Tiskárna Vacat opět investuje do technologií Koenig & BauerDalší Rapida 75PRO-5+L ALV2 do Polska

V květnu tohoto roku obohatil strojový park společnosti Vacat archový ofsetový tiskový stroj v polovičním formátu Rapida 75PRO-5+L ALV2, který dodala společnost KBA CEE. Jedná se o další moderní řešení společnosti Koenig & Bauer, které od letoška funguje v tomto krakovském polygrafickém podniku. Stroj výrazně rozšířil možnosti výroby, zejména v oblasti produkce kartonových obalů, na které se tiskárna specializuje.

Tiskárna Vacat je rodinný podnik, který v roce 1989 založil Jan Maślanka. Po jeho smrti převzal vedení podniku jeho zeť – Stanisław Łętocha, který firmu řídí spolu s manželkou Barbarou a dcerou Martou. Zprvu tiskárna vykonávala různou příležitostnou práci, ale asi před deseti lety se zaměřila na produkci kartonových obalů. Ve stejném období, po letech několikerého stěhování, firma přesunula své podnikání do stávající moderní budovy o rozloze 1 600 m2. Současně byl zakoupen první stroj Koenig & Bauer – model v polovičním formátu Performa 74.

Stanisław Łętocha říká: „Byl to jeden z prvních strojů tohoto typu v Polsku. Zkonstruovali ho tehdy ve výrobním závodě KBA-Grafitec v Dobrušce hned poté, co je převzala společnost Koenig & Bauer. Úspěšně funguje dodnes, to znamená celých 15 let, během této doby tvořil základ našeho strojového parku. Díky němu jsme do naší nabídky úspěšně zavedli kartonové obaly, které v současné době představují asi 80 % sortimentu. Nicméně jeho vybavení, především absence lakovací věže, způsobovalo, že proces výroby obalů – zejména tam, kde je potřebná další úprava – byl přinejmenším dvoustupňový. Objednávky v oblasti obalů přibývaly, proto jsme před nějakou dobou začali uvažovat o koupi nového, více zautomatizovaného stroje, který by umožnil realizaci tohoto typu práce v jednofázovém režimu.“

Rapida 75PRO-5+L ALV2 je dalším řešením značky Koenig & Bauer v tiskárně Vacat.

Vzhledem k tomu, že investice měla být realizována za podpory fondů EU (v rámci projektu „Realizace výzkumných a vývojových prací týkajících se ochrany tiskovin proti oděru a získání hydrofobního povlaku na papírovém podkladu v procesu ofsetového tisku“), bylo nutno provést výběrové řízení, ve kterém nejlepší nabídku učinila firma KBA CEE. „Jsme rádi, že právě Rapida 75 PRO ve výběrovém řízení zvítězila,“ prohlašuje Stanisław Łętocha. „Už více než deset let udržujeme s regionální pobočkou společnosti Koenig & Bauer  výborné partnerské vztahy, což nás uklidňuje a dává nám to pocit bezpečí v souvislosti s naší produkcí. Oceňujeme také místní autorizovaný servis strojů této značky – krakovskou firmu Lubicz. Jsou to profesionálové na nejvyšší úrovni, připraveni pomoci při každé příležitosti.“

Stroj dodaný do tiskárny Vacat je tiskový stroj v polovičním formátu Rapida 75PRO-5+L ALV2, který je vybaven pěti tiskovými jednotkami a lakovací věží. Má balíček CX pro tisk potiskovatelného materiálu do tloušťky 0,8 mm. Do jeho bohaté výbavy mimo jiné patří: odpojitelné barevníky, mycí zařízení CleanTronic, energeticky úsporné systémy sušení VariDry Blue IR/TL, ovládací pult s velkoplošným displejem a technikou měření ErgoTronic ColorDrive (s funkcí spektrálních měření Lab) a rozhraní CIPLinkXm, které umožňuje komunikaci stroje s předtiskovým oddělením (tzv. prepressem).

„Takový inovativní stroj je pro nás velkým technologickým skokem, který významně zvyšuje možnosti tiskárny z hlediska základního sortimentu, tj. kartonových obalů. Velice oceňujeme jeho vysokou flexibilitu, automatizaci a řadu řídicích a měřicích systémů, které zajišťují pocit bezpečnosti a stabilitu tisku. Zajímavou novinkou je možnost dočasného vypnutí jednotlivých tiskových jednotek, např. při provádění práce, která zahrnuje tři barvy a lak,“ pokračuje Stanisław Łętocha.

Stroj pracuje ve firmě Vacat od května tohoto roku a zajišťuje většinu zakázek, které byly doposud realizovány jeho starším „bratrem“. Jak zdůrazňuje Stanisław Łętocha, tato investice umožnila nejen rychleji vyřizovat objednávky pro stálé zákazníky, kteří spolupracují s tiskárnou už mnoho let, ale také přijímat pro produkci novou práci – s nízkými náklady nebo jiného charakteru, než jsou obaly: „Více než deset let se na nás se svými požadavky obrací stále stejná skupina věrných zákazníků, z nichž většina jsou koneční spotřebitelé. Jsme rádi, že díky novému stroji je budeme schopni obsloužit rychleji, efektivněji a nabídnout jim širší technologické možnosti. Skutečnost, že máme momentálně v našem tiskovém parku dva stroje v polovičním formátu – 4- a 5barevný, nám dovolila také přijímat práce, které jsme donedávna – s ohledem na realizaci naší základní produkce s vysokými a středními náklady – nepřijímali. Mám na mysli například krátké série obalů řádově 2–5 tisíc kusů, které jsme prostě nemohli zahrnout do našeho produkčního plánu. Nyní můžeme vyhovět také většímu počtu příležitostných zakázek, což jsou např. prospekty nebo brožury. Nikdy jsme se jich samozřejmě nevzdali, ale tvořily jen doplněk našeho portfolia. Po třech měsících používání nového stroje počet realizovaných zakázek stoupl asi o 20–30 %.“

Zleva: Adam Ślażyński, Jan Korenc (oba ze společnosti KBA CEE), Stanisław Łętocha, Barbara Łętochová, Marta Witkiewiczová, Tomasz Popek, Łukasz Buchała, Aleksandra Bankowiczová a Dorota Brzozowská (všichni ze společnosti Vacat)

Kromě dvou tiskových strojů značky Koenig & Bauer je strojový park firmy Vacat vybaven mimo jiné četnými knihařskými a zušlechťovacími zařízeními. „Mít je pod jednou střechou je takřka přirozené pro tiskárnu obalů,“ říká Stanisław Łętocha, „a zároveň důležité vzhledem k efektivitě realizované výroby. Máme v tomto ohledu bohatě vybavené oddělení postpress, což nám umožňuje zhotovovat požadované práce komplexně. Této všestrannosti si velmi váží naši zákazníci a všímají si každé investice, která je de facto realizovaná pro ně, mimo jiné té nejnovější – do inovativního řešení značky Koenig & Bauer.“

Jan Korenc, ředitel KBA CEE, dodává: „Vůči tiskárně Vacat cítím zvláštní sentiment, protože Performa 74, která v ní dodnes pracuje, byla prvním strojem, na který jsem uzavřel smlouvu jako šéf místního oddělení KBA-Grafitec – firmy, kterou čerstvě převzala společnost Koenig & Bauer. Je mi velkou ctí, že jsem se mohl po 15 letech zúčastnit uvedení do provozu dalšího stroje – tentokrát ze série Rapida 75PRO. Zároveň máme radost, že vedení tiskárny Vacat si váží partnerských vztahů s naší firmou. Jsem přesvědčen, že se splní naděje, které v nás vkládají, a nově instalovaná Rapida přispěje k dalšímu intenzivnímu rozvoji tohoto krakovského polygrafického podniku.“

Downloads

Objednat tištěné brožury
    Objednat