Velký formátRapida 145/164

Leader ve velkém formátu

Již celou řadu let je Koenig & Bauer ve velkém formátu vedoucí firmou na trhu i v technologii. Skoro 50 let zkušeností se stavebnicovou konstrukcí tiskových strojů třídy Jumbo je znát i v aktuální Rapidě 145 a Rapidě 164. Ty nejrozsáhlejší instalace velkoformátových strojů Koenig & Bauer obsahují až 14 tiskových a zušlechťovacích jednotek. Potisk kartonáže je přitom odjakživa doménou KBA-Sheetfed.

Výkonné a perfektně automatizované

Inovace, které určují trend, vytvářejí z konstrukčních řad Rapida 145 a Rapida 164 v jejich formátových třídách jedinečné stroje. A protože náklady zakázek klesají i ve velkém formátu, je filozofie automatizace a obsluhy zaměřena i zde na zkracování přípravných časů podle měřítek moderních strojů středního formátu. Na druhou stranu však vycházejí svým tiskovým výkonem až 18 000 archů/hodinu vstříc těm uživatelům, kteří tisknou velké náklady. Mnoho regulačních systémů přímo v tiskovém stroji včetně inspekce archů s kontrolou kvality tisku nákladu zajišťuje prvotřídní a konstantní kvalitu tisku.

Inovativní řešení na strojích Rapida 145 / Rapida 164:

  • Nakládání archů bez tažné náložky systémem DriveTronic SIS
  • Souběžná výměna tiskových desek DriveTronic SPC
  • Nastavení předběžného rejstříku a rozeznávání tiskových desek
  • Souběžná výměna lakovacích desek DriveTronic SPC
  • Rychlá výměna rastrových válců AniSleev
Prospekt KBA Rapida 145/164
Download PDF, 2 MB
  • Prostorově úsporná kompaktní stavebnicová konstrukce snižuje investiční náklady
  • Perfektně automatizované, souběžné procesy přípravy
  • Zařízení, orientovaná na uživatele, často velice komplexní

Prostorově úsporná kompaktní stavebnicová konstrukce 

Pokud je ve strojovně tisku požadován vysoký výkon ve stísněném prostoru, jsou Jumbo stroje Rapida tou optimální volbou. Při stejném nebo i lehce větším formátu tisku potřebují v porovnání s jinými výrobky své formátové třídy výrazně méně základní plochy. To snižuje nároky na prostor a výrobní náklady. Také ve strojovnách tisku s nízkým stropem jste se stroji Rapida 145 a Rapida 164 dobře vybaveni.

Velkoformátové stroje Koenig & Bauer navíc nemají nadměrnou hmotnost. To snižuje stavební investiční náklady. V závislosti na konfiguraci jsou v porovnání s jinou technikou až o třetinu lehčí.

Ohledně připojovacích výkonů bodují stroje Rapida 145, respektive Rapida 164 také nízkými hodnotami pro vlastní stroj i IR/horkovzdušné (TL) sušáky. Obzvláště to potom platí při vyžívání technologie sušáků VariDryBlue. Koenig & Bauer je také prvním uživatelem, který nabízí sušení pomocí  LED-UV ve velkém formátu. Znamená to, že také ve velkém formátu využíváte vysoce ekologickou technologii.

Perfektně automatizované se souběžně probíhajícími procesy přípravy

Všude tam, kde je to možné, byly do simultánního a rozsáhle automatizovaného procesu výměny zakázek zaintegrovány procesy přípravy. Souběžně s výměnou tiskových a lakovacích desek tedy probíhá i mytí. Mycí zařízení CleanTronic Synchro disponuje dvěma mycími konzolami. Mytí protitlakových válců a ofsetových gumových potahů tak probíhá současně. Použijí-li se obě mycí konzole na ofsetový gumový potah, zkracuje se čas mytí o 50 procent.

Při využití systému DriveTronic SPC se výrazně zkrátí i časy potřebné na výměnu tiskových desek. Ta se pak provádí ve všech tiskových jednotkách najednou souběžně s jinými změnami nastavení a vůbec tím neovlivňuje dobu přípravy. DriveTronic PlateIdent rozeznává tiskové desky, přebírá přednastavení a kontrolu rejstříku a kontroluje, zda je správná tisková deska na správném místě.

Pomocí DriveTronic SFC pak probíhá i výměna lakovacích desek současně s výměnou tiskových desek a s mytím. Pokud se lakuje na stroji se dvěma lakovacími jednotkami pouze na jedné lakovací jednotce, je možné tu druhou připravovat i za chodu stroje.  Se systémem AniSleeve je výměna návleků rastrových válců úplná hračka - souběžně s jinými procesy ji v pohodě zvládne jeden člověk.

Náročná tisková zařízení specificky podle potřeb zákazníka

Ačkoliv existuje celá řada instalací i pro akcidenční tisk a tisk knih a publikací, jsou tiskové stroje Rapida ve světě rozšířeny nejvíce v obalovém tisku. Vyvýšení stroje, Nonstop automatika, stohová logistika, ale i výbava na lakování a sušení patří k typickým znakům strojů pro tisk obalů. Jednoduché i vícenásobné lakování - i z tiskových jednotek - nanášení fólie za studena a obracení archů, to vše umožňuje individualizované zušlechťování tiskovin.

Díky své vysoké automatizaci pro zhospodárnění produkce menších nákladů jsou Jumbo stroje Rapida zajímavým výrobním prostředkem i pro výrobu akcidence, knih a časopisů. Ale také pro tisk sdružených zakázek v průmyslovém akcidenčním tisku v internetových tiskárnách. Pro tento účel se přímo nabízejí mimo jiné i stroje s obracením pro oboustranný čtyřbarevný potisk. 

K tomu přicházejí navíc speciální technologie tisku jako ofsetem potiskované pivní tácky či dokonce plech. Proto jsou také i firmou KBA-MetalPrint nabízená zařízení MetalPrint založeny na základě jednotek velkoformátových tiskových strojů Rapida.

Standard Optional
max. formát archu 1060 x 1450 mm -
max. tiskový výkon 15.000 archů/h up to 18.000 archů/h
Tloušťka potiskovatelného materiálu 0,1 - 0,7 mm 0,06 - 1,6 mm
Počet tiskových jednotek 2 - 10 10+
Nakládání bez tažné náložky DriveTronic SIS -
Plně automatická výměna desek FAPC -
Obracecí zařízení -
Simultánní výměna lakovacích desek DriveTronic SFC -
Simultánní výměna desek DriveTronic SPC -
Plně automatická výměna rastrových návleků AniSleeve -
Mycí zařízení CleanTronic -
Technologie sušení VariDry -
Vykladač AirTronic s dynamickou brzdou archů -
Logistická řešení -
Ovládací pult ErgoTronic s dotykovým ovládáním TouchTronic -
Kvalitní měřicí a regulační technika -
Modul dálkové podpory PressSupport 24 Sheetfed -
Workflow řešení pro zapojení do sítě tiskárny -
Standard Optional
max. formát archu 1205x1640 mm -
max. tiskový výkon 15.000 Bogen/h bis zu 17.000 Bogen/h
Tloušťka potiskovatelného materiálu 0,1 - 0,7 mm 0,06 - 1,6 mm
Počet tiskových jednotek 2 - 10 10+
Nakládání bez tažné náložky DriveTronic SIS -
Plně automatická výměna desek FAPC -
Obracecí zařízení -
Simultánní výměna lakovacích desek DriveTronic SFC -
Simultánní výměna desek DriveTronic SPC -
Plně automatická výměna rastrových návleků AniSleeve -
Mycí zařízení CleanTronic -
Technologie sušení VariDry -
Vykladač AirTronic s dynamickou brzdou archů -
Logistická řešení -
Ovládací pult ErgoTronic s dotykovým ovládáním TouchTronic -
Kvalitní měřicí a regulační technika -
Modul dálkové podpory PressSupport 24 Sheetfed -
Workflow řešení pro zapojení do sítě tiskárny -
Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat