VybarveníQualiTronic ColorControl

Komfortní inline regulace vybarvení

Zařízením QualiTronic ColorControl je měření a regulace optické hustoty prováděna přímo v archových ofsetových tiskových strojích Rapida. Kamerový systém, nainstalovaný za poslední tiskovou (nebo lakovací) jednotkou zjišťuje optické hustoty v kontrolním proužku automaticky. Tyto naměřené hodnoty se používají pro rychlou dynamickou regulaci zón barevnice přímo v tiskovém stroji. Tento systém k tomu navíc vypracovává protokoly o provedených měřeních ve formátu PDF (opce).

U strojů s obracecím zařízením je možné optické hustoty regulovat na obou stranách potiskovaného archu. Tuto rychlou regulaci přímo v tiskovém stroji doplňuje celá řada opcí jako QualiTronic QualityPass (kontrolní protokol jako doklad o optických a spektrálních hustotách a o nárůstu tónových hodnot), QualiTronic ColorView (kontrolní protokoly jako doklady o středních hodnotách optických hustot), QualiTronic InstrumentFlight (regulace barevnosti podle vyvážení šedé), QualiTronic PSO-Match (regulace barevnosti podle standardu PSO).

Broschüre Messtechnik
Download PDF, 4 MB
  • Méně makulatury v procesu přípravy
  • Zkrácení přípravných časů
  • Konstantní kvalita nákladu
  • Stejným hardwarem je možné provádět i kontrolu a inspekci při tisku nákladu (QualiTronic Professional)
Máte nějaké dotazy?
Objednat tištěné brožury
    Objednat