMould osvědčilo. Výkonný ředitel společnosti Martin Fundal je na svůj stroj, který je dodatečně vybaven nakladačem archů řezaných z rolí, velmi pyšný.

  Nainstalovaná Rapida RDC 106 je vybavena jednou vysekávací jednotkou a doplňkovým balíčkem pro vysekávání etiket a inmould fólií. K balíčku mimo jiné patří beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS, vykladač AirTronic, skříň kompresoru a některé doplňky pro vedení archu bez poškrábání. Vysekávat lze jak z rolí, tak i z archů. Řezačka kotoučů RS 106, vybavená nově vyvinutým systémem „Register Cut“, řeže z rolí vyrobených flexotiskem archy požadované délky. Archy jsou poté s přesným soutiskem vedeny do rotačního výsekového stroje. Videosystémy na nakladači a ve vykladači umožňují přesné sledování vysekávaných archů.

  Devětkrát efektivnější než klasické ploché výsekové stroje

  Společnost ScanMould odhaduje, že stroj Rapida RDC 106 vyrábí přibližně devětkrát efektivněji než klasický plochý výsekový stroj. Přispívají k tomu zejména vyšší vysekávací výkon až 12 500 archů za hodinu (u jiných aplikací až 15 000 archů za hodinu) a kratší přípravné časy. Stroj Rapida RDC 106 lze připravit přibližně třikrát až čtyřikrát rychleji než běžné výsekové stroje. Nástroje a formy, které jsou pro vysekávání potřebné, jsou kromě toho výrazně levnější než u běžného plochého výsekového stroje.

  Pro společnost ScanMould je obrovskou výhodou, že díky řezačce kotoučů mohou být na stroji Rapida RDC 106 bez dalšího technologického mezikroku zpracovávány i role potištěné na velkých flexotiskových strojích. Na možnost rotačního výseku pomocí stroje Rapida RDC 106 Martina Fundala upozornily jeho kontakty z polygrafického průmyslu.

  Rychlá výměna zakázek

  Po prvních měsících používání se ukázalo, že stroj Rapida RDC 106 očekávání společnosti ScanMould zcela naplnil. Kompletní výměna zakázek (výměna nástrojů a forem) trvá pět až deset minut, a stroj je tak vhodný jak pro velké, tak i pro malé náklady. Vysoký vysekávací výkon totiž zvyšuje efektivitu výroby u velkých objemů, zatímco krátká doba výměny zakázek umožňuje rychlé zpracování i u menších sérií. Stroj Rapida RDC 106 je tak skutečně univerzální, Martin Fundal však vidí ještě jednu výhodu: „Přesnost soutisku při vysekávání je naprosto dokonalá.“ Odhaduje, že kromě výroby inmould etiket bude možné stroj Rapida RDC 106 používat i při zpracování skládaných krabiček.

  Společnost ScanMould se již od začátku specializuje na tisk a vysekávání inmould etiket. Společnost byla založena za podpory dánského investičního fondu Vækstfonden, iniciativy, která mladým firmám pomáhá v začátcích. Martin Fundal je kromě toho jedním z vlastníků společnosti ScanKet, která se již více než 30 let zabývá výrobou běžných etiket.

  Webové stránky společnosti ScanMould: www.scanmould.dk/en/

   

   

  ]]>