Poloviční formátRapida 75 PRO

Další generace v polovičním formátu

Ve stroji Rapida 75 PRO prezentuje Koenig & Bauer další generaci archových ofsetových tiskových strojů v polovičním formátu. Tato novinka sází na osvědčenou mechaniku předcházejících konstrukčních řad. Systém řízení stroje je identický jako ve všech ostatních modelech Rapida. V důsledku toho poskytuje Rapida 75 PRO větší komfort obsluhy a další funkce. 

Komfortní ovládání TouchTronic

Veškeré funkce obsluhy jsou díky dotykovému displeji dosažitelné pouhými dvěma kliknutími na displej. Tlačítko „One-Button-Job-Change“ pro výměnu zakázky na zmačknutí jediného tlačítka pomáhá zkrátit doby příprav až o 50 procent. Všechny předem zvolené funkce obsluhy proběhlou po zmáčknutí tohoto tlačítka v časově optimalizovaném pořadí.

Tiskový stroj Rapida 75 PRO je při standardním tiskovém výkonu 15 000 archů/h ještě trochu produktivnější. S balíčkem High-Speed má pak výkon až 16 000 archů/h. Až deset tiskových jednotek, obracecí zařízení, přídavná lakovací jednotka (věž) nebo výbava dvěma lakovacími jednotkami připouští velkou rozmanitost konfigurací, které je podle přání zákazníka možné postavit.

Hlavní funkce stroje Rapida 75 PRO

  • Ovládací dotykový displej TouchTronic
  • Vyšší automatizace a možnost přednastavení
  • Rozmanitá řešení zušlechťování přímo v tiskovém stroji
  • Nejmodernější technologie sušáků VariDry včetně LED-UV 
Prospekt Rapida 75 PRO
Download PDF, 1 MB
  • Produktivní a úsporný
  • Větší formát archu
  • Méně místa na více tisku

Produktivní a úsporný

V porovnání s jinou technikou vyrábí Rapida 75 PRO obzvláště energeticky úsporně. Její technická konstrukce se zakládá na řešeních, která spotřebovávají srovnatelně méně energie.

Jako například právě ekologické sušení VariDryBlue v prodloužení vykladače. Ohřívá nasávaný vzduch dvěma topnými registry na teplotu sušení, předvolenou na ovládacím pultu. Optimalizované horkovzdušné trysky tento vzduch rozdělují na povrch potiskovaného materiálu. Horký vzduch z modulů 1 a 2, který ještě není nasycený, se znovu použije jako sušící vzduch v modulu 3 a ve stoupající části vykladače. Tím se nechá spotřeba elektrického proudu pro sušení snížit až do 50 procent.

Opční správa energetické spotřeby měří tuto energii v každém místě spotřeby a vytváří tak navíc přehled o všech spotřebách.

Větší formát archu

Maximální formát archu je u stroje Rapida 75 PRO trochu větší než v polovičním formátu. Ve standardním provedení činí 53 x 75 cm a ve zvláštním formátu dokonce 60,5 x 75 cm. To má vliv také na formát tisku. Při potisku bez obracení činí standardně 52 x 73,5 cm, respektive opčně 58,5 x 73,5 cm.

V praxi to znamená: Pokud se příležitostně tiskne v americkém formátu Letter, nebo v typických časopisových či katalogových formátech, vejde se Vám na jeden arch místo čtyř dokonce šest užitků. O dva více než je tomu u jiných strojů v této formátové třídě.

Jen tímto malým detailem stoupá produktivita již o 50 procent. To vše je již dobrým důvodem vsadit při tisku ve formátu B2 na stroj Rapida 75 PRO.

Méně místa na více tisku

Přestože je formát archu větší, produkuje Rapida 75 PRO v minimálním prostoru. Díky kompaktní konstrukci je výrazně menší než řada jiných archových ofsetových tiskových strojů v polovičním formátu. To pro vás znamená, že Rapida 75 PRO se dá nainstalovat i tam, kde je ve strojovně obzvláště málo místa a pro jinou techniku chybí prostor. A to tak, že mezi nakladačem a vykladačem zůstává dostatek místa na manipulaci s papírem.

Tato nízká prostorová náročnost má přirozeně i jinou výhodu. Má pozitivní vliv na propočet prostorových nákladů a v konečném důsledku také na kalkulaci ceny vašich tištěných produktů. To činí tiskovou produkci na stroji Rapida 75 PRO obzvláště hospodárnou i z tohoto pohledu.

Standard Optional
max. formát archu 530 x 750 mm 605 x 750 mm
max. tiskový výkon 15.000 Bogen/h 16.000 Bogen/h
Tloušťka potiskovatelného materiálu 0,04 - 0,6 mm 0,04 - 0,8 mm
Počet tiskových jednotek 2 - 10 -
Plně automatická výměna desek FAPC -
Obracecí zařízení -
Vedení archu pomocí Venturiho trysek -
Mycí zařízení CleanTronic -
Technologie sušení VariDry -
Ovládací pult ErgoTronic s dotykovým ovládáním TouchTronic -
Kvalitní měřicí a regulační technika -
Modul dálkové podpory PressSupport 24 Sheetfed -
Workflow řešení pro zapojení do sítě tiskárny -
Máte nějaké dotazy ke stroji?
Objednat tištěné brožury
    Objednat