Workflow SolutionsLogoTronic

 • Your True Productivity Companion.

Co je LogoTronic & proč ho potřebuji?

LogoTronic zvyšuje Vaši produktivitu.

Přesvědčivě rozmanitý: plánování produkce, přednastavení stroje, sledování a reportování. Škálovatelný LogoTronic je perfektně nastavený na Vaše produkční workflow a roste s požadavky a možnostmi podniku. Se systémem LogoTronic dosáhnete rychle a jednoduše cíle a můžete dlouhodobě zvyšovat Vaši produktivitu.

LogoTronic je s Vámi spojený vždy a všude.

Prověřte aktuální stav výroby, krátce se mrkněte na Vaše klíčové výrobní ukazatele, proveďte rychle fundovaná rozhodnutí. A to zcela snadno s pomocí přehledných ukazatelů a reportů. S opcí LogoTronic Mobile to všechno můžete provádět i na cestách.

LogoTronic má všechno pod dohledem.

LogoTronic shromažďuje nejen vaše produkční data. Spolupracuje také s Vaším manažerským informačním systémem (MIS) a pomáhá Vám významně optimalizovat každodenní provoz kanceláře i výroby. Mít ultimátní přehled o všem Vám dává důležitý pocit kontroly založený na plánování Vaší firmy.

Postavte se výzvě Průmyslu 4.0 se systémem LogoTronic!

Proč byste se měli rozhodnout pro LogoTronic?

Nejdůležitější výhody systému LogoTronic

 • Snížené náklady na přípravu díky automatickému vytváření zakázek a přednastavením zón barevnic
 • Udržitelné zvyšování efektivity prostřednictvím přesných kalkulací a následných dokalkulací založených na přesné analýze provozních a strojních dat souvisejících se zakázkou
 • Vysoká kvalita plánování a produktivita díky spolehlivým datům o různých stavech strojů, procesech a událostech v reálném čase
 • Škálovatelný software LogoTronic - okamžité upgrady dalších cenných funkcí pro individuální přizpůsobení Vašim potřebám

Standardní přednastavení stroje přes CIP3-PPF

 • Automatická konverze souborů CIP3-PPF z prepressu umožňuje automatické založení zakázek a přesné přednastavení zón barevnice
 • Automatické předání kompletních dat o zakázce na ovládací pult významně snižuje čas přípravy a makulaturu
 • Inteligentní funkce učení umožňuje automatickou opravu standardních hodnot pro co nejlepší přednastavení zón barevnic a dlouhodobé sníženou makulaturu
 • Uložení dat o nastavení zakázky a stroje pro opakované zakázky zvyšuje efektivitu, kvalitu a procesní bezpečnost v produkci

Rozšířené přednastavení stroje přes CIP4-JDF

 • Standardní integrované rozhraní CIP4 nebo další doplňková rozhraní maximalizují možnosti automatizace přednastavení stroje
 • Plně automatické zpracování souborů CIP4-JDF z MIS pro rozšířené přednastavení pomocí detailních informací o zakázce, potiskovaném materiálu a pláínování
 • Není třeba žádné manuální zadávání na ovládacím pultu
 • CIP4-JDF Vám nabízí neomezené možnosti automatizace celého Vaše tiskového procesu s funkcí ErgoTronic AutoRun

Databáze barev

 • Automatické převzetí kompletních a správných barvových hodnot pro CMYK a speciální barvy významně snižuje časy přípravy
 • Díky použití správných cílových barvových hodnot se požadované barevné výsledky dosáhnou přímo a za nejkratší možnou dobu, čímž se sníží makulatura a čas přípravy na minimum
 • Definované cílové barvové hodnoty podle tiskových standardů zvyšují kvalitu a snižují náklady na reklamace
 • CxF-Import pro nejjednodušší výměnu digitálních barvových informací (Colour Exchange Format)

Databáze barev s rozšířenými tiskovými a barvovými standardy

 • Vytvoření individualizovaných sad barvových dat na základě druhu papíru a tiskového standardu minimalizuje makulaturu a maximalizuje opakovatelnost
 • Individualizované tiskové standardy a správné barvy pro konkrétní zákazníky, tiskové zakázky, stroje nebo také tiskové procesy minimalizují naklády na reklamace

DataMatrix Select 

 • Revoluční automatizační funkce pro autonomní tisk v rámci procesu AutoRun povyšuje produktivitu na novou úroveň
 • Spolehlivá identifikace tiskových desek přes QR kón ve vztahu k tiskové úloze, tiskové jednotce, barvové separaci a jazykové verzi před výměnou desek maximalizuje jistotu ve výrobě
 • Plně automatické načtení zakázek významně snižuje čas přípravy a manuální přednastavení na ovládacím pultu

PressWatch – dohled nad produkcí

 • Pomocí ukazatelů PressWatch získáte okamžitý, aktuální přehled o výkonnosti všech strojů ve výrobě
 • PressWatch vizualizuje aktuální provozní stav každého stroje v reálném čase pomocí jednoduchých barevných kódů

  SpeedWatch – Sledování produkce

  • Pomocí ukazatelů SpeedWatch si můžete nechat zobrazit výkonnost všech strojů ve výrobě za definovaný časový úsek
  • SpeedWatch pomáhá rozpoznat nevyužitý výkonnostní potenciál a tím významně snížit neproduktivní časy a dlouhodobě zvýšit Vaši produktivitu
  • SpeedWatch umožňuje analýzu plánované a skutečné makulatury pro redukci spotřeby papíru a snížení nákladů

   LogoTronic Mobile

   • LogoTronic Mobile umožňuje uživatelsky přívětivý dohled nad produkcí přes chytrý telefony, tablety a PC
   • LogoTronic Mobile zvyšuje Vaši flexibilitu nepřerušeným dohledem nad stroji a analýzou efektivity Vašich zařízení a spolupracovníků, aniž byste byli připoutáni k pracovnímu stolu
   • LogoTronic Mobile umožňuje mobilní přístup k Vaší aktuální produkci, takže můžete rychle reagovat na její přerušení a tím i zvýšit produktivitu

   Sběr výrobních dat

   • Plně automatický sběr výrobních dat jako základ datové optimalizace výrobních procesů v kombinaci s vysokou mírou bezpečnosti a komfortu obsluhy
   • Rozhraní JDF zpětně hlásí přes JMF propojení v reálném čase informace o stavu produkce, např. informace o trvání, zdrojích a personálu, pro přesné plánování produkce a precizní kalkulaci a následnou dokalkulaci zakázek
   • Automatické zaznamenání okamžiku přihlášení a odhlášení umožňuje přesné vyhodnocení pracovní doby

     EventLog

     • Unikátní sledovací funkce pro automatický záznam všech neproduktivních časů a rychlé, přesné přiřazení do standardních časových kategorií podle BVDM
     • Přiřazení automaticky získaných časových úseků k uživatelsky definované události pomocí volby předdefinovaných důvodů odstávky v dialogovém okně na ovládacím pultu
     • EventLog může být kombinován i s blokováním všech následných aktivit na stroji, aby obsluha musela vzniklou událost okamžitě zvolit a bylo možné transparentní zaznamenání údajů v reálném čase
     • EventLog je základem ůspěšného lean-managementu, v němž se zaznamenává a přesně přiřazuje každá obsluhou definovaná událost

      Sběr výrobních dat z cizích strojů

      • LogoTronic umožňuje sběr provozních a strojních dat všech cizích strojů přes software LogoTronic BDE-Terminal a LogoLinkBox
      • Software LogoTronic BDE-Terminal umožňuje automatické spuštění a ukončení všech zakázek na cizích strojích stisknutím tlačítka
      • Automatický sběr časů, vyprodukovaného množství a všech vzniklých událostí pro jednotlivé pracovní úkony
      • Software LogoTronic BDE-Terminal Vám nabízí absolutní transparentnost u všech strojů ve výrobě

      Standardní reporty

      • Rychlé a vysoce přesné generování reportů na jedno kliknutí
      • Vybrané části reportu je možné individuálně kombinovat a umožnit tak rychlý přehled s jasným zaměřením na důležité KPI pro Váš podnik
      • Obsáhlé informace k definovaným časovým úsekům a uživatelsky definovaná hlášení a komentáře obsluhy dovolují lepší vyhodnocení indikátorů výkonnosti

      Rozšířené reporty

      • Vypočtené indikátory výkonnosti umožňují analýzu výkonu Vašich strojů a kontrolu vlastních ukazatelů
      • PressProductionReport nabízí rychlý přehled všech KPI díky přesvědčivé a názorné vizualizaci indikátorů výkonnosti
      • Třídění neproduktivních časů podle konkrétních oblastí Vám umožňuje lepší posouzení výkonu stroje, identifikuje nevyužitý potenciál a vytváří základ pro Vaši procesní optimalizaci

      Protokoly kvality

      • Propojení všech protokolů kvality s odpovídajícími zakázkami v LogoTronic
      • Snadný přístup jediným kliknutím k protokolům o kvalitě Vám umožní rychle zpracovat otázky týkající se kvality související s objednávkou
      • Špičková kvalita protokolů Vašich tiskových úloh pomáhá zajistit vysoký standard produktu

      LogoTronic Cockpit

      • LogoTronic Cockpit nabízí komplexní analytické funkce pro vizualizaci aktuálních produkčních údajů na první pohled v živých ukazatelích
      • Monitorování celkové účinnosti zařízení (OEE), výrobních časů a výstupů z produkce umožňuje identifikovat potenciál pro zlepšení, vyhodnotit pokrok a zabránit zmetkům
      • LogoTronic Cockpit motivuje a vyzývá váš tým, aby stanovil a překročil cíle v reálném čase za účelem zvýšení produktivity

      LogoTronic Mobile

      • LogoTronic Mobile umožňuje uživatelsky přívětivé sledování výroby prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a PC
      • LogoTronic Mobile zvyšuje flexibilitu pro nepřetržité monitorování strojů a analýzu efektivity Vašich zařízení a spolupracovníků, aniž byste byli vázáni na svůj pracovní stůl
      • LogoTronic Mobile umožňuje mobilní přístup k Vaší aktuální produkci, aby bylo možné rychle reagovat na poruchy a zvýšit tak produktivitu

      Manažer údržby

      • Nepostradatelný nástroj ke zvýšení spolehlivosti a životnosti tiskových strojů a ke zlepšení nákladové efektivity a návratnosti investic
      • Jasně definovaný pracovní postup údržby minimalizuje nevyřízené úkoly údržby a maximalizuje dostupnost systému prostřednictvím automatického plánování pravidelných nebo preventivních údržbářských prací
      • Kompletní dokumentace údržby usnadňuje hodnocení činnosti údržby, zjednodušuje a zkracuje přípravu na audit a maximalizuje prodejní hodnotu vašeho stroje

      Vytvářejte svou digitální budoucnost společně s Koenig & Bauer.

      Proč jsme Vaším nejlepším partnerem?Důvěřujte naší odbornosti

      Staňte se také nadšeným uživatelem systému LogoTronic!Zákaznické reference

      Vyžádejte si předvedení systému

      Stanislav Vaníček

      Marketing Manager

      Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.
      Pobřežní 249/46
      186 00 Praha 8
      Czech Republic

      T: +420 222 319 555
      M: +420 606 785 636

      E-Mail
      Objednat tištěné brožury
       Objednat